Regulamin

I Postanowienia Ogólne

 • Korzystanie z serwisu powiatpolicki.info – Lokalnego Portalu Informacyjnego (zwanego dalej serwisem), którego właścicielem jest firma Wydawnictwo Świstak Sp. z o.o., możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej na stronach serwisu powiatpolicki.info. Użytkownicy serwisu, którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, są świadomi że dalsze korzystanie z serwisu może skutkować niepoprawnym jego funkcjonowaniem, tym samym nie mogą żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony serwisu powiatpolicki.info.
 • Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa.
 • Użytkownikami serwisu mogą być zarówno osoby indywidualne, prawne i nie posiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały Regulamin i Politykę Prywatności i nie zostały wykluczone przez Administratora serwisu powiatpolicki.info.
 • Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu serwisu, Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie informacji drogą elektroniczną na adres e-mail: redakcja@powiatpolicki.info

II Komentarze i artykuły Użytkowników serwisu gminapolice.info

 • Komentarzem lub artykułem Użytkownika jest jakikolwiek fragment danych umieszczony przez Użytkownika w postaci tekstu lub obrazu na stronach serwisu powiatpolicki.info.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę wypowiedzi. Odpowiedzialność za swoje wypowiedzi ponosi Użytkownik.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji i redagowania Wypowiedzi.
 • Użytkownik nie może redagować Wypowiedzi w sposób sugerujący że nie jest on autorem wypowiedzi, a w szczególnie że autorem wypowiedzi jest członek redakcji serwisu powiatpolicki.info.
 • Wypowiedź nie może: zawierać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne, zawierać danych osobowych lub teleadresowych, zawierać odnośników do stron internetowych, jasno sugerujących że jest to reklama (spam), zawierać odnośników do informacji zabronionych przez Regulamin, zawierać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania serwisu, między innymi wirusów, zawierać reklamy oraz treści erotycznych i nieobyczajowych, świadomie wprowadzać w błąd, naruszać praw patentowych, autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika w tym adresu IP oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

III Korzystanie z serwisu powiatpolicki.info

 • Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania a w szczególności kopiowania opublikowanych w portalu bez zgody redaktora naczelnego.
 • Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Serwisu bez pisemnej zgody właściciela Serwisu.
 • Serwis może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z zawartości bez ostrzeżenia, a użytkownik nie może wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń.

IV Gwarancja

 • Właściciel serwisu dostarcza Użytkownikom gotowy produkt bez żadnych gwarancji i zobowiązań.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.
 • Właściciel serwisu powiatpolicki.info ani redakcja, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

V Prawa własności intelektualnej

 • Zawartość serwisu, zamieszczone w nim publikacje, grafiki oraz inne materiały są wyłączna jego własnością. Udostępnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody właściciela serwisu powiatpolicki.info jest zabronione.
 • Artykuły nadsyłane przez Użytkowników i publikowane na łamach serwisu stają się jego integralną częścią. W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek mogą być one zdjęte z publikacji.

VI Postanowienia końcowe

 • Niniejszy regulamin oraz jego postanowienia wchodzą w życie z dniem 13 stycznia 2021 roku.

Reklama