Powiat Policki

Urodziny Świdwia. 60-lat Rezerwatu Przyrody

Wczoraj, 20 lutego minęła 60. rocznica uznania Rezerwatu Przyrody Świdwie, rezerwatu faunistycznego (ornitologicznego), ujętego w konwencji z Ramsar.

Opublikowane

w dniu

Rezerwat był powołany dla ochrony licznej populacji żurawia, ale w jego rejonie stwierdzono do tej pory obecność około 165 lęgowych gatunków ptaków, co stanowi około 70% całego bogactwa awifauny lęgowej w naszym kraju, co jest bardzo wysoką wartością i świadczy o unikatowej wartości tego obszaru ochrony przyrody.

Zdjęcia przedstawiają: parę lęgową żurawi, które powróciły do Zalesia już 6 lutego oraz bielika, który często poluje w Rezerwacie Świdwie.

Tekst i zdjęcia: dr Tadeusz Leśnik

 

CZASY „SZERYFA’

W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku nad jeziorem Świdwie pojawiła się grupa studentów -leśników z Poznania. Dokonywali oni rekonesansu przyrodniczego Puszczy Wkrzańskiej. W trakcie prac dostrzeżono wartość przyrodniczą terenów dzisiejszego rezerwatu Świdwie. Szczególną uwagę zwrócono na ornitofaunę, czyli ptaki. Jeden z badaczy, Jerzy Noskiewicz powrócił wkrótce nad jezioro, skupił wokół siebie grono zapaleńców, amatorów ornitologii. Koledzy nazwali go Szeryfem i tak już pozostało. Wkrótce powołano Szczecińskie Koło Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego.

Pierwszą siedzibą Koła i jednocześnie mieszkaniem Szeryfa był stary barakowóz ustawiony nad Gunicą, w miejscu gdzie obecnie stoi wieża obserwacyjna. Buda ogrzewana była tzw „kozą”, na której zresztą też gotowano. Wodę brano z Gunicy, a prądu elektrycznego doczekano się po kilku latach. Szeryf utrzymywał się z dorywczej pracy w lesie. Pozostawiana na łasce boskiej buda była od czasu do czasu podpalana przez okolicznych kłusowników dbających o monopol na eksploatację jeziora.

Mimo spartańskich warunków, „banda oszołomów”, przygotowała i złożyła w 1958 roku pełny wniosek o powołanie rezerwatu przyrody. Już po pięciu latach w 1963 roku stosowny minister raczył powołać rezerwat „Jezioro Świdwie”, który miał powierzchnię 382 ha, a głównym celem była ochrona lęgowisk żurawi.

Współpracowano ze Stacją Ornitologiczną PAN w Górkach Wschodnich; badano szlaki wędrówek ptaków, co pozwoliło zakwalifikować ten teren jako ważny przystanek w ich corocznych podróżach. Dopiero w 1974r. uznano Stację Ornitologiczną Świdwie za jednostkę prawną, co oznaczało, że od tej pory będzie utrzymywana z budżetu państwa, a nie jak dotąd z prywatnych kieszeni grupy zapaleńców.
Szeryfowi i jego współpracownikom naczelnik gminy Police przyznał nową siedzibę, najmniej zdewastowane gospodarstwo w opuszczonej przez ludzi wsi Bolków. De facto Bolków leży w gminie Dobra, ale to drobny szczegół. Za luksus trzeba zapłacić i wszyscy zakasali rękawy i wzięli się do remontu. Szeryf z ornitologa stał się : murarzem, dekarzem, stolarzem, zdunem?., lepiej lub gorzej opanował wszystkie zawody budowlane.
Nowy obiekt zaczął pełnić rolę bazy dla przyrodników badających rezerwat i stał się miejscem gdzie o każdej porze można było dostać kubek gorącej herbaty ( czasami bez cukru , bo kartki ) i ciepły kąt do spania. Stację odwiedzali różni ludzie i jeszcze teraz spotykamy się z wypowiedzią … „byłam/byłem tu 30 lat temu…i pamiętam?…. Oprócz „przelotnych ptaków”, wiele osób związało się ze stacją na długie lata. Jedni prowadzili tu badania, inni po prostu pomagali w pracy, jeszcze inni dokumentowali przyrodę i czas. Ciekawe dlaczego bardzo nielicznie zachowały się fotografie obrazujące zwykłą, codzienną pracę a jak stosunkowo wieloma zapisano w pamięci nieliczne bądź co bądź przyjęcia lub bale sylwestrowe.?
Oczywiście nie przerywano badań naukowych a nawet rozszerzono ich zakres m.in. badając sukces lęgowy bielików gniazdujących na całym Pomorzu Zachodnim i Ziemi Gorzowskiej.
W 1988 roku znacznie rozszerzono tereny objęte ochroną, bo aż do 891 ha. Dzięki temu łatwiej można zachować różnorodne środowiska. Rezerwat Świdwie został nobilitowany zgłoszeniem do międzynarodowej Konwencji „Ramsar”.
17 kwietnia 1989 roku Jerzy Noskiewicz zmarł.
Późniejsza szybka rotacja mecenasów i „szeryfków” doprowadziła do upadku Stacji. Obecnie Stacja oczekuje na remont kapitalny i wszystko wskazuje że wkrótce zostanie rozpoczęta jej odbudowa.
Źródło: www.swidwie.pl

Powiat Policki

Akcje prozdrowotne Powiatu Polickiego

Dwie akcje prozdrowotne organizuje w piątek i niedzielę Powiat Policki.

Opublikowane

w dniu

– piątek 2 czerwca 10:00-14:00 – przyjazd mobilnego dentysty – Dentobus – Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach – wejście do Szkoły Podstawowej

Głównym celem przyjazdu było udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz profilaktycznych zawartych w koszyku świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży do lat 18, w tym: wizyty adaptacyjne, nauka prawidłowego szczotkowania zębów, lakierowanie, badania okresowe i kontrolne oraz leczenie próchnicy.

Dentobus jest w pełni wyposażonym stomatologicznym gabinetem zabiegowym, dysponującym m.in. specjalistycznym, sterowanym elektronicznie fotelem dentystycznym, zestawem punktowego RTG oraz niezbędnymi narzędziami stomatologicznymi.

– niedziela 4 czerwca 12:00-16:00 – Powiatowy Tydzień Czerwonej Krwinki – Police – parafia pw. św. Kazimierza w Policach ul. Wyszyńskiego.

Akcja organizowana przez Powiat Policki i Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Klub HDK w Policach. Podczas akcji będzie można oddać krew. W trakcie wydarzenia zaplanowano również festyn z okazji Dnia Dziecka.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Powiat Policki utworzy Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego

We wtorek 9 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”.

Opublikowane

w dniu

W wydarzeniu, oprócz przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Policach – Starosty Polickiego Andrzeja Bednarka, Wicestarosty Polickiego Joanny Napiwodzkiej, Członka Zarządu Powiatu w Policach Beaty Chmielewskiej, Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach Cezarego Arciszewskiego, Przewodniczącej Komisji Edukacji i Kultury Danuty Chylewskiej-Kęsy i Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Agnieszki Bąk, wzięli udział przedstawiciele Partnerów Projektu:

– Partner Branżowy – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego na czele z Prezesem mgr inż. Jerzym Klimczakiem

– Partner Dodatkowy – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na czele z Prorektorem ds. organizacji i rozwoju, prof. ZUT, dr hab. inż. Krzysztofem Pietrusewiczem

– Partner przy realizacji projektu – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na czele z Członkiem Zarządu Anną Tarocińską.

Realizatora projektu – Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach reprezentowała Dyrektor Agata Jarymowicz i Wicedyrektor Monika Przychodniak-Loga. Grupę Azoty Polyolefins S.A. reprezentował Prezes Zarządu dr Andrzej Niewiński, a Grupę Azoty Police Serwis sp. z o.o. Prezes Zarządu Paweł Strzelczyk.

Na realizację projektu Powiat Policki otrzymał dofinansowanie w kwocie 13 000 000,00 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Całkowita wartość projektu wynosi 15 244 800,00 zł.

Liderem Projektu jest Powiat Policki, a realizatorem Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.

Zakres inwestycji obejmuje utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU), realizującego koncepcję Centrów Doskonalenia Zawodowego (CoVEs).

Głównym celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży chemicznej, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Policach z dziedziny przemysłu chemicznego.

W tym celu wybudowany zostanie nowy budynek jednokondygnacyjny wraz z konieczną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Planowana powierzchnia użytkowa budynku to 1086,22 m2. Budynek BCU projektowany i wykonany będzie jako obiekt pasywny i zgodny z zasadą DNSH, zgodny ze standardem budynków o niemal zerowym zużyciu energii. W budynku powstanie 6 pracowni chemicznych oraz 2 pracownie komputerowe.

Centrum powstanie przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Policki. W szkole jest prowadzone kształcenie zawodowe w zawodzie technik technologii chemicznej.

Projekt pod nazwą „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” został podzielony na trzy etapy:

– I etap: stworzenie BCU w przemyśle chemicznym – między innymi: realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, nadzór nad wykonaniem robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku BCU, zakup wyposażenia pomieszczeń i pracowni planowanych do utworzenia w BCU, powołanie BCU i włączenie do Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

– II etap: wsparcie funkcjonowania BCU – między innymi: zatrudnienie pracowników BCU, powołanie Rady BCU, prowadzenie szkoleń, kursów i egzaminów, organizacja staży, spotkania z pracodawcami, prowadzenie doradztwa

– III etap: zarządzanie projektem – między innymi: koordynowanie realizacji projektu, postępowania przetargowe, nadzór nad inwestycją, zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Planowana data zakończenia projektu to 30 czerwca 2026 r.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Podpisano list intencyjny z Politechniką Morską w Szczecinie

W czwartek 13 kwietnia w siedzibie Politechniki Morskiej w Szczecinie podpisano list intencyjny dotyczący realizacji przez Powiat Policki projektu pod nazwą „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”.

Opublikowane

w dniu

List intencyjny podpisali Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka i Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie Wojciech Ślączka, w obecności Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Bogusławy Szulc, Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Tadeusza Łukasiuka, Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Urszuli Ciok-Piotrowskiej i dr inż. Grzegorza Stępnia z Katedry Geodezji i Pomiarów Offshore Politechniki Morskiej.

W ramach listu intencyjnego, eksperci Politechniki Morskiej w Szczecinie pomogą w realizacji projektu poprzez monitoring geodezyjny, w którym wykorzystywane będą nowoczesne technologie pomiarowe (drony, odczyty laserowe, wizualizacje 3D).

Określenie przez pracowników Politechniki Morskiej objętości pryzm odpadów przeznaczonych do usunięcia znacznie ułatwiło podpisanie korzystnej umowy z wykonawcą projektu na realizację rekultywacji terenu przy ulicy Kamiennej. W tym przypadku współpraca środowiska naukowego i samorządowego przyniosła wymierne korzyści i mam nadzieję, że dalsze współdziałanie jeszcze bardziej się rozwinie – mówiła Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka.

Współpraca Starostwa Powiatowego w Policach i Politechniki Morskiej w Szczecinie ma obejmować także przedsięwzięcia o charakterze dydaktycznym, naukowo-badawczym oraz administracyjno-gospodarczym.

Podjęte zostaną działania, które będą wspierać i upowszechniać nowoczesne metody pomiarowe i obliczeniowe w środowisku geodezyjnym na terenie Powiatu Polickiego.

Podczas spotkania podjęto także temat dalszej współpracy w zakresie praktyk studenckich w powiatowym urzędzie.

Tekst: Politechnika Morska w Szczecinie, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Politechnika Morska w Szczecinie

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie