Powiat Policki

VI Powiatowa Gala Wolontariatu i Aktywności Społecznej

Powiat Policki już po raz szósty zorganizował Galę Wolontariatu i Aktywności Społecznej. W tym roku wręczono nagrody w czterech kategoriach – wszystko to w ramach konkursu „Razem Możemy Więcej. Edycja 2021”. Tegoroczna Gala Wolontariatu i Aktywności Społecznej była okazją do wyróżnienia osób i instytucji za działalność w roku 2020 i 2021.

Opublikowane

w dniu

Gospodarzami Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej byli Starosta Policki Andrzej Bednarek i Przewodniczący Rady Powiatu Cezary Arciszewski.

VI Powiatowa Gala Wolontariatu i Aktywności Społecznej rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy wszystkich poległych ukraińskich obywateli podczas wojny w Ukrainie.

W konkursie „Razem Możemy Więcej. Edycja 2021” złożono 52 wnioski. Kapituła konkursu pracowała pod przewodnictwem Członka Zarządu Powiatu w Policach Beaty Chmielewskiej i przyznała nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach: Działanie warte naśladowania; Osobowość roku; Działalność instytucji i placówek publicznych oraz podmiotów prywatnych w zakresie aktywności społecznej; Inicjatywy służące przeciwdziałaniu i łagodzeniu skutków epidemii

Głównym celem konkursu była promocja różnorodnych form zaangażowania społecznego, w tym działalności organizacji pozarządowych, wolontariuszy, grup nieformalnych oraz instytucji
i podmiotów rozwijających aktywność społeczną w Powiecie Polickim.

Nagrody i wyróżnienia wręczali Starosta Policki Andrzej Bednarek, Przewodniczący Rady Powiatu Cezary Arciszewski, Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka i Członek Zarządu Powiatu Beata Chmielewska.

Lista laureatów konkursu:

Kategoria I: „Działania warte naśladowania”

I miejsce – Przedstawiciele Stowarzyszenia „Carpe diem” z siedzibą w Dołujach za projekt „Weekend Otwartych Ogrodów”.

II miejsce – Przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej z siedzibą w Policach za projekt „Misja Harmonijka cz. 1”.

III miejsce – Przedstawiciele Klubu Motocyklowego Black Sproket z siedzibą w Skarbimierzycach za „Działalność charytatywną”.

III miejsce – Przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Odział Rejonowy w Policach Koło Nr 2 Stobno za „Działalność na rzecz Seniorów”. 

Wyróżnienie – Krystyna Seweryńczyk Przewodnicząca Rady Osiedla Nr 2 „Stare Police” za przedsięwzięcie „Jadłodzielnia na Starym Mieście w Policach”. 

Kategoria II: „Osobowość roku”

I miejsce – Karina Mazurkiewicz

II miejsce – Tomasz Andrzejewski

III miejsce – Mariusz Wojdak

Wyróżnienie – Zdzisław Gorący Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Pożyteczni” z siedzibą w Policach.

Kategoria III: „Działalność instytucji i placówek publicznych oraz podmiotów prywatnych w zakresie aktywności społecznej”

I miejsce – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach

II miejsce – Przedstawiciele Centrum Handlowego Ster w Szczecinie

III miejsce – Przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach

Kategoria IV: „Inicjatywy służące przeciwdziałaniu i łagodzeniu skutków epidemii”

Wyróżnienie – Anna Twarowska Druhna Hufca Police Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polickiego, przedstawiciele Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich w Mierzynie, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzózkach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Warpnie. 

Tegoroczna Gala była także okazją do wręczenia nagród Starosty Polickiego „Postawa godna naśladowania”.

Każdy, dzięki komu zostaje uratowane życie, zdrowie lub mienie innego człowieka, zasługuje na szczególne uznanie społeczeństwa, a aktywne działanie przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa nie może zostać niezauważone. Unikalny medal, Starosta Policki Andrzej Bednarek wraz z przedstawicielami gmin Powiatu Polickiego, wręczył następującym osobom:

  • Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży, na czele z Prezesem Grzegorzem Miśkiwem oraz najbardziej zaangażowanymi strażakami Dariuszem Budzyńskim i Sławomirem Miśkiwem.
  • Monika Kujawa i Daniel Henschel
  • Wojciech Bobrowski

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/ Starostwo Powiatowe

Gmina Kołbaskowo

Przetarg na przebudowę drogi powiatowej Stobno-Mierzyn

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu na przebudowę odcinka drogi powiatowej Stobno – Mierzyn, napłynęły dwie oferty od znanych przedsiębiorstw budowlanych. Przetarg, który został ogłoszony 7 czerwca br., przyciągnął uwagę firm Strabag oraz Eurovia.

Opublikowane

w dniu

Strabag, międzynarodowa korporacja z sektora budowlanego, wyceniła realizację zadania na 2,3 miliona złotych. Druga oferta, przedstawiona przez konkurencyjną firmę Eurovia, zakłada wykonanie prac za 1,9 miliona złotych. Kwota przeznaczona na inwestycję, ustalona przez zamawiającego, wynosi 2,1 miliona złotych brutto.

Obecnie komisja przetargowa dokonuje analizy przedstawionych ofert. Zgodnie z przewidywaniami, prace mają rozpocząć się jeszcze w trzecim kwartale bieżącego roku. Zadanie obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej na długości około 930 metrów drogi oraz częściową budowę nowej konstrukcji drogowej. Plan zakłada ułożenie dwóch warstw mas bitumicznych, wzmocnionych siatką z włókien szklanych i węglowych, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Inwestycja wpisuje się w długoterminowy program modernizacji infrastruktury drogowej w powiecie polickim. W ostatnim czasie gmina Police zakończyła kompleksową przebudowę dróg Stobno – Szczecin i Stobno – Dołuje, a aktualnie prowadzone są prace przy przebudowie drogi przebiegającej przez Stobno. Ponadto, w fazie projektowej znajduje się przebudowa drogi łączącej Stobno z miejscowością Będargowo.

 

Czytaj dalej

Powiat Policki

Opracowywanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Polickiego na lata 2025-2030

Władze Powiatu Polickiego rozpoczęły proces tworzenia nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, która będzie obowiązywała w latach 2025-2030. Dokument ten ma kluczowe znaczenie dla przyszłości regionu, gdyż określa priorytety i kierunki działań w obszarze problemów społecznych.

Opublikowane

w dniu

Aktualnie trwają prace nad wstępnym etapem opracowywania strategii, w którym to mieszkańcy Powiatu Polickiego odgrywają główną rolę. Władze lokalne zachęcają obywateli do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, której celem jest zebranie opinii na temat warunków życia w regionie oraz zidentyfikowanie najważniejszych wyzwań społecznych, przed którymi stoi powiat.

Ankieta jest dostępna online oraz w wersji papierowej w wybranych punktach na terenie powiatu. Każda opinia jest cenna i zostanie wykorzystana do lepszego zrozumienia sytuacji społecznej mieszkańców oraz do stworzenia skutecznych rozwiązań odpowiadających na ich potrzeby.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem niezwykle ważnym, ponieważ opiera się na rzeczywistych doświadczeniach i oczekiwaniach ludzi, którzy na co dzień tworzą i rozwijają Powiat Policki. Jest to przestrzeń dla mieszkańców, by mieć wpływ na przyszłe działania samorządu i współkształtować środowisko, w którym żyją.

Wszyscy mieszkańcy powiatu, którzy chcieliby wziąć udział w ankiecie i wyrazić swoje zdanie na temat lokalnych problemów społecznych, mogą to zrobić do końca bieżącego miesiąca.

 

Czytaj dalej

Powiat Policki

Rozbudowa drogi powiatowej Szczecin – Stobno wchodzi w kolejny etap

W związku z trwającymi pracami modernizacyjnymi drogi powiatowej na odcinku między Szczecinem a Stobnem, informujemy o kolejnym etapie inwestycji, który wpłynie na zmianę organizacji ruchu od poniedziałku, 8 lipca 2024 roku.

Opublikowane

w dniu

Od tego dnia na odcinku drogi od posesji numer 5 aż do skrzyżowania z ulicą Długą zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Docelowo ma to pozwolić wykonawcom na bezpieczne wykonanie planowanych prac, które zakładają między innymi frezowanie istniejącej nawierzchni, rozbiórkę chodników i konstrukcji jezdni oraz realizację nowej kanalizacji deszczowej.

Niemniej jednak, objazd dla pojazdów pozostanie bez zmian względem poprzedniego etapu rozbudowy, i będzie kierował ruchem drogowym przez gminną drogę w kierunku Będargowa, korzystając z przejazdu kolejowego.

Jednocześnie prace zostaną rozpoczęte na terenie należącym do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., tj. działce ewidencyjnej numer 127/14 w obrębie Stobno, Gmina Kołbaskowo. Prace na tym terenie obejmą budowę jezdni, jak również kanalizacji deszczowej, co wymagać będzie ścisłej współpracy z zarządzającym terenem kolei.

Zarówno dla kierowców, jak i mieszkańców, ważne jest śledzenie zmian w organizacji ruchu i planowanie podróży z uwzględnieniem możliwych zakłóceń. Władze powiatowe przewidują, że zrealizowane prace przyczynią się do znacznej poprawy warunków drogowych oraz bezpieczeństwa użytkowników tej trasy.

 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie