Powiat Policki

VI Powiatowa Gala Wolontariatu i Aktywności Społecznej

Powiat Policki już po raz szósty zorganizował Galę Wolontariatu i Aktywności Społecznej. W tym roku wręczono nagrody w czterech kategoriach – wszystko to w ramach konkursu „Razem Możemy Więcej. Edycja 2021”. Tegoroczna Gala Wolontariatu i Aktywności Społecznej była okazją do wyróżnienia osób i instytucji za działalność w roku 2020 i 2021.

Opublikowane

w dniu

Gospodarzami Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej byli Starosta Policki Andrzej Bednarek i Przewodniczący Rady Powiatu Cezary Arciszewski.

VI Powiatowa Gala Wolontariatu i Aktywności Społecznej rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy wszystkich poległych ukraińskich obywateli podczas wojny w Ukrainie.

W konkursie „Razem Możemy Więcej. Edycja 2021” złożono 52 wnioski. Kapituła konkursu pracowała pod przewodnictwem Członka Zarządu Powiatu w Policach Beaty Chmielewskiej i przyznała nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach: Działanie warte naśladowania; Osobowość roku; Działalność instytucji i placówek publicznych oraz podmiotów prywatnych w zakresie aktywności społecznej; Inicjatywy służące przeciwdziałaniu i łagodzeniu skutków epidemii

Głównym celem konkursu była promocja różnorodnych form zaangażowania społecznego, w tym działalności organizacji pozarządowych, wolontariuszy, grup nieformalnych oraz instytucji
i podmiotów rozwijających aktywność społeczną w Powiecie Polickim.

Nagrody i wyróżnienia wręczali Starosta Policki Andrzej Bednarek, Przewodniczący Rady Powiatu Cezary Arciszewski, Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka i Członek Zarządu Powiatu Beata Chmielewska.

Lista laureatów konkursu:

Kategoria I: „Działania warte naśladowania”

I miejsce – Przedstawiciele Stowarzyszenia „Carpe diem” z siedzibą w Dołujach za projekt „Weekend Otwartych Ogrodów”.

II miejsce – Przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej z siedzibą w Policach za projekt „Misja Harmonijka cz. 1”.

III miejsce – Przedstawiciele Klubu Motocyklowego Black Sproket z siedzibą w Skarbimierzycach za „Działalność charytatywną”.

III miejsce – Przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Odział Rejonowy w Policach Koło Nr 2 Stobno za „Działalność na rzecz Seniorów”. 

Wyróżnienie – Krystyna Seweryńczyk Przewodnicząca Rady Osiedla Nr 2 „Stare Police” za przedsięwzięcie „Jadłodzielnia na Starym Mieście w Policach”. 

Kategoria II: „Osobowość roku”

I miejsce – Karina Mazurkiewicz

II miejsce – Tomasz Andrzejewski

III miejsce – Mariusz Wojdak

Wyróżnienie – Zdzisław Gorący Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Pożyteczni” z siedzibą w Policach.

Kategoria III: „Działalność instytucji i placówek publicznych oraz podmiotów prywatnych w zakresie aktywności społecznej”

I miejsce – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach

II miejsce – Przedstawiciele Centrum Handlowego Ster w Szczecinie

III miejsce – Przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach

Kategoria IV: „Inicjatywy służące przeciwdziałaniu i łagodzeniu skutków epidemii”

Wyróżnienie – Anna Twarowska Druhna Hufca Police Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polickiego, przedstawiciele Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich w Mierzynie, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzózkach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Warpnie. 

Tegoroczna Gala była także okazją do wręczenia nagród Starosty Polickiego „Postawa godna naśladowania”.

Każdy, dzięki komu zostaje uratowane życie, zdrowie lub mienie innego człowieka, zasługuje na szczególne uznanie społeczeństwa, a aktywne działanie przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa nie może zostać niezauważone. Unikalny medal, Starosta Policki Andrzej Bednarek wraz z przedstawicielami gmin Powiatu Polickiego, wręczył następującym osobom:

 • Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży, na czele z Prezesem Grzegorzem Miśkiwem oraz najbardziej zaangażowanymi strażakami Dariuszem Budzyńskim i Sławomirem Miśkiwem.
 • Monika Kujawa i Daniel Henschel
 • Wojciech Bobrowski

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/ Starostwo Powiatowe

Powiat Policki

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim

Projekt pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” jest realizowany w trzech placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki: w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”.

Opublikowane

w dniu

W poniedziałek 13 marca w Starostwie Powiatowym w Policach odbyła się konferencja prasowa dotycząca realizacji projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim.”

W konferencji wzięli udział Starosta Policki Andrzej Bednarek, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach Agnieszka Bąk oraz Dyrektorzy placówek oświatowych, w których realizowany jest projekt: Agata Jarymowicz Dyrektor Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, Ryszard Budzisz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach i Marcin Głuszyk Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

Planowane działania termomodernizacyjne w projekcie to między innymi:

 • modernizacja instalacji co, w tym wymiana grzejników,
 • docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • docieplenie stropodachu,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • modernizacja c.w.u. z niezbędnym wyposażeniem i osprzętem,
 • montaż wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej,
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne z czujkami ruchu,
 • montaż paneli fotowoltaicznych

Projekt pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne oraz w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Aktualnie zakończyły się prace w budynku szkolnym Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży prace nadal trwają i powinny zakończyć się do 15 lipca br. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach wyłoniono wykonawcę i prace niedługo się rozpoczną.

Całkowita wartość projektu wynosi 19 224 480,13 zł.

Pierwotna wysokość dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu wynosiła 5 189 210,56 zł. Po otrzymaniu decyzji Ministra Klimatu i Środowiska Powiat Policki otrzymał dodatkowe dofinansowanie w kwocie 6.568.434,48 zł. Łączna kwota dofinansowania z tych środków wynosi 11 757 645,04 zł – mówiła podczas konferencji Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach.

Kolejne dofinansowanie w kwocie 2 223 947,43 zł pochodzi z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych. Kwota 2 350 242,14 zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego i jest przeznaczona na inwestycję w Trzebieży. Pozostała kwota 2 892 645,52 zł pochodzi z budżetu Powiatu Polickiego.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak

Czytaj dalej

Powiat Policki

Powitanie wiosny Słowiańskim Parku Historycznym

W sobotę 25 marca br.  odbędzie się impreza otwierająca sezon w Słowiańskim Parku Historycznym PODGRODZIE pt. ” Powitanie Wiosny”. Jak dawniej Słowianie, tak i my chcemy pożegnać Panią Zimę i przywołać ciepłe dni. W związku z tym przygotowaliśmy dla gości wiele atrakcji.

Opublikowane

w dniu

W programie znajdziemy:
– dawne obrzędy i słowiańskie zwyczaje związane
z powitaniem wiosny
– wspólne palenie Marzanny
– warsztaty robienia lalek z sitowia dla dużych i małych
– pokaz farbowania jajek technikami średniowiecznymi
– ognisko ( można zabrać swój prowiant)

Dodatkowo:
– zwiedzanie zagrody edukacyjej- możliwość karmienia zwierzat
– bicie pamiątkowej monety
– strzelanie z łuku
– kramik z pamiatkami

Rozpoczęcie imprezy przewidujemy na godzinę 14:00.
Koszt- 10zł/ osobę
 
Czekamy na Was!
Słowiański Park Historyczny PODGRODZIE
ul. Podgrodzie 99, 72- 022 Nowe Warpno
 
Organizatorem imprezy jest Fundacja Knieja- operator Słowiańskiego Parku Historycznego PODGRODZIE. „

Czytaj dalej

Powiat Policki

Dotacja na poprawę warunków w domu dla samotnych matek

Dofinansowanie z programu „Za życiem” umożliwi przeprowadzenie w Domu dla Samotnych Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie. Powiat Policki otrzyma na ten cel z budżetu państwa 32 tys. zł, co pokryje 80% kosztów przedsięwzięcia. Umowę w sprawie przekazania środków podpisali dziś wojewoda Zbigniew Bogucki i starosta policki Andrzej Bednarek.

Opublikowane

w dniu

Remont 5 pokoi mieszkalnych, 7 łazienek oraz pokoju odwiedzin, bawialni, kuchni, zaplecza gospodarczego i magazynku zapewni mieszkającym w domu matkom i ich dzieciom odpowiedni standard. Przy okazji wymienione będą meble, a także czujniki przeciwpożarowe i termoregulatory, co podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców – mówi wojewoda Zbigniew Bogucki.

Placówkę prowadzi Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego. Dom zapewnia schronienie, pomoc i wsparcie.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie