Powiat Policki

Powiatowe obchody święta Policji w Policach

W dniu 22 lipca br na dziedzińcu Komendy Powiatowej Policji w Policach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Powiatowych Obchodów Święta Policji. To czas awansów, wyróżnień i podziękowań dla funkcjonariuszy i pracowników naszej formacji. Uroczystość swoją obecnością uświetnili Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ryszard Gan, przedstawiciele władz samorządowych, współpracujących służb mundurowych, zaproszeni goście oraz policcy funkcjonariusze.

Opublikowane

w dniu

22 lipca policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Policach oficjalnie obchodzili swoje święto, które w kalendarzu przypada na 24 lipca. Uroczystość rozpoczął Komendant Powiatowy insp. Mariusz Bajor witając wszystkich zebranych gości, wśród których byli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, instytucji, które współpracują z Komendą Powiatową Policji w Policach oraz rodziny funkcjonariuszy.

Komendant Powiatowy złożył życzenia policjantkom, policjantom oraz pracownikom polickiego garnizonu policji dziękując za rzetelną i oddaną służbę oraz zaangażowanie i odpowiedzialne wykonywanie obowiązków służbowych. Pan Komendant podziękował również przedstawicielom władz samorządowych za wzorową współpracę oraz instytucjom wspierającym pracę naszych policjantów, dzięki którym możliwe jest realizowanie wielu inicjatyw i projektów profilaktycznych.

Następnie Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ryszard Gan wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji insp. Mariuszem Bajorem wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W 2022 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Policach nominacje na wyższy stopień służbowy otrzymało 24 policjantów. W korpusie oficerów młodszych akt nominacyjny odebrał jeden policjant, w korpusie aspirantów awanse odebrało 6 funkcjonariuszy, w korpusie podoficerów 10 policjantów, a w korpusie szeregowych akty mianowania odebrało 5 funkcjonariuszy. Za szczególne zaangażowanie i wzorowe wykonywanie swoich codziennych obowiązków Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie wyróżnił także pamiątkowymi ryngrafami długoletnich pracowników policji.

Po wręczonych awansach i wyróżnieniach głos zabrali zaproszeni goście. Jako pierwszy przemawiał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ryszard Gan. Komendant skierował słowa uznania i wdzięczności dla policjantów za ofiarną służbę, profesjonalizm i ogromny wkład w poczucie bezpieczeństwa naszych obywateli. Przekazał również życzenia dla rodzin funkcjonariuszy, zwracając uwagę, że dzięki ich wyrozumiałości i cierpliwości możemy lepiej pełnić służbę.

Następnie głos zabrali przedstawiciele lokalnych władz samorządowych. Wicestarosta Policki – Pani Joanna Napiwodzka wspólnie z Wójtem Gminy Dobra – Panią Teresą Derą, które w imieniu wszystkich przedstawicieli lokalnych władz samorządowych złożyły życzenia i gratulacje dla polickich funkcjonariuszy. Podziękowano za wysiłek wkładany w umacnianie praworządności i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Uroczystości zakończyły się odprowadzeniem Pocztu Sztandarowego i złożeniem meldunku o zakończeniu uroczystej zbiórki.

Święto Policji to szczególny dzień dla wszystkich funkcjonariuszy. To czas awansów, nominacji i odznaczeń dla tych, którzy każdego dnia narażają swoje życie by dbać o bezpieczeństwo obywateli. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym oraz życzymy dalszych sukcesów i pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym.

Powiat Policki

Akcje prozdrowotne Powiatu Polickiego

Dwie akcje prozdrowotne organizuje w piątek i niedzielę Powiat Policki.

Opublikowane

w dniu

– piątek 2 czerwca 10:00-14:00 – przyjazd mobilnego dentysty – Dentobus – Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach – wejście do Szkoły Podstawowej

Głównym celem przyjazdu było udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz profilaktycznych zawartych w koszyku świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży do lat 18, w tym: wizyty adaptacyjne, nauka prawidłowego szczotkowania zębów, lakierowanie, badania okresowe i kontrolne oraz leczenie próchnicy.

Dentobus jest w pełni wyposażonym stomatologicznym gabinetem zabiegowym, dysponującym m.in. specjalistycznym, sterowanym elektronicznie fotelem dentystycznym, zestawem punktowego RTG oraz niezbędnymi narzędziami stomatologicznymi.

– niedziela 4 czerwca 12:00-16:00 – Powiatowy Tydzień Czerwonej Krwinki – Police – parafia pw. św. Kazimierza w Policach ul. Wyszyńskiego.

Akcja organizowana przez Powiat Policki i Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Klub HDK w Policach. Podczas akcji będzie można oddać krew. W trakcie wydarzenia zaplanowano również festyn z okazji Dnia Dziecka.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Powiat Policki utworzy Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego

We wtorek 9 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”.

Opublikowane

w dniu

W wydarzeniu, oprócz przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Policach – Starosty Polickiego Andrzeja Bednarka, Wicestarosty Polickiego Joanny Napiwodzkiej, Członka Zarządu Powiatu w Policach Beaty Chmielewskiej, Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach Cezarego Arciszewskiego, Przewodniczącej Komisji Edukacji i Kultury Danuty Chylewskiej-Kęsy i Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Agnieszki Bąk, wzięli udział przedstawiciele Partnerów Projektu:

– Partner Branżowy – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego na czele z Prezesem mgr inż. Jerzym Klimczakiem

– Partner Dodatkowy – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na czele z Prorektorem ds. organizacji i rozwoju, prof. ZUT, dr hab. inż. Krzysztofem Pietrusewiczem

– Partner przy realizacji projektu – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na czele z Członkiem Zarządu Anną Tarocińską.

Realizatora projektu – Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach reprezentowała Dyrektor Agata Jarymowicz i Wicedyrektor Monika Przychodniak-Loga. Grupę Azoty Polyolefins S.A. reprezentował Prezes Zarządu dr Andrzej Niewiński, a Grupę Azoty Police Serwis sp. z o.o. Prezes Zarządu Paweł Strzelczyk.

Na realizację projektu Powiat Policki otrzymał dofinansowanie w kwocie 13 000 000,00 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Całkowita wartość projektu wynosi 15 244 800,00 zł.

Liderem Projektu jest Powiat Policki, a realizatorem Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.

Zakres inwestycji obejmuje utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU), realizującego koncepcję Centrów Doskonalenia Zawodowego (CoVEs).

Głównym celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży chemicznej, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Policach z dziedziny przemysłu chemicznego.

W tym celu wybudowany zostanie nowy budynek jednokondygnacyjny wraz z konieczną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Planowana powierzchnia użytkowa budynku to 1086,22 m2. Budynek BCU projektowany i wykonany będzie jako obiekt pasywny i zgodny z zasadą DNSH, zgodny ze standardem budynków o niemal zerowym zużyciu energii. W budynku powstanie 6 pracowni chemicznych oraz 2 pracownie komputerowe.

Centrum powstanie przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Policki. W szkole jest prowadzone kształcenie zawodowe w zawodzie technik technologii chemicznej.

Projekt pod nazwą „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” został podzielony na trzy etapy:

– I etap: stworzenie BCU w przemyśle chemicznym – między innymi: realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, nadzór nad wykonaniem robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku BCU, zakup wyposażenia pomieszczeń i pracowni planowanych do utworzenia w BCU, powołanie BCU i włączenie do Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

– II etap: wsparcie funkcjonowania BCU – między innymi: zatrudnienie pracowników BCU, powołanie Rady BCU, prowadzenie szkoleń, kursów i egzaminów, organizacja staży, spotkania z pracodawcami, prowadzenie doradztwa

– III etap: zarządzanie projektem – między innymi: koordynowanie realizacji projektu, postępowania przetargowe, nadzór nad inwestycją, zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Planowana data zakończenia projektu to 30 czerwca 2026 r.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Podpisano list intencyjny z Politechniką Morską w Szczecinie

W czwartek 13 kwietnia w siedzibie Politechniki Morskiej w Szczecinie podpisano list intencyjny dotyczący realizacji przez Powiat Policki projektu pod nazwą „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”.

Opublikowane

w dniu

List intencyjny podpisali Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka i Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie Wojciech Ślączka, w obecności Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Bogusławy Szulc, Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Tadeusza Łukasiuka, Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Urszuli Ciok-Piotrowskiej i dr inż. Grzegorza Stępnia z Katedry Geodezji i Pomiarów Offshore Politechniki Morskiej.

W ramach listu intencyjnego, eksperci Politechniki Morskiej w Szczecinie pomogą w realizacji projektu poprzez monitoring geodezyjny, w którym wykorzystywane będą nowoczesne technologie pomiarowe (drony, odczyty laserowe, wizualizacje 3D).

Określenie przez pracowników Politechniki Morskiej objętości pryzm odpadów przeznaczonych do usunięcia znacznie ułatwiło podpisanie korzystnej umowy z wykonawcą projektu na realizację rekultywacji terenu przy ulicy Kamiennej. W tym przypadku współpraca środowiska naukowego i samorządowego przyniosła wymierne korzyści i mam nadzieję, że dalsze współdziałanie jeszcze bardziej się rozwinie – mówiła Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka.

Współpraca Starostwa Powiatowego w Policach i Politechniki Morskiej w Szczecinie ma obejmować także przedsięwzięcia o charakterze dydaktycznym, naukowo-badawczym oraz administracyjno-gospodarczym.

Podjęte zostaną działania, które będą wspierać i upowszechniać nowoczesne metody pomiarowe i obliczeniowe w środowisku geodezyjnym na terenie Powiatu Polickiego.

Podczas spotkania podjęto także temat dalszej współpracy w zakresie praktyk studenckich w powiatowym urzędzie.

Tekst: Politechnika Morska w Szczecinie, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Politechnika Morska w Szczecinie

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie