Powiat Policki

Podpisano umowę z wykonawcą na usunięcie odpadów przy ul. Kamiennej

W poniedziałek 17 października podpisano umowę z wykonawcą na usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej.

Opublikowane

w dniu

Po przywitaniu uczestników przez Starostę Polickiego Andrzeja Bednarka, przypominano historię podejmowanych działań dotyczących usunięcia niewłaściwie składowanych odpadów.

Ten problem zaczął się w 2009 roku. Mimo dwukrotnych sprzeciwów Gminy Police, ówczesny Zarząd Powiatu w Policach podpisał umowy dzierżawy i na odzyskiwanie odpadów. Zostaliśmy z górą śmieci i bez szans na windykację. Przez kolejne lata nie można było rozwiązać tego problemu – mówił Starosta Policki Andrzej Bednarek.

W 2015 roku Zarząd Powiatu w Policach stworzył zespół roboczy składający się z przedstawicieli Powiatu Polickiego i Gminy Police.

W 2018 roku rozpoczęliśmy rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 2021 roku podpisaliśmy umowę na kwotę 15 milionów 300 tysięcy złotych i pojawiła się realna szansa by rozwiązać ten problem. Niestety trzy kolejne rozstrzygnięcia przetargów nie przyniosły rezultatów. Następnie podpisaliśmy aneks do umowy na kolejne 10 milionów złotych. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 25 milionów 300 tysięcy złotych – dodał Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Wykonawcą inwestycji została firma BFK Polska sp. z o.o.

Zadanie podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich dotyczy wysortowania z ogólnej masy odpadów surowców wtórnych, w celu ich odzysku lub recyklingu. Drugi etap polegać będzie na przetworzeniu pozostałej masy odpadów zawierającej głównie zmieszane odpady budowlane na kruszywa przydatne do wykorzystania w celu rekultywacji terenów zdegradowanych i na podbudowy drogowe.

Bezpośrednim celem projektu jest osiągnięcie stanu, który nie będzie zagrażał człowiekowi i środowisku, poprzez usunięcie i zagospodarowanie niewłaściwie składowanych odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanych w Policach przy ul. Kamiennej oraz przywrócenie wartości użytkowych zanieczyszczonego terenu i nadanie mu nowych funkcji związanych ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej poprzez powstanie terenu zielonego w mieście Police – mówiła Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka.

Całkowity koszt przedsięwzięcia po podpisaniu aneksu do umowy wyniesie 29 milionów 765 tysięcy 566 zł i 89 groszy, z czego koszty kwalifikowalne to 29 milionów 764 tysiące 705 zł i 89 groszy. Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynosi 25 milionów 300 tysięcy złotych.

To kolejne zadanie w Powiecie Polickim, które uzyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wcześniej dofinansowania na poprawę jakości życia otrzymali Gmina Police, Gmina Dobra, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Policach, a także Powiat Policki na inne zadanie – mówił Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

Realizacja projektu pn. „usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej” ma się zakończyć do 31 grudnia 2023 r.

W wydarzeniu oprócz Zarządu Powiatu w Policach: Starosty Polickiego Andrzeja Bednarka, Wicestarosty Polickiego Joanny Napiwodzkiej, Członka Zarządu Powiatu w Policach Beaty Chmielewskiej, wzięli udział Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski, Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski, Burmistrz Polic Władysław Diakun, Zastępca Burmistrza Polic Maciej Greinert, Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Andrzej Rogowski, Skarbnik Powiatu Polickiego Joanna Wawrzycka, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach mł. bryg. Piotr Maciejczyk, przedstawiciele Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., przedstawiciel firmy BFK Polska Sp. z o.o., Radni Rady Powiatu w Policach oraz naczelnicy i pracownicy Starostwa Powiatowego w Policach.

 

Powiat Policki

Akcje prozdrowotne Powiatu Polickiego

Dwie akcje prozdrowotne organizuje w piątek i niedzielę Powiat Policki.

Opublikowane

w dniu

– piątek 2 czerwca 10:00-14:00 – przyjazd mobilnego dentysty – Dentobus – Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach – wejście do Szkoły Podstawowej

Głównym celem przyjazdu było udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz profilaktycznych zawartych w koszyku świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży do lat 18, w tym: wizyty adaptacyjne, nauka prawidłowego szczotkowania zębów, lakierowanie, badania okresowe i kontrolne oraz leczenie próchnicy.

Dentobus jest w pełni wyposażonym stomatologicznym gabinetem zabiegowym, dysponującym m.in. specjalistycznym, sterowanym elektronicznie fotelem dentystycznym, zestawem punktowego RTG oraz niezbędnymi narzędziami stomatologicznymi.

– niedziela 4 czerwca 12:00-16:00 – Powiatowy Tydzień Czerwonej Krwinki – Police – parafia pw. św. Kazimierza w Policach ul. Wyszyńskiego.

Akcja organizowana przez Powiat Policki i Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Klub HDK w Policach. Podczas akcji będzie można oddać krew. W trakcie wydarzenia zaplanowano również festyn z okazji Dnia Dziecka.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Powiat Policki utworzy Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego

We wtorek 9 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”.

Opublikowane

w dniu

W wydarzeniu, oprócz przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Policach – Starosty Polickiego Andrzeja Bednarka, Wicestarosty Polickiego Joanny Napiwodzkiej, Członka Zarządu Powiatu w Policach Beaty Chmielewskiej, Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach Cezarego Arciszewskiego, Przewodniczącej Komisji Edukacji i Kultury Danuty Chylewskiej-Kęsy i Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Agnieszki Bąk, wzięli udział przedstawiciele Partnerów Projektu:

– Partner Branżowy – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego na czele z Prezesem mgr inż. Jerzym Klimczakiem

– Partner Dodatkowy – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na czele z Prorektorem ds. organizacji i rozwoju, prof. ZUT, dr hab. inż. Krzysztofem Pietrusewiczem

– Partner przy realizacji projektu – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na czele z Członkiem Zarządu Anną Tarocińską.

Realizatora projektu – Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach reprezentowała Dyrektor Agata Jarymowicz i Wicedyrektor Monika Przychodniak-Loga. Grupę Azoty Polyolefins S.A. reprezentował Prezes Zarządu dr Andrzej Niewiński, a Grupę Azoty Police Serwis sp. z o.o. Prezes Zarządu Paweł Strzelczyk.

Na realizację projektu Powiat Policki otrzymał dofinansowanie w kwocie 13 000 000,00 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Całkowita wartość projektu wynosi 15 244 800,00 zł.

Liderem Projektu jest Powiat Policki, a realizatorem Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.

Zakres inwestycji obejmuje utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU), realizującego koncepcję Centrów Doskonalenia Zawodowego (CoVEs).

Głównym celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży chemicznej, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Policach z dziedziny przemysłu chemicznego.

W tym celu wybudowany zostanie nowy budynek jednokondygnacyjny wraz z konieczną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Planowana powierzchnia użytkowa budynku to 1086,22 m2. Budynek BCU projektowany i wykonany będzie jako obiekt pasywny i zgodny z zasadą DNSH, zgodny ze standardem budynków o niemal zerowym zużyciu energii. W budynku powstanie 6 pracowni chemicznych oraz 2 pracownie komputerowe.

Centrum powstanie przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Policki. W szkole jest prowadzone kształcenie zawodowe w zawodzie technik technologii chemicznej.

Projekt pod nazwą „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” został podzielony na trzy etapy:

– I etap: stworzenie BCU w przemyśle chemicznym – między innymi: realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, nadzór nad wykonaniem robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku BCU, zakup wyposażenia pomieszczeń i pracowni planowanych do utworzenia w BCU, powołanie BCU i włączenie do Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

– II etap: wsparcie funkcjonowania BCU – między innymi: zatrudnienie pracowników BCU, powołanie Rady BCU, prowadzenie szkoleń, kursów i egzaminów, organizacja staży, spotkania z pracodawcami, prowadzenie doradztwa

– III etap: zarządzanie projektem – między innymi: koordynowanie realizacji projektu, postępowania przetargowe, nadzór nad inwestycją, zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Planowana data zakończenia projektu to 30 czerwca 2026 r.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Podpisano list intencyjny z Politechniką Morską w Szczecinie

W czwartek 13 kwietnia w siedzibie Politechniki Morskiej w Szczecinie podpisano list intencyjny dotyczący realizacji przez Powiat Policki projektu pod nazwą „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”.

Opublikowane

w dniu

List intencyjny podpisali Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka i Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie Wojciech Ślączka, w obecności Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Bogusławy Szulc, Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Tadeusza Łukasiuka, Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Urszuli Ciok-Piotrowskiej i dr inż. Grzegorza Stępnia z Katedry Geodezji i Pomiarów Offshore Politechniki Morskiej.

W ramach listu intencyjnego, eksperci Politechniki Morskiej w Szczecinie pomogą w realizacji projektu poprzez monitoring geodezyjny, w którym wykorzystywane będą nowoczesne technologie pomiarowe (drony, odczyty laserowe, wizualizacje 3D).

Określenie przez pracowników Politechniki Morskiej objętości pryzm odpadów przeznaczonych do usunięcia znacznie ułatwiło podpisanie korzystnej umowy z wykonawcą projektu na realizację rekultywacji terenu przy ulicy Kamiennej. W tym przypadku współpraca środowiska naukowego i samorządowego przyniosła wymierne korzyści i mam nadzieję, że dalsze współdziałanie jeszcze bardziej się rozwinie – mówiła Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka.

Współpraca Starostwa Powiatowego w Policach i Politechniki Morskiej w Szczecinie ma obejmować także przedsięwzięcia o charakterze dydaktycznym, naukowo-badawczym oraz administracyjno-gospodarczym.

Podjęte zostaną działania, które będą wspierać i upowszechniać nowoczesne metody pomiarowe i obliczeniowe w środowisku geodezyjnym na terenie Powiatu Polickiego.

Podczas spotkania podjęto także temat dalszej współpracy w zakresie praktyk studenckich w powiatowym urzędzie.

Tekst: Politechnika Morska w Szczecinie, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Politechnika Morska w Szczecinie

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie