Region

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Dziś obchodzimy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ustawa z 1791 roku regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów – była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Warto przypomnieć, że oryginał konstytucji można było oglądać w Szczecinie.

Opublikowane

w dniu