Gmina Dobra

Oznakowanie pojemników na odpady BIO oraz problemy z poprawną segregacją

Od stycznia bieżącego roku odbiór bioodpadów w Gminie Dobra odbywa się jedynie z brązowego pojemnika o pojemności maksymalnie 120 l. Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska bioodpady zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem BIO. Pojemnik może być pokryty kolorem brązowym w części, nie mniejszej jednak niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemników widocznej dla korzystających.

Opublikowane

w dniu

Pojemniki muszą spełniać wymogi wspomnianego rozporządzenia najpóźniej do 1 lipca br. Po upływie tego terminu, aby spowodować skuteczny odbiór odpadów BIO, pojemnik musi spełniać wszystkie trzy wymogi: kolor brązowy, pojemność maksymalnie 120 l, napis „BIO”.

Ponadto informujemy, że Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji otrzymuje nadal od firmy JUMAR informację wraz z dokumentacją fotograficzną, iż nie wszyscy mieszkańcy segregują odpady komunalne, chociaż ustawa „śmieciowa” nakłada taki obowiązek na każdego właściciela nieruchomości. W pojemnikach na odpady zmieszane (resztki po segregacji) umieszczane są odpady remontowe, urządzenia elektroniczne, odpady zielone wraz z ziemią, odpady z papieru i plastiku. W tych przypadkach nie można mówić o niewiedzy, pomyłce a wręcz o celowym działaniu. Gromadzenie tego rodzaju odpadów w pojemnikach jest zabronione.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów lub jej braku, odpady nie będą odbierane do czasu ich prawidłowego posegregowania, o czym urząd zostanie na bieżąco poinformowany wraz z dokumentacją fotograficzną. Wobec właściciela nieruchomości, który nie stosuje się do zasad segregacji zostanie naliczona opłata podwyższona w wysokości 21,00 zł za 1 m³ zużycia wody.

Ponadto prowadzone są i będą przez Straż Gminną intensywne kontrole losowo wybranych nieruchomości, ulic w każdej miejscowości. W przypadku rażących nieprawidłowości, niezależnie od naliczonej podwyższonej opłaty, właściciel nieruchomości musi liczyć się z nałożeniem przez Straż Gminną kary grzywny.

Informacje o prawidłowej segregacji znajdują się na stronie urzędu gminy w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI, pod zakładce EDUKACJA EKOLOGICZNA, CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU, PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW I RECYKLOMAT. Można się posiłkować również informacją umieszczoną na workach. Zachęcamy także mieszkańców do pobrania i zainstalowania aplikacji BLISKO, gdzie oprócz harmonogramu odbioru odpadów znajdują się także wskazówki prawidłowej segregacji. Opis aplikacji znajduje się w pod zakładce HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH – APLIKACJA BLISKO.

Anna Budzyńska, Kierownik WGOKiE

Reklama

Gmina Dobra

Niszczenie chodnika

Strażnicy gminni  stwierdzili zniszczenie chodnika przy ulicy Żubrzej w m. Dołuje. Według wstępnych ustaleń kierowca pojazdu, który tego dokonał okazał zezwolenie Starostwa Powiatowego w Policach na poruszanie się pojazdów ciężarowych na trasie Dołuje do działki rolnej, na wysokości której został zniszczony chodnik.

Opublikowane

w dniu

Mając na uwadze poczynione ustalenia strażnicy gminni nałożyli na sprawcę dwa mandaty karne. Jednocześnie zarówno Starostwo Powiatowe, jak i Straż Gminna zobowiązała sprawcę do pilnego naprawienia uszkodzenia. Sprawa będzie monitorowana.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Bezpłatna nauka gry w tenisa ziemnego

Dzieci i młodzież z gminy Dobra może skorzystać z bezpłatnych zajęć nauki gry w tenisa ziemnego.  Treningi odbywać się będą w każdą środę i piątek począwszy od 5 lipca na kortach tenisowych przy kompleksie sportowym Orlik w Dobrej.

Opublikowane

w dniu

Podział na grupy wiekowe:
I grupa – (dzieci w wieku 7-10 lat) w godz. 17-18
II grupa – (dzieci w wieku 11-14 lat) w godz. 18-19
III grupa – (młodzież w wieku 15-19 lat) w godz. 19-20
Grupy liczyć będą maksymalnie 8 osób.
Zapisy chętnych osób odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, pod nr telefonu: 91 424 19 79. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia finansowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok w ramach zadania na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Przebudowa drogi Dołuje – Stobno oraz drogi w Stobnie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach zorganizowano briefing prasowy dotyczący realizowanych przez Powiat Policki dwóch inwestycji drogowych na terenie gmin Dobra i Kołbaskowo. Pierwszą jest przebudowa drogi Dołuje – Stobno, a drugą przebudowa drogi w miejscowości Stobno.

Opublikowane

w dniu

W briefingu wzięli udział m.in. starosta Andrzej Bednarek, wicestarosta Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz oraz wykonawcy obu inwestycji drogowych.
Wykonawcą trwającej już przebudowy drogi powiatowej na odcinku Dołuje – Stobno jest firma Eurovia Polska S.A. Z części remontowanej drogi zerwano już nawierzchnię. Do 30 września droga między Dołujami a Stobnem została zamknięta. Niebawem rozpoczną się też prace na odcinku od skrzyżowania z krajową 10 do przychodni w Dołujach. Tam planowany jest ruch wahadłowy. Przewidziany termin zakończenia prac to koniec października br.
Drugą inwestycją realizowaną przez starostwo jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stobno, na odcinku około 1 kilometra. W ramach inwestycji powstaną między innymi chodniki, dojazdy do posesji i sieć kanalizacji w miejscowości. Planowany termin zakończenia prac to koniec września 2024 r.
Podczas briefingu starosta poinformował, że prace budowlane na ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu prowadzone są zgodnie z harmonogramem i jest duże prawdopodobieństwo, że inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie