Gmina Nowe Warpno

Nowe Warpno: Publiczny Transport Zbiorowy w roku 2021

Gmina Nowe Warpno wystąpiła do Wojewody Zachodniopomorskiego z Wnioskiem o objęcie dopłatą w ramach Ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i uzyskała dofinansowanie na ten cel w roku 2021 w kwocie 212 512,00 zł.

Opublikowano

w dniu

W związku z powyższym planowana jest organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach Nowe Warpno – Police i Police – Nowe Warpno w oparciu o projekt Rozkładów Jazdy, które przedstawiamy w załączeniu.

Uwzględniono w nich zgłaszane przez mieszkańców wnioski w zakresie dodania jednego dodatkowego kursu w dni powszednie i w związku z tym ustalono: wyjazd z Nowego Warpna o godz. 10.30 i wyjazd z Polic o godz. 11.40. Nastąpiły również niewielkie przesunięcia godzin w poszczególnych kursach. 

Jednocześnie Urząd Gminy w Nowym Warpnie prosi o zgłaszanie ewentualnych uwag co do funkcjonowania linii komunikacyjnych, aby na bieżąco podejmować działania wobec i wspólnie z operatorem zmierzające do optymalizacji poziomu świadczenia usług. 

Reklama

Gmina Nowe Warpno

Trzebież: Rusza odbudowa spalonej promenady

W ubiegłym tygodniu Gmina Police przekazała plac budowy pod odbudowę promenady w Trzebieży. Kosztem niemal 3 milionów złotych Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych „Rusiecki” ze Szczecina zajmie się odbudową zniszczonego w wyniku pożaru pomostu.

Opublikowano

w dniu

Promenada będzie odbudowana w takim kształcie, jak była przed pożarem. Poza odtworzeniem promenady, powstaną również wysepki z miejscami leżakowymi. Na całej długości będzie zainstalowane oświetlenie.

Na początku listopada ubiegłego roku zapadł wyrok na dwóch podpalaczy promenady. Sprawa toczyła się w Policach, przed wydziałem zamiejscowym Sądu Rejonowego Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Obaj, młodzi mężczyźni skazani zostali na 3,5 roku pozbawienia wolności i obowiązek naprawienia szkody solidarnie w wysokości 2 700 000 złotych.

Czytaj dalej

Gmina Nowe Warpno

Nowe Warpno stawia na ekologię i nowoczesność

Gmina Nowe Warpno chce współpracować z WFOŚiGW w Szczecinie w zakresie wspólnych inicjatyw na rzecz poprawy jakości środowiska. W środę, (28.10.2020 r.) Robert Stępień – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie spotkał się z Jarosławem Burbą – Burmistrzem Nowego Warpna

Opublikowano

w dniu

Fundusz oraz nowowarpieński Urząd Miasta i Gminy chcą współpracować w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. Zespół, złożony z pracowników Funduszu i samorządu, przeanalizuje potrzeby energetyczne gminy i wskaże, na jakich płaszczyznach będzie mogło dojść do współpracy na rzecz poprawy jakości środowiska – mówi Robert Stępień – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Burmistrz Nowego Warpna zadeklarował chęć zawarcia porozumienia o współpracy w zakresie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Położone nad Zalewem Szczecińskim Nowe Warpno będzie 47. zachodniopomorską gminą, której mieszkańcy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie wymiany pieca i termomodernizacji w swojej miejscowości, bez konieczności odwiedzania biur Funduszu.

Czytaj dalej

Gmina Nowe Warpno

Rok szkolny w Nowym Warpnie

1 września br. rozpoczyna działalność Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowym Warpnie. Zarówno szkoła jak i przedszkole zostaną przygotowane na przybycie dzieci i młodzieży z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Opublikowano

w dniu

Gmina zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami z opiekunami, zakupiła wszystkim dzieciom dojeżdżającym bilety. Zapewniona będzie również opieka w czasie podróży do i z szkoły oraz przedszkola. Prosimy aby na czas podróży komunikacją publiczną dzieci i młodzież miała założone maseczki.

Rodzice oraz opiekunowie w dniu 1 września otrzymają bezpośrednio lub przez dzieci informację dotyczącą postępowania zgodnego z wytycznymi sanitarnymi, oraz zasad funkcjonowania.

Od nas wszystkich, przede wszystkim dorosłych zależny bezpieczeństwo dzieci i nas samych. Dlatego wspólnie dołóżmy starań aby w tym trudnym czasie poprzez odpowiedzialne postępowanie wzajemnie chronić się przed tymi zagrożeniami.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie