Gmina Dobra

Paweł Malinowski nadal radnym w Gminie Dobra

Ustalenia Wojewody Zachodniopomorskiego w temacie anonimu dotyczącego radnego Pawła Malinowskiego. Zarzuty zawarte w anonimie były bezpodstawne. Nie będzie wygaszenia mandatu.

Opublikowane

w dniu

Wojewoda w piśmie przesłanym radnemu Malinowskiemu poinformował, że organ nadzoru ustalił, iż Paweł Malinowski nie zarządzał działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia Gminy Dobra, a tym samym jest brak podstaw prawnych do stwierdzenia wygaśnięcia mojego mandatu radnego.

W listopadzie 2019 roku wpłynął do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego anonim w którym zarzucono złamanie art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, czyli zarządzania działalnością gospodarczą w imieniu prowadzonej przeze mnie fundacji na mieniu Gminy Dobra. Autorzy anonimu domagali się w piśmie wygaszenia mandatu radnego Gminy Dobra.

Chociaż autorzy anonimu podpisali się jako „sąsiedzi, oburzeni mieszkańcy miejscowości Mierzyn” to od początku podkreślałem, że nie wierzę, że za tym anonimem stoją moi sąsiedzi czy mieszkańcy Mierzyna, którzy od początku podkreślali, że nie mają z tym anonimem nic wspólnego i okazali mi duże wsparcie – mówi Paweł Malinowski.

W ramach postępowania Paweł Malinowski złożył wyjaśnienia, że III Mierzyński Rodzinny Rajd Rowerowy był organizowany z dotacji w ramach tzw. działalności nieodpłatnej (dotacja w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a uczestnicy nie ponosili żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w rajdzie, więc nie może być mowy o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dodatkowo podkreśliłem, że jako prezes Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus nie pobieram żadnego wynagrodzenia co można było sprawdzić w moim oświadczeniu majątkowym – dodaje Malinowski. Nikt z członków Zarządu Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus, Rady Programowej ani wolontariuszy, którzy nas wspierają nie pobiera wynagrodzenia i wszyscy działamy społecznie. Cieszę się, że nadal będę mógł reprezentować mieszkańców w Radzie Gminy Dobra i spłacać mandat zaufania jakim mieszkańcy Mierzyna obdarzyli mnie podczas ostatnich wyborów samorządowych. Jednocześnie bardzo dziękuję mieszkańcom Mierzyna i Gminy Dobra za okazane wsparcie od początku, jak tylko anonim trafił do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wierzyłem, że prawda się obroni i postępowanie wykaże, że prowadząc działalność społeczną w ramach Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus nie naruszyłem ustawy o samorządzie gminnym.

Gmina Dobra

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej PILNIE zatrudni LEKARZA WETERYNARII

Opublikowane

w dniu

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej ul. Zwierzyniecka 1 Dobra

PILNIE zatrudni

LEKARZA WETERYNARII

 1. Forma zatrudnienia – umowa o pracę.

 2. Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy lub 1/2 etatu

Wymaganie niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe weterynaryjne, prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz wpis do rejestru członków wojewódzkiej izby lekarskoweterynaryj nej.
 3. Co najmniej 3 letni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii, w tym praca ze zwierzętami (psy, koty).
 4. Wiedza praktyczną przy przeprowadzaniu zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów.
 5. Znajomość przepisów ustaw oraz aktów wykonawczych.

Wymagania dodatkowe:

  1. Wysoka kultura osobista,
  2. Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,
  3. Komunikatywność, odporność na stres,
  4. Rzetelność dokładność, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność,
  5. Umiejętność pracy w zespole,
  6. Prawo jazdy kat. B,
  7. Umiejętność obsługi programu Klinika XP

Dokumenty należy składać w siedzibie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra lub osobiście.

Pocztą na adres korespondencyjny Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, 72-003 Dobra, ul. Zwierzyniecka 1 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Lekarz Weterynarii”

Dodatkowych informacji o naborze udziela Specjalista ds. Kadr i Adopcji w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej nr kontaktowy: 508 222 247

Szczegółowe informacje można znaleźć na BIP Dobra https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/oferta-zatrudnienia-lekarz-weterynarii-wschronisku

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Nabór przedstawicieli do Zespołu ds. budżetu obywatelskiego

W Gminie Dobra rusza nabór przedstawicieli do Zespołu ds. budżetu obywatelskiego na rok 2024.  Nabór przeprowadzony zostanie w dniach 15.03.2023 – 03.04.2023 r.

Opublikowane

w dniu

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 31.03.2023 r., na załączonym formularzu. Formularz dostępny jest także w siedzibie Urzędu Gminy.

Zgłoszenia przyjmowane będą:

 • w sekretariacie Urzędu Gminy Dobra przy ulicy Szczecińskiej 16a oraz

 • w formie elektronicznej na adres: gmina@dobraszczecinska.pl

Nabór przeprowadzony zostanie wśród grup:

 • mieszkańcy gminy;

 • członkowie organizacji pozarządowej

O przynależności do poszczególnej grupy decyduje kandydat poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 91 441 05 00.

Zapraszamy do aktywnego udziału w rozwoju naszej Gminy.

Zarządzenie

Formularz

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Jarmark Wielkanocny i Koncert Papieski w Mierzynie

Stowarzyszenie Carpe diem, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Mierzynie oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy, serdecznie zapraszamy na jarmark wielkanocny oraz koncert poświęcony św. Janowi Pawłowi II, które odbędą się 2 kwietnia (niedziela) 2023 r.

Opublikowane

w dniu

Wielopokoleniowy Jarmark Wielkanocny zostanie zorganizowany w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Ludowym w Mierzynie, ul. Welecka 13 b.

Program jarmarku:

11.00 – 14.30 jarmark rękodzieła i eko-produktów,

11.00 – 14.30 akcja charytatywna,

11.00 – 13.30 gry i zabawy dla dzieci,

11.00 – 12.00 – warsztaty florystyczne dla dorosłych (dekoracje świąteczne) – prowadzenie Mira Kwaśniewska,

12.00 – 13.00 warsztaty ogrodnicze dla dzieci (parapetowe ogródeczki) – prowadzenie Izabela Dryjańska.

Artystów, twórców rękodzieła,, ogrodników, producentów eko-żywności itp. zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń udziału w jarmarku na adres stowarzyszeniecarpediem20@gmail.com.

Koncert Papieski odbędzie się w kościele p.. Matki Boskiej Bolesnej w Mierzynie, ul. Welecka 17, w godz. 14.30-15.40..

W programie koncertu:

– poezja św. Jana Pawła II czytana na tle muzyki kwartetu

smyczkowego,

– polska muzyka wokalna – do utworów ulubionych polskich

poetów św. Jana Pawła II,

– polska muzyka instrumentalna w wykonaniu kwartetu smyczkowego i pianisty,

– światowa muzyka organowa,

– na zakończenie – wspólne śpiewanie ulubionych piosenek

św. Jana Pawła II .

W koncercie wezmą udział:

Marzena Wiencis – Mamrot – sopran,

Dianna Domagała – wokal

Bartłomiej Pudło – pianino/organy,

Kwartet smyczkowy Ba-rock:

Misza Tsebriy – skrzypce,

Olga Haritonow – skrzypce,

Natalia Lebedeva – altówka,

Włodzimierz Żylin – wiolonczela.

Izabela Dryjańska, Dariusz Koronczewski – prowadzenie, czytanie poezji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych wydarzeniach.

Stowarzyszenie Carpe diem

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy

Parafia p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Mierzynie

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie