Powiat Policki

Powiat Policki złożył 5 wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”

Powiat Policki złożył do Banku Gospodarstwa Krajowego 5 wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”. 3 wnioski dotyczą drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, a 2 wnioski trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – PGR.

Opublikowane

w dniu

Pierwszy wniosek dotyczy Rozbudowy drogi powiatowej Szczecin – Warnik na odcinku Szczecin – Stobno, ETAP II – m. Stobno.

Celem inwestycji jest poprawa stanu nawierzchni oraz bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej na odcinku miejscowości Stobno oraz dostosowania drogi do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Nadrzędnym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym oraz ujednolicenie standardu technicznego ciągu komunikacyjnego łączącego Stobno z Miastem Szczecin.

Drugi wniosek dotyczy przebudowy budynków przy ul. Korczaka 47 i 49 wraz z ich połączeniem oraz modernizacja budynku przy ul. Kresowej 32-34 wchodzących w skład SOSW Nr 1 DNR w Policach.

Inwestycja obejmuje dwa zadania, które będą realizowane w budynkach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w ramach koncepcji racjonalnego wykorzystania placówek Powiatu Polickiego.

Zad. 1 – Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Korczaka 47 i 49 wraz z ich połączeniem umożliwi powstanie 6 nowoczesnych klasopracowni, w których uczniowie będą uczyli się w bezpiecznych warunkach bez barier poziomych i pionowych w przestrzeniach komunikacyjnych.

Prace termomodernizacyjne w tych budynkach obejmować będą m.in. montaż odnawialnych źródeł energii (OZE), modernizację instalacji c.o., modernizację c.w.u., docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropów, stropodachów i dachów, docieplenie podłóg na gruncie, montaż wentylacji mechanicznej, wymianę drzwi i okien zewnętrznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż PV.

Zad. 2. – Modernizacja budynku przy ul. Kresowej 32-34 to zadanie, którego celem jest dostosowanie dotychczasowego budynku biurowego do funkcji internatu dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Konieczność realizacji zadań wynika z braku odpowiednich warunków p/poż i bhp w istniejących budynkach internatu, ich niedostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz bardzo złym stanie technicznym, co skutkuje ich słabą termoizolacyjnością oraz wiąże się z wysokimi opłatami za media.

Trzeci wniosek dotyczy przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stobno – Warzymice.

Planowana inwestycja drogowa obejmuje kompleksową przebudowę drogi powiatowej Nr 3920Z na odcinku Stobno – Warzymice. Inwestycja ta ma na celu dostosowanie drogi powiatowej do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Obecnie nawierzchnia jezdni jest mocno zdegradowana a jej szerokość nie daje możliwości swobodnego mijania się pojazdów. Z tego powodu na wskazanym odcinku drogi funkcjonuje ograniczenie w poruszaniu się pojazdów powyżej 10 ton. Przedmiotowy odcinek drogi jest strategiczny dla Powiatu Polickiego z punktu widzenia lokalizacji Węzła Będargowo, stanowiącego element przyszłego Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecin, z uwagi na fakt że stanowić on będzie drogę dojazdową do tego węzła. W chwili obecnej stan techniczny drogi powiatowej Nr 3920Z na odcinku Stobno – Warzymice nie pozwala na wykorzystywanie jej jako drogi dojazdowej do węzła Będargowo. Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a jej celem będzie przebudowa poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji jezdni, przebudowa rowów drogowych, budowa odcinków kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa odcinków chodników na terenie miejscowości, budowa ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego oraz usunięcie kolizji

Czwarty wniosek dotyczy przebudowy nawierzchni drogi powiatowej Dołuje – Przecław na odcinku Dołuje – Stobno.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje przebudowę infrastruktury drogowej i towarzyszącej na odcinku Dołuje (Gmina Dobra) – Stobno (Gmina Kołbaskowo) w Powiecie Polickim, tj. drogi powiatowej. W ramach zadania przebudowana zostanie konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej, przebudowane zostaną zjazdy z drogi powiatowej wyremontowany zostanie istniejący przepust pod drogą, wyremontowane zostaną pobocza drogi powiatowej.

Piąty wniosek dotyczy przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Ustowo.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo. Odcinek drogi objęty wnioskiem o dofinansowanie jest ostatnim niewyremontowanym odcinkiem tej drogi. Droga powiatowa Nr 3927Z stanowi bezpośrednie połączenie z drogą krajową Nr 31 i stanowi jednocześnie alternatywę dla przebiegu drogi krajowej Nr 13. Droga zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Kołbaskowo, powiat policki i graniczy z Gminą Miastem Szczecin. Droga ta stanowi dostęp do terenów rekreacyjnych Gminy Kołbaskowo położonych wzdłuż Dolnej Odry.

Tekst: Karolina Wilk/Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji, Starostwo Powiatowe w Policach.

Powiat Policki

Wakacyjny spacer z leśnikiem w Trzebieży

Nadleśnictwo Trzebież (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie) zaprasza na „Spacer z leśnikiem” 9 sierpnia (wtorek) o godz. 10.00.

Opublikowane

w dniu

Będzie to wyjątkowa okazja, aby wraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Trzebież, wyruszyć na wyprawę po przepięknym i mało znanym leśnictwie Tatynia. Na trasie znajduje się malowniczy las w przeróżnym wieku, Gospodarstwo Szkółkarskie oraz WDN, czyli wyłączony drzewostan nasienny.

Leśnik wytłumaczy jak odczytywać wiek drzew oraz jak rozpoznać podstawowe gatunki roślin leśnych. Odpowie również na wszystkie pytania dotyczące pracy leśnika, a dyskusja będzie o tyle ciekawsza, bo odbędzie się w miejscu jego pracy – czyli lesie.

Na zakończenie przewidziany jest poczęstunek.
„Spacer z leśnikiem” rozpocznie się 9 sierpnia o godz. 10.00 na parkingu leśnym przy Gunicy w Tanowie.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie odnotowano najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.  Słoneczna pogoda, wysokie temperatury oraz brak opadów wpływają każdego dnia na wilgotność ściółki leśnej, co wprost przekłada się na możliwość powstania pożaru lasu. 

Opublikowane

w dniu

Przez kilka dni sierpnia wybuchło 11 pożarów o powierzchni 0,67 ha. Od początku roku w lasach na terenie RDLP w Szczecinie odnotowano 266 pożarów na łącznej powierzchni 70 ha.
Leśnicy apelują o zachowanie ostrożności podczas pobytu w lesie oraz przypominają, że w lesie i na terenach śródleśnych nie można rozpalać ognisk, grilli oraz palić papierosów. To człowiek powoduje dziewięćdziesiąt procent wszystkich pożarów w lesie i tylko od naszego zachowania zależy bezpieczeństwo lasów, nasze i osób w naszym otoczeniu.

W przypadku pożaru należy niezwłocznie zawiadomić straż pożarną dzwoniąc pod numer 112.
Aktualne zagrożenie pożarowe lasu można sprawdzić na stronie internetowej: http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/

Czytaj dalej

Powiat Policki

Kolejny włamywacz zatrzymany

Policjanci z KP Mierzyn zatrzymali na gorącym uczynku 41 – letniego mężczyznę, który włamał się do szopy mieszkańca Polic, z której dokonał kradzieży narzędzi ogrodowych. Włamywacz został zatrzymany i usłyszał już zarzuty. To nie pierwsza jego kradzież – za czyn odpowie w warunkach recydywy, grozi mu nawet 15 lat więzienia.

Opublikowane

w dniu

W niedzielę o świcie dyżurny polickiej komendy został powiadomiony, iż na jednej z polickich posesji mężczyzna dokonuje kradzieży elektronarzędzi. Na miejsce został skierowany patrol z Mierzyna, który w tym czasie pełnił służbę na terenie Polic. Policjanci po przybyciu na miejsce dokonali penetracji terenu, zauważyli włamywacza nieopodal miejsca włamania. Mężczyzna próbował ukryć się przed stróżami prawa za jednym z budynków. Policjanci niezwłocznie dokonali zatrzymania 41-latka. Przy mężczyźnie ujawniono łup w postaci dmuchawy do liści, która jak się później okazało została skradziona z jednej z przydomowych szop. Włamywacz przyznał, iż chciał zrabować więcej elektronarzędzi ale przeszkodzili mu policjanci. Skradziona dmuchawa została przekazana właścicielowi, który nie zdawał sobie sprawy z kradzieży, gdyż w tym czasie jeszcze spał.

Policjanci na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawili mężczyźnie zarzut kradzieży z włamaniem, do którego się przyznał. Z uwagi na to, że włamania dopuścił się w warunkach recydywy, teraz grozi mu kara pozbawienia wolności wyższa o połowę, czyli nawet do 15 lat więzienia.

mł.asp. Anna Kaźmierczak

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie