Gmina Dobra

Muzykanci na Pomorzu Zachodnim

Opublikowane

w dniu

[lead]Mało kto wie, że Pomorze Zachodnie – teren niezwykle trudny historycznie – może poszczycić się swoim własnym muzycznym dziedzictwem kulturowym! Dlatego Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy zaprosił nie tylko do wspólnego ludowego muzykowania, ale także do poznania tajników ludowych instrumentów, w tym ich rekonstrukcji. A to wszystko w nie byle jakim gronie – do projektu zaproszono mistrza renowacji instrumentów ludowych, który zgodził się wziąć udział w naszym przedsięwzięciu – Stanisława Mazurka. [/lead]

– Zapisałem się na warsztaty Muzykanci na Pomorzu Zachodnim wraz z moją żoną i córką, gdyż chcielibyśmy poznać szerzej muzyczną kulturę naszego regionu, tradycje i historie miejsca, w którym żyjemy, mieszkamy, pracujemy, no i oczywiście chcielibyśmy nauczyć się śpiewu tradycyjnego – mówi Jacek Wójcikiewicz, uczestnik warsztatów w Mierzynie. To zupełnie inny sposób dobywania głosu niż znany i szerzony choćby w szkołach śpiew. Interesuje mnie, skąd się wywodzą pieśni ludowe, jak powstawały, czemu służyły, jak je można zaśpiewać. To nieprawda, że muzyka ludowa jest nudna, nieciekawa. Sam myślałem podobnie, dopóki się z nią… nie zetknąłem. Wiem już, po pierwszych zajęciach, że umiejętności i technika śpiewu pomoże mi, jak i mojej rodzinie, uczestniczącej również w warsztatach Muzykanci na Pomorzu Zachodnim nie tylko w rozwijaniu naszych muzycznych pasji i zainteresowań, ale – co odczuliśmy w trakcie zajęć – pomaga zdrowiu, poprawia samopoczucie, nastrój, dodaje sił. Zadziwiła mnie różnorodność pieśni i to, że kiedyś śpiewanie było czymś powszechnym, normalnym, towarzyszącym ludziom nie tylko przy pracy, ale i przy spotkaniach w gronie rodziny, sąsiadów, znajomych, na weselach, dożynkach itd. Chcę poznać kulturowe, muzyczne korzenie Pomorza Zachodniego, bo współistnieją tu ludzie z różnych regionów Polski – czy patrząc szerzej, historycznie, dawnej Rzeczypospolitej – a tradycja i historia miejsca, w którym żyjemy z moją rodziną jest dla mnie bardzo ważna. Stąd jesteśmy. Mam nadzieję poznać szerzej swoją kulturową tożsamość, gdyż nie ma zbyt wielu okazji i możliwości na zdobycie tej wiedzy w obecnym świecie, a świadome śpiewanie to jest dopiero coś! Cieszy mnie także to (patrząc po liczbie uczestników warsztatów), że śpiewanie i poznawanie tradycji i historii jest też ważne i interesujące nie tylko dla mnie. Szkoda, że program warsztatów jest tak krótki, gdyż im więcej słucham i doświadczam na warsztatach, tym większy odczuwam głód tej wiedzy. Mam nadzieję, że projekt ten będzie kontynuowany w przyszłości w jeszcze szerszej (pod względem ilości zajęć) formie. Świetnie, że ta inicjatywa po prostu jest. Ponadto bardzo się cieszymy, że udział w zajęciach jest bezpłatny, dzięki czemu możemy całą rodziną z tych warsztatów skorzystać. Często robimy coś razem, dlatego ważna była dla nas możliwość zdobycia nowych doświadczeń i wiedzy razem.

– Zajęcia są niezmiernie interesujące i rozwojowe, prowadzone z pasją i profesjonalizmem na najwyższym poziomie – dodaje Małgorzata Wolniewicz. Nie spodziewałam się, że będą obejmowały tak szerokie spektrum zagadnień. Niebagatelna jest też miła atmosfera;

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny, gdyż dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury, projekt Etnopolska 2019.

Reklama

Gmina Dobra

Informacja o dodatku węglowym

Opublikowane

w dniu

W dniu 5 sierpnia 2022r. Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym. W chwili obecnej ustawa oczekuje na podpis prezydenta, który ma na to czas do 26 sierpnia br.  Po podpisaniu ustawy i ogłoszeniu w dzienniku ustaw będzie można składać wnioski. Wszelkie informacje odnośnie terminu i miejsca składania wniosków będziemy podawać na bieżąco.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Krystyna Ryszkiewicz

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Rusza przygotowywanie dokumentacji dla obwodnicy Mierzyna

Drogę zaprojektuje Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu w ramach umowy o wartości 2,79 mln zł. Kontrakt z biurem projektowym został zawarty wspólnie przez GDDKiA i Miasto Szczecin. Połowa trasy o łącznej długości 4,8 km leży na terenie Szczecina, dlatego wymagane są wspólne przygotowania i późniejsza realizacja tej inwestycji. Ramy współpracy zostały ustalone w podpisanym w styczniu tego roku porozumieniu.

Opublikowane

w dniu

Projektant ma 12 miesięcy na wykonanie badań podłoża i opracowanie projektu budowlanego oraz dodatkowe 3 miesiące na opracowanie projektów wykonawczych.

Dojazd do Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Obecnie DK10, wychodząca ze Szczecina w stronę granicy polsko-niemieckiej, przebiega przez gęsto zabudowaną miejscowość Mierzyn. Na drodze codziennie, w godzinach szczytu, tworzą się korki. Na połączeniu DK10 z planowaną Zachodnią Obwodnicą Szczecina (ZOS) powstanie węzeł Dołuje, który będzie jednym z głównych połączeń z centrum Szczecina.

Biegnąca obecnie przez Mierzyn DK10 nie byłaby w stanie obsłużyć dodatkowego ruchu, dlatego potrzebny jest nowy przebieg tej drogi. Zapewni on właściwy dojazd do obwodnicy Szczecina. Inwestycja przewidziana jest do realizacji łącznie z ZOS.

Nowa trasa ominie Mierzyn od północy

Początkiem drogi od strony Szczecina będzie skrzyżowanie na końcu ulicy Ku Słońcu w rejonie istniejącego centrum handlowego. Ten początkowy fragment, o długości ponad 200 metrów, to teren miasta Szczecin. Dalej trasa będzie biegła w kierunku północnym do połączenia ulic Topolowej i Łukasińskiego. Za ten odcinek o długości ok. 1,2 km będzie odpowiedzialna GDDKiA. Dalej trasa ponownie wejdzie na teren Szczecina i będzie biegła w kierunku zachodnim, przechodząc częściowo przez teren ogródków działkowych. Na połączeniu z ul. Nasienną planowane jest rondo. Po około 2,1 km droga opuści teren miasta. Dalej nowa DK10 po pokonaniu około 1,3 km dotrze do węzła Dołuje. Ten ostatni fragment leżeć będzie w gestii GDDKiA.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Kolejne przypadki wandalizmu w gminie Dobra

W gminie Dobra notorycznie dochodzi do aktów wandalizmu. Dewastowane są wiaty przystankowe, tablice informacyjne, kosze na śmieci, kontenery socjalne, ławki oraz urządzenia do ćwiczeń. Nie bądźmy obojętni i zdecydowanie reagujmy na przypadki niszczenia wspólnego mienia.

Opublikowane

w dniu

Na terenie gminy Dobra często dochodzi do aktów wandalizmu. Najczęściej jest to tzw. pseudograffiti, czyli po prostu mazanie farbami w sprayu wiat przystankowych, kontenerów, ławek, a nawet urządzeń do zabaw i ćwiczeń. Zdarzają się też przypadki niszczenia regulaminów czy wyrywania tablic informacyjnych.

W zeszłym tygodniu pomazano farbami ławki, stół do ping-ponga i urządzenia do ćwiczeń na terenie Orlika w Dobrej. Zniszczono też stojak z regulaminem.

Do przypadków wandalizmu dochodzi też w innych miejscowościach gminy Dobra. W Bezrzeczu na terenie rekreacyjnym pomazano farbami budynek socjalny, skrzynki elektryczne, zniszczono tablicę z regulaminem na pumptracku, a nawet próbowano podpalić sztuczną nawierzchnię nowego boiska. W Dobrej zniszczono elewację nowego budynku szatni przy boisku na ul. Sportowej, a w Stolcu wyrwano bramę prowadzącą na teren rekreacyjny z plażą.

Nie bądźmy obojętni na przypadki wandalizmu. Jeżeli jesteśmy świadkami, możemy zawsze zrobić zdjęcie sprawcom i przesłać do Straży Gminnej w Dobrej pod nr tel. 501 701 076 lub mailem na adres strazgminna@dobraszczecinska.pl. Walczmy z wandalizmem i wspólnie dbajmy o nasze gminne mienie – apelują pracownicy Urzędu Gminy Dobra.

Nasza obojętność oznacza przyzwolenie na takie zachowania. Nie bójmy się więc reagować.

Umyślne niszczenie publicznego mienia jest przestępstwem. Każdy kto niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku cudzą rzecz podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Tekst: www.gminadobra24.pl

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie