Gmina Dobra

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie Covid 19, podsumowania mijającego roku i przygotowania do okresu zimowego

Opublikowane

w dniu

Już kolejny raz w tym roku, w związku z trwającą epidemią koronawirusa – Covid 19 w dniu 10 listopada 2020r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzi Kryzysowego. Tym razem spotkanie sztabu kryzysowego przeprowadzone zostało w sposób zdalny – online, poprzez komunikator internetowy. Oprócz spraw związanych z trwającą epidemią zostało omówione przygotowanie służb gminnych do zbliżającego się sezonu zimowego.

Na wstępie posiedzenia przedstawiono dane z bieżącego raportu dziennego jaki jest przekazywany przez policki Sanepid. Według nich sytuacja w Gminie Dobra jest trudna, ponieważ aktywnie covidowo (+) jest 153 osób, a przebywających w kwarantannie 181 osób (stan na 9.11 br.) i liczba ta stopniowo wzrasta. Natomiast za pozytywną informację można uznać, że tzw. ozdrowieńców mamy 113 osób. Z całego powiatu z liczby 394 osób aktywnych covidowo (+) hospitalizowanych jest 37 osób, a pozostałe osoby zakażenie przechodzi w sposób łagodniejszy. 

Podsumowując mijający rok oceniono, że prawie wszystkie działania zespołu kryzysowego nakierowane były na walkę z epidemią na terenie gminy. W tym zakresie prowadzono wiele działań doraźnych, w tym m.in. :

– realizowano zakupy z uruchomionej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i doposażano magazyn w środki ochrony osobistej ( maseczki chirurgiczne, kombinezony ochronne, środki dezynfekujące, przyłbice, termometry i inne), które następnie były rozdysponowywane dla potrzebujących. Dostarczono do POZ-ów w Mierzynie, Dobrej, Bezrzeczu, Dołujach, Domu Seniora w Rzędzinach, oddziałów Poczty Polskiej środki ochrony osobistej (rękawice, maseczki, środki dezynfekcyjne);

 • prowadzono dezynfekcję miejsc publicznych: wiat przystankowych, bram, dojść;
 • prowadzono dystrybucję środków dezynfekcyjnych do szkół publicznych z zasobów magazynu wojewódzkiego;
 • prowadzono reżim sanitarno-epidemiczny w Urzędzie Gminy Dobra wynikający z obostrzeń w kontaktach społecznych;
 • prowadzono kwarantannę zbiorową zgodnie z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego dla 30 osób wobec których nałożono decyzję o odbyciu kwarantanny;
 • prowadzono wywóz odpadów mieszanych z gospodarstw domowych, w których przebywają osoby z dodatnim testem na Covid-19.

Powyższe zadania były realizowane w oparciu o wytyczne i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Powiatowej Inspekcji Sanitarnej oraz wskazania Rady Ministrów ujęte w rozporządzeniach w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dodatkowo przy wsparciu Euregronu Pomerania z funduszu małych projektów Interreg Gmina Dobra realizowała projektu pod nazwą: „Przygotowanie centrum zarządzania kryzysowego Gminy Dobra do udzielania pomocy podczas epidemii Covid-19 oraz niwelowanie negatywnych skutków oddziaływania pandemii na społeczeństwo w wymiarze transgranicznym”. 

Kolejnym tematem posiedzenia było przygotowania do sezony zimowego. Mając na uwadze zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, omówiono wiele aspektów przygotowań gminnych służb oraz planowanych działań minimalizujących niebezpieczeństwa okresu zimowego. Pośród omawianych tematów między innymi akcentowane były sprawy związane z potrzebą:

 • zapewnienia przejezdności dróg lokalnych, zgodnie ze standardami ich zimowego utrzymania;
 • zapewnienia drożności ulicznych kratek ściekowych, odprowadzających wodę do kanalizacji deszczowej;
 • monitorowania stanu oświetlenia ulic w miejscowościach, głównie odcinków newralgicznych jak skrzyżowania, ronda, przejścia dla pieszych;
 • udzielania pomocy osobom bezdomnym, ludziom starszym i chorym, a także stałym propagowaniu wśród potrzebujących całodobowego numeru bezpłatnej infolinii 800 170 010 obsługiwanej przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • egzekwowania od właścicieli, administratorów i zarządców obiektów budowlanych obowiązku bieżącego zimowego ich utrzymania, a głównie odśnieżania dachów nad budowlami wielkopowierzchniowymi;
 • zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych (18-31 stycznia 2021r.);
 • kontrolowania dostępności dróg pożarowych przez egzekwowanie zakazu parkowania na tych drogach.

Służby gminne już w miesiącach jesiennych poczyniły przygotowania do okresu zimowego. Na chwilę obecną Ośrodek Pomocy Społecznej objął swoją opieką przebywających na terenie gminy Dobra sześciu bezdomnych. Służby gminne w przypadku opadów śniegu będą sprawdzały przejezdność dróg i drożność kratek ściekowych. Straż Gminna również będzie: kontrolować usuwanie śniegu i lodu z chodników, parkingów i obiektów, monitorować zbiorniki wodne w celu zapobiegania wchodzenia na lód, kontrolować sprzedaż i korzystanie ze środków pirotechnicznych. W zakresie zimowego utrzymania dróg Gmina Dobra podpisała umowę z firmą, która będzie odpowiedzialna za posypywanie i odśnieżanie dróg gminnych zgodnie z określoną specyfikacją od 1.11.2020r. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przypomina, że bezpośrednim systemem do ostrzegania i informowania mieszkańców regionu o występujących zagrożeniach jest Regionalnego Systemu Ostrzegania na którym odnajdą państwo komunikaty, natomiast dla naszych mieszkańców aktywowany jest aplikacja Blisko – bezpłatny system informacji mobilnej dla mieszkańców . Link do tej aplikacji znajdziecie państwo na naszej stronie gminnej www.dobraszczecinska.pl

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Reklama

Gmina Dobra

Niszczenie chodnika

Strażnicy gminni  stwierdzili zniszczenie chodnika przy ulicy Żubrzej w m. Dołuje. Według wstępnych ustaleń kierowca pojazdu, który tego dokonał okazał zezwolenie Starostwa Powiatowego w Policach na poruszanie się pojazdów ciężarowych na trasie Dołuje do działki rolnej, na wysokości której został zniszczony chodnik.

Opublikowane

w dniu

Mając na uwadze poczynione ustalenia strażnicy gminni nałożyli na sprawcę dwa mandaty karne. Jednocześnie zarówno Starostwo Powiatowe, jak i Straż Gminna zobowiązała sprawcę do pilnego naprawienia uszkodzenia. Sprawa będzie monitorowana.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Bezpłatna nauka gry w tenisa ziemnego

Dzieci i młodzież z gminy Dobra może skorzystać z bezpłatnych zajęć nauki gry w tenisa ziemnego.  Treningi odbywać się będą w każdą środę i piątek począwszy od 5 lipca na kortach tenisowych przy kompleksie sportowym Orlik w Dobrej.

Opublikowane

w dniu

Podział na grupy wiekowe:
I grupa – (dzieci w wieku 7-10 lat) w godz. 17-18
II grupa – (dzieci w wieku 11-14 lat) w godz. 18-19
III grupa – (młodzież w wieku 15-19 lat) w godz. 19-20
Grupy liczyć będą maksymalnie 8 osób.
Zapisy chętnych osób odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, pod nr telefonu: 91 424 19 79. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia finansowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok w ramach zadania na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Przebudowa drogi Dołuje – Stobno oraz drogi w Stobnie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach zorganizowano briefing prasowy dotyczący realizowanych przez Powiat Policki dwóch inwestycji drogowych na terenie gmin Dobra i Kołbaskowo. Pierwszą jest przebudowa drogi Dołuje – Stobno, a drugą przebudowa drogi w miejscowości Stobno.

Opublikowane

w dniu

W briefingu wzięli udział m.in. starosta Andrzej Bednarek, wicestarosta Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz oraz wykonawcy obu inwestycji drogowych.
Wykonawcą trwającej już przebudowy drogi powiatowej na odcinku Dołuje – Stobno jest firma Eurovia Polska S.A. Z części remontowanej drogi zerwano już nawierzchnię. Do 30 września droga między Dołujami a Stobnem została zamknięta. Niebawem rozpoczną się też prace na odcinku od skrzyżowania z krajową 10 do przychodni w Dołujach. Tam planowany jest ruch wahadłowy. Przewidziany termin zakończenia prac to koniec października br.
Drugą inwestycją realizowaną przez starostwo jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stobno, na odcinku około 1 kilometra. W ramach inwestycji powstaną między innymi chodniki, dojazdy do posesji i sieć kanalizacji w miejscowości. Planowany termin zakończenia prac to koniec września 2024 r.
Podczas briefingu starosta poinformował, że prace budowlane na ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu prowadzone są zgodnie z harmonogramem i jest duże prawdopodobieństwo, że inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie