Gmina Dobra

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie Covid 19, podsumowania mijającego roku i przygotowania do okresu zimowego

Opublikowane

w dniu

Już kolejny raz w tym roku, w związku z trwającą epidemią koronawirusa – Covid 19 w dniu 10 listopada 2020r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzi Kryzysowego. Tym razem spotkanie sztabu kryzysowego przeprowadzone zostało w sposób zdalny – online, poprzez komunikator internetowy. Oprócz spraw związanych z trwającą epidemią zostało omówione przygotowanie służb gminnych do zbliżającego się sezonu zimowego.

Na wstępie posiedzenia przedstawiono dane z bieżącego raportu dziennego jaki jest przekazywany przez policki Sanepid. Według nich sytuacja w Gminie Dobra jest trudna, ponieważ aktywnie covidowo (+) jest 153 osób, a przebywających w kwarantannie 181 osób (stan na 9.11 br.) i liczba ta stopniowo wzrasta. Natomiast za pozytywną informację można uznać, że tzw. ozdrowieńców mamy 113 osób. Z całego powiatu z liczby 394 osób aktywnych covidowo (+) hospitalizowanych jest 37 osób, a pozostałe osoby zakażenie przechodzi w sposób łagodniejszy. 

Podsumowując mijający rok oceniono, że prawie wszystkie działania zespołu kryzysowego nakierowane były na walkę z epidemią na terenie gminy. W tym zakresie prowadzono wiele działań doraźnych, w tym m.in. :

– realizowano zakupy z uruchomionej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i doposażano magazyn w środki ochrony osobistej ( maseczki chirurgiczne, kombinezony ochronne, środki dezynfekujące, przyłbice, termometry i inne), które następnie były rozdysponowywane dla potrzebujących. Dostarczono do POZ-ów w Mierzynie, Dobrej, Bezrzeczu, Dołujach, Domu Seniora w Rzędzinach, oddziałów Poczty Polskiej środki ochrony osobistej (rękawice, maseczki, środki dezynfekcyjne);

 • prowadzono dezynfekcję miejsc publicznych: wiat przystankowych, bram, dojść;
 • prowadzono dystrybucję środków dezynfekcyjnych do szkół publicznych z zasobów magazynu wojewódzkiego;
 • prowadzono reżim sanitarno-epidemiczny w Urzędzie Gminy Dobra wynikający z obostrzeń w kontaktach społecznych;
 • prowadzono kwarantannę zbiorową zgodnie z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego dla 30 osób wobec których nałożono decyzję o odbyciu kwarantanny;
 • prowadzono wywóz odpadów mieszanych z gospodarstw domowych, w których przebywają osoby z dodatnim testem na Covid-19.

Powyższe zadania były realizowane w oparciu o wytyczne i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Powiatowej Inspekcji Sanitarnej oraz wskazania Rady Ministrów ujęte w rozporządzeniach w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dodatkowo przy wsparciu Euregronu Pomerania z funduszu małych projektów Interreg Gmina Dobra realizowała projektu pod nazwą: „Przygotowanie centrum zarządzania kryzysowego Gminy Dobra do udzielania pomocy podczas epidemii Covid-19 oraz niwelowanie negatywnych skutków oddziaływania pandemii na społeczeństwo w wymiarze transgranicznym”. 

Kolejnym tematem posiedzenia było przygotowania do sezony zimowego. Mając na uwadze zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, omówiono wiele aspektów przygotowań gminnych służb oraz planowanych działań minimalizujących niebezpieczeństwa okresu zimowego. Pośród omawianych tematów między innymi akcentowane były sprawy związane z potrzebą:

 • zapewnienia przejezdności dróg lokalnych, zgodnie ze standardami ich zimowego utrzymania;
 • zapewnienia drożności ulicznych kratek ściekowych, odprowadzających wodę do kanalizacji deszczowej;
 • monitorowania stanu oświetlenia ulic w miejscowościach, głównie odcinków newralgicznych jak skrzyżowania, ronda, przejścia dla pieszych;
 • udzielania pomocy osobom bezdomnym, ludziom starszym i chorym, a także stałym propagowaniu wśród potrzebujących całodobowego numeru bezpłatnej infolinii 800 170 010 obsługiwanej przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • egzekwowania od właścicieli, administratorów i zarządców obiektów budowlanych obowiązku bieżącego zimowego ich utrzymania, a głównie odśnieżania dachów nad budowlami wielkopowierzchniowymi;
 • zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych (18-31 stycznia 2021r.);
 • kontrolowania dostępności dróg pożarowych przez egzekwowanie zakazu parkowania na tych drogach.

Służby gminne już w miesiącach jesiennych poczyniły przygotowania do okresu zimowego. Na chwilę obecną Ośrodek Pomocy Społecznej objął swoją opieką przebywających na terenie gminy Dobra sześciu bezdomnych. Służby gminne w przypadku opadów śniegu będą sprawdzały przejezdność dróg i drożność kratek ściekowych. Straż Gminna również będzie: kontrolować usuwanie śniegu i lodu z chodników, parkingów i obiektów, monitorować zbiorniki wodne w celu zapobiegania wchodzenia na lód, kontrolować sprzedaż i korzystanie ze środków pirotechnicznych. W zakresie zimowego utrzymania dróg Gmina Dobra podpisała umowę z firmą, która będzie odpowiedzialna za posypywanie i odśnieżanie dróg gminnych zgodnie z określoną specyfikacją od 1.11.2020r. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przypomina, że bezpośrednim systemem do ostrzegania i informowania mieszkańców regionu o występujących zagrożeniach jest Regionalnego Systemu Ostrzegania na którym odnajdą państwo komunikaty, natomiast dla naszych mieszkańców aktywowany jest aplikacja Blisko – bezpłatny system informacji mobilnej dla mieszkańców . Link do tej aplikacji znajdziecie państwo na naszej stronie gminnej www.dobraszczecinska.pl

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Reklama

Gmina Dobra

Szkolenie dla przyszłych wolontariuszy w Schronisku w Dobrej

Schronisko dla zwierząt w Dobrej otwiera swoje drzwi dla osób chętnych do włączenia się w pomoc potrzebującym zwierzętom jako wolontariusze. Organizacja ogłasza nabór i zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 20 sierpnia br. o godzinie 16:00. Spotkanie będzie stanowiło możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy na temat opieki nad zwierzętami i funkcjonowania schroniska.

Opublikowane

w dniu

Zaangażowanie społeczności lokalnej ma kluczowe znaczenie dla działalności schroniska, dlatego szczególnie zapraszamy te osoby, które wykazują gotowość poświęcenia swojego czasu na rzecz kotów. Pomoc wolontariuszy jest cenna na wielu płaszczyznach – od karmienia, przez czułą opiekę, po pomoc w socjalizacji zwierząt. Osoby zainteresowane uczestnictwem w wolontariacie powinny przybyć na wyznaczone spotkanie, by dowiedzieć się więcej o zadaniach i możliwościach współpracy z placówką. Szczegóły dotyczące przygotowań i programu szkolenia można uzyskać kontaktując się bezpośrednio ze schroniskiem.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt i potwierdzenie swojej obecności pod numer tel. 508222247 do 19.08.2024r.
🔴Przypominamy, że wolontariuszem może zostać tylko osoba pełnoletnia.
🔴Regulamin wolontariatu dostępny na stronie Schroniska w zakładce „Wolontariat”
🔴Szkolenie odbędzie się w Schronisku w Dobrej, ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Jadwiga Tumielewicz – nowa dyrektor Schroniska w Dobrej

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej powitało nową dyrektor – Jadwigę Tumielewicz. Pani Jadwiga jest znana z wielkiego serca dla zwierząt i niezawodnego oddania ich dobru. Jej życiową pasją jest pomoc tym, którzy sami nie są w stanie poprosić o wsparcie.

Opublikowane

w dniu

Posiadając bogate doświadczenie w zarządzaniu i ochronie zwierząt, nowa dyrektor wprowadzi szereg zmian wizjonerskich, kładąc nacisk na poprawę jakości życia podopiecznych schroniska. Jej imponujące osiągnięcia już teraz budzą optymizm i są gwarancją, że wizja pani Jadwigi zyska materialny wymiar.

Ulepszone warunki życia zwierząt i akcentowanie znaczenia edukacji społecznej związanej z opieką nad zwierzętami będzie stało w centrum jej działań. Pani Tumielewicz planuje liczne akcje adopcyjne, warsztaty edukacyjne oraz kampanie promujące odpowiedzialność każdego z nas wobec tych bezbronnych istot.

Zarówno mieszkańcy gminy, jak i jej najmniejsi czworonożni mieszkańcy mogą spodziewać się wkrótce wielu pozytywnych zmian. To wszystko zostanie uroczyście zainaugurowane podczas Dnia Otwartego w schronisku, który odbędzie się 5 października. To wyjątkowe wydarzenie z pewnością zgromadzi wielu miłośników zwierząt.

 

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Pako – jedenastoletni psiak o duchu młodzieńca szuka domu

Pako, sympatyczny mieszkaniec Schroniska w Dobrej, każdego tygodnia oczekuje soboty z niecierpliwością. Piesek wkraczając w jedenastą wiosnę swojego życia, zachowuje zapał i radość porównywalną do młodego psa. Sobota jest dla niego dniem szczególnym, bowiem wtedy też odwiedza go ukochana wolontariuszka i bierze go na długie i pełne uwagi spacery – momenty, które są dla Pako niezwykle ważne.

Opublikowane

w dniu

Niemniej jednak, w ciągu tygodnia brak tej wyjątkowej osoby jest dla niego odczuwalny. Zwierzak, choć otoczony opieką, intuicyjnie odczuwa, że codzienne spacery to nie to samo, co te sobotnie eskapady. To przekonanie sprawia, że Pako niestrudzenie czeka na osobę, z którą mógłby spędzić resztę swoich dni.

Starzejący się, lecz wciąż pełen życia pies, ma nadzieję znaleźć kogoś, kto otworzy przed nim drzwi swojego domu i serca. Pragnienie, aby Pako nie stał się tylko kolejnym numerkiem w statystyce, lecz członkiem rodziny, jest wyraźne w apelu tych, którzy go znają. Mimo śladów wieku widocznych na jego pyszczku, w oczach Pako wciąż tli się nadzieja na nowy, ciepły dom.

Kontakt w sprawie adopcji tego, a także innych zwierzaków, zadzwoń (godz. 8-16, poniedziałek – sobota) 508 222 247. Porozmawiaj z wolontariuszem 733 903 350

 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie