Powiat Policki

Ponad 14 milionów złotych trafi do Powiatu Polickiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W piątek 10 lutego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie wręczono symboliczne czeki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do Powiatu Polickiego trafi w 2023 roku ponad 14 milionów złotych. Symboliczny czek odebrał z rąk Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, Starosta Policki Andrzej Bednarek w obecności Wiceministra Infrastruktury Marka Gróbarczyka i posłów na Sejm RP Leszka Dobrzyńskiego i Artura Szałabawki.

Opublikowane

w dniu

Dofinasowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskały trzy inwestycje na terenie Powiatu Polickiego:

  • Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Koralowej i Górnej – Gmina Dobra

Ogólna wartość projektu to 11 072 695,10 zł, wnioskowana kwota dofinansowania to 4 302 021,94 zł, a deklarowana kwota środków własnych 6 770 673,16 zł.

  • Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3933Z (ul. Cisowa) i Nr 3934Z (ul. Nadbrzeżna) w Policach – Gmina Police
Ogólna wartość projektu to 9 923 966,19 zł, wnioskowana kwota dofinansowania to 4 961 983,10 zł, a deklarowana kwota środków własnych to 4 961 983,09 zł.
  • Rozbudowa drogi powiatowej nr 3923Z Szczecin – Warnik na odcinku Szczecin – Stobno, ETAP II – m. Stobno – Gmina Kołbaskowo
Ogólna wartość projektu to 10 008 170,67 zł, wnioskowana kwota dofinansowania to 5 004 085,34 zł, a deklarowana kwota środków własnych to 5 004 085,33 zł.
Łącznie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi do Powiatu Polickiego 14 milionów 268 tysięcy złotych. Do Województwa Zachodniopomorskiego natomiast ponad 102 miliony złotych.
Cieszy fakt, że kolejne wnioski, które złożyliśmy uzyskały pozytywne decyzje. Dodatkowo cieszy fakt, że około 10% całego budżetu skierowanego do Województwa Zachodniopomorskiego w 2023 roku, przeznaczono na inwestycje w Powiecie Polickim – mówi Starosta Policki Andrzej Bednarek.
Mateusz Frąckowiak/ Starostwo Powiatowe w Policach

Powiat Policki

Nowe perspektywy rozwoju turystyki w powiecie polickim zapowiada Shivan Fate, starosta policki

Powiat policki znajdzie się niebawem na turystycznej mapie regionu z nowymi atrakcjami, o czym wypowiedział się w Radio Szczecin starosta Shivan Fate w programie „Rozmowy pod Krawatem”. W planach jest uruchomienie punktu wydawania paszportów, a także ambitne projekty infrastrukturalne, które mają na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej Nowego Warpna oraz całego powiatu.

Opublikowane

w dniu

Starosta Fate ogłosił nadchodzące otwarcie punktu paszportowego w Policach, umożliwiające mieszkańcom oszczędność czasu i wygodę w załatwianiu formalności paszportowych. Otwarcie punktu jest planowane na okres wakacyjny, choć dokładna data jeszcze nie została ustalona.

Ambitne projekty łączą również Nowe Warpno z Altwarp w Niemczech, gdzie rozważane są opcje połączenia mostem dla pieszych i rowerzystów lub wprowadzenie promów również dla tej grupy turystów. Te pomysły mają kluczowe znaczenie dla integracji szlaków turystycznych i rozwoju turystyki transgranicznej, a starosta podkreśla ich historyczne korzenie i potencjał w rozwijaniu atrakcyjności nie tylko lokalnej, ale także Szczecina i regionów sąsiednich.

Ponadto, starosta został zapytany o swoje podejście do problemu „dziurawych” dróg, które niewątpliwie wpływają na obraz powiatu w oczach turystów oraz mieszkańców. Shivan Fate zobowiązał się także do skupienia uwagi na wzroście jakości usług społecznych w powiecie oraz na planach dotyczących budowy tunelu Police-Święta, który miałby być częścią zachodniego obejścia Szczecina.

 

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Nowy program ZUL „Postaw na rozwój zawodowy” wspiera osoby niepełnosprawne

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy (ZUL) w Mierzynie rozpoczął realizację projektu „Postaw na rozwój zawodowy”, skierowanego do osób z niepełnosprawnościami z województwa zachodniopomorskiego. Program prowadzony we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ma na celu aktywizację zawodową beneficjentów. Trwająca do końca marca 2025 inicjatywa przewiduje kompleksowe wsparcie, obejmujące indywidualne doradztwo zawodowe i prawne, warsztaty grupowe, poszukiwanie zatrudnienia oraz staże zawodowe.

Opublikowane

w dniu

Projekt jest adresowany do 40 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które otrzymają szansę na zwiększenie swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Oferowane działania obejmują także wsparcie psychologiczne oraz zajęcia z zakresu integracji społecznej. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania, dobieranym do specyficznych potrzeb i możliwości rozwojowych.

Dodatkowe korzyści płynące z udziału w programie to między innymi finansowanie szkoleń zawodowych do kwoty 2000 zł, stypendia szkoleniowe i stażowe, czy częściowa refundacja kosztów dojazdu. Prace nad projektem będą prowadzone w siedzibie ZUL w Mierzynie oraz w Szczecinku.

Rekrutacja uczestników jest już otwarta i będzie trwała do chwili zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów, nie więcej jednak niż 40 osób. Potencjalni uczestnicy mogą składać zgłoszenia za pośrednictwem znajdującego się w Internecie formularza zgłoszeniowego, jak również osobiście w biurze projektu.

Więcej informacji na temat bieżących działań Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego jest dostępna na stronie www.zul.org.pl oraz na profilu Uniwersytetu na platformie Facebook. Organizatorzy programu licznie zapraszają do skorzystania z oferty.

 

Czytaj dalej

Powiat Policki

Dwa przetargi na nieruchomości Powiatu Polickiego

Powiat Policki ogłosił przetargi na sprzedaż dwóch nieruchomości. Pierwszym obiektem jest zespół budynków położony w Policach przy ul. Korczaka, należący do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, o łącznej powierzchni użytkowej 278,50 m². Drugi przedmiot przetargu to nieruchomość zlokalizowana przy ul. Kresowej, zarządzana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie na działce nr 6/1 znajduje się budynek o powierzchni użytkowej 287 m². Do tego zestawu należy również przyległa działka nr 3314, która jest niezabudowana, granicząca bezpośrednio z działką 6/1 i działką 756/1 będącą lasem.

Opublikowane

w dniu

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 w pokoju nr 129 (I piętro) lub telefonicznie pod nr (91) 42–47–994.

 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie