Region

Rozpoczną modernizację tarasów na Zamku w Szczecinie

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie rozpoczyna modernizację tarasów oraz odbudowę skrzydła północnego. Wyłoniony w przetargu wykonawca inwestycji – Mostostal Warszawa SA – ma 30 miesięcy na realizację prac. W czwartek strony podpisały umowę.

Opublikowane

w dniu

„Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” – to zadanie, w ramach którego zmodernizowane zostaną wszystkie zamkowe tarasy (południowy, wschodni i północny) oraz skarpa północna i zlokalizowane pod nią tunele. Odbudowane ma być także skrzydło północne, w którym w 2017 r. doszło do katastrofy budowlanej (w wytworzoną w gruncie pustkę osunął się filar jednej z sal, od tamtej pory skrzydło nie jest użytkowane).

Na prace w zakresie tarasów wykonawcy wyznaczony został termin 18 miesięcy, zaś na pozostałe prace – 30 miesięcy.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w czwartek (25 sierpnia 2022) o godz. 10:00. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie reprezentowała dyrektor Barbara Igielska, a Mostostal Warszawa – wiceprezes zarządu Jorge Calabuig Ferre. W uroczystości uczestniczyli także Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego oraz Anna Bańkowska, członkini zarządu województwa zachodniopomorskiego.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie jest samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest województwo zachodniopomorskie.

Barbara Igielska, dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie:

Cieszę się, że możemy rozpocząć tak długo oczekiwaną inwestycję. Zagospodarowanie zamkowych tarasów planowaliśmy już dawno. Jednak zależało nam, by tę inwestycję bardzo dobrze przygotować. I – jak dziś już wiadomo – warto było dążyć do gruntownego przebadania skarpy północnej oraz wzgórza zamkowego. Dzięki temu dzisiaj znamy zarówno stan skarpy północnej, jak i wschodniej, a przede wszystkim mamy odkryte tunele i przebadaną ich sieć. To niezwykle ważne, ponieważ gdyby dopiero na etapie wykonania doszło do tego historycznego odkrycia tuneli, inwestycja byłaby zagrożona, a jej koszt znacznie większy. Wiedza, jaką obecnie dysponujemy dzięki badaniom i ekspertyzom, pozwoli sprawnie przeprowadzić prace. Jestem przekonana, że po zakończeniu tej inwestycji mieszkańcy regionu i turyści będą mogli cieszyć się estetyczną, a przede wszystkim bezpieczną przestrzenią zabytku i jego otoczenia. 

Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego:

Na ten dzień czekałem szczególnie długo. Od wielu lat zastanawialiśmy się, w jaki sposób sfinansować zabezpieczenie skarpy i tarasów zamkowych. Przedsięwzięcie leżało na sercu nie tylko Zarządowi Województwa i dyrekcji Zamku, ale i mieszkańcom Szczecina, którzy oczekiwali, że ten jeden z najważniejszych zabytków w ich mieście doczeka się większej renowacji. Przygotowania do inwestycji zostały gwałtownie przerwane w dniu 11 maja 2017 roku, kiedy to wydarzyła się pamiętna katastrofa budowalna. Jej skala zaskoczyła wszystkich, na całe szczęście dzięki odpowiedzialnym decyzjom pani dyrektor Barbary Igielskiej nic nikomu się nie stało. Wcześniejsze zabezpieczenie miejsc, gdzie pojawiały się rysy, uchroniło zdrowie i życie pracowników i zwiedzających. Bezpieczne były także cenne eksponaty, które wcześniej znajdowały się w miejscu objętym katastrofą. Stanęliśmy przed nowym wyzwaniem – usunięcia skutków katastrofy i znalezienia jej przyczyn, dopiero potem można było powrócić do planów zabezpieczenia i modernizacji skarpy zamkowej. Najważniejsze było takie przygotowanie inwestycji, by niczego nie robić na skróty. Priorytetem była dbałość o bezpieczeństwo ludzi. Poznanie przyczyn katastrofy okazało się długotrwałym procesem, bo – jak się okazało – przyczyny te były ukryte głęboko pod ziemią i nawarstwiały się przez długi czas. Dopiero w ubiegłym roku udało się dotrzeć do zasypanych tuneli i miejsc, gdzie doszło do osunięć. Po niezbędnym zabezpieczeniu terenu możliwe stało się rozpoczęcie inwestycji, która jest przedmiotem dzisiejszej uroczystości. Przede wszystkim zdecydowaliśmy się nie dzielić odbudowy skrzydła zamkowego od zabezpieczenia i renowacji skarp i tarasów. Dlatego umowa opiewa dziś na przeszło 85 mln zł. To przedsięwzięcia trudne, ale liczę na to, że jeden wykonawca poradzi sobie z tym lepiej, szybciej i bezpieczniej. Tym bardziej, że wykonawcą jest renomowana firma. Liczę na to, że uda się przeprowadzić tę inwestycję bez opóźnień i dodatkowych roszczeń. 5 lat trwały badania różnych instytucji, które odpowiedziały finalnie na pytanie, dlatego osunęła się kolumna i doszło do zawalenia stropów. Przez ten czas żyliśmy pod wielką presją opinii publicznej i staraliśmy się studzić emocje, tłumacząc, że w tej sytuacji najważniejsze musi być bezpieczeństwo, a nie tempo.

Anna Bańkowska, Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego:

Niecierpliwość wielu osób rzeczywiście dały się nam we znaki przez te ostatnie 5 lat. Tłumaczyliśmy, że zdrowie i życie ludzi jest najważniejsze. Tym bardziej się cieszę, że za 30 miesięcy będziemy mogli – żywię taką głęboką nadzieję – pogratulować Mostostalowi, który dzisiaj stoi przed nie lada wyzwaniem. Dziękuję że podjęliście się tego wyzwania.

 Jorge Calabuig Ferre, wiceprezes zarządu Mostostalu Warszawa:

To rzeczywiście bardzo skomplikowana inwestycja i duże wyzwanie inżynieryjne ze względu na warunki geotechniczne oraz historyczny charakter obiektu. Niezbędna będzie ścisła współpraca z inwestorem i konserwatorem zabytków. Chciałem podkreślić, że zakończenie przetargu jest w dzisiejszych trudnych i nieprzewidywalnych czasach dużym osiągnięciem, którego gratuluję Panu Marszałkowi i całemu Zespołowi, który jest w to zaangażowany. Przewidujemy, że prace projektowe potrwają pół roku, a później rozpocznie się praca na placu budowy.

Inwestycja ma ogromne znaczenie nie tylko dla estetyki otoczenia Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa zabytku.

Wykonawca ma ją realizować w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że musi przygotować niezbędną dokumentację projektową, uzyskać wszelkie wymagane zgody i opinie, a następnie wykonać roboty budowlane.

Całość prac kosztować ma blisko 85 mln zł (84 998 293 zł). Z tego 30 mln zł 970 tys. zł na modernizację tarasów dofinansowane zostanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Pozostała kwota pochodzi  z budżetu województwa zachodniopomorskiego.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie: renesansowy szczeciński zamek jest jednym z najważniejszych zabytków Pomorza Zachodniego. W przeszłości był główną siedzibą Gryfitów – dynastii książęcej panującej w Księstwie Pomorskim od XII w. do 1637 roku. Następnie przez wieki pozostał siedzibą urzędów i instytucji odpowiedzialnych za zarząd nad Pomorzem – najpierw szwedzkich, później pruskich i niemieckich, a po roku 1945 – polskich.

Obecnie szczeciński zamek jest instytucją kultury pod nazwą Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz siedzibą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Zarządu Województwa, a także Opery na Zamku.

Instytucja kultury Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie propaguje dziedzictwo Gryfitów i organizuje wydarzenia kulturalne o różnej tematyce. Prowadzi własne galerie wystawowe, Kino Zamek, Teatr Piwnica przy Krypcie oraz Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej. Organizuje m.in. wystawy, koncerty, widowiska historyczne, spotkania i zajęcia edukacyjne, warsztaty, wykłady i konferencje naukowe, realizuje transgraniczne wydarzenia kulturalne, promuje kulturę i sztukę Pomorza Zachodniego w innych krajach, a także wydaje publikacje dotyczące historii zabytku i regionu.

Reklama

Region

Takich ferii nie przeżyjesz nigdzie. Terytorialsi zapraszają

Wojsko zapowiada: będzie intensywnie, ale bardzo atrakcyjnie, nauczymy cię czegoś, czego w cywilu nie poznasz. Studenci, pełnoletni uczniowie i nauczyciele – to głowni adresaci „Ferii z WOT”, które w czasie ferii zimowych w Zachodniopomorskiem zorganizują żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Opublikowane

w dniu

Ferie z WOT” to projekt realizowany w 14 ZBOT już po raz trzeci i – podobnie jak „Wakacje z WOT” cieszy się dużym zainteresowaniem. To 16 dniowe wojskowe szkolenie podstawowe przygotowane jest przede wszystkim dla studentów, pełnoletnich uczniów szkół średnich i nauczycieli. – Te osoby, ze względu na naukę i pracę nie mogą najczęściej skorzystać ze szkoleń organizowanych w innych terminach w ciągu roku, dlatego im dedykujemy ferie zimowe – wyjaśnia zastępca dowódcy 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Tomasz Rejczak.

Zachodniopomorscy Terytorialsi zapowiadają, że „Ferie z WOT” będą atrakcyjne, a do tego pozwolą posiąść wiele umiejętności niedostępnych w cywilnym życiu.

Ferie z WOT potrwają 16 dni. Rozpoczną się już w sobotę, 11 lutego a zakończą 26, w niedzielę. Zorganizowane będą w oparciu o 141 batalion lekkiej piechoty w Choszcznie. Okolice tego miasta obfitują w tereny, na których odbywać się będą zajęcia wojskowe.

Każdy z przybyłych do jednostki zostanie umundurowany i wyposażony we wszelki sprzęt, który będziemy mu potrzebny w czasie szkolenia i dalszej służby, w tym oczywiście zimową odzież i bieliznę oraz buty. Uczestnicy „Ferii z WOT” zostaną zakwaterowani w koszarach wojskowych, trzy razy dziennie na wojskowej stołówce będą otrzymywać posiłki. Prowadzący szkolenie zapowiadają bardzo intensywny program.

– Wstanie rano. I zaraz po śniadaniu zajęcia przez cały dzień, a czasem nawet w nocy – mówi por. Paweł Kondela, który przygotowuje program „Ferii z WOT” i będzie odpowiadał za ich przebieg. Wymienia elementy programu: – Przede wszystkim wojskowa taktyka, czyli uczymy poruszać się w terenie w sekcjach, współpracując z innymi kolegami, porozumiewając się ze sobą często za pomocą znaków, nie słów. Do tego elementy zimowego surwiwalu: jak przetrwać w nieznanym terenie, rozpalić ogień, wybudować schronienie, uzdatnić do picia wodę – zapowiada por. Kondela.

Oprócz tego szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy, orientacji w terenie, topografii i oczywiście strzelanie.

– Nikt nie będzie ani na chwilę rozstawał się z powierzoną mu bronią – mówi por. Kondela. – Chodzi o to, by się do niej przyzwyczai, nauczyć jej, pozna, bezpiecznie się nią posługiwa. Trochę jak na filmach o wojsku, z bronią nawet się śpi.

Żołnierze podkreślają, że przy okazji szkolenia typowo wojskowego, uczestnicy podciągną się w umiejętnościach potrzebnych w życiu codziennym: pracy czy nauce. To m.in. umiejętność gospodarowania czasem, współpracy w zespole, prostego a precyzyjnego komunikowania się, umiejętność korzystania z informacji czy zajęcia ze sprawności fizycznej.

Widać różnicę pomiędzy uczniami, którzy przeszli przeszkolenie a tymi, którzy z takiej możliwości nie skorzystali – mówi chor. Radosław Gołczyński, nauczyciel z Zespołu Szkół w Policach a jednocześnie żołnierz 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

On i jego uczniowie ukończyli 16-dniowe szkolenie podstawowe a teraz spotykają się na codzień w szkole a raz w miesiącu na weekendowym szkoleniu wojskowym a sam namówił do służby w WOT innych nauczycieli.

„Ferie z WOT” to okazja, by w czasie wolnym, zamiast patrzeć się w monitor komputera, podnieść swoje umiejętności, wyszkolić się w podstawowych wojskowych dziedzinach, a przy okazji poznać nowych ludzi – podkreśla.

Zakończeniem „Ferii z WOT” będzie przysięga wojskowa, którą w niedzielę, 26 lutego złożą w Choszcznie ci, którzy ukończą szkolenie. Do uczestnictwa w tej uroczystości zaproszeni zostaną rodzice, najbliżsi czy koledzy przysięgających.

Kto może zgłosić się na „Ferie z WOT”? Praktycznie każdy. Wystarczy ukończony 18 rok życia, polskie obywatelstwo, niekaralność, zdrowie fizyczne i psychiczne.

Jak się zapisać? Można zgłosić się do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji lub skontaktować się z rekruterem 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ten odpowie na każde pytanie i wyjaśni każdą wątpliwość i „za rękę” przeprowadzi przez procedurę rekrutacyjną.

Rekrutera najłatwiej znaleźć na specjalnej stronie: https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl/

Udział w „Feriach z WOT” jest oczywiście bezpłatny.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Blisko 200 rowerzystów przywitało Nowy Rok tradycyjnym rajdem nad jezioro Świdwie [FILM]

Nowy Rok dla miłośników turystyki rowerowej ze Szczecina, Gminy Dobra, Gminy Police oraz innych części Pomorza Zachodniego to tradycyjnie Noworoczny Rajd Rowerowy nad jezioro Świdwie. Była to już dziesiąta edycja wydarzenia i piękna pogoda sprawiła, że rekordowa jeżeli chodzi o frekwencję. W rajdzie wzięło udział blisko 200 rowerzystów. Najmłodszą uczestniczką rajdu była 8-letnia Irenka. Wydarzenie zorganizowali wolontariusze Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus we współpracy ze Wspólnotą Samorządową Gminy Dobra i Rowerowymi Policami.

Opublikowane

w dniu

Uczestnicy rajdu pokonali wspólnie 34 kilometry delektując się pięknem Puszczy Wkrzańskiej. W Tanowie do grupy jadącej ze Szczecina dołączyła grupa policka prowadzona przez Grzegorza Ufniarza z Rowerowych Polic. Rajd odbył się na terenie trzech gmin: Szczecin, Police oraz Dobra. Bez wątpienia Noworoczny Rajd Rowerowy nad jezioro Świdwie stał się wydarzeniem, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez rowerowych na Pomorzu Zachodnim. W Nowy Rok w 2014 roku na spontaniczny rajd rowerowy nad jezioro Świdwie wybrało się 5 rowerzystów i nikt z nich nie przypuszczał, że zapoczątkują tak piękna tradycję, która 9 lat później zgromadzi blisko 200 miłośników turystyki rowerowej.

„Za nami bez wątpienia najlepszy i najbardziej intensywny rok z historii klubu. Dzięki współpracy z naszymi partnerami udało się zrealizować wiele rajdów rodzinnych, szkoleń, działań edukacyjnych, zawodów sportowych, a nawet wypraw na najpiękniejsze szlaki Europy. To wszystko także dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych wolontariuszy, którzy są sercem Gryfusa. Pozostaje nam życzyć sobie, aby rok 2023 nie był groszy” – powiedział Paweł Malinowski, prezes Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus.

Po dotarciu do Rezerwatu Świdwie członkowie zarządu Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus: Paweł Malinowski, Wojtek Marciniak oraz Krystyna Roszak wznieśli symboliczny toast bezalkoholowym szampanem i złożyli życzenia uczestniczącym w rajdzie rowerzystom. Następnie przy ognisku rowerzyści rozmawiali o planach wycieczek i wypraw rowerowych na rok 2023. Rajd był także okazją do udekorowania Krystyny Roszak i Damiana Kiszczaka, którzy w roku 2022 zrealizowali wyzwanie „Ultra Hardcore Gryfus”. Wyzwanie to polega na dwunastokrotnym objechaniu Zalewu Szczecińskiego (około 3.000 kilometrów) z tym, że każdy objazd musi mieć miejsce w innym miesiącu danego roku kalendarzowego.

„Piękna pogoda sprawiła, że mamy rekord frekwencyjny. Cieszymy się, że są z nami także inne kluby z Pomorza Zachodniego i możemy wspólnie rozpocząć kolejny sezon turystyki rowerowej” – powiedział Wojtek Marciniak, wiceprezes Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus.

Czytaj dalej

Region

Kino Zamek po modernizacji zaprasza na urodziny 

Kino Zamek już jest po modernizacji. Teraz oferuje widzom większy komfort, ale wciąż zachowuje swój wyjątkowy klimat. Zyskało wygodne fotele z nowoczesną kolorystyką, nową klimatyzację ze znacznie zredukowanym poziomem hałasu, mobilny projektor oraz dodatkowy ekran LED, który można wykorzystywać również na zewnątrz.   

Opublikowane

w dniu

Zachowując unikatowy charakter i klasyczne, wyjątkowe walory kina studyjnego, dzięki modernizacji dostosowaliśmy to miejsce do współczesnych standardów.  W zbliżającym się 2023 roku Kino Zamek będzie obchodzić jubileusz 60-lecia istnienia. Rozpocznie ten etap swojej działalności, zapewniając odbiorcom wysoką jakość oferty programowej i wysokie techniczne standardy odbioru – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Fotele Kina Zamek wymienione zostały po ponad 20 latach. Nowe, w kolorze grafitowym, wprowadzają bardzo filmową atmosferę. Odrobiny różnorodności dodają rozmieszczone punktowo fotele w odcieniu czerwieni.

Komfort widzów, szczególnie w upalne dni, znacznie poprawi nowa klimatyzacja – mocniejsza i znacznie cichsza.

Mobilny ekran LED daje możliwość emisji filmów i wizualizacji przy świetle dziennym. Pozwoli nie tylko na wcześniejsze pokazy (także w ciągu dnia), ale i multimedialne prezentacje, wykorzystywane np. przy spektaklach teatralnych, wzbogaci edukacyjne spotkania tematyczne i historyczne. Ekran wykorzystywany był po raz pierwszy już w trakcie ostatniego Jarmarku Bożonarodzeniowego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Pierwsi widzowie zasiądą w nowych fotelach już jutro – w trakcie 59. urodzin Kina Zamek, organizowanych w dniach 28-30 grudnia 2022 roku. Historyczny seans będzie miał miejsce 28 grudnia o godzinie 17:00, podczas pokazu filmu „Pięć diabłów”, który otworzy urodzinowy cykl. W ramach urodzin Kino Zamek zaprezentuje cztery znakomite filmy, doceniane na międzynarodowych festiwalach: właśnie „Pięć diabłów” (28-30 grudnia, godz. 17:00),  „Aftersun” (28 grudnia, godz. 19:00), „W gorsecie” (29 grudnia, godz. 19:00), „Chłopiec z niebios” (30 grudnia, godz. 19:00)

Prowadzone przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie Kino Zamek jest jednym z najbardziej klimatycznych (sala na 50 widzów) i najstarszych szczecińskich kin. W przyszłym roku świętować będzie 60-lecie działalności. Ma wiernych widzów, którzy doceniają jego wyjątkowy klimat i repertuar (studyjny, autorski i festiwalowy) oraz atrakcyjne cenowo bilety (od stycznia 2023 – 18 i 16 zł).  Bardzo często zaskakuje ciekawymi przeglądami oraz projektami specjalnymi. To kino stawiające na jakość i wyjątkowość propozycji. Sukcesywnie prezentuje kino autorskie i artystyczne, organizuje spotkania i dyskusje z twórcami. To właśnie tutaj odbywają się także kolaudacje i pokazy premierowe filmów, które otrzymały wsparcie finansowe Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film.

Obecnie sala działającego w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Kina Zamek pełni funkcje: sali kinowej, teatralnej, edukacyjnej i konferencyjnej.

Modernizacja Kina Zamek i zakup nowego wyposażenia możliwe były dzięki dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

W załączeniu fot. – materiały Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie