Gmina Dobra

Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobra

Są to prace prowadzone min. w Mierzynie na ulicy Zgodnej, na które to prace gmina pozyskała prawie 3 mln zł dofinansowania w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast w Wołczkowie rozpoczęły się prace związane z przebudową ulicy Piaskowej. Obecnie prace koncentrują się na przebudowie rowu melioracyjnego do Strugi Wołczkowskiej, a roboty ściśle drogowe planowane są do rozpoczęcia w I kwartale 2023 roku.

Opublikowane

w dniu

Na tą inwestycję Gmina pozyskała kwotę 2 029 323,43 zł z równie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dodatkowo Gmina pozyskała niemal 2 mln zł na budowę ulic Azaliowej i Perłowej w Bezrzeczu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w naborze dedykowanym gminom popegeerowskim. Obecnie dla tego zadania ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Również w ramach Rządowego Programu Polski Ład, Gmina pozyskała niemal 5 mln zł na realizację 2 etapu budowy dróg na osiedlu Sportowym w Dobrej. Prace związane z 2 etapem budowy dróg na tym osiedlu planowane są do rozpoczęcia po zrealizowaniu obecnie trwającej budowy ulicy Kameliowej na tym osiedlu.

Dodatkowo, Gmina planuje pozyskiwać kolejne środki na realizację dróg na swoim terenie. Obecnie ogłoszony jest nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nabór trwa do 5 stycznia 2023 roku. Podsumowując w samym 2022 r, wyłącznie na inwestycje związane z budową dróg na terenie gminy, pozyskane dostało niemal 12 mln złotych dofinansowania zewnętrznego. Gmina Dobra stara się równomiernie rozwijać sieć dróg gminnych i dlatego też wnioski o dofinansowanie składane są na przebudowę lub budowę dróg w różnych miejscowościach na ternie gminy, przy czym należy pamiętać, że aby uzyskać dofinansowanie planowana droga musi spełnić kryteria poszczególnych naborów, takich jak między innymi poprawa dostępu do istniejących obiektów publicznych, dlatego też bardzo ciężko jest uzyskać dofinansowanie na budowę dróg dojazdowych na osiedlach domów jednorodzinnych.

Kierownik WKI

Tomasz Kakowski

Reklama

Gmina Dobra

Niszczenie chodnika

Strażnicy gminni  stwierdzili zniszczenie chodnika przy ulicy Żubrzej w m. Dołuje. Według wstępnych ustaleń kierowca pojazdu, który tego dokonał okazał zezwolenie Starostwa Powiatowego w Policach na poruszanie się pojazdów ciężarowych na trasie Dołuje do działki rolnej, na wysokości której został zniszczony chodnik.

Opublikowane

w dniu

Mając na uwadze poczynione ustalenia strażnicy gminni nałożyli na sprawcę dwa mandaty karne. Jednocześnie zarówno Starostwo Powiatowe, jak i Straż Gminna zobowiązała sprawcę do pilnego naprawienia uszkodzenia. Sprawa będzie monitorowana.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Bezpłatna nauka gry w tenisa ziemnego

Dzieci i młodzież z gminy Dobra może skorzystać z bezpłatnych zajęć nauki gry w tenisa ziemnego.  Treningi odbywać się będą w każdą środę i piątek począwszy od 5 lipca na kortach tenisowych przy kompleksie sportowym Orlik w Dobrej.

Opublikowane

w dniu

Podział na grupy wiekowe:
I grupa – (dzieci w wieku 7-10 lat) w godz. 17-18
II grupa – (dzieci w wieku 11-14 lat) w godz. 18-19
III grupa – (młodzież w wieku 15-19 lat) w godz. 19-20
Grupy liczyć będą maksymalnie 8 osób.
Zapisy chętnych osób odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, pod nr telefonu: 91 424 19 79. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia finansowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok w ramach zadania na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Przebudowa drogi Dołuje – Stobno oraz drogi w Stobnie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach zorganizowano briefing prasowy dotyczący realizowanych przez Powiat Policki dwóch inwestycji drogowych na terenie gmin Dobra i Kołbaskowo. Pierwszą jest przebudowa drogi Dołuje – Stobno, a drugą przebudowa drogi w miejscowości Stobno.

Opublikowane

w dniu

W briefingu wzięli udział m.in. starosta Andrzej Bednarek, wicestarosta Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz oraz wykonawcy obu inwestycji drogowych.
Wykonawcą trwającej już przebudowy drogi powiatowej na odcinku Dołuje – Stobno jest firma Eurovia Polska S.A. Z części remontowanej drogi zerwano już nawierzchnię. Do 30 września droga między Dołujami a Stobnem została zamknięta. Niebawem rozpoczną się też prace na odcinku od skrzyżowania z krajową 10 do przychodni w Dołujach. Tam planowany jest ruch wahadłowy. Przewidziany termin zakończenia prac to koniec października br.
Drugą inwestycją realizowaną przez starostwo jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stobno, na odcinku około 1 kilometra. W ramach inwestycji powstaną między innymi chodniki, dojazdy do posesji i sieć kanalizacji w miejscowości. Planowany termin zakończenia prac to koniec września 2024 r.
Podczas briefingu starosta poinformował, że prace budowlane na ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu prowadzone są zgodnie z harmonogramem i jest duże prawdopodobieństwo, że inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie