Gmina Dobra

Obsługa urządzeń melioracyjnych

Otwarto oferty w sprawie zadania pn. „Wykonanie robót polegających na obsłudze i konserwacji urządzeń melioracji wodnych oraz wykonaniu robót remontowych urządzeń wodno-melioracyjnych utrzymywanych przez Gminę Dobra”. Złożono dwie oferty przy czym niższa oferta wpłynęła od firmy: Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych Ryszard Łukasik ze Szczecina. Obecnie trwa ocena złożonych ofert.

Opublikowane

w dniu

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego swoim zakresem obejmowało przeprowadzenie w 2023 r. konserwacji 18 rowów melioracyjnych o łącznej długości prawie 23 km. Są to główne rowy będące w zarządzie Gminy, zlokalizowane w miejscowościach: Mierzyn, Bezrzecze, Wołczkowo, Dobra, Buk, Dołuje, Łęgi, Lubieszyn, Kościno, Grzepnica, Redlica. Przeprowadzana konserwacja będzie polegała między innymi na:

  • wykoszeniu skarp rowów z wygrabieniem
  • wycinaniu porostu z krzaków gęstych
  • usuwaniu namułu z dna cieków
  • oczyszczeniu przepustów umiejscowionych na rowach
  • usuwaniu zatorów – gałęzi konarów powalonych drzew, tam bobrowych
  • oczyszczaniu studzienek drenarskich z namułu
  • ręcznym czyszczeniu kanałów kołowych sieci zewnętrznych.

Czynności te mają na celu zapewnienie sprawnego przepływu wód w przedmiotowych ciekach, które na terenie naszej gminy pełnią ważną funkcję w odprowadzaniu nadmiaru wód z terenów przyległych. Dzięki temu zabezpieczamy naszych mieszkańców przed zalaniem zarówno wodami gruntowymi jak i zapewniamy sprawny odbiór wód deszczowych podczas nawalnych opadów deszczu.

Wszystkie informację dotyczące przetargu znajdują się pod adresem: https:/portal.smartpzp.pl/dobraszczecinska/public/postepowanie?postepowanie=39531581

Kierownik WKI

Tomasz Kakowski

Reklama

Gmina Dobra

Niszczenie chodnika

Strażnicy gminni  stwierdzili zniszczenie chodnika przy ulicy Żubrzej w m. Dołuje. Według wstępnych ustaleń kierowca pojazdu, który tego dokonał okazał zezwolenie Starostwa Powiatowego w Policach na poruszanie się pojazdów ciężarowych na trasie Dołuje do działki rolnej, na wysokości której został zniszczony chodnik.

Opublikowane

w dniu

Mając na uwadze poczynione ustalenia strażnicy gminni nałożyli na sprawcę dwa mandaty karne. Jednocześnie zarówno Starostwo Powiatowe, jak i Straż Gminna zobowiązała sprawcę do pilnego naprawienia uszkodzenia. Sprawa będzie monitorowana.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Bezpłatna nauka gry w tenisa ziemnego

Dzieci i młodzież z gminy Dobra może skorzystać z bezpłatnych zajęć nauki gry w tenisa ziemnego.  Treningi odbywać się będą w każdą środę i piątek począwszy od 5 lipca na kortach tenisowych przy kompleksie sportowym Orlik w Dobrej.

Opublikowane

w dniu

Podział na grupy wiekowe:
I grupa – (dzieci w wieku 7-10 lat) w godz. 17-18
II grupa – (dzieci w wieku 11-14 lat) w godz. 18-19
III grupa – (młodzież w wieku 15-19 lat) w godz. 19-20
Grupy liczyć będą maksymalnie 8 osób.
Zapisy chętnych osób odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, pod nr telefonu: 91 424 19 79. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia finansowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok w ramach zadania na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Przebudowa drogi Dołuje – Stobno oraz drogi w Stobnie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach zorganizowano briefing prasowy dotyczący realizowanych przez Powiat Policki dwóch inwestycji drogowych na terenie gmin Dobra i Kołbaskowo. Pierwszą jest przebudowa drogi Dołuje – Stobno, a drugą przebudowa drogi w miejscowości Stobno.

Opublikowane

w dniu

W briefingu wzięli udział m.in. starosta Andrzej Bednarek, wicestarosta Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz oraz wykonawcy obu inwestycji drogowych.
Wykonawcą trwającej już przebudowy drogi powiatowej na odcinku Dołuje – Stobno jest firma Eurovia Polska S.A. Z części remontowanej drogi zerwano już nawierzchnię. Do 30 września droga między Dołujami a Stobnem została zamknięta. Niebawem rozpoczną się też prace na odcinku od skrzyżowania z krajową 10 do przychodni w Dołujach. Tam planowany jest ruch wahadłowy. Przewidziany termin zakończenia prac to koniec października br.
Drugą inwestycją realizowaną przez starostwo jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stobno, na odcinku około 1 kilometra. W ramach inwestycji powstaną między innymi chodniki, dojazdy do posesji i sieć kanalizacji w miejscowości. Planowany termin zakończenia prac to koniec września 2024 r.
Podczas briefingu starosta poinformował, że prace budowlane na ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu prowadzone są zgodnie z harmonogramem i jest duże prawdopodobieństwo, że inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie