Gmina Dobra

Paweł Malinowski nadal radnym w Gminie Dobra

Ustalenia Wojewody Zachodniopomorskiego w temacie anonimu dotyczącego radnego Pawła Malinowskiego. Zarzuty zawarte w anonimie były bezpodstawne. Nie będzie wygaszenia mandatu.

Opublikowane

w dniu

Wojewoda w piśmie przesłanym radnemu Malinowskiemu poinformował, że organ nadzoru ustalił, iż Paweł Malinowski nie zarządzał działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia Gminy Dobra, a tym samym jest brak podstaw prawnych do stwierdzenia wygaśnięcia mojego mandatu radnego.

W listopadzie 2019 roku wpłynął do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego anonim w którym zarzucono złamanie art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, czyli zarządzania działalnością gospodarczą w imieniu prowadzonej przeze mnie fundacji na mieniu Gminy Dobra. Autorzy anonimu domagali się w piśmie wygaszenia mandatu radnego Gminy Dobra.

Chociaż autorzy anonimu podpisali się jako „sąsiedzi, oburzeni mieszkańcy miejscowości Mierzyn” to od początku podkreślałem, że nie wierzę, że za tym anonimem stoją moi sąsiedzi czy mieszkańcy Mierzyna, którzy od początku podkreślali, że nie mają z tym anonimem nic wspólnego i okazali mi duże wsparcie – mówi Paweł Malinowski.

W ramach postępowania Paweł Malinowski złożył wyjaśnienia, że III Mierzyński Rodzinny Rajd Rowerowy był organizowany z dotacji w ramach tzw. działalności nieodpłatnej (dotacja w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a uczestnicy nie ponosili żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w rajdzie, więc nie może być mowy o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dodatkowo podkreśliłem, że jako prezes Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus nie pobieram żadnego wynagrodzenia co można było sprawdzić w moim oświadczeniu majątkowym – dodaje Malinowski. Nikt z członków Zarządu Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus, Rady Programowej ani wolontariuszy, którzy nas wspierają nie pobiera wynagrodzenia i wszyscy działamy społecznie. Cieszę się, że nadal będę mógł reprezentować mieszkańców w Radzie Gminy Dobra i spłacać mandat zaufania jakim mieszkańcy Mierzyna obdarzyli mnie podczas ostatnich wyborów samorządowych. Jednocześnie bardzo dziękuję mieszkańcom Mierzyna i Gminy Dobra za okazane wsparcie od początku, jak tylko anonim trafił do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wierzyłem, że prawda się obroni i postępowanie wykaże, że prowadząc działalność społeczną w ramach Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus nie naruszyłem ustawy o samorządzie gminnym.

Gmina Dobra

APEL DO MIESZKAŃCÓW MIERZYNA

Kolejne akty wandalizmu, tym razem w Mierzynie polegające na pomalowaniu sprayem wiaty przystankowej Wspólna, kierunek Szczecin oraz tablicy informacyjnej i trafostacji przy ul. Wspólnej. Pseudograffiti szpecą przestrzeń publiczną.

Opublikowane

w dniu

Zachęcamy do reagowania na akty wandalizmu. Jeśli ktoś widział sprawcę niszczenia mienia publicznego prosimy o zawiadomienie Straży Gminnej – Tel. 501 701 076, adres e-mail: strazgminna@dobraszczecinska.pl

Walczmy z wandalizmem!

Wspólnie dbajmy o nasze gminne mienie!

Kierownik Wydziału ds. Obywatelskich

Małgorzata Chmielewska

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Schronisko zaprasza do kociego przedszkola

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej serdecznie zaprasza do odwiedzania kociego przedszkola. Kocie przedszkole to miejsce dla młodych kociaków, które czekają w Domu Kota na swoich przyszłych właścicieli.

Opublikowane

w dniu

Czeka na Państwa 35 puszystych, kolorowych i milutkich przedszkolaków. Wszystkie są zaszczepione, odrobaczone i zaczipowane. Schronisko gwarantuje również darmową sterylizację lub kastrację dla wszystkich adoptowanych kociąt w terminie 6 miesięcy od adopcji. Zapraszamy serdecznie !!!

Schronisko jest czynne dla osób odwiedzających w godzinach:

Poniedziałek-sobota 8.00-16.00

Adopcja zwierząt prowadzona jest w godzinach 10.00 -15.30

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Więcej punków karnych za wykroczenia drogowe

We wrześniu br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Oprócz podwyższenia ilości przyznawanych punktów karnych za szczególnie groźne wykroczenia drogowe wzrosła także ilość przyznawanych punktów karnych za często popełniane drobniejsze wykroczenia związane z nieprawidłowym zatrzymaniem i postojem pojazdu.

Opublikowane

w dniu

Poniżej wyciąg z wykroczeń związanych z naruszeniami przepisów ruchu drogowego w zakresie zatrzymania i postoju oraz niestosowania się do znaków i sygnałów podawanych np. przez strażnika gminnego.

Czyn

Art. Kodeksu wykroczeń

Przepis rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych lub Prawa o ruchu drogowym

Ilość punktów

A 08

Naruszenie powodujące tamowanie lub

utrudnienie ruchu na drodze publicznej,

w strefie zamieszkania lub strefie ruchu

art. 90 § 2 k.w

8

B 12

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu
w takim miejscu i na taki czas, aby
umożliwić pieszym swobodny dostęp do
pojazdu komunikacji publicznej lub na
chodnik – w przypadku braku wysepki dla
pasażerów na przystanku

Art. 97 kw

art. 26 ust. 6
p.r.d

6

C 01

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia
kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do
kontroli ruchu drogowego, nakazującego
zatrzymanie pojazdu

art. 92 § 2 k.w

§ 109 ust. 1
i 3 z.s.d

15

C 03

Nie stosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym – np. do sygnału podanego ręką lub tarczką STOP

art. 92 § 1 k.w

§ 108
ust. 2–5,
§ 109 ust. 4
albo § 110
z.s.d.

15

C 04

Nie stosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego. Np. niezastosowanie się do polecenia strażnika, policjanta odstawienia nieprawidłowo parkującego pojazdu w określone miejsce na parkingu.

art. 92 § 1 k.w

§ 109 z.s.d.
lub
art. 129
ust. 2 pkt 1,
7 i 12 p.r.d

15

C 07

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach

art. 92 § 1 k.w

§ 16 z.s.d.

8

C 17

D-18 „parking” lub D-18b „parking
zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem
tabliczką T-29, albo D-18a „parking –
miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod
znakiem tabliczką T-29

art. 92 § 1 k.w

§ 52 ust. 6
w zw. z § 2
ust. 4 albo
§ 52 ust. 4
w zw. z § 2
ust. 4 z.s.d.

6

C 18

P-18 „stanowisko postojowe” i P-24
„miejsce dla pojazdu osoby
niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta”
i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby
niepełnosprawnej”, umieszczonego
samodzielnie bez znaku pionowego D-18,
D-18a lub D-18b

art. 92 § 1 k.w

§ 90 ust. 2
i § 92 albo
§ 90 ust. 4
i § 92 z.s.d.

6

G 07

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego
przepisami oświetlenia

Art. 88 kw

art. 52 ust. 1
p.r.d.

3

H 18

Zatrzymanie- na przejściu dla pieszych lub na
przejeździe dla rowerzystów oraz
w odległości mniejszej niż 10 m przed
tym przejściem lub przejazdem, albo
w odległości 10 m za tym przejściem lub
przejazdem na drodze dwukierunkowej
o dwóch pasach ruchu

Art. 97 kw

art. 49 ust. 1
pkt 2 p.r.d.

5

H 19

Zatrzymanie- na przejeździe kolejowym lub
tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz
w odległości mniejszej niż 10 m od
przejazdu lub skrzyżowania

Art. 97 kw

art. 49 ust. 1
pkt 1 p.r.d.

5

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie