Gmina Dobra

Paweł Malinowski nadal radnym w Gminie Dobra

Ustalenia Wojewody Zachodniopomorskiego w temacie anonimu dotyczącego radnego Pawła Malinowskiego. Zarzuty zawarte w anonimie były bezpodstawne. Nie będzie wygaszenia mandatu.

Opublikowane

w dniu

Wojewoda w piśmie przesłanym radnemu Malinowskiemu poinformował, że organ nadzoru ustalił, iż Paweł Malinowski nie zarządzał działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia Gminy Dobra, a tym samym jest brak podstaw prawnych do stwierdzenia wygaśnięcia mojego mandatu radnego.

W listopadzie 2019 roku wpłynął do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego anonim w którym zarzucono złamanie art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, czyli zarządzania działalnością gospodarczą w imieniu prowadzonej przeze mnie fundacji na mieniu Gminy Dobra. Autorzy anonimu domagali się w piśmie wygaszenia mandatu radnego Gminy Dobra.

Chociaż autorzy anonimu podpisali się jako „sąsiedzi, oburzeni mieszkańcy miejscowości Mierzyn” to od początku podkreślałem, że nie wierzę, że za tym anonimem stoją moi sąsiedzi czy mieszkańcy Mierzyna, którzy od początku podkreślali, że nie mają z tym anonimem nic wspólnego i okazali mi duże wsparcie – mówi Paweł Malinowski.

W ramach postępowania Paweł Malinowski złożył wyjaśnienia, że III Mierzyński Rodzinny Rajd Rowerowy był organizowany z dotacji w ramach tzw. działalności nieodpłatnej (dotacja w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a uczestnicy nie ponosili żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w rajdzie, więc nie może być mowy o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dodatkowo podkreśliłem, że jako prezes Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus nie pobieram żadnego wynagrodzenia co można było sprawdzić w moim oświadczeniu majątkowym – dodaje Malinowski. Nikt z członków Zarządu Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus, Rady Programowej ani wolontariuszy, którzy nas wspierają nie pobiera wynagrodzenia i wszyscy działamy społecznie. Cieszę się, że nadal będę mógł reprezentować mieszkańców w Radzie Gminy Dobra i spłacać mandat zaufania jakim mieszkańcy Mierzyna obdarzyli mnie podczas ostatnich wyborów samorządowych. Jednocześnie bardzo dziękuję mieszkańcom Mierzyna i Gminy Dobra za okazane wsparcie od początku, jak tylko anonim trafił do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wierzyłem, że prawda się obroni i postępowanie wykaże, że prowadząc działalność społeczną w ramach Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus nie naruszyłem ustawy o samorządzie gminnym.

Gmina Dobra

Niszczenie chodnika

Strażnicy gminni  stwierdzili zniszczenie chodnika przy ulicy Żubrzej w m. Dołuje. Według wstępnych ustaleń kierowca pojazdu, który tego dokonał okazał zezwolenie Starostwa Powiatowego w Policach na poruszanie się pojazdów ciężarowych na trasie Dołuje do działki rolnej, na wysokości której został zniszczony chodnik.

Opublikowane

w dniu

Mając na uwadze poczynione ustalenia strażnicy gminni nałożyli na sprawcę dwa mandaty karne. Jednocześnie zarówno Starostwo Powiatowe, jak i Straż Gminna zobowiązała sprawcę do pilnego naprawienia uszkodzenia. Sprawa będzie monitorowana.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Bezpłatna nauka gry w tenisa ziemnego

Dzieci i młodzież z gminy Dobra może skorzystać z bezpłatnych zajęć nauki gry w tenisa ziemnego.  Treningi odbywać się będą w każdą środę i piątek począwszy od 5 lipca na kortach tenisowych przy kompleksie sportowym Orlik w Dobrej.

Opublikowane

w dniu

Podział na grupy wiekowe:
I grupa – (dzieci w wieku 7-10 lat) w godz. 17-18
II grupa – (dzieci w wieku 11-14 lat) w godz. 18-19
III grupa – (młodzież w wieku 15-19 lat) w godz. 19-20
Grupy liczyć będą maksymalnie 8 osób.
Zapisy chętnych osób odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, pod nr telefonu: 91 424 19 79. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia finansowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok w ramach zadania na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Przebudowa drogi Dołuje – Stobno oraz drogi w Stobnie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach zorganizowano briefing prasowy dotyczący realizowanych przez Powiat Policki dwóch inwestycji drogowych na terenie gmin Dobra i Kołbaskowo. Pierwszą jest przebudowa drogi Dołuje – Stobno, a drugą przebudowa drogi w miejscowości Stobno.

Opublikowane

w dniu

W briefingu wzięli udział m.in. starosta Andrzej Bednarek, wicestarosta Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz oraz wykonawcy obu inwestycji drogowych.
Wykonawcą trwającej już przebudowy drogi powiatowej na odcinku Dołuje – Stobno jest firma Eurovia Polska S.A. Z części remontowanej drogi zerwano już nawierzchnię. Do 30 września droga między Dołujami a Stobnem została zamknięta. Niebawem rozpoczną się też prace na odcinku od skrzyżowania z krajową 10 do przychodni w Dołujach. Tam planowany jest ruch wahadłowy. Przewidziany termin zakończenia prac to koniec października br.
Drugą inwestycją realizowaną przez starostwo jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stobno, na odcinku około 1 kilometra. W ramach inwestycji powstaną między innymi chodniki, dojazdy do posesji i sieć kanalizacji w miejscowości. Planowany termin zakończenia prac to koniec września 2024 r.
Podczas briefingu starosta poinformował, że prace budowlane na ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu prowadzone są zgodnie z harmonogramem i jest duże prawdopodobieństwo, że inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie