Powiat Policki

Strażacy testują respiratory

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP podjęli współpracę z Katedrą Technologii Wytwarzania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Podpisane porozumienie o współpracy naukowo-technicznej daje możliwość testowania prototypów urządzeń do wspomagania oddychania lub prowadzenia oddechu zastępczego u poszkodowanych wymagających sztucznego oddychania.

Opublikowano

w dniu

Do testów strażacy z Polic otrzymali dwa urządzenia: AmbuRespi oraz VentiAidEvo. Obydwa przystosowane są do pracy zarówno na miejscu zdarzenia jak i w transporcie pojazdami. Pierwszy z nich posiada wbudowany akumulator, który pozwala na bezprzewodową pracę przez około 90 minut. Każde z nich można zasilać z gniazda zapalniczki 12V. Posiadają regulację w zakresie częstotliwości prowadzonego oddechu oraz ilości pompowanego powietrza. Podawane powietrze można wzbogacić lub zastąpić tlenem medycznym z butli.

Udostępniony w ramach badań sprzęt testowany jest przez ratowników wszystkich zmian służbowych JRG w ramach prowadzonego doskonalenia zawodowego. Ze wstępnej oceny wynika, że jego możliwości i prostota obsługi kwalifikuje je do stosowania w ramach prowadzonych działań ratowniczych w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Zbiornik na propylen już na placu budowy

Sukcesem zakończył się pierwszy transport wielkogabarytowy na plac budowy projektu „Polimery Police”. W trwającej 3 dni operacji przetransportowano 584 tonowy zbiornik na propylen z portu barkowego w Policach – ul. Jasienicką i ul. Piotra i Pawła. Ostatni etap rozpoczął się o 17 stycznia o godzinie 23 i trwał do 3 w nocy.

Opublikowano

w dniu

Ładunek przypłynął do portu barkowego w piątek, 15 stycznia br., na jednostce „Aura”. Jest to pierwszy z pięciu zbiorników, które będą służyły do magazynowania produktu instalacji odwodornienia propanu – propylenu. Propylen będzie docelowo kierowany na instalację do produkcji polipropylenu.

– Planowanie transportu trwało kilka miesięcy. Wymagało to odpowiedniego przygotowania całej trasy, w tym między innymi wykonania tymczasowej przeprawy mostowej na terenie oczyszczalni ścieków, wytyczenia dróg tymczasowych oraz zaangażowania niezbędnych służb logistycznych. Dzięki temu udało się wczorajszą operację przeprowadzić bez problemu i w bezpieczny sposób – mówi Andrzej Niewiński, Prezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Objętość dostarczonego zbiornika wynosi 3485 m3. Robocza objętość zbiornika to 2800 m3, co umożliwi magazynowanie do 1 400 ton propylenu. Zbiornik waży 584,9 ton, ma długość 72,13m, szerokość 8,9m, wysokość 11,13 m.

Zbiornik na propylen został w całości wykonany w Polsce, w Stoczni w Gdyni przez Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Koncert Charytatywny dla Ingi (on-line)

23 stycznie br. odbędzie się koncert On-Line, którego celem jest wsparcie Ingi Niedźwieckiej w walce z SMA. Początek koncertu o godzinie 18.00.

Opublikowano

w dniu

Koszt leku, który umożliwi jej normalne funkcjonowanie w przyszłości to 10 000 000 zł. Celem koncertu jest wsparcie zbiórki realizowanej przez fundację siepomaga.pl.

Wszystkie informacje o zbiórce dostępne są na stronie http://siepomaga.pl/inga-sma

Podczas koncertu on-line w którym wystąpi wielu artystów odbędą się licytacje prowadzone na grupie facebookowej pod adresem https://www.facebook.com/groups/ingasma

Koncert i licytacje prowadzi zaprawiona w bojach grupa charytatywnych działaczy z #koncertycharytatywnepolice.

Podczas koncertu wystąpią:

Elena Ewangelopulu, Solistki z Companii Baletowej Teatr Elipsa oraz muzycy zespołu „Djembe” pod przewodnictwem Ryszarda Dziubaka, Nella Mazgiejko, High Definition, Tomasz Rutkowski, „KEMOT“, Bloco Pomerania – brazylijskie bębny, PP66, Paulina Zaborniak

Czytaj dalej

Powiat Policki

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy: Z potrzeby podnoszenia swoich kwalifikacji

Gdy trzy lata temu w podszczecińskim Mierzynie powstawał Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy, w całej Polsce takich placówek było zaledwie pięć. ZUL zrzesza słuchaczy w różnym wieku, zarówno z pobliskich okolic, jak i z całej Polski. Chętni korzystają z zajęć na uniwersytecie nie tylko z potrzeby podnoszenia swoich kwalifikacji, lecz po to, aby zobaczyć, dotknąć nowego i być razem. Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie oferuje spersonalizowane i elastyczne kursy wysokiej jakości, spełniające oczekiwania każdego uczestnika.

Opublikowano

w dniu

W lutym 2017 roku zrodziła się idea powołania do życia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego jako placówki niepublicznej, poświęcającej swoją działalność przede wszystkim osobom dorosłym zamieszkującym obszary wiejskie. Z uwagi na fakt bezpośredniego sąsiedztwa z Republiką Federalną Niemiec organizatorzy pragnęli przeznaczyć znaczną część działalności placówki na naukę języka niemieckiego dla Polaków oraz języka polskiego dla Niemców, a tym samym na szeroko pojętą wymianę międzykulturową. Dialog międzykulturowy jest wyzwaniem zarówno dla ponowoczesności, jak i dla obszaru w jakim usytuowany jest ZUL. 

– Wzorem do naśladowania dla twórców Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego stały się niemieckie placówki internatowe dla osób dorosłych, czyli Heimvolkshochschulen (uniwersytety ludowe) – mówi Angelika Felska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego. 

Inicjatorzy pomysłu pragnęli, aby ZUL stał się swoistego rodzaju centrum międzykulturowym organizującym kursy zarówno długie (dwuletnie), jak i krótkie (weekendowe). Poza tym planowano przygotowywać wystawy, wernisaże, warsztaty, szkolenia czy przedsięwzięcia integrujące środowisko lokalne (mając na uwadze zarówno najbliższych sąsiadów z otoczenia ZUL, jak i z Niemiec). Idąc za tymi założeniami, pomysłodawcy (Angelika Felska oraz Jarosław Kwiatkowski) w dniu 16 maja 2017 roku podpisali akt notarialny, który tym samym powołał do życia pierwszy uniwersytet ludowy w województwie zachodniopomorskim i zaledwie szósty w całym kraju. Dopełnieniem formalności stało się otrzymanie w 2017 roku wpisu do rejestru stowarzyszeń i fundacji Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika, że od tego dnia formalnie funkcjonuje Fundacja Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy. Siedziba ZUL znajduje się w Mierzynie, w gminie Dobra Szczecińska. Warto podkreślić, że założyciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego są specjalistami w zespole eksperckim ds. uniwersytetów ludowych przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w którym prowadzą zaawansowane prace nad Programem Rozwoju Uniwersytetów Ludowych w Polsce, a także są współzałożycielami Federacji Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych.

– Głównymi dziedzinami działalności uniwersytetu są: promowanie patriotyzmu, edukacji, praca na rzecz wykluczonych, kultura, samokształcenie oraz organizacja czasu wolnego – dodaje Angelika Felska. Wszystko to przy rozumieniu rozwoju i akceptacji zmian cywilizacyjnych.

W uniwersytecie pracuje się w atmosferze współdziałania i współpartnerstwa. W grupach prowadzi się działania nad projektami, ale i na rzecz uniwersytetu. Uczymy się przez praktykę.

– Dziś, po 3 latach działalności, uniwersytet ma zrealizowanych prawie 40 różnych projektów lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych – mówi Felska. Doposażone zostały pracownie, uzyskano Certyfikat ISO, prowadzona jest działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Tutaj uczestnicy są zawsze w centrum. Dlatego wszelkie kursy dostosowywane są do ich aktualnych potrzeb. Każdy słuchacz podąża ścieżką edukacji, przygotowaną zgodnie z jego celami, umiejętnościami i tempem. Warto wspomnieć, że większość kursów, szkoleń i warsztatów prowadzona jest nieodpłatnie i dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.

– Na przestrzeni ostatnich lat organizowane były m.in. następujące szkolenia: kursy zawodowe (Kurs kompetencji biurowych, Akademia nowych możliwości, e-senior, College Liderów), kursy językowe (j. niemiecki i j. angielski), muzyczne (Letnia Szkoła Muzykowania, Muzykanci na Pomorzu Zachodnim), warsztaty rękodzielnicze (zabawa z drewnem i filcem, ceramika), zajęcia ruchowe: taniec dla pań/par lub joga oraz wiele, wiele innych – wylicza Angelika Felska

Wielkim wyzwaniem dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego stało się zdalne prowadzenie zajęć edukacyjnych w dobie pandemii. Jednak dzięki wymaganym kompetencjom zespołu, wiedzy merytorycznej, jak również odpowiednim narzędziom (oprogramowanie, sprzęt), ZUL potrafił sprawnie dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Przenosząc spotkania do sieci, bezpośredni kontakt z uczestnikami został ograniczony zgodnie z zaleceniami. W ostatnim czasie prowadzony jest zatem zdalnie kurs Budżet w pigułce i kursy językowe oraz liczne webinaria podejmujące rozmowy o kryzysie i o emocjach mu towarzyszących. 

– Serdecznie zapraszamy Wszystkich na nasze zajęcia – szykujemy się już do wiosny – apeluje Felska. Zachęcamy do podejmowania intelektualnych wyzwań. Budujemy dla Państwa ścieżki rozwoju, nie wskazujemy ich!

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie