Powiat Policki

Radny Powiatu Polickiego Adam Pacholik naruszył ustawę o samorządzie powiatowym

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie nie miał wątpliwości. Radny Powiatu Polickiego Adam Pacholik naruszył ustawę o samorządzie powiatowym.

Opublikowane

w dniu

Decyzja zapadła na posiedzeniu w dniu 10 marca 2020 roku. I jest prawomocna! Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził swoim wyrokiem wątpliwości Wojewody Zachodniopomorskiego, który uznał działalność Adama Pacholika (dyrektora spółki Trans-Net), jako rażąco naruszającą ustawę o samorządzie powiatowym. Wniosek: Adam Pacholik nie jest już radnym … 

Aby przybliżyć zagadnienie publikujemy fragment treści uzasadnienia w tej sprawie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie:

   „Wojewódzki Sąd Administracyjny zgadza się ze stanowiskiem Wojewody, że związek funkcjonalny pomiędzy przychodami osiąganymi z działalności gospodarczej Spółki zarządzanej przez AP, a faktem wykorzystywania mienia powiatu, jest w tym wypadku oczywisty, skoro środki pieniężne na sfinansowanie umownie określonych usług pochodzą z budżetu Powiatu Polickiego. O dysponowaniu tymi środkami decyduje Zarząd Powiatu, zaś niewątpliwy wpływ na ilość środków przeznaczonych na pokrycie kosztów realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie budowy „Miasteczka Ruchu Drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu”, a także w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od podmiotu utworzonego przez Powiat Policki ma Rada tego Powiatu – w której radnym jest AP. Sytuacja taka bez wątpienia świadczy o konflikcie interesów – rodzi bowiem niebezpieczeństwo, że radny może w nieuprawniony sposób wpływać na Radę Powiatu w celu takiego ustalenia wysokości opłat ponoszonych za w/w usługi, aby przeznaczone na ten cel środki były jak najwyższe, a tym samym, aby w razie wyboru oferty jego firmy, zapewniały mu jak największą korzyść finansową. Tym samym wynagrodzenie otrzymywane przez Spółkę za wykonywane usługi pozostaje w ścisłej i bezpośredniej korelacji z budżetem powiatu„.

I jeszcze jedna ważna informacja … W miejsce radnego powiatowego Adama Pacholika powołany zostanie obecny dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach Waldemar Echaust.

Sprawa Adama Pacholika otwiera możliwość badania zasadności sprawowania madatu przez kolejnych radnych … powiatu polickiego. 

Adam Wosik

Gmina Dobra

Powstanie przejście dla pieszych i perony autobusowe w Grzepnicy

Powiat Policki przystąpił do realizacji kolejnego etapu modernizacji infrastruktury komunikacyjnej. W miejscowości Grzepnica, w ramach zapowiedzianej inwestycji, powstaną dwa nowe perony autobusowe. Umowa na wykonanie projektu budowlanego została podpisana, a jej zakres obejmie nie tylko same perony, ale również szereg dodatkowych elementów mających na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżujących.

Opublikowane

w dniu

Perony autobusowe zlokalizowane zostaną w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z, łączącej Dobrą z Bartoszewem, nieopodal ul. Rezydenckiej. Projekt przewiduje także budowę nowego chodnika, który umożliwi bezpieczne dotarcie pieszych z przystanków do przejścia dla pieszych. Ponadto, zaprojektowane zostanie przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, co zwiększy widoczność i bezpieczeństwo na drodze. Istotnym elementem projektu będzie również doświetlenie dla pieszych, które poprawi widoczność po zmroku.

Inwestycja realizowana będzie we współpracy z Gminą Dobra. Dzięki nowym peronom autobusowym mieszkańcy Grzepnicy oraz okolicznych miejscowości zyskają wyżej poziom dostępności komunikacyjnej, co przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności regionu. Prace projektowe to pierwszy krok ku realizacji długo oczekiwanej przez lokalną społeczność inwestycji, która wpłynie na poprawę warunków podróży oraz infrastruktury drogowej.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Powstanie projekt budowlany modernizacji odcinka drogi powiatowej Buk-Rzędziny

Powiat Policki inicjuje znaczące działania w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego i komfortu mieszkańców. W bliskiej perspektywie czasowej ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na realizację projektu budowlanego odcinka drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Buk a Łęgi.

Opublikowane

w dniu

Obecna struktura jezdni, charakteryzująca się licznymi ubytkami oraz niewystarczającą szerokością uniemożliwiającą bezproblemowe mijanie się pojazdów, jest źródłem zagrożeń dla użytkowników tej trasy. Starosta Policki, Andrzej Bednarek, podkreśla wagę procedury, która ma na celu przygotowanie projektu budowlanego mającego na celu kompleksową modernizację wymienionego odcinka.

W ramach prac projektowych zaplanowano szeroki wachlarz usprawnień. Do najważniejszych należy przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3907Z i 3909Z w miejscowości Buk, urządzenie i modernizacja istniejących chodników oraz infrastruktury dla rowerzystów. Projekt uwzględnia również budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę zjazdów, jak i organizację miejsc postojowych. Kluczowym elementem będzie również poszerzenie konstrukcji jezdni do sześciu metrów, co znacząco wpłynie na poprawę warunków ruchu.

Powiat Policki zobowiązuje się do rozwiązania kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym w ramach projektu. Planowane działania mają kluczowe znaczenie dla podniesienia standardów bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, jak również wszystkich użytkowników drogi. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i harmonogramu prac zostaną zaprezentowane wkrótce.

Czytaj dalej

Gmina Kołbaskowo

Nadchodzi remont głównej drogi w Ustowie

Starostwo Powiatu Polickiego ogłosiło, że planowany jest remont głównej drogi w miejscowości Ustowo – ostatniego odcinka trasy łączącej Szczecin z Siadłem Górnym. Obecna kondycja kilometrowego fragmentu pozostawia wiele do życzenia, z uwagi na liczne wyrwy i ubytki, co stanowi utrudnienie zarówno dla mieszkańców, jak i podróżujących tą trasą.

Opublikowane

w dniu

Na realizację prac remontowych przekazano środki w wysokości 6,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jak poinformował starosta policki, Andrzej Bednarek. Władze lokalne wspólnie z gminą podejmują starania o pozyskanie brakujących środków na pokrycie całkowitych kosztów remontu, szacowanych na 11 milionów złotych.

Plan przewiduje, że przetarg na realizację prac zostanie ogłoszony najpóźniej w maju bieżącego roku. W międzyczasie, do czasu rozpoczęcia głównych działań remontowych, droga zostanie tymczasowo zabezpieczona. Starosta Bednarek apeluje o cierpliwość i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przyszłych prac. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, droga powinna zostać oddana do użytku w przyszłym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie