Powiat Policki

Oddział Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza

Minister Obrony Narodowej udzielił Powiatowi Polickiemu – jako organowi prowadzącemu – zezwolenia na prowadzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) w Liceum Ogólnokształcącym Szkole Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Zespół Szkół jest jedną ze 130 szkół w Polsce, w której funkcjonować będzie taki oddział.

Opublikowane

w dniu

Oddziały przygotowania wojskowego to nowa formuła klas. Aby dostać się do programu, szkoły musiały spełnić wymagania określone przez ministerstwo obrony narodowej. Chodziło m.in. o kadrę przygotowaną do prowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa, a także o to, czy w danym regionie istniały potrzeby rekrutacyjne wojska. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu danej placówki była podejmowana po wydaniu opinii właściwego kuratora oświaty oraz szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Z ponad 200 wniosków szkół średnich, 130 otrzymało zgodę ministra obrony narodowej na otwarcie tego typu klasy.

Powiat Policki otrzymał dotację celową, na utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego w wysokości prawie 70 tysięcy złotych. W szkole opracowano program zajęć dodatkowych, przewidujący kształcenie uczniów z zakresu przysposobienia wojskowego. Program przewiduje zajęcia wojskowe w każdym tygodniu nauki oraz organizację dwóch obozów kondycyjnych w każdym roku szkolenia, w ramach których uczniowie klas wojskowych doskonalą umiejętności zdobyte w toku szkolenia specjalistycznego.

Od prawie dwudziestu lat, Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach na mocy porozumienia współpracuje z 12. Brygadą Zmechanizowaną w Szczecinie oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Szczecinie. Obecnie Minister Obrony Narodowej udzielił Powiatowi Polickiemu zezwolenia na prowadzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego. Oddział Przygotowania Wojskowego powołano w Liceum Ogólnokształcącym Szkole Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 w Zespole Szkół. Szkoła jest jedną ze 130 szkół w Polsce, w której funkcjonować będzie taki oddział.

Z dotacji zostanie zakupione specjalistyczne wyposażenie, w tym m.in. kamizelki taktyczne, gumowe atrapy karabinka z pasem nośnym, hełmy ochronne wojskowe lub repliki hełmów balistycznych, busole lub kompasy, okulary ochronne, repliki pistoletów ASG z magazynkami w systemie AK lub broń pneumatyczna z akcesoriami, repliki pistoletów ASG, kabury do repliki pistoletu ASG, maski ochronne do ASG lub broń pneumatyczna, maski przeciwgazowe, saperki z pokrowcem lub łopatki piechoty, plecaki medyczne z wyposażeniem do kwalifikowanej pierwszej pomocy, nosze medyczne, stezy taktyczne, radiotelefon PMR (w zestawie), przybory do walki wręcz, repliki granatu ręcznego, makieta broni szkoleniowej – karabinka rozbieralnego systemie AK, lornetki, latarki czołowe, noże typu wojskowego lub multitool.

Foto: Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach

Gmina Dobra

Powstanie przejście dla pieszych i perony autobusowe w Grzepnicy

Powiat Policki przystąpił do realizacji kolejnego etapu modernizacji infrastruktury komunikacyjnej. W miejscowości Grzepnica, w ramach zapowiedzianej inwestycji, powstaną dwa nowe perony autobusowe. Umowa na wykonanie projektu budowlanego została podpisana, a jej zakres obejmie nie tylko same perony, ale również szereg dodatkowych elementów mających na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżujących.

Opublikowane

w dniu

Perony autobusowe zlokalizowane zostaną w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z, łączącej Dobrą z Bartoszewem, nieopodal ul. Rezydenckiej. Projekt przewiduje także budowę nowego chodnika, który umożliwi bezpieczne dotarcie pieszych z przystanków do przejścia dla pieszych. Ponadto, zaprojektowane zostanie przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, co zwiększy widoczność i bezpieczeństwo na drodze. Istotnym elementem projektu będzie również doświetlenie dla pieszych, które poprawi widoczność po zmroku.

Inwestycja realizowana będzie we współpracy z Gminą Dobra. Dzięki nowym peronom autobusowym mieszkańcy Grzepnicy oraz okolicznych miejscowości zyskają wyżej poziom dostępności komunikacyjnej, co przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności regionu. Prace projektowe to pierwszy krok ku realizacji długo oczekiwanej przez lokalną społeczność inwestycji, która wpłynie na poprawę warunków podróży oraz infrastruktury drogowej.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Powstanie projekt budowlany modernizacji odcinka drogi powiatowej Buk-Rzędziny

Powiat Policki inicjuje znaczące działania w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego i komfortu mieszkańców. W bliskiej perspektywie czasowej ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na realizację projektu budowlanego odcinka drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Buk a Łęgi.

Opublikowane

w dniu

Obecna struktura jezdni, charakteryzująca się licznymi ubytkami oraz niewystarczającą szerokością uniemożliwiającą bezproblemowe mijanie się pojazdów, jest źródłem zagrożeń dla użytkowników tej trasy. Starosta Policki, Andrzej Bednarek, podkreśla wagę procedury, która ma na celu przygotowanie projektu budowlanego mającego na celu kompleksową modernizację wymienionego odcinka.

W ramach prac projektowych zaplanowano szeroki wachlarz usprawnień. Do najważniejszych należy przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3907Z i 3909Z w miejscowości Buk, urządzenie i modernizacja istniejących chodników oraz infrastruktury dla rowerzystów. Projekt uwzględnia również budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę zjazdów, jak i organizację miejsc postojowych. Kluczowym elementem będzie również poszerzenie konstrukcji jezdni do sześciu metrów, co znacząco wpłynie na poprawę warunków ruchu.

Powiat Policki zobowiązuje się do rozwiązania kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym w ramach projektu. Planowane działania mają kluczowe znaczenie dla podniesienia standardów bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, jak również wszystkich użytkowników drogi. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i harmonogramu prac zostaną zaprezentowane wkrótce.

Czytaj dalej

Gmina Kołbaskowo

Nadchodzi remont głównej drogi w Ustowie

Starostwo Powiatu Polickiego ogłosiło, że planowany jest remont głównej drogi w miejscowości Ustowo – ostatniego odcinka trasy łączącej Szczecin z Siadłem Górnym. Obecna kondycja kilometrowego fragmentu pozostawia wiele do życzenia, z uwagi na liczne wyrwy i ubytki, co stanowi utrudnienie zarówno dla mieszkańców, jak i podróżujących tą trasą.

Opublikowane

w dniu

Na realizację prac remontowych przekazano środki w wysokości 6,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jak poinformował starosta policki, Andrzej Bednarek. Władze lokalne wspólnie z gminą podejmują starania o pozyskanie brakujących środków na pokrycie całkowitych kosztów remontu, szacowanych na 11 milionów złotych.

Plan przewiduje, że przetarg na realizację prac zostanie ogłoszony najpóźniej w maju bieżącego roku. W międzyczasie, do czasu rozpoczęcia głównych działań remontowych, droga zostanie tymczasowo zabezpieczona. Starosta Bednarek apeluje o cierpliwość i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przyszłych prac. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, droga powinna zostać oddana do użytku w przyszłym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie