Powiat Policki

Na drodze wybierz Życie

Opublikowane

w dniu

[lead]To było niezwykle sympatyczne spotkanie. W dniu 18 września br. przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Policach, na czele z Joanną Napiwodzką Wicestarostą Polickim odwiedzili uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 9 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.[/lead]

Pierwszoklasiści otrzymali upominki w postaci zeszytów edukacyjnych i odblasków, w ramach realizowanej przez Powiat Policki kampanii na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci nie kryły radości z przygotowanej niespodzianki i w podziękowaniu zadeklamowały piękny wiersz o początku roku szkolnego.

Z myślą o najmłodszych, przygotowaliśmy zeszyty do zajęć szkolnych, które mają wzbogaconą szatę graficzną o materiał edukacyjny. Znana dzieciom z zeszłorocznych kolorowanek bohaterka Myszka, po raz kolejny przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa ruchu drogowego – mówi Joanna Napiwodzka, Wicestarosta Policki.

Zeszyty trafią do wszystkich uczniów klas pierwszych szkół podstawowych na terenie powiatu polickiego. Każde dziecko otrzyma pakiet składający się z zeszytu w kratkę oraz w linię, a także odblaskowej myszki. Paczki z upominkami zostały już rozesłane do szkół.

Bardzo zależało nam na tym, aby materiały edukacyjne były praktyczne i nie trafiały zapomniane do szuflad, albo do kosza. Zeszyty przydadzą się do zajęć szkolnych, zaś sympatyczna Myszka jako odblask może stanowić zawieszkę do tornistra – mówi Agnieszka Rychlik-Bakalarz, zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, w oparciu o priorytety wypracowane przez Powiatową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Powiecie Polickim. (Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Powiecie Polickim powołana została przez Starostę Polickiego 30 stycznia 2015 r. Jej zadaniem jest realizacja działań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stanowi platformę do wymiany doświadczeń i dyskusji, w wyniku których określane są priorytety w działaniach podejmowanych we współpracy Powiatu Polickiego z Gminami: Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police, a także Policją i Strażami Gminnymi).

[subtitle]Działania Powiatu są komplementarne do działań podejmowanych przez powiatowe i gminne służby oraz inspekcje.[/subtitle]

W ramach tegorocznej kampanii na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Powiecie Polickim, przewidziane są działania ukierunkowane nie tylko na najmłodszych, ale również na dorosłych uczestników ruchu drogowego. Spoty edukacyjne oraz pogadanki będą przypominać mieszkańcom o prawidłowym zachowaniu na drodze.

Bezpieczeństwo na drodze to sprawa ważna dla nas wszystkich, dlatego zachęcamy do zachowania rozsądku na drodze szczególnie, że nadchodzi okres jesieni. Szybko zapadający zmrok i niekorzystne warunki atmosferyczne, to warunki szczególnie sprzyjające wypadkom drogowym. Zadbajmy o własne bezpieczeństwo. Bądźmy ostrożni i widoczni na drodze, nośmy odblaski – mówi Joanna Napiwodzka, Wicestarosta Policki.

[signature]Agnieszka Rychlik-Bakalarz
Starostwo Powiatowe

[/signature]

Reklama

Powiat Policki

Nowe perspektywy rozwoju turystyki w powiecie polickim zapowiada Shivan Fate, starosta policki

Powiat policki znajdzie się niebawem na turystycznej mapie regionu z nowymi atrakcjami, o czym wypowiedział się w Radio Szczecin starosta Shivan Fate w programie „Rozmowy pod Krawatem”. W planach jest uruchomienie punktu wydawania paszportów, a także ambitne projekty infrastrukturalne, które mają na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej Nowego Warpna oraz całego powiatu.

Opublikowane

w dniu

Starosta Fate ogłosił nadchodzące otwarcie punktu paszportowego w Policach, umożliwiające mieszkańcom oszczędność czasu i wygodę w załatwianiu formalności paszportowych. Otwarcie punktu jest planowane na okres wakacyjny, choć dokładna data jeszcze nie została ustalona.

Ambitne projekty łączą również Nowe Warpno z Altwarp w Niemczech, gdzie rozważane są opcje połączenia mostem dla pieszych i rowerzystów lub wprowadzenie promów również dla tej grupy turystów. Te pomysły mają kluczowe znaczenie dla integracji szlaków turystycznych i rozwoju turystyki transgranicznej, a starosta podkreśla ich historyczne korzenie i potencjał w rozwijaniu atrakcyjności nie tylko lokalnej, ale także Szczecina i regionów sąsiednich.

Ponadto, starosta został zapytany o swoje podejście do problemu „dziurawych” dróg, które niewątpliwie wpływają na obraz powiatu w oczach turystów oraz mieszkańców. Shivan Fate zobowiązał się także do skupienia uwagi na wzroście jakości usług społecznych w powiecie oraz na planach dotyczących budowy tunelu Police-Święta, który miałby być częścią zachodniego obejścia Szczecina.

 

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Nowy program ZUL „Postaw na rozwój zawodowy” wspiera osoby niepełnosprawne

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy (ZUL) w Mierzynie rozpoczął realizację projektu „Postaw na rozwój zawodowy”, skierowanego do osób z niepełnosprawnościami z województwa zachodniopomorskiego. Program prowadzony we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ma na celu aktywizację zawodową beneficjentów. Trwająca do końca marca 2025 inicjatywa przewiduje kompleksowe wsparcie, obejmujące indywidualne doradztwo zawodowe i prawne, warsztaty grupowe, poszukiwanie zatrudnienia oraz staże zawodowe.

Opublikowane

w dniu

Projekt jest adresowany do 40 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które otrzymają szansę na zwiększenie swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Oferowane działania obejmują także wsparcie psychologiczne oraz zajęcia z zakresu integracji społecznej. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania, dobieranym do specyficznych potrzeb i możliwości rozwojowych.

Dodatkowe korzyści płynące z udziału w programie to między innymi finansowanie szkoleń zawodowych do kwoty 2000 zł, stypendia szkoleniowe i stażowe, czy częściowa refundacja kosztów dojazdu. Prace nad projektem będą prowadzone w siedzibie ZUL w Mierzynie oraz w Szczecinku.

Rekrutacja uczestników jest już otwarta i będzie trwała do chwili zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów, nie więcej jednak niż 40 osób. Potencjalni uczestnicy mogą składać zgłoszenia za pośrednictwem znajdującego się w Internecie formularza zgłoszeniowego, jak również osobiście w biurze projektu.

Więcej informacji na temat bieżących działań Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego jest dostępna na stronie www.zul.org.pl oraz na profilu Uniwersytetu na platformie Facebook. Organizatorzy programu licznie zapraszają do skorzystania z oferty.

 

Czytaj dalej

Powiat Policki

Dwa przetargi na nieruchomości Powiatu Polickiego

Powiat Policki ogłosił przetargi na sprzedaż dwóch nieruchomości. Pierwszym obiektem jest zespół budynków położony w Policach przy ul. Korczaka, należący do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, o łącznej powierzchni użytkowej 278,50 m². Drugi przedmiot przetargu to nieruchomość zlokalizowana przy ul. Kresowej, zarządzana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie na działce nr 6/1 znajduje się budynek o powierzchni użytkowej 287 m². Do tego zestawu należy również przyległa działka nr 3314, która jest niezabudowana, granicząca bezpośrednio z działką 6/1 i działką 756/1 będącą lasem.

Opublikowane

w dniu

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 w pokoju nr 129 (I piętro) lub telefonicznie pod nr (91) 42–47–994.

 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie