Region

Rozpoczną modernizację tarasów na Zamku w Szczecinie

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie rozpoczyna modernizację tarasów oraz odbudowę skrzydła północnego. Wyłoniony w przetargu wykonawca inwestycji – Mostostal Warszawa SA – ma 30 miesięcy na realizację prac. W czwartek strony podpisały umowę.

Opublikowane

w dniu

„Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” – to zadanie, w ramach którego zmodernizowane zostaną wszystkie zamkowe tarasy (południowy, wschodni i północny) oraz skarpa północna i zlokalizowane pod nią tunele. Odbudowane ma być także skrzydło północne, w którym w 2017 r. doszło do katastrofy budowlanej (w wytworzoną w gruncie pustkę osunął się filar jednej z sal, od tamtej pory skrzydło nie jest użytkowane).

Na prace w zakresie tarasów wykonawcy wyznaczony został termin 18 miesięcy, zaś na pozostałe prace – 30 miesięcy.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w czwartek (25 sierpnia 2022) o godz. 10:00. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie reprezentowała dyrektor Barbara Igielska, a Mostostal Warszawa – wiceprezes zarządu Jorge Calabuig Ferre. W uroczystości uczestniczyli także Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego oraz Anna Bańkowska, członkini zarządu województwa zachodniopomorskiego.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie jest samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest województwo zachodniopomorskie.

Barbara Igielska, dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie:

Cieszę się, że możemy rozpocząć tak długo oczekiwaną inwestycję. Zagospodarowanie zamkowych tarasów planowaliśmy już dawno. Jednak zależało nam, by tę inwestycję bardzo dobrze przygotować. I – jak dziś już wiadomo – warto było dążyć do gruntownego przebadania skarpy północnej oraz wzgórza zamkowego. Dzięki temu dzisiaj znamy zarówno stan skarpy północnej, jak i wschodniej, a przede wszystkim mamy odkryte tunele i przebadaną ich sieć. To niezwykle ważne, ponieważ gdyby dopiero na etapie wykonania doszło do tego historycznego odkrycia tuneli, inwestycja byłaby zagrożona, a jej koszt znacznie większy. Wiedza, jaką obecnie dysponujemy dzięki badaniom i ekspertyzom, pozwoli sprawnie przeprowadzić prace. Jestem przekonana, że po zakończeniu tej inwestycji mieszkańcy regionu i turyści będą mogli cieszyć się estetyczną, a przede wszystkim bezpieczną przestrzenią zabytku i jego otoczenia. 

Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego:

Na ten dzień czekałem szczególnie długo. Od wielu lat zastanawialiśmy się, w jaki sposób sfinansować zabezpieczenie skarpy i tarasów zamkowych. Przedsięwzięcie leżało na sercu nie tylko Zarządowi Województwa i dyrekcji Zamku, ale i mieszkańcom Szczecina, którzy oczekiwali, że ten jeden z najważniejszych zabytków w ich mieście doczeka się większej renowacji. Przygotowania do inwestycji zostały gwałtownie przerwane w dniu 11 maja 2017 roku, kiedy to wydarzyła się pamiętna katastrofa budowalna. Jej skala zaskoczyła wszystkich, na całe szczęście dzięki odpowiedzialnym decyzjom pani dyrektor Barbary Igielskiej nic nikomu się nie stało. Wcześniejsze zabezpieczenie miejsc, gdzie pojawiały się rysy, uchroniło zdrowie i życie pracowników i zwiedzających. Bezpieczne były także cenne eksponaty, które wcześniej znajdowały się w miejscu objętym katastrofą. Stanęliśmy przed nowym wyzwaniem – usunięcia skutków katastrofy i znalezienia jej przyczyn, dopiero potem można było powrócić do planów zabezpieczenia i modernizacji skarpy zamkowej. Najważniejsze było takie przygotowanie inwestycji, by niczego nie robić na skróty. Priorytetem była dbałość o bezpieczeństwo ludzi. Poznanie przyczyn katastrofy okazało się długotrwałym procesem, bo – jak się okazało – przyczyny te były ukryte głęboko pod ziemią i nawarstwiały się przez długi czas. Dopiero w ubiegłym roku udało się dotrzeć do zasypanych tuneli i miejsc, gdzie doszło do osunięć. Po niezbędnym zabezpieczeniu terenu możliwe stało się rozpoczęcie inwestycji, która jest przedmiotem dzisiejszej uroczystości. Przede wszystkim zdecydowaliśmy się nie dzielić odbudowy skrzydła zamkowego od zabezpieczenia i renowacji skarp i tarasów. Dlatego umowa opiewa dziś na przeszło 85 mln zł. To przedsięwzięcia trudne, ale liczę na to, że jeden wykonawca poradzi sobie z tym lepiej, szybciej i bezpieczniej. Tym bardziej, że wykonawcą jest renomowana firma. Liczę na to, że uda się przeprowadzić tę inwestycję bez opóźnień i dodatkowych roszczeń. 5 lat trwały badania różnych instytucji, które odpowiedziały finalnie na pytanie, dlatego osunęła się kolumna i doszło do zawalenia stropów. Przez ten czas żyliśmy pod wielką presją opinii publicznej i staraliśmy się studzić emocje, tłumacząc, że w tej sytuacji najważniejsze musi być bezpieczeństwo, a nie tempo.

Anna Bańkowska, Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego:

Niecierpliwość wielu osób rzeczywiście dały się nam we znaki przez te ostatnie 5 lat. Tłumaczyliśmy, że zdrowie i życie ludzi jest najważniejsze. Tym bardziej się cieszę, że za 30 miesięcy będziemy mogli – żywię taką głęboką nadzieję – pogratulować Mostostalowi, który dzisiaj stoi przed nie lada wyzwaniem. Dziękuję że podjęliście się tego wyzwania.

 Jorge Calabuig Ferre, wiceprezes zarządu Mostostalu Warszawa:

To rzeczywiście bardzo skomplikowana inwestycja i duże wyzwanie inżynieryjne ze względu na warunki geotechniczne oraz historyczny charakter obiektu. Niezbędna będzie ścisła współpraca z inwestorem i konserwatorem zabytków. Chciałem podkreślić, że zakończenie przetargu jest w dzisiejszych trudnych i nieprzewidywalnych czasach dużym osiągnięciem, którego gratuluję Panu Marszałkowi i całemu Zespołowi, który jest w to zaangażowany. Przewidujemy, że prace projektowe potrwają pół roku, a później rozpocznie się praca na placu budowy.

Inwestycja ma ogromne znaczenie nie tylko dla estetyki otoczenia Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa zabytku.

Wykonawca ma ją realizować w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że musi przygotować niezbędną dokumentację projektową, uzyskać wszelkie wymagane zgody i opinie, a następnie wykonać roboty budowlane.

Całość prac kosztować ma blisko 85 mln zł (84 998 293 zł). Z tego 30 mln zł 970 tys. zł na modernizację tarasów dofinansowane zostanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Pozostała kwota pochodzi  z budżetu województwa zachodniopomorskiego.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie: renesansowy szczeciński zamek jest jednym z najważniejszych zabytków Pomorza Zachodniego. W przeszłości był główną siedzibą Gryfitów – dynastii książęcej panującej w Księstwie Pomorskim od XII w. do 1637 roku. Następnie przez wieki pozostał siedzibą urzędów i instytucji odpowiedzialnych za zarząd nad Pomorzem – najpierw szwedzkich, później pruskich i niemieckich, a po roku 1945 – polskich.

Obecnie szczeciński zamek jest instytucją kultury pod nazwą Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz siedzibą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Zarządu Województwa, a także Opery na Zamku.

Instytucja kultury Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie propaguje dziedzictwo Gryfitów i organizuje wydarzenia kulturalne o różnej tematyce. Prowadzi własne galerie wystawowe, Kino Zamek, Teatr Piwnica przy Krypcie oraz Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej. Organizuje m.in. wystawy, koncerty, widowiska historyczne, spotkania i zajęcia edukacyjne, warsztaty, wykłady i konferencje naukowe, realizuje transgraniczne wydarzenia kulturalne, promuje kulturę i sztukę Pomorza Zachodniego w innych krajach, a także wydaje publikacje dotyczące historii zabytku i regionu.

Reklama

Gmina Dobra

Projekt ZULovy WŁĄCZNIK – współpraca na rzecz aktywizacji gmin zachodniopomorskich

W ramach działań na rzecz promowania obywatelskiego zaangażowania i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami samorządowymi, wystartował projekt „ZULovy WŁĄCZNIK”. Jego celem jest wyłonienie czterech gmin z województwa zachodniopomorskiego, które będą partycypować w inicjatywie mającej na celu zwiększenie społecznego zaangażowania mieszkańców oraz budowanie konstruktywnej współpracy lokalnych podmiotów.

Opublikowane

w dniu

Projekt „ZULovy WŁĄCZNIK”, trwający od 1 marca 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku, kieruje swoje działania w sposób szczególny do gmin znajdujących się na terenach Specjalnych Stref Włączenia. Priorytetowo, trzy z czterech beneficjentów muszą spełniać kryterium położenia w wyznaczonych strefach przez Urząd Marszałkowski.

Inicjatywa zakłada szereg działań, takich jak obywatelskie warsztaty partycypacyjne, które umożliwią diagnozę potencjałów i wyzwań gmin. Organizowane będą również szkolenia dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), organizacji pozarządowych (NGO) oraz społeczników, co będzie sprzyjać profesjonalizacji ich kompetencji w zakresie działalności publicznej.

Dodatkowo zaplanowano warsztaty edukacyjne dla mieszkańców, realizację mikroinicjatyw i innowacji lokalnych w każdej z uczestniczących gmin oraz przygotowanie broszury edukacyjnej „Podręcznik budowania wspólnotowości”, prezentującej dobre praktyki. Projekt zostanie uwieńczony galą obywatelską i podpisaniem porozumień o partnerstwie na rzecz dobra wspólnego i rozwoju.

Projekt „ZULovy WŁĄCZNIK” stanowi realną szansę na wzmocnienie zdolności gmin do samodzielnej poprawy jakości życia ich mieszkańców oraz pobudzenie obywatelskiej aktywności na terenach Specjalnych Stref Włączenia. Gminy z powiatów: polickiego, gryfińskiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, myśliborskiego i choszczeńskiego zachęcamy do zgłaszania swojego uczestnictwa.

 

Czytaj dalej

Kultura

Koncert Grzegorza Niemczuka, w ramach cyklu “FRYDERYK Chopin w Willi Lentza. Dzieła wszystkie”

Opublikowane

w dniu

Już 10 maja (piątek) o godz. 19:00 w szczecińskiej Willi Lentza odbędzie się kolejny koncert z cyklu „Fryderyk Chopin w Willi Lentza. Dzieła wszystkie”. Tym razem wystąpi Grzegorz Niemczuk — polski wirtuoz fortepianu, zwycięzca licznych konkursów pianistycznych.

Cykl „Fryderyk Chopin w Willi Lentza. Dzieła wszystkie” powstał z inicjatywy szczecińskiej Willi Lentza, a pierwsze wydarzenie z cyklu miało miejsce w styczniu 2024 roku. Od tego czasu w murach Willi Lentza zagrali: Jakub Kuszlik, Ewa Pobłocka, David Serebryanik, i Sławomir Wilk. Przez najbliższe miesiące, podczas willowych wieczorów utwory Fryderyka Chopina będą interpretować współczesne gwiazdy estrady oklaskiwane przez publiczność w prestiżowych salach koncertowych świata. Główną ambicją organizatorów jest prezentacja wszystkich utworów mistrza.

Willa Lentza to jedna z najbardziej różnorodnych i aktywnych instytucji kultury. Wydarzenia w Willi Lentza odbywają się niemal codziennie – w programie instytucji nie brakuje interesujących wystaw artystów polskich i zagranicznych, koncertów światowej sławy muzyków czy teatralnych spektakli. Działalność Willi Lentza to szeroki wachlarz wydarzeń kulturalnych, które na wysokim poziomie promują muzykę, sztukę i szeroko rozumianą kulturę. Mimo prestiżowej prezentacji organizatorom wydarzeń z sukcesem udaje się skrócić dystans między dziełem, a odbiorcą — jest to możliwe, dzięki zapewnieniu kameralnego kontaktu z wielką sztuką.

Grzegorz Niemczuk występował w najsłynniejszych salach koncertowych świata – Carnegie Hall i Steinway Hall w Nowym Jorku, Kioi Hall w Tokio, Beijing Concert Hall w Pekinie, Teatro Sérgio Cardoso w São Paulo, Victoria Concert Hall w Singapurze czy Collonge- Bellerive w Genewie. Grzegorz Niemczuk koncertował już w 36 krajach, a jego muzyka jest

doceniana przez krytyków i publiczność na całym świecie. Jako pierwszy Polak w historii, w

2013 roku wygrał nagrodę główną w nowojorskim konkursie International Carnegie Hall Concert Debut Competition. W roku 2016 został laureatem Nagrody Specjalnej International

Busan Maru Music Festival w Korei Południowej.

W trakcie pandemii (2020–2022) artysta stworzył unikatowy projekt nagrań filmów- wykładów o wszystkich utworach Fryderyka Chopina. W tym czasie powstało ponad 330 odcinków, które zostały opublikowane na YouTube oraz na Facebooku. Projekt powstał w dwóch wersjach językowych — polskiej i angielskiej.

W Willi Lentza Grzegorz Niemczuk zaprezentuje pięć mazurków Op. 6, dwie wariacje E-dur

na temat niemieckiej piosenki „Steh’ auf, steh’ auf, du schweizer Bub” Op. posth. oraz z „Hexameronu” na temat marszu z opery „Purytanie” Belliniego op. 29 A, a także Sonatę b- moll Op. 35 (napisaną w Nohant w roku 1839) ze słynnym „Marszem żałobnym” i Scherzo b-moll Op. 31 z roku 1837 dedykowane przez Fryderyka Chopina Adéle de Fürstenstein.

Data: 10 maja 2024

Godzina: 19:00

Miejsce: Willa Lentza, Szczecin

Bilety dostępne: https://bilety.willa-lentza.pl

Czytaj dalej

Kultura

Kevin Kenner i Vienna Morphing Soloists w Willi Lentza

Na początku maja, w szczecińskiej Willi Lentza, będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie w ramach cyklu „Fryderyk Chopin w Willi Lentza. Dzieła wszystkie”. Już 8.05 (środa) o godz. 18:00 odbędzie się koncert światowej sławy chopinisty — Kevina Kennera. Artysta wystąpi wraz z zespołem Vienna Morphing Soloists.

Opublikowane

w dniu

Fryderyk Chopin w Willi Lentza. Dzieła wszystkie” to cykl koncertowy, którego celem jest przedstawienie wszystkich dzieł Mistrza z Żelazowej Woli. Wydarzenie organizowane przez szczecińską Willę Lentza rozpoczęło się w styczniu 2024 roku i przez najbliższe miesiące będzie przybliżać twórczość Fryderyka Chopina. W ramach cyklu w Willi Lentza wystąpili już: Jakub Kuszlik, Ewa Pobłocka, David Serebryanik i Sławomir Wilk.

Willa Lentza znana jest ze swojego wkładu w promowanie polskiej kultury, historii i sztuki, co również było inspiracją do stworzenia cyklu koncertowego. Instytucja ta jest jedną z największych i najaktywniejszych w Polsce. Willa Lentza promuje sztukę, muzykę oraz kulturę wysoką i prezentuje je na najwyższym poziomie. To zdecydowanie miejsce, którego brakowało na kulturalnej mapie Szczecina.

Kevin Kenner rozpoczął swoją naukę pod kierunkiem Krzysztofa Burzy. Jeszcze jako nastolatek wyjechał do Polski, aby pobierać nauki u prof. Ludwika Stefańskiego, który przygotował go do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 1980 roku. Kenner był wtedy najmłodszym uczestnikiem konkursu i otrzymał nagrodę dla obiecującego artysty. Światowe uznanie zyskał w 1990 roku, kiedy zajął II miejsce na XII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie (pierwszego miejsca wówczas nie przyznano), otrzymał także nagrodę publiczności za najlepsze wykonanie poloneza. W tym czasie zdobył również brązowy medal w Międzynarodowym Konkursie im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie.

Jako solista Kenner koncertował z najwybitniejszymi, światowymi orkiestrami, wśród nich: BBC Symphony, Deutsches Symphonie-Orchester z Berlina, Filharmonia Narodowa w Warszawie, Filharmonia Czeska, Nationaal Orkest van Belgie, Orkiestra XVIII Wieku, Orkiestra Symfoniczna NHK oraz San Francisco Symphony.

Podczas wydarzenia w Willi Lentza Kevin Kenner wystąpi w towarzystwie Vienna Morphing Soloists. Kwintet składa się z solistów Morphing Chamber Orchestra, która uznawana jest za jedną z najlepszych orkiestr kameralnych w całej Europie. Założycielem zespołu jest producent, aranżer i altowiolista Tomasz Wabnic. Ich niezwykłe umiejętności muzyczne i wszechstronność sprawiają, że są jednym z najbardziej uniwersalnych zespołów na świecie.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie