Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Potwierdzone kompetencje do wykonywania analiz

Opublikowane

w dniu

[lead]Kompetencje laboratorium akredytowanego Grupy Azoty Police potwierdzone są przez Polskie Centrum Akredytacji. To gwarancja, że wykonywane badania są najwyższej jakości, przeprowadzane z obowiązującymi metodami, a wyniki mogą być wykorzystywane w obszarze regulowanym prawem.[/lead]

Grupa Azoty Police posiada Centrum Analiz Laboratoryjnych. W skład jego struktury wchodzi m.in. Dział Analiz Środowiskowych i Energetycznych, w którym działają dwa laboratoria – Ochrony Środowiska i Energetyczne. Oba laboratoria są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji i spełniają ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. PCA posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

-Posiadanie akredytacji przynosi Spółce wymierne korzyści. Nasze certyfikaty są uznawane przez międzynarodowe instytucje. Akredytacja jest istotnym argumentem przy wyborze dostawców towarów i usług na rynku krajowym i międzynarodowym. Podnosi wiarygodność wyników, zwłaszcza tych związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem, co nie jest bez znaczenia przy wprowadzaniu na rynek produktów Spółki. Dla Centrum akredytacja zapewnia precyzyjne pomiary i badania przeprowadzane zgodnie z najlepszą praktyką, ogranicza liczbę wyrobów wadliwych, obniża koszty kontroli i produkcji, zwiększa również przychody za usługi laboratoryjne. Dlatego poddajemy się corocznej ocenie Polskiego Centrum Akredytacji –mówi dyrektor Centrum Analiz Laboratoryjnych Grupy Azoty Police Beata Wawrzyniak.

W ramach zakresu akredytacji w Laboratorium Energetycznym wykonywane są badania paliw stałych, czyli węgla kamiennego oraz odpadów energetycznych – popiołów lotnych i żużli – w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji urządzeń elektrociepłowni. Wyniki badań tego laboratorium wykorzystywane są również do wyliczania wielkości emisji dwutlenku węgla na potrzeby systemu handlu emisjami CO2. Z kolei Laboratorium Ochrony Środowiska przeprowadza pomiary na stanowiskach pracy gdzie oznaczane są czynniki szkodliwe dla zdrowia pracowników m.in. natężenie hałasu, zapylenie, czy stężenia substancji chemicznych. Wyniki z oznaczania zanieczyszczeń wód wykorzystywane są na potrzeby monitoringu środowiska, a ścieków dla oceny środowiska naturalnego. Wyniki te brane są również pod uwagę przy naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska oraz przekazywane są do stosownych urzędów w celach sprawozdawczych i monitoringowych.

Pracownie laboratoriów wyposażone są w odpowiedni sprzęt, począwszy od tego prostego typu pehametry do pomiaru kwasowości i zasadowości roztworów, konduktometry do pomiaru przewodności, aż do wysoko specjalistycznego jak przykładowo spektrometr absorpcji atomowej ASA, który znakomicie nadaje się do analizy elementarnej próbek wszelkiego rodzaju. Cały sprzęt znajduje się pod fachowym nadzorem.

Zakres akredytacji laboratorium nr AB 874 dostępny jest na stronie internetowej PCA w zakładce” Akredytacje aktywne” – „Laboratoria badawcze”.

Szerokie możliwości badawcze, nowoczesny sprzęt, oraz akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji przyciągają również klientów z zewnątrz.

Reklama

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Grupa Azoty startuje z loterią „Dbamy o polską ziemię”

Ruszyła kolejna edycja loterii konsumenckiej Grupy Azoty, w której do wygrania jest m.in. ciągnik John Deere 5075E. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat do rolników, którzy wzięli udział w loterii trafiło już ponad 1200 nagród, w tym 5 nagród głównych – ciągników rolniczych.

Opublikowane

w dniu

Z każdym rokiem loteria cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ubiegłoroczna edycja to ponad 40 tys. zgłoszeń od rolników. Aby wziąć udział w tegorocznej loterii wystarczy kupić jednorazowo produkt lub produkty promocyjne Grupy Azoty za co najmniej 1000 zł brutto na jednym dokumencie zakupu. Następny krok to rejestracja dowodu zakupu za pośrednictwem strony www.dbamyopolskaziemie.pl lub wysłanie SMS na numer 70966 (koszt SMS-a 0,62 zł z VAT) o treści: GRUPAAZOTY.numer paragonu fiskalnego lub GRUPAAZOTY.numer faktury.

To już kolejna edycja loterii Grupy Azoty z czytelnymi zasadami uczestnictwa, które dają wszystkim naszym klientom wiele szans na wygraną. Loteria z nagrodami to również forma podziękowania rolnikom za to, że niezmiennie, od 95 lat wybierają polskie nawozy Grupy Azoty. Nasza wysoka, sprawdzona jakość nawozów od wielu lat wspiera sukcesy produkcyjne polskich rolników, gwarantując wysokie i powtarzalne plony mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Okres przyjmowania zgłoszeń do loterii „Dbamy o polską ziemię” i sprzedaży promocyjnej trwa od 1 lutego 2023 r. do 30 kwietnia 2023 roku. Oprócz nagrody głównej, na uczestników loterii czekają: 300 nagród natychmiastowych po 1000 zł oraz 3 nagrody o wartości 10 000 zł. Przekazanie nagród pieniężnych odbywać się będzie w formie przelewów bankowych bezpośrednio na konta Laureatów.

W ubiegłym roku nagroda główna, ciągnik John Deere 5075E, trafiła do Pana Eugeniusza z woj. Wielkopolskiego z powiatu gostyńskiego. Najwięcej nagród natychmiastowych w poprzedniej edycji loterii trafiło do rolników w województwach: mazowieckim, lubelskim, wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Więcej informacji o loterii oraz regulamin i lista produktów promocyjnych dostępne są na stronie www.dbamyopolskaziemie.pl.

Czytaj dalej

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Uruchomiono pochodnie w Morskim Terminalu Gazowym w Policach

Grupa Azoty Polyolefins S.A. informuje, że w związku z pierwszym przyjęciem propanu, na terenie Morskiego Terminala Gazowego w Policach w dniach 23 – 26 grudnia br., będzie miało miejsce kontrolowane uruchomienie pochodni (tzw. flary), charakteryzujące się wysokim płomieniem ognia dającym efekt świetlny widoczny z dużej odległości.

Opublikowane

w dniu

Mieszkańców Polic pragniemy poinformować, że proces uruchomienia pochodni jest w zaplanowany w harmonogramie prac i w pełni kontrolowany przez wyspecjalizowany zespół produkcyjno – technologiczny Spółki.

 

Czytaj dalej

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Polimery Police bliskie uruchomienia. Pierwsza dostawa propanu do nowego gazoportu w Policach jest realizowana [FILM]

Gazowiec „Guadalupe Explorer” dostarczył w czwartek 22 grudnia pierwsze 22 tys. ton propanu, które zostaną przeładowane do zbiorników propanu na terenie Morskiego Terminalu Gazowego inwestycji Polimery Police, a następnie posłużą do uruchomienia instalacji odwodornienia propanu i produkcji polipropylenu. Dostawa realizowana jest w ramach umowy na zakup propanu z firmą Trafigura PTE Ltd. na kwotę ok. 250 mln dolarów. Dzięki umowie zabezpieczone zostało ponad 50 proc. zapotrzebowania Grupy Azoty Polyolefins na surowiec w latach 2023-2024.

Opublikowane

w dniu

W wydarzeniu z okazji pierwszej dostawy propanu udział wzięli m.in. Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc, Wiceprezesi Zarządu Grupy Azoty S.A. Mariusz Grab i Grzegorz Kądzielawski oraz Prezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins Andrzej Niewiński.

Projekt Polimery Police realizowany przez Grupę Azoty Polyolefins S.A. to budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy, a także infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Terminal umożliwi dostawy dwóch kluczowych surowców do inwestycji, tj. propanu i etylenu. W polickim gazoporcie wybudowano trzy zbiorniki – dwa na propan o pojemności 40 tys. m3 każdy i jeden na etylen o pojemności 12 tys. m3.

Zrealizowana dostawa propanu potwierdza, że budowa nowej fabryki Polimery Police wchodzi w finalną fazę inwestycji. Całościowy postęp prac wynosi już ponad 98 proc., a przeładowanie propanu do zbiornika usytuowanego w nowym polickim gazoporcie należy traktować jako symboliczny początek kończenia budowy nowego kompleksu chemicznego. Tym samym, w przyszłym roku będziemy uruchamiać inwestycję, dzięki której Grupa Azoty i Polska dołączą do europejskiej czołówki w produkcji polipropylenu i będą jednymi z największych wytwórców w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Propan i etylen będą przechowywane w kriogenicznych zbiornikach w stanie płynnym, przy ciśnieniu zbliżonym do atmosferycznego i w temperaturze wrzenia – 42 st. C (propan) i -104 st. C (etylen). Zbiorniki są wykonane w konstrukcji dwupłaszczowej, co oznacza, że w widocznym zbiorniku zewnętrznym znajduje się drugi zbiornik – wewnętrzny, w którym znajdować się będzie ciecz. Przestrzeń międzypłaszczowa wypełniona jest materiałem izolującym – perlitem. Płyty denne zbiorników będą podgrzewane, dzięki czemu grunt pod zbiornikami nie będzie narażany na zamarzanie od niskich temperatur cieczy i wypaczanie.

 

Guadalupe Explorer to nowoczesna jednostka przeznaczona do przewozu gazu LPG w stanie skroplonym. Statek wybudowano w 2022 roku w stoczni w Korei Płd., ma 189 m długości, 28 m szerokości, 10,5 m zanurzenia i jest jedną z największych tego typu jednostek zwijających do zespołu portów Szczecin – Świnoujście. Jej wejście do Portu Morskiego w Policach możliwe było dzięki pogłębieniu toru wodnego Szczecin-Świnoujście do głębokości 12,5 m.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie