Gmina Dobra

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO

Wójt Gminy Dobra ogłasza sprzedaż środka trwałego – samochód FORD FIESTA

Opublikowane

w dniu

 1. Rok produkcji: 2004 Data wydania karty pojazdu: 11.03.2005
 2. Pojemność silnika: 1242 Cm3 Moc silnika : 55 kW

Stan licznika: 181 752 Kolor: szary metalik

Liczba miejsc: 5 Rodzaj paliwa: Benzyna

Dodatkowe informacje:

Samochód posiada ważne OC do dnia 16.03.2022, brak aktualnego badania technicznego.

Samochód jest sprawny,

 1. Nazwa i siedziba sprzedawcy:

Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra,

 1. Miejsce i termin przetargu:

Otwarcie kopert nastąpi w dniu 8 listopada 2021 r. o godz. 1600 w siedzibie Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji, ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra,

 1. Miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawany przedmiot trwały:

Miejscowość Wołczkowo – Parking przy Urzędzie Gminy w Wołczkowie, ul. Lipowa 51

 1. Cena minimalna 2 000,00 zł brutto.
 2. Oferta powinna zawierać:
 • Oferowaną cenę netto i brutto.
 • Dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, nr dowodu osobistego oraz NIP)
 • Oświadczenie, że oferent przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń
 1. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście na adres: Urzędu Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, sekretariat pok. Nr 8 lub Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, ul. Graniczna 24 a, 72-003 Dobra.

 2. Oferty należy składać do dnia 8 listopada 2021 r. godz. 1500 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ sprzedaż środka trwałego samochód FORD FIESTA

 3. Ogłoszenie o sprzedaży oraz wybór najkorzystniejszej oferty bądź brak wyboru oferenta zostanie ogłoszony na stronie internetowej po adresem www.bip.dobraszczecinska.pl w zakładce zamówienia publiczne do 130 000 euro.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podania przyczyny

 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 424 19 73, osoba do kontaktu: Wioletta Czarnota.

 6. Okres związania ofertą wynosi 14 dni.

 7. Kryterium wyboru oferty będzie oferowana cena. Przedmiot przetargu nabędzie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę

 8. Termin zapłaty i zakupu:

Przekazanie środka trwałego nastąpi po zawiadomieniu o przyjęciu oferty oraz uiszczeniu na konto PKO BP 46 1020 4795 0000 9602 0331 9589, lub w kasie Urzędu Gminy Dobra, należytej opłaty wynikającej ze złożonej oferty, w terminie 7 dni od dnia poinformowania oferenta.

 

 

Reklama

Gmina Dobra

Szkolenie dla przyszłych wolontariuszy w Schronisku w Dobrej

Schronisko dla zwierząt w Dobrej otwiera swoje drzwi dla osób chętnych do włączenia się w pomoc potrzebującym zwierzętom jako wolontariusze. Organizacja ogłasza nabór i zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 20 sierpnia br. o godzinie 16:00. Spotkanie będzie stanowiło możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy na temat opieki nad zwierzętami i funkcjonowania schroniska.

Opublikowane

w dniu

Zaangażowanie społeczności lokalnej ma kluczowe znaczenie dla działalności schroniska, dlatego szczególnie zapraszamy te osoby, które wykazują gotowość poświęcenia swojego czasu na rzecz kotów. Pomoc wolontariuszy jest cenna na wielu płaszczyznach – od karmienia, przez czułą opiekę, po pomoc w socjalizacji zwierząt. Osoby zainteresowane uczestnictwem w wolontariacie powinny przybyć na wyznaczone spotkanie, by dowiedzieć się więcej o zadaniach i możliwościach współpracy z placówką. Szczegóły dotyczące przygotowań i programu szkolenia można uzyskać kontaktując się bezpośrednio ze schroniskiem.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt i potwierdzenie swojej obecności pod numer tel. 508222247 do 19.08.2024r.
🔴Przypominamy, że wolontariuszem może zostać tylko osoba pełnoletnia.
🔴Regulamin wolontariatu dostępny na stronie Schroniska w zakładce „Wolontariat”
🔴Szkolenie odbędzie się w Schronisku w Dobrej, ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Jadwiga Tumielewicz – nowa dyrektor Schroniska w Dobrej

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej powitało nową dyrektor – Jadwigę Tumielewicz. Pani Jadwiga jest znana z wielkiego serca dla zwierząt i niezawodnego oddania ich dobru. Jej życiową pasją jest pomoc tym, którzy sami nie są w stanie poprosić o wsparcie.

Opublikowane

w dniu

Posiadając bogate doświadczenie w zarządzaniu i ochronie zwierząt, nowa dyrektor wprowadzi szereg zmian wizjonerskich, kładąc nacisk na poprawę jakości życia podopiecznych schroniska. Jej imponujące osiągnięcia już teraz budzą optymizm i są gwarancją, że wizja pani Jadwigi zyska materialny wymiar.

Ulepszone warunki życia zwierząt i akcentowanie znaczenia edukacji społecznej związanej z opieką nad zwierzętami będzie stało w centrum jej działań. Pani Tumielewicz planuje liczne akcje adopcyjne, warsztaty edukacyjne oraz kampanie promujące odpowiedzialność każdego z nas wobec tych bezbronnych istot.

Zarówno mieszkańcy gminy, jak i jej najmniejsi czworonożni mieszkańcy mogą spodziewać się wkrótce wielu pozytywnych zmian. To wszystko zostanie uroczyście zainaugurowane podczas Dnia Otwartego w schronisku, który odbędzie się 5 października. To wyjątkowe wydarzenie z pewnością zgromadzi wielu miłośników zwierząt.

 

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Pako – jedenastoletni psiak o duchu młodzieńca szuka domu

Pako, sympatyczny mieszkaniec Schroniska w Dobrej, każdego tygodnia oczekuje soboty z niecierpliwością. Piesek wkraczając w jedenastą wiosnę swojego życia, zachowuje zapał i radość porównywalną do młodego psa. Sobota jest dla niego dniem szczególnym, bowiem wtedy też odwiedza go ukochana wolontariuszka i bierze go na długie i pełne uwagi spacery – momenty, które są dla Pako niezwykle ważne.

Opublikowane

w dniu

Niemniej jednak, w ciągu tygodnia brak tej wyjątkowej osoby jest dla niego odczuwalny. Zwierzak, choć otoczony opieką, intuicyjnie odczuwa, że codzienne spacery to nie to samo, co te sobotnie eskapady. To przekonanie sprawia, że Pako niestrudzenie czeka na osobę, z którą mógłby spędzić resztę swoich dni.

Starzejący się, lecz wciąż pełen życia pies, ma nadzieję znaleźć kogoś, kto otworzy przed nim drzwi swojego domu i serca. Pragnienie, aby Pako nie stał się tylko kolejnym numerkiem w statystyce, lecz członkiem rodziny, jest wyraźne w apelu tych, którzy go znają. Mimo śladów wieku widocznych na jego pyszczku, w oczach Pako wciąż tli się nadzieja na nowy, ciepły dom.

Kontakt w sprawie adopcji tego, a także innych zwierzaków, zadzwoń (godz. 8-16, poniedziałek – sobota) 508 222 247. Porozmawiaj z wolontariuszem 733 903 350

 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie