Gmina Police

Uniemyśl: Ratuję bo umiem

Stowarzyszenie Strefa Pozytywnych Zmian w ramach programu grantowego Fundacji Orlen „Moje miejsce na ziemi” zrealizowało w Uniemyślu projekt pod nazwą „Ratuję bo umiem”.

Opublikowane

w dniu

Celem projektu było przekazanie wiedzy mieszkańcom poprzez szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W bezpłatnym szkoleniu uczestniczyły zarówno dzieci, jak i dorośli. Zainteresowanie przewyższyło nasze oczekiwania, z tego względu zmuszeni zostaliśmy do zrealizowania szkolenia w dwóch turach. Szkolenia skierowane do mieszkańców przy czynnej współpracy z Sołtysem i Radą Sołecką odbyły się 11 i 18 marca w świetlicy wiejskiej w Uniemyślu.

Sołectwo Uniemyśl leży w znacznym oddaleniu od najbliższej stacji pogotowia ratunkowego, dojazd służb medycznych zajmuje zazwyczaj do 15 – 20 minut. Dojazd pomocy medycznej zajmuje cenny czas, podczas którego świadkowie – najczęściej mieszkańcy, sąsiedzi mogą uratować życie poszkodowanego. Od momentu zatrzymania oddechu, a w rezultacie krążenia u poszkodowanego, człowiek ma tylko ok. 4 minut na reakcję, bez właściwej pomocy ze strony świadków zdarzenia – poszkodowany, szczególnie nieprzytomny lub ciężko ranny ma znikome szanse na przeżycie.

Mieszkańcy często nie mają podstawowej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, nie wiedzą jak mogą pomóc, w jaki sposób poprawnie zareagować, boją się czy nie zaszkodzą bardziej, nie mają wiedzy, jak rozpoznać podstawowe stany nagłe, będące najczęstszą przyczyną śmierci Polaków np. zawał, udar, zakrztuszenie, nie wiedzą jak postąpić, aby utrzymać osobę poszkodowaną przy życiu do momentu przyjazdu służb ratunkowych.

Realizacja warsztatów z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy przedmedycznej zostało podzielone na bloki tematyczne:

  • Omówienie znaczenia krwi w organizmie, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, zasady obsługi defibrylatorów AED, tamowania krwotoków zagrażających życiu, teoria oraz ćwiczenia z fantomem.

  • Omówienie postępowania w przypadku upadków, urazów kręgosłupa, postępowanie w przypadku utonięć, złamań oraz hipotermii.

  • Omówienie rozpoznawania i postępowania w przypadku udarów, zawałów serca, wstrząsów, odwodnień, zatorów, poznanie zasad zabezpieczania poszkodowanych w pozycji bezpiecznej i przeciwwstrząsowej.

  • Omówienie postępowania w przypadku wypadków komunikacyjnych, zasad ewakuacji z pojazdów i miejsc niebezpiecznych

Efektem szkolenia będzie na pewno wzrost zaangażowania mieszkańców w czynne akcje ratunkowe przed przyjazdem pogotowia, dzięki nabyciu przez uczestników odpowiednich i adekwatnych nawyków w przypadku zdarzeń nagłych czy wypadków.

Zakupione w ramach projektu urządzenia służące do ćwiczeń po zakończeniu projektu będą stanowić bazę do ciągłego doskonalenia umiejętności dzieci, młodzieży oraz wszystkich chętnych pragnących zdobyć wiedzę, w jaki sposób ratować innych. Będą udostępniane mieszkańcom podczas spotkań i zajęć w świetlicy wiejskiej czy wiejskich festynów.

Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Fundacji Orlen, która wspiera organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski w realizacji działań w swoich małych ojczyznach.

Prezes Stowarzyszenia

Strefa Pozytywnych Zmian

Radosław Maćkowiak

Sfinansowano ze środków Fundacji Orlen

Gmina Police

Nowy bilet metropolitalny ułatwi podróże po regionie szczecińskim

Mieszkańcy Polic już niebawem będą mogli korzystać z nowej, wygodniejszej opcji podróży. Od pierwszego września wprowadzony zostanie bilet metropolitalny, mający na celu ułatwienie korzystania z usług przewoźników takich jak Polregio i komunikacja miejska. Decyzja o wprowadzeniu wspólnego biletu dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (SKM) zapadnie podczas najbliższej sesji Rady Miasta Szczecin, która odbędzie się osiemnastego czerwca.

Opublikowane

w dniu

Jak informuje Daria Radzimska, dyrektor wydziału gospodarki komunalnej w magistracie Szczecin, bilet będzie dostępny w dwóch wersjach: papierowej i elektronicznej. Wersja papierowa będzie do nabycia w kasach emitenta – Polregio, a elektroniczna również w kasach Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Przewidziano dwa rodzaje stref – A i B. Strefa A będzie pokrywała teren Gminy Miasto Szczecin i bezpośrednich okolic, w tym granice administracyjne gmin Dobra, Kołbaskowo, Police i częściowo Goleniów. W zamierzeniu, strefa B obejmie obszary gmin Stargard, Goleniów, Gryfino i Kobylanka.

Cena biletu miesięcznego na strefę A wyniesie 152 złote, na strefę B – 148 złotych. Opcja umożliwiająca korzystanie z obu stref to koszt 250 złotych. Pełny pakiet, który obejmuje także komunikację miejską w wyróżnionych obszarach oraz dodatkowo Stargard, Goleniów, Gryfino i Kobylankę, będzie dostępny za 290 złotych.

Warto zauważyć, że dotychczasowe bezpłatne przejazdy uczniów z Szczecina nie będą już możliwe w SKM. Miasto przewidziało jednak atrakcyjne ulgi cenowe dla uczniów i studentów, z biletami miesięcznymi zaczynającymi się od 74,48 złotego w strefie A, aż do 127,50 złotego za dostęp do obu stref.

ZDiTM zapowiedziało, że w celu zapobiegania jazdom bez ważnego biletu, przewidziana jest wzajemna kontrola przejazdów przez konduktorów pociągów oraz kontrolerów komunikacji miejskiej.

 

Czytaj dalej

Gmina Police

Police przystąpiły do sporządzenia planu ogólnego gminy

Do 1 lipca policzanie mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego – dokumentu planistycznego, który obejmie obszar całej gminy. To bardzo ważny dokument przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a także stanowiący podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Ten plan wskaże m.in., w jakich częściach gminy i miasta będą mogły powstawać drogi, osiedla mieszkaniowe, parki czy miejsca pracy.

Opublikowane

w dniu

Wnioski do projektu planu ogólnego mogą składać wszystkie zainteresowane osoby, firmy czy instytucje w formie elektronicznej albo papierowej.

Uwagi we wnioskach powinny odnosić się do różnych aspektów zagospodarowania przestrzennego, wpływających na życie codzienne policzan i rozwój gminy (np. dotyczyć mogą planowanego przeznaczenia terenu, wysokości i powierzchni zabudowy czy też minimalnej powierzchni biologicznie czynnej).

Plan ogólny ma ułatwić zrównoważony rozwój gminy uwzględniając kompleksowo jej potrzeby gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Najprostszą i najszybszą metodą złożenia wniosku jest wypełnienie go on line. Podajemy link do formularza: https://bip.police.pl/attachments/download/34283. Numer działki można znaleźć korzystając z: https://polska.e-mapa.net/.

W postaci papierowej wnioski należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 3c – kancelaria).

Składający wniosek, zgodnie z ustawą, zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada. Powinien też wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Może także podać dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wypełniony formularz wysyłamy na adres mailowy: sekretariat@ug.police.pl lub adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka.

Przypominamy, że termin składania wniosków mija 1 lipca br.

Kompleksowy plan ogólny, zgodnie z ustawą samorządy powinny uchwalić do końca 2025 roku. Zbieranie wniosków, to pierwszy etap prac nad tym dokumentem.

Czytaj dalej

Gmina Police

Wakacyjna Przygoda z Hobby Horse w Policach

Miejski Ośrodek Kultury w Policach przygotował niezapomniane atrakcje dla miłośników Hobby Horse. „Wakacje z Hobby Horse” to inicjatywa, która odbędzie się tego lata, kierowana do zarówno dzieci, jak i dorosłych pasjonatów tej coraz popularniejszej formy aktywności.

Opublikowane

w dniu

Organizatorzy zapraszają na serię otwartych treningów, które będą szansą nie tylko na zdobycie cennych umiejętności, ale również na spędzenie aktywnie czasu w gronie osób o podobnych zainteresowaniach. Wydarzenia będą okazją do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz budowania nowych przyjaźni w atmosferze zdrowej rywalizacji.

Podczas eventu uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić się na specjalnie przygotowanym torze przeszkód. Przygotowane zadania zapewnią adrenalinę i emocje, a jednocześnie będą dostosowane do różnych poziomów zaawansowania uczestników. Skoki przez przeszkody, zwinne manewry, rywalizacja z czasem – to tylko niektóre z wyzwań, jakie czekają na uczestników „Wakacji z Hobby Horse”.

Impreza stanowi doskonałą okazję do wyjścia z domu i aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Organizatorzy zapewniają, że priorytetem jest bezpieczeństwo i dobra zabawa wszystkich uczestników.

 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie