Gmina Dobra

Muzykanci na Pomorzu Zachodnim

Opublikowane

w dniu

[lead]Mało kto wie, że Pomorze Zachodnie – teren niezwykle trudny historycznie – może poszczycić się swoim własnym muzycznym dziedzictwem kulturowym! Dlatego Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy zaprosił nie tylko do wspólnego ludowego muzykowania, ale także do poznania tajników ludowych instrumentów, w tym ich rekonstrukcji. A to wszystko w nie byle jakim gronie – do projektu zaproszono mistrza renowacji instrumentów ludowych, który zgodził się wziąć udział w naszym przedsięwzięciu – Stanisława Mazurka. [/lead]

– Zapisałem się na warsztaty Muzykanci na Pomorzu Zachodnim wraz z moją żoną i córką, gdyż chcielibyśmy poznać szerzej muzyczną kulturę naszego regionu, tradycje i historie miejsca, w którym żyjemy, mieszkamy, pracujemy, no i oczywiście chcielibyśmy nauczyć się śpiewu tradycyjnego – mówi Jacek Wójcikiewicz, uczestnik warsztatów w Mierzynie. To zupełnie inny sposób dobywania głosu niż znany i szerzony choćby w szkołach śpiew. Interesuje mnie, skąd się wywodzą pieśni ludowe, jak powstawały, czemu służyły, jak je można zaśpiewać. To nieprawda, że muzyka ludowa jest nudna, nieciekawa. Sam myślałem podobnie, dopóki się z nią… nie zetknąłem. Wiem już, po pierwszych zajęciach, że umiejętności i technika śpiewu pomoże mi, jak i mojej rodzinie, uczestniczącej również w warsztatach Muzykanci na Pomorzu Zachodnim nie tylko w rozwijaniu naszych muzycznych pasji i zainteresowań, ale – co odczuliśmy w trakcie zajęć – pomaga zdrowiu, poprawia samopoczucie, nastrój, dodaje sił. Zadziwiła mnie różnorodność pieśni i to, że kiedyś śpiewanie było czymś powszechnym, normalnym, towarzyszącym ludziom nie tylko przy pracy, ale i przy spotkaniach w gronie rodziny, sąsiadów, znajomych, na weselach, dożynkach itd. Chcę poznać kulturowe, muzyczne korzenie Pomorza Zachodniego, bo współistnieją tu ludzie z różnych regionów Polski – czy patrząc szerzej, historycznie, dawnej Rzeczypospolitej – a tradycja i historia miejsca, w którym żyjemy z moją rodziną jest dla mnie bardzo ważna. Stąd jesteśmy. Mam nadzieję poznać szerzej swoją kulturową tożsamość, gdyż nie ma zbyt wielu okazji i możliwości na zdobycie tej wiedzy w obecnym świecie, a świadome śpiewanie to jest dopiero coś! Cieszy mnie także to (patrząc po liczbie uczestników warsztatów), że śpiewanie i poznawanie tradycji i historii jest też ważne i interesujące nie tylko dla mnie. Szkoda, że program warsztatów jest tak krótki, gdyż im więcej słucham i doświadczam na warsztatach, tym większy odczuwam głód tej wiedzy. Mam nadzieję, że projekt ten będzie kontynuowany w przyszłości w jeszcze szerszej (pod względem ilości zajęć) formie. Świetnie, że ta inicjatywa po prostu jest. Ponadto bardzo się cieszymy, że udział w zajęciach jest bezpłatny, dzięki czemu możemy całą rodziną z tych warsztatów skorzystać. Często robimy coś razem, dlatego ważna była dla nas możliwość zdobycia nowych doświadczeń i wiedzy razem.

– Zajęcia są niezmiernie interesujące i rozwojowe, prowadzone z pasją i profesjonalizmem na najwyższym poziomie – dodaje Małgorzata Wolniewicz. Nie spodziewałam się, że będą obejmowały tak szerokie spektrum zagadnień. Niebagatelna jest też miła atmosfera;

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny, gdyż dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury, projekt Etnopolska 2019.

Reklama

Gmina Dobra

Nowoczesne centrum monitoringu w gminie Dobra – plany i etapy inwestycji

W gminie Dobra szykuje się duża inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców. Zgłosiło się dziewięć firm do realizacji projektu, który zakłada utworzenie centrum monitoringu miejskiego. Całość przedsięwzięcia obejmie instalację kamer w 27 różnych lokalizacjach oraz budowę niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej i przyłączy elektrycznych.

Opublikowane

w dniu

Rozbudowa systemu monitoringu będzie realizowana w trzech etapach. Pierwszy planuje umieszczenie kamer w kluczowych punktach miejscowości, takich jak ronda czy ważniejsze skrzyżowania – na przykład w Dobrze i Wołczkowie przy remizie, czy przy szkole w Bezrzeczu. Nie zabraknie również monitoringu w rejonach wypoczynkowych, jak plaża w Stolcu.

Drugi etap inwestycji przewiduje rozmieszczenie kamer wokół placówek edukacyjnych w Dołujach, a także w przestrzeniach rekreacyjnych Buku, Łęgów i Wołczkowa. Dobra otrzyma systemy nadzoru przy boisku sportowym i scenie.

W końcowej fazie, kamery monitoringu pojawią się w Wąwelnicy przy pętli autobusowej oraz na miejscowych boiskach w Skarbimierzycach, Grzepnicy, Mierzynie i na terenie rekreacyjnym w Kościnie.

Dodatkowo, w ramach pierwotnego stadium projektu, dwie jednostki pojazdów straży gminnej zostaną wyposażone w systemy monitoringu. Na realizację tego projektu gmina zarezerwowała prawie pół miliona złotych. Obecnie trwa analiza złożonych przez firmy dokumentów, aby wybrać wykonawcę zapewniającego najlepsze połączenie ceny i jakości usług.

 

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Nowe przedszkole przy ul. Spełnionych Marzeń w Dobrej

W gminie Dobra rozpocznie się budowa nowoczesnej placówki przedszkolnej przy ulicy Spełnionych Marzeń, która ma na celu stworzenie najlepszych warunków dla edukacji i zabawy ponad dwustu dzieci. Projekt przygotowany w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj” przewiduje powstanie energooszczędnego budynku pasywnego. Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego oraz wykorzystaniu funduszy europejskich.

Opublikowane

w dniu

To jest bardzo potrzebne miejsce, szczególnie, że gmina wciąż się rozwija, a zamieszkuje w niej już prawie 30 tysięcy osób. Lokalizacja placówki jest dobrze przemyślana. Obiekt powstanie w przestrzeni przeznaczonej pod cele oświatowe, bardzo zielonej, a zatem idealnej pod przedszkole. Cieszymy się, że inwestycji pomogą środki unijne, które przekaże Marszałek Województwa – powiedziała wójt Dobrej Magdalena Zagrodzka.

Przedszkole będzie dysponować nowoczesnymi wygodami i przestrzeniami dostosowanymi do potrzeb najmłodszych. Każda z dziewięciu grup przedszkolnych skorzysta z osobnego pomieszczenia, aneksu na pomoce dydaktyczne i magazynku na sprzęt do leżakowania. Dopełnieniem zaplecza placówki będą szatnie, toalety, poczekalnia, a także wydzielone strefy dla kadry nauczycielskiej oraz administracji i obsługi kuchennej.

To inwestycja, która ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców. Gmina Dobra jest jedną z najliczniejszych gmin wiejskich na Pomorzu Zachodnim, dlatego ważne jest, aby zapewniać równy dostęp do placówek oświatowych oraz nieustannie podnosić jakość edukacji. Unijne dofinansowanie dla tego przedsięwzięcia to część szerszej strategii rozwoju opieki nad najmłodszymi mieszkańcami regionu, jakie jako samorząd województwa zamierzamy oferować w perspektywie 2021-2027 – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Na zewnątrz przewidziano przestronny plac zabaw, który zaoferuje dzieciom bezpieczną przestrzeń do aktywności na świeżym powietrzu. Obok budynku zaplanowano również część parkingową przeznaczoną dla pracowników placówki oraz rodziców przyprowadzających swoje pociechy.

Inwestycja została oszacowana na niemal 28 milionów złotych, z czego milion złotych pochodzi z dofinansowania unijnego. Planowany projekt przedszkola ma szansę stać się wzorcowym przykładem nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej, zapewniając wysoki standard opieki i nauczania dla najmłodszych mieszkańców gminy Dobra.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Rozpoczęcie programu Aktywna Szkoła w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie

W Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie zapoczątkowano realizację programu Aktywna Szkoła, wspieranego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, na którego czele stoi Minister Sławomir Nitras. W ramach inicjatywy AktywnaSzkola.pl, placówka edukacyjna otworzyła swoje przyszkolne obiekty sportowe oraz plac zabaw dla dzieci i młodzieży, oferując tym samym szeroko dostępne miejsce do aktywności fizycznej poza godzinami lekcyjnymi, również w weekendy.

Opublikowane

w dniu

Program ten jest owocem starań Radnych z poprzedniej kadencji oraz Wójt Gminy Dobra, Magdaleny Zagrodzkiej, a także Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra. Jednym z zaangażowanych w proces aplikacyjny był były radny, dziś Minister Sławomir Nitras, który aktywnie wspierał dyrekcję szkoły w zatrudnieniu animatorów do prowadzenia zajęć.

Inauguracyjne zajęcia stały się platformą wymiany opinii i oczekiwań rodziców, dzieci oraz animatorów odnośnie dalszego kształtu i form zajęć organizowanych w ramach „Aktywnego Weekendu”. Spotkanie z animatorami uwydatniło chęć społeczności lokalnej do włączenia się w program i rozwijania oferty zajęć.

Fakt udostępnienia obiektów sportowych przyczynił się do aktywnego spędzania wolnego czasu przez liczne rodzin wraz z ich pociechami. Minister Sławomir Nitras wyraził satysfakcję z wykonania pierwszego kroku w kierunku większej dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców i zachęca do udziału w kolejnych zaplanowanych zajęciach.

 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie