Gmina Dobra

Powiatowy program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci

W piątek, 13 maja w Starostwie Powiatowym w Policach podpisano umowę w sprawie realizacji programu „Powiatowy program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim”. Program prowadzony będzie w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest odpowiednio Powiat Policki oraz gminy: Dobra, Kołbaskowo i Nowe Warpno.

Opublikowane

w dniu

Umowę podpisali: Starosta Policki Andrzej Bednarek, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska i Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Szczecinie dr n. med. Konrad Jarosz przy obecności Wicestarosty Polickiego Joanny Napiwodzkiej, Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach Cezarego Arciszewskiego, Wójt Gminy Dobra Teresy Dery i Burmistrza Nowego Warpna Jarosława Burby, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach Haliny Michalak i dr hab. n. med. Elżbiety Petriczko.

„Powiatowy program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim” prowadzony będzie w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest odpowiednio Powiat Policki i gminy: Dobra, Kołbaskowo i Nowe Warpno.

Celem programu jest zbadanie dzieci i sprawdzenie czy są zagrożone otyłością. W przypadku, gdy takie zagrożenie zostanie wykryte, zostanie udzielona natychmiastowa pomoc przez lekarzy specjalistów, pediatrów, endokrynologów i diabetologów dziecięcych – mówiła Beata Chmielewska, Członek Zarządu Powiatu w Policach.

Programem zostaną objęci najmłodsi uczniowie szkół podstawowych

Problem otyłości wśród dzieci lawinowo narasta. Najtańszym elementem leczenia jest zawsze profilaktyka i badania przesiewowe. Takie działania jak ten program są pożądane i tak powinna wyglądać polityka zdrowotna samorządów – mówił dr n. med. Konrad Jarosz, Dyrektor SPSK nr 1 w Szczecinie.

Koncepcja projektu opiera się na działaniach przesiewowych służących identyfikacji skali problemu, następnie działaniach edukacyjnych kierowanych do dzieci z rozpoznaną nadwagą i otyłością oraz ich rodzin, jak również szeroko pojętego środowiska szkolnego i rodzinnego. Niezmiernie ważną częścią projektu jest roczny program interwencyjny zmierzający do redukcji BMI, lub zahamowania przyrostów masy ciała oraz utrwalenia zasad zdrowego trybu życia, przyjętych „jako swoje”.

Ten projekt jest sprawdzonym planem działania. Mamy bardzo dobrze dobrany i przygotowany zespół, opracowaną logistykę, zatwierdzenie przez Agencję Technologii Medycznych i licencjonowanie przez Centrum Badań Profilaktycznych – mówiła dr hab. n. med. Elżbieta Petriczko.

Program dzieli się na trzy etapy: przygotowawczy, podstawowy i specjalistyczny

Etap przygotowawczy polegać będzie między innymi na przeprowadzeniu konsultacji ze środowiskiem szkolnym oraz środowiskiem samorządowym w zakresie harmonogramu realizacji oraz wpływu realizacji programu na stan zdrowia najmłodszego pokolenia oraz przeprowadzenie konsultacji ze środowiskiem lekarzy rodzinnych i pielęgniarek szkolnych, Wykazanie różnic w realizacji zadań oraz elementów wspólnych w opiece nad zdrowiem dzieci, a także pozyskanie środowiska lekarzy do współpracy przy wykrywaniu dzieci z czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych (alternatywna ścieżka włączania dzieci).

Etap podstawowy polegać będzie między innymi na organizacji przebiegu badań przesiewowych na terenie placówki oświatowej, nastawionych na przede wszystkim na wykrywanie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz przekazanie rodzicom i dyrekcjom szkół Kompleksowej Analizy Zdrowotnej

Etap specjalistyczny polegać będzie na obniżeniu lub zahamowaniu przyrostów BMI dzieci z nadwagą i otyłością oraz przeprowadzenie kompleksowej, interdyscyplinarnej interwencji behawioralnej w populacji dzieci zakwalifikowanych na podstawie wyników KAZ. Interwencja przeprowadzana jest przez zespół specjalistów, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz doświadczenie w zakresie behawioralnych czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.

Przewidziane są także konsultacje z psychologiem, dietetykiem i specjalistą aktywności fizycznej.

Całkowity koszt realizacji programu wyniesie 108.666,64 zł i jest finansowany ze środków budżetu Powiatu Polickiego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Gminy Dobra, Gminy Kołbaskowo i Gminy Nowe Warpno.

Mateusz Frąckowiak, Starostwo Powiatowe w Policach

Reklama

Gmina Dobra

Niszczenie chodnika

Strażnicy gminni  stwierdzili zniszczenie chodnika przy ulicy Żubrzej w m. Dołuje. Według wstępnych ustaleń kierowca pojazdu, który tego dokonał okazał zezwolenie Starostwa Powiatowego w Policach na poruszanie się pojazdów ciężarowych na trasie Dołuje do działki rolnej, na wysokości której został zniszczony chodnik.

Opublikowane

w dniu

Mając na uwadze poczynione ustalenia strażnicy gminni nałożyli na sprawcę dwa mandaty karne. Jednocześnie zarówno Starostwo Powiatowe, jak i Straż Gminna zobowiązała sprawcę do pilnego naprawienia uszkodzenia. Sprawa będzie monitorowana.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Bezpłatna nauka gry w tenisa ziemnego

Dzieci i młodzież z gminy Dobra może skorzystać z bezpłatnych zajęć nauki gry w tenisa ziemnego.  Treningi odbywać się będą w każdą środę i piątek począwszy od 5 lipca na kortach tenisowych przy kompleksie sportowym Orlik w Dobrej.

Opublikowane

w dniu

Podział na grupy wiekowe:
I grupa – (dzieci w wieku 7-10 lat) w godz. 17-18
II grupa – (dzieci w wieku 11-14 lat) w godz. 18-19
III grupa – (młodzież w wieku 15-19 lat) w godz. 19-20
Grupy liczyć będą maksymalnie 8 osób.
Zapisy chętnych osób odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, pod nr telefonu: 91 424 19 79. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia finansowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok w ramach zadania na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Przebudowa drogi Dołuje – Stobno oraz drogi w Stobnie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach zorganizowano briefing prasowy dotyczący realizowanych przez Powiat Policki dwóch inwestycji drogowych na terenie gmin Dobra i Kołbaskowo. Pierwszą jest przebudowa drogi Dołuje – Stobno, a drugą przebudowa drogi w miejscowości Stobno.

Opublikowane

w dniu

W briefingu wzięli udział m.in. starosta Andrzej Bednarek, wicestarosta Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz oraz wykonawcy obu inwestycji drogowych.
Wykonawcą trwającej już przebudowy drogi powiatowej na odcinku Dołuje – Stobno jest firma Eurovia Polska S.A. Z części remontowanej drogi zerwano już nawierzchnię. Do 30 września droga między Dołujami a Stobnem została zamknięta. Niebawem rozpoczną się też prace na odcinku od skrzyżowania z krajową 10 do przychodni w Dołujach. Tam planowany jest ruch wahadłowy. Przewidziany termin zakończenia prac to koniec października br.
Drugą inwestycją realizowaną przez starostwo jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stobno, na odcinku około 1 kilometra. W ramach inwestycji powstaną między innymi chodniki, dojazdy do posesji i sieć kanalizacji w miejscowości. Planowany termin zakończenia prac to koniec września 2024 r.
Podczas briefingu starosta poinformował, że prace budowlane na ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu prowadzone są zgodnie z harmonogramem i jest duże prawdopodobieństwo, że inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie