Gmina Dobra

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie Covid 19, podsumowania mijającego roku i przygotowania do okresu zimowego

Opublikowane

w dniu

Już kolejny raz w tym roku, w związku z trwającą epidemią koronawirusa – Covid 19 w dniu 10 listopada 2020r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzi Kryzysowego. Tym razem spotkanie sztabu kryzysowego przeprowadzone zostało w sposób zdalny – online, poprzez komunikator internetowy. Oprócz spraw związanych z trwającą epidemią zostało omówione przygotowanie służb gminnych do zbliżającego się sezonu zimowego.

Na wstępie posiedzenia przedstawiono dane z bieżącego raportu dziennego jaki jest przekazywany przez policki Sanepid. Według nich sytuacja w Gminie Dobra jest trudna, ponieważ aktywnie covidowo (+) jest 153 osób, a przebywających w kwarantannie 181 osób (stan na 9.11 br.) i liczba ta stopniowo wzrasta. Natomiast za pozytywną informację można uznać, że tzw. ozdrowieńców mamy 113 osób. Z całego powiatu z liczby 394 osób aktywnych covidowo (+) hospitalizowanych jest 37 osób, a pozostałe osoby zakażenie przechodzi w sposób łagodniejszy. 

Podsumowując mijający rok oceniono, że prawie wszystkie działania zespołu kryzysowego nakierowane były na walkę z epidemią na terenie gminy. W tym zakresie prowadzono wiele działań doraźnych, w tym m.in. :

– realizowano zakupy z uruchomionej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i doposażano magazyn w środki ochrony osobistej ( maseczki chirurgiczne, kombinezony ochronne, środki dezynfekujące, przyłbice, termometry i inne), które następnie były rozdysponowywane dla potrzebujących. Dostarczono do POZ-ów w Mierzynie, Dobrej, Bezrzeczu, Dołujach, Domu Seniora w Rzędzinach, oddziałów Poczty Polskiej środki ochrony osobistej (rękawice, maseczki, środki dezynfekcyjne);

 • prowadzono dezynfekcję miejsc publicznych: wiat przystankowych, bram, dojść;
 • prowadzono dystrybucję środków dezynfekcyjnych do szkół publicznych z zasobów magazynu wojewódzkiego;
 • prowadzono reżim sanitarno-epidemiczny w Urzędzie Gminy Dobra wynikający z obostrzeń w kontaktach społecznych;
 • prowadzono kwarantannę zbiorową zgodnie z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego dla 30 osób wobec których nałożono decyzję o odbyciu kwarantanny;
 • prowadzono wywóz odpadów mieszanych z gospodarstw domowych, w których przebywają osoby z dodatnim testem na Covid-19.

Powyższe zadania były realizowane w oparciu o wytyczne i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Powiatowej Inspekcji Sanitarnej oraz wskazania Rady Ministrów ujęte w rozporządzeniach w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dodatkowo przy wsparciu Euregronu Pomerania z funduszu małych projektów Interreg Gmina Dobra realizowała projektu pod nazwą: „Przygotowanie centrum zarządzania kryzysowego Gminy Dobra do udzielania pomocy podczas epidemii Covid-19 oraz niwelowanie negatywnych skutków oddziaływania pandemii na społeczeństwo w wymiarze transgranicznym”. 

Kolejnym tematem posiedzenia było przygotowania do sezony zimowego. Mając na uwadze zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, omówiono wiele aspektów przygotowań gminnych służb oraz planowanych działań minimalizujących niebezpieczeństwa okresu zimowego. Pośród omawianych tematów między innymi akcentowane były sprawy związane z potrzebą:

 • zapewnienia przejezdności dróg lokalnych, zgodnie ze standardami ich zimowego utrzymania;
 • zapewnienia drożności ulicznych kratek ściekowych, odprowadzających wodę do kanalizacji deszczowej;
 • monitorowania stanu oświetlenia ulic w miejscowościach, głównie odcinków newralgicznych jak skrzyżowania, ronda, przejścia dla pieszych;
 • udzielania pomocy osobom bezdomnym, ludziom starszym i chorym, a także stałym propagowaniu wśród potrzebujących całodobowego numeru bezpłatnej infolinii 800 170 010 obsługiwanej przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • egzekwowania od właścicieli, administratorów i zarządców obiektów budowlanych obowiązku bieżącego zimowego ich utrzymania, a głównie odśnieżania dachów nad budowlami wielkopowierzchniowymi;
 • zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych (18-31 stycznia 2021r.);
 • kontrolowania dostępności dróg pożarowych przez egzekwowanie zakazu parkowania na tych drogach.

Służby gminne już w miesiącach jesiennych poczyniły przygotowania do okresu zimowego. Na chwilę obecną Ośrodek Pomocy Społecznej objął swoją opieką przebywających na terenie gminy Dobra sześciu bezdomnych. Służby gminne w przypadku opadów śniegu będą sprawdzały przejezdność dróg i drożność kratek ściekowych. Straż Gminna również będzie: kontrolować usuwanie śniegu i lodu z chodników, parkingów i obiektów, monitorować zbiorniki wodne w celu zapobiegania wchodzenia na lód, kontrolować sprzedaż i korzystanie ze środków pirotechnicznych. W zakresie zimowego utrzymania dróg Gmina Dobra podpisała umowę z firmą, która będzie odpowiedzialna za posypywanie i odśnieżanie dróg gminnych zgodnie z określoną specyfikacją od 1.11.2020r. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przypomina, że bezpośrednim systemem do ostrzegania i informowania mieszkańców regionu o występujących zagrożeniach jest Regionalnego Systemu Ostrzegania na którym odnajdą państwo komunikaty, natomiast dla naszych mieszkańców aktywowany jest aplikacja Blisko – bezpłatny system informacji mobilnej dla mieszkańców . Link do tej aplikacji znajdziecie państwo na naszej stronie gminnej www.dobraszczecinska.pl

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Reklama

Gmina Dobra

Informacja o dodatku węglowym

Opublikowane

w dniu

W dniu 5 sierpnia 2022r. Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym. W chwili obecnej ustawa oczekuje na podpis prezydenta, który ma na to czas do 26 sierpnia br.  Po podpisaniu ustawy i ogłoszeniu w dzienniku ustaw będzie można składać wnioski. Wszelkie informacje odnośnie terminu i miejsca składania wniosków będziemy podawać na bieżąco.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Krystyna Ryszkiewicz

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Rusza przygotowywanie dokumentacji dla obwodnicy Mierzyna

Drogę zaprojektuje Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu w ramach umowy o wartości 2,79 mln zł. Kontrakt z biurem projektowym został zawarty wspólnie przez GDDKiA i Miasto Szczecin. Połowa trasy o łącznej długości 4,8 km leży na terenie Szczecina, dlatego wymagane są wspólne przygotowania i późniejsza realizacja tej inwestycji. Ramy współpracy zostały ustalone w podpisanym w styczniu tego roku porozumieniu.

Opublikowane

w dniu

Projektant ma 12 miesięcy na wykonanie badań podłoża i opracowanie projektu budowlanego oraz dodatkowe 3 miesiące na opracowanie projektów wykonawczych.

Dojazd do Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Obecnie DK10, wychodząca ze Szczecina w stronę granicy polsko-niemieckiej, przebiega przez gęsto zabudowaną miejscowość Mierzyn. Na drodze codziennie, w godzinach szczytu, tworzą się korki. Na połączeniu DK10 z planowaną Zachodnią Obwodnicą Szczecina (ZOS) powstanie węzeł Dołuje, który będzie jednym z głównych połączeń z centrum Szczecina.

Biegnąca obecnie przez Mierzyn DK10 nie byłaby w stanie obsłużyć dodatkowego ruchu, dlatego potrzebny jest nowy przebieg tej drogi. Zapewni on właściwy dojazd do obwodnicy Szczecina. Inwestycja przewidziana jest do realizacji łącznie z ZOS.

Nowa trasa ominie Mierzyn od północy

Początkiem drogi od strony Szczecina będzie skrzyżowanie na końcu ulicy Ku Słońcu w rejonie istniejącego centrum handlowego. Ten początkowy fragment, o długości ponad 200 metrów, to teren miasta Szczecin. Dalej trasa będzie biegła w kierunku północnym do połączenia ulic Topolowej i Łukasińskiego. Za ten odcinek o długości ok. 1,2 km będzie odpowiedzialna GDDKiA. Dalej trasa ponownie wejdzie na teren Szczecina i będzie biegła w kierunku zachodnim, przechodząc częściowo przez teren ogródków działkowych. Na połączeniu z ul. Nasienną planowane jest rondo. Po około 2,1 km droga opuści teren miasta. Dalej nowa DK10 po pokonaniu około 1,3 km dotrze do węzła Dołuje. Ten ostatni fragment leżeć będzie w gestii GDDKiA.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Kolejne przypadki wandalizmu w gminie Dobra

W gminie Dobra notorycznie dochodzi do aktów wandalizmu. Dewastowane są wiaty przystankowe, tablice informacyjne, kosze na śmieci, kontenery socjalne, ławki oraz urządzenia do ćwiczeń. Nie bądźmy obojętni i zdecydowanie reagujmy na przypadki niszczenia wspólnego mienia.

Opublikowane

w dniu

Na terenie gminy Dobra często dochodzi do aktów wandalizmu. Najczęściej jest to tzw. pseudograffiti, czyli po prostu mazanie farbami w sprayu wiat przystankowych, kontenerów, ławek, a nawet urządzeń do zabaw i ćwiczeń. Zdarzają się też przypadki niszczenia regulaminów czy wyrywania tablic informacyjnych.

W zeszłym tygodniu pomazano farbami ławki, stół do ping-ponga i urządzenia do ćwiczeń na terenie Orlika w Dobrej. Zniszczono też stojak z regulaminem.

Do przypadków wandalizmu dochodzi też w innych miejscowościach gminy Dobra. W Bezrzeczu na terenie rekreacyjnym pomazano farbami budynek socjalny, skrzynki elektryczne, zniszczono tablicę z regulaminem na pumptracku, a nawet próbowano podpalić sztuczną nawierzchnię nowego boiska. W Dobrej zniszczono elewację nowego budynku szatni przy boisku na ul. Sportowej, a w Stolcu wyrwano bramę prowadzącą na teren rekreacyjny z plażą.

Nie bądźmy obojętni na przypadki wandalizmu. Jeżeli jesteśmy świadkami, możemy zawsze zrobić zdjęcie sprawcom i przesłać do Straży Gminnej w Dobrej pod nr tel. 501 701 076 lub mailem na adres strazgminna@dobraszczecinska.pl. Walczmy z wandalizmem i wspólnie dbajmy o nasze gminne mienie – apelują pracownicy Urzędu Gminy Dobra.

Nasza obojętność oznacza przyzwolenie na takie zachowania. Nie bójmy się więc reagować.

Umyślne niszczenie publicznego mienia jest przestępstwem. Każdy kto niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku cudzą rzecz podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Tekst: www.gminadobra24.pl

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie