Gmina Dobra

Nowy wydział w Urzędzie Gminy Dobra

Z dniem 7 czerwca 2021 r. rozpoczął pracę nowy Wydział ds. Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Dobrej, którego siedziba znajduje się w Dobrej przy ul. Granicznej 31.

Opublikowane

w dniu

Nowy wydział zajmował się będzie sprawami związanymi z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz stosunkami wodnymi. Celem zmian jest zapewnienie rozwoju Gminy i poprawa dostępności do informacji o środowisku.

Lokalizacja nowego Wydziału w Dobrej umożliwi mieszkańcom łatwiejszy dostęp do pracowników zajmujących się ochroną środowiska i zapewni realizację potrzeb mieszkańców w zakresie sprawnego działania na rzecz ochrony środowiska, przyrody i zwierząt.

Do zadań nowego wydziału będzie należało między innymi: 
– Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. 
– Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
– Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.
– Przyjmowanie zgłoszeń zamierzonego usunięcia drzew.
– Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów.
– Wydawanie zezwoleń na utrzymanie i hodowlę psa rasy uznawanej za agresywną.
– Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.
– Kontrola prawidłowości odprowadzania ścieków z nieruchomości.
– Zaburzenie stosunków wodnych.
– Przyjmowanie wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Ponadto w Wydziale ds. Ochrony Środowiska został uruchomiony Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, który będzie obsługiwany przez kierownictwo Wydziału i upoważnionego pracownika. Punkt powołany został na mocy porozumienia podpisanego przez Wójta Gminy Dobra z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i ma na celu ułatwić mieszkańcom Gminy Dobra aplikowanie o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. W punkcie będzie można uzyskać między innymi szczegółowe informacje dotyczące programu jak i również wsparcie w procesie składania wniosków o dofinansowanie czy rozliczaniu przyznanego  dofinansowania.

Z pracownikami Wydziału można kontaktować się telefonicznie – chwilowo tylko pod numerem telefonu 508 222 293 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – wos@dobraszczecinska.pl.

Numery telefonów do nowego wydziału:  91 421 03 16, 91 421 03 26 oraz 91 421 03 28 – oczekują na uruchomienie.

Reklama

Gmina Dobra

Niszczenie chodnika

Strażnicy gminni  stwierdzili zniszczenie chodnika przy ulicy Żubrzej w m. Dołuje. Według wstępnych ustaleń kierowca pojazdu, który tego dokonał okazał zezwolenie Starostwa Powiatowego w Policach na poruszanie się pojazdów ciężarowych na trasie Dołuje do działki rolnej, na wysokości której został zniszczony chodnik.

Opublikowane

w dniu

Mając na uwadze poczynione ustalenia strażnicy gminni nałożyli na sprawcę dwa mandaty karne. Jednocześnie zarówno Starostwo Powiatowe, jak i Straż Gminna zobowiązała sprawcę do pilnego naprawienia uszkodzenia. Sprawa będzie monitorowana.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Bezpłatna nauka gry w tenisa ziemnego

Dzieci i młodzież z gminy Dobra może skorzystać z bezpłatnych zajęć nauki gry w tenisa ziemnego.  Treningi odbywać się będą w każdą środę i piątek począwszy od 5 lipca na kortach tenisowych przy kompleksie sportowym Orlik w Dobrej.

Opublikowane

w dniu

Podział na grupy wiekowe:
I grupa – (dzieci w wieku 7-10 lat) w godz. 17-18
II grupa – (dzieci w wieku 11-14 lat) w godz. 18-19
III grupa – (młodzież w wieku 15-19 lat) w godz. 19-20
Grupy liczyć będą maksymalnie 8 osób.
Zapisy chętnych osób odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, pod nr telefonu: 91 424 19 79. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia finansowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok w ramach zadania na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Przebudowa drogi Dołuje – Stobno oraz drogi w Stobnie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach zorganizowano briefing prasowy dotyczący realizowanych przez Powiat Policki dwóch inwestycji drogowych na terenie gmin Dobra i Kołbaskowo. Pierwszą jest przebudowa drogi Dołuje – Stobno, a drugą przebudowa drogi w miejscowości Stobno.

Opublikowane

w dniu

W briefingu wzięli udział m.in. starosta Andrzej Bednarek, wicestarosta Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz oraz wykonawcy obu inwestycji drogowych.
Wykonawcą trwającej już przebudowy drogi powiatowej na odcinku Dołuje – Stobno jest firma Eurovia Polska S.A. Z części remontowanej drogi zerwano już nawierzchnię. Do 30 września droga między Dołujami a Stobnem została zamknięta. Niebawem rozpoczną się też prace na odcinku od skrzyżowania z krajową 10 do przychodni w Dołujach. Tam planowany jest ruch wahadłowy. Przewidziany termin zakończenia prac to koniec października br.
Drugą inwestycją realizowaną przez starostwo jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stobno, na odcinku około 1 kilometra. W ramach inwestycji powstaną między innymi chodniki, dojazdy do posesji i sieć kanalizacji w miejscowości. Planowany termin zakończenia prac to koniec września 2024 r.
Podczas briefingu starosta poinformował, że prace budowlane na ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu prowadzone są zgodnie z harmonogramem i jest duże prawdopodobieństwo, że inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie