Gmina Dobra

Weekend Otwartych Ogrodów w Gminie Dobra [GALERIA]

W dniach 29-30 maja bieżącego roku na terenie gminy Dobra odbył się Weekend Otwartych Ogrodów. Ten pilotażowy projekt został zrealizowany z małego grantu finansowanego z środków budżetu Gminy Dobra, środków własnych Stowarzyszenia Carpe diem oraz grantu z Fundusz Naturalnej Energii, którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S A, a Partnerem Konkursu Fundacja „Za górami, za lasami”.

Opublikowane

w dniu

Sercem wydarzenia były wycieczki indywidualne i grupowe po prywatnych ogrodach udostępnione przez mieszkańców gminy Dobra. W tegorocznej, pierwszej edycji projektu, zostało udostępnionych 28 ogrodów – 7 w Dobrej, po 6 w Dołujach i Stolcu, 5 w Mierzynie, 2 w Wołczkowie i po 1 w Buku i Rzędzinach. Te zielone enklawy odwiedziło łącznie ok. 500 osób.

W ogrodach zostało zorganizowanych 15 warsztatów, w których wzięło udział 120 osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty pieczenia pizzy w ogrodowym piecu, pieczenia podpłomyków, ogrody wróżek, poidełka dla ptaków, ziołowniki czy malowanie na jedwabiu.

W ramach projektu zostały również zorganizowane zajęcia ogrodowej jogi, Garden Fitness, taniec pod chmurką, ogrodowe zajęcia rehabilitacyjne i Nordic Walking.

W czasie Weekendu Otwartych Ogrodów zorganizowano dwa jarmarki – w sobotę na Terenie Sportowo-Rekreacyjnym „Mierzynianka”, w niedzielę na Terenie Rekreacyjnym w Bezrzeczu.

Jarmark w Mierzynie rozpoczął się oficjalnym otwarciem projektu przez Wójt Gminy Dobra Panią Teresę Dera, Starostę Powiatu Polickiego Pana Andrzeja Bednarka oraz Prezes Stowarzyszenia Carpe diem Panią Izabelę Dryjańską. Uczestnicy jarmarku zostali zaproszeni na śniadanie na trawie, w ramach którego członkinie Stowarzyszenia Carpe diem i Stowarzyszenia na Rzecz Sołectwa Dołuje i Kościno wydały trzysta kanapek.

Bezrzeczański jarmark otworzyła Pani Wójt oraz partnerzy projektu. W czasie jarmarków odbyły się pokazy florystyczne Rafała Staszczyka z Pracowni „Plantacja” oraz dr hab. inż. Piotra Salachny, profesora ZUT. Pokazy psów ratowniczych i pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowali ratownicy z OSP Wołczkowo.

Uczestnicy jarmarków mogli wziąć udział w 6 warsztatach rękodzielniczych, ekologicznych i florystycznych, zajęciach ruchowych, konkursach i zabawach kierowanych do całych rodzin. Podczas jarmarku działał mobilny punkt konsultacyjny w sprawie konsultacji społecznych, dotyczących sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra, w ramach projektu grantowego „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18) oraz punkt, w którym pracownice Wydziału Spraw Obywatelskich, prowadziły Spis powszechny.

W czasie jarmarku prowadzone były także akcje charytatywne na rzecz chorych dzieci – Sary i Bruna, na rzecz OSP Wołczkowo oraz na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia KociArka i Stowarzyszenia Kudłata Przystań.

Na jarmarku nie zabrakło – szkółkarzy, producentów zdrowej żywności czy rękodzielników.

Pomysłodawcą wydarzenia było Stowarzyszenie Carpe diem, które zrealizowało projekt w partnerstwie z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, Kołem Gospodyń Wiejskich w Dołujach Kreatywne Wtorki, Stowarzyszeniem Nasze Bezrzecze, Stowarzyszeniem Bliżej Siebie, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Sołectw Dołuje i Kościno, Kołem Gospodyń Wiejskich w Mierzynie „Mierzynianki”, GZL Dobra Oddział Skarbimierzyce i Bezrzecze, Stowarzyszeniem Społeczność w Sieci, OSP Wołczkowo, GPR OSP Wołczkowo – Zachodniopomorskie Psy Ratownicze i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Ludowym.

Honorowym patronatem wydarzenie obieli: Starosta Policki, Wójt Gminy Dobra oraz Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Gmina Dobra

Informacja o dodatku węglowym

Opublikowane

w dniu

W dniu 5 sierpnia 2022r. Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym. W chwili obecnej ustawa oczekuje na podpis prezydenta, który ma na to czas do 26 sierpnia br.  Po podpisaniu ustawy i ogłoszeniu w dzienniku ustaw będzie można składać wnioski. Wszelkie informacje odnośnie terminu i miejsca składania wniosków będziemy podawać na bieżąco.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Krystyna Ryszkiewicz

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Rusza przygotowywanie dokumentacji dla obwodnicy Mierzyna

Drogę zaprojektuje Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu w ramach umowy o wartości 2,79 mln zł. Kontrakt z biurem projektowym został zawarty wspólnie przez GDDKiA i Miasto Szczecin. Połowa trasy o łącznej długości 4,8 km leży na terenie Szczecina, dlatego wymagane są wspólne przygotowania i późniejsza realizacja tej inwestycji. Ramy współpracy zostały ustalone w podpisanym w styczniu tego roku porozumieniu.

Opublikowane

w dniu

Projektant ma 12 miesięcy na wykonanie badań podłoża i opracowanie projektu budowlanego oraz dodatkowe 3 miesiące na opracowanie projektów wykonawczych.

Dojazd do Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Obecnie DK10, wychodząca ze Szczecina w stronę granicy polsko-niemieckiej, przebiega przez gęsto zabudowaną miejscowość Mierzyn. Na drodze codziennie, w godzinach szczytu, tworzą się korki. Na połączeniu DK10 z planowaną Zachodnią Obwodnicą Szczecina (ZOS) powstanie węzeł Dołuje, który będzie jednym z głównych połączeń z centrum Szczecina.

Biegnąca obecnie przez Mierzyn DK10 nie byłaby w stanie obsłużyć dodatkowego ruchu, dlatego potrzebny jest nowy przebieg tej drogi. Zapewni on właściwy dojazd do obwodnicy Szczecina. Inwestycja przewidziana jest do realizacji łącznie z ZOS.

Nowa trasa ominie Mierzyn od północy

Początkiem drogi od strony Szczecina będzie skrzyżowanie na końcu ulicy Ku Słońcu w rejonie istniejącego centrum handlowego. Ten początkowy fragment, o długości ponad 200 metrów, to teren miasta Szczecin. Dalej trasa będzie biegła w kierunku północnym do połączenia ulic Topolowej i Łukasińskiego. Za ten odcinek o długości ok. 1,2 km będzie odpowiedzialna GDDKiA. Dalej trasa ponownie wejdzie na teren Szczecina i będzie biegła w kierunku zachodnim, przechodząc częściowo przez teren ogródków działkowych. Na połączeniu z ul. Nasienną planowane jest rondo. Po około 2,1 km droga opuści teren miasta. Dalej nowa DK10 po pokonaniu około 1,3 km dotrze do węzła Dołuje. Ten ostatni fragment leżeć będzie w gestii GDDKiA.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Kolejne przypadki wandalizmu w gminie Dobra

W gminie Dobra notorycznie dochodzi do aktów wandalizmu. Dewastowane są wiaty przystankowe, tablice informacyjne, kosze na śmieci, kontenery socjalne, ławki oraz urządzenia do ćwiczeń. Nie bądźmy obojętni i zdecydowanie reagujmy na przypadki niszczenia wspólnego mienia.

Opublikowane

w dniu

Na terenie gminy Dobra często dochodzi do aktów wandalizmu. Najczęściej jest to tzw. pseudograffiti, czyli po prostu mazanie farbami w sprayu wiat przystankowych, kontenerów, ławek, a nawet urządzeń do zabaw i ćwiczeń. Zdarzają się też przypadki niszczenia regulaminów czy wyrywania tablic informacyjnych.

W zeszłym tygodniu pomazano farbami ławki, stół do ping-ponga i urządzenia do ćwiczeń na terenie Orlika w Dobrej. Zniszczono też stojak z regulaminem.

Do przypadków wandalizmu dochodzi też w innych miejscowościach gminy Dobra. W Bezrzeczu na terenie rekreacyjnym pomazano farbami budynek socjalny, skrzynki elektryczne, zniszczono tablicę z regulaminem na pumptracku, a nawet próbowano podpalić sztuczną nawierzchnię nowego boiska. W Dobrej zniszczono elewację nowego budynku szatni przy boisku na ul. Sportowej, a w Stolcu wyrwano bramę prowadzącą na teren rekreacyjny z plażą.

Nie bądźmy obojętni na przypadki wandalizmu. Jeżeli jesteśmy świadkami, możemy zawsze zrobić zdjęcie sprawcom i przesłać do Straży Gminnej w Dobrej pod nr tel. 501 701 076 lub mailem na adres strazgminna@dobraszczecinska.pl. Walczmy z wandalizmem i wspólnie dbajmy o nasze gminne mienie – apelują pracownicy Urzędu Gminy Dobra.

Nasza obojętność oznacza przyzwolenie na takie zachowania. Nie bójmy się więc reagować.

Umyślne niszczenie publicznego mienia jest przestępstwem. Każdy kto niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku cudzą rzecz podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Tekst: www.gminadobra24.pl

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie