Gmina Dobra

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO

Wójt Gminy Dobra ogłasza sprzedaż środka trwałego – samochód FORD FIESTA

Opublikowane

w dniu

 1. Rok produkcji: 2004 Data wydania karty pojazdu: 11.03.2005
 2. Pojemność silnika: 1242 Cm3 Moc silnika : 55 kW

Stan licznika: 181 752 Kolor: szary metalik

Liczba miejsc: 5 Rodzaj paliwa: Benzyna

Dodatkowe informacje:

Samochód posiada ważne OC do dnia 16.03.2022, brak aktualnego badania technicznego.

Samochód jest sprawny,

 1. Nazwa i siedziba sprzedawcy:

Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra,

 1. Miejsce i termin przetargu:

Otwarcie kopert nastąpi w dniu 8 listopada 2021 r. o godz. 1600 w siedzibie Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji, ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra,

 1. Miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawany przedmiot trwały:

Miejscowość Wołczkowo – Parking przy Urzędzie Gminy w Wołczkowie, ul. Lipowa 51

 1. Cena minimalna 2 000,00 zł brutto.
 2. Oferta powinna zawierać:
 • Oferowaną cenę netto i brutto.
 • Dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, nr dowodu osobistego oraz NIP)
 • Oświadczenie, że oferent przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń
 1. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście na adres: Urzędu Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, sekretariat pok. Nr 8 lub Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, ul. Graniczna 24 a, 72-003 Dobra.

 2. Oferty należy składać do dnia 8 listopada 2021 r. godz. 1500 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ sprzedaż środka trwałego samochód FORD FIESTA

 3. Ogłoszenie o sprzedaży oraz wybór najkorzystniejszej oferty bądź brak wyboru oferenta zostanie ogłoszony na stronie internetowej po adresem www.bip.dobraszczecinska.pl w zakładce zamówienia publiczne do 130 000 euro.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podania przyczyny

 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 424 19 73, osoba do kontaktu: Wioletta Czarnota.

 6. Okres związania ofertą wynosi 14 dni.

 7. Kryterium wyboru oferty będzie oferowana cena. Przedmiot przetargu nabędzie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę

 8. Termin zapłaty i zakupu:

Przekazanie środka trwałego nastąpi po zawiadomieniu o przyjęciu oferty oraz uiszczeniu na konto PKO BP 46 1020 4795 0000 9602 0331 9589, lub w kasie Urzędu Gminy Dobra, należytej opłaty wynikającej ze złożonej oferty, w terminie 7 dni od dnia poinformowania oferenta.

 

 

Reklama

Gmina Dobra

Informacja o dodatku węglowym

Opublikowane

w dniu

W dniu 5 sierpnia 2022r. Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym. W chwili obecnej ustawa oczekuje na podpis prezydenta, który ma na to czas do 26 sierpnia br.  Po podpisaniu ustawy i ogłoszeniu w dzienniku ustaw będzie można składać wnioski. Wszelkie informacje odnośnie terminu i miejsca składania wniosków będziemy podawać na bieżąco.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Krystyna Ryszkiewicz

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Rusza przygotowywanie dokumentacji dla obwodnicy Mierzyna

Drogę zaprojektuje Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu w ramach umowy o wartości 2,79 mln zł. Kontrakt z biurem projektowym został zawarty wspólnie przez GDDKiA i Miasto Szczecin. Połowa trasy o łącznej długości 4,8 km leży na terenie Szczecina, dlatego wymagane są wspólne przygotowania i późniejsza realizacja tej inwestycji. Ramy współpracy zostały ustalone w podpisanym w styczniu tego roku porozumieniu.

Opublikowane

w dniu

Projektant ma 12 miesięcy na wykonanie badań podłoża i opracowanie projektu budowlanego oraz dodatkowe 3 miesiące na opracowanie projektów wykonawczych.

Dojazd do Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Obecnie DK10, wychodząca ze Szczecina w stronę granicy polsko-niemieckiej, przebiega przez gęsto zabudowaną miejscowość Mierzyn. Na drodze codziennie, w godzinach szczytu, tworzą się korki. Na połączeniu DK10 z planowaną Zachodnią Obwodnicą Szczecina (ZOS) powstanie węzeł Dołuje, który będzie jednym z głównych połączeń z centrum Szczecina.

Biegnąca obecnie przez Mierzyn DK10 nie byłaby w stanie obsłużyć dodatkowego ruchu, dlatego potrzebny jest nowy przebieg tej drogi. Zapewni on właściwy dojazd do obwodnicy Szczecina. Inwestycja przewidziana jest do realizacji łącznie z ZOS.

Nowa trasa ominie Mierzyn od północy

Początkiem drogi od strony Szczecina będzie skrzyżowanie na końcu ulicy Ku Słońcu w rejonie istniejącego centrum handlowego. Ten początkowy fragment, o długości ponad 200 metrów, to teren miasta Szczecin. Dalej trasa będzie biegła w kierunku północnym do połączenia ulic Topolowej i Łukasińskiego. Za ten odcinek o długości ok. 1,2 km będzie odpowiedzialna GDDKiA. Dalej trasa ponownie wejdzie na teren Szczecina i będzie biegła w kierunku zachodnim, przechodząc częściowo przez teren ogródków działkowych. Na połączeniu z ul. Nasienną planowane jest rondo. Po około 2,1 km droga opuści teren miasta. Dalej nowa DK10 po pokonaniu około 1,3 km dotrze do węzła Dołuje. Ten ostatni fragment leżeć będzie w gestii GDDKiA.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Kolejne przypadki wandalizmu w gminie Dobra

W gminie Dobra notorycznie dochodzi do aktów wandalizmu. Dewastowane są wiaty przystankowe, tablice informacyjne, kosze na śmieci, kontenery socjalne, ławki oraz urządzenia do ćwiczeń. Nie bądźmy obojętni i zdecydowanie reagujmy na przypadki niszczenia wspólnego mienia.

Opublikowane

w dniu

Na terenie gminy Dobra często dochodzi do aktów wandalizmu. Najczęściej jest to tzw. pseudograffiti, czyli po prostu mazanie farbami w sprayu wiat przystankowych, kontenerów, ławek, a nawet urządzeń do zabaw i ćwiczeń. Zdarzają się też przypadki niszczenia regulaminów czy wyrywania tablic informacyjnych.

W zeszłym tygodniu pomazano farbami ławki, stół do ping-ponga i urządzenia do ćwiczeń na terenie Orlika w Dobrej. Zniszczono też stojak z regulaminem.

Do przypadków wandalizmu dochodzi też w innych miejscowościach gminy Dobra. W Bezrzeczu na terenie rekreacyjnym pomazano farbami budynek socjalny, skrzynki elektryczne, zniszczono tablicę z regulaminem na pumptracku, a nawet próbowano podpalić sztuczną nawierzchnię nowego boiska. W Dobrej zniszczono elewację nowego budynku szatni przy boisku na ul. Sportowej, a w Stolcu wyrwano bramę prowadzącą na teren rekreacyjny z plażą.

Nie bądźmy obojętni na przypadki wandalizmu. Jeżeli jesteśmy świadkami, możemy zawsze zrobić zdjęcie sprawcom i przesłać do Straży Gminnej w Dobrej pod nr tel. 501 701 076 lub mailem na adres strazgminna@dobraszczecinska.pl. Walczmy z wandalizmem i wspólnie dbajmy o nasze gminne mienie – apelują pracownicy Urzędu Gminy Dobra.

Nasza obojętność oznacza przyzwolenie na takie zachowania. Nie bójmy się więc reagować.

Umyślne niszczenie publicznego mienia jest przestępstwem. Każdy kto niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku cudzą rzecz podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Tekst: www.gminadobra24.pl

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie