Gmina Police

Mieszkańcy Leśna Górnego przeciwni budowie kompostowni w ich miejscowości

Police to taka dziwna gmina, gdzie w strefie obszaru chronionego buduje się zakład utylizacji odpadów bio, a na terenie przemysłowym powstanie wkrótce teren rekreacyjny. Pytanie zasadnicze, kto będzie korzystał z tego terenu? W czwartek, 23 czerwca w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie mieszkańców Leśna Górnego z władzami gminy i prezesem trans Netu. Mieszkańcy nie tylko Leśna Górnego protestują przeciwko planom rozbudowy zakładu przetwarzania odpadów bio.

Opublikowane

w dniu

Prace nad prawnym uregulowaniem problematyki uciążliwości zapachowej podejmowane są od wielu lat zarówno w kraju, jak i całej Unii Europejskiej. Wieloaspektowość tego problemu powoduje, że do chwili obecnej nie ma jednolitego prawodawstwa unijnego w tym zakresie, w formie dyrektywy lub wytycznych. Uciążliwość zapachowa to stan subiektywnego dyskomfortu odczuwanego przez człowieka w sferze fizycznej i psychicznej powodowany zapachem substancji wprowadzonej do powietrza. Uciążliwość zapachowa jest wynikiem oddziaływania źródeł emitujących związki odorowe, które są rozpoznawane przez receptory ludzkiego narządu węchu.

Funkcjonujący w Leśnie Górnym, Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych już jest uciążliwy dla mieszkanców tej miejscowości pod względem zapachów, robactwa, gryzoni oraz problemami z ciśnieniem wody, a także ruchu samochodów ciężarowych, które przejeżdżają przez wieś. Zwiększenie przerobu odpadów do 40 tysięcy ton rocznie, zwiększy te problemy 40-krotnie. Droga przebiegająca przez wieś nie jest przystosowana zwiększonego ruchu samochodów ciężarowych. Budynki są usytuowanej tuż przy drodze, brak jest jakichkolwiek osłon. Ruch samochodowy spotęguje już teraz będące korki na Głębokim i w Pilchowie. Już sam etap budowy będzie uciążliwy pod względem ruchu i hałasu.

 

Mieszkańcy Leśna Górnego nie wyrażają zgody na powstanie kompostowni w ich miejscowości, a tym samym na znaczne pogorszenie jakości życia, spowodowane uciążliwą działalnością tego typu zakładu, pod żadnymi warunkami. Podczas spotkania z władzami Gminy Police, na ręce burmistrza Diakuna złożyli protest podpisany przez kilkadziesiąt osób mieszkających w Leśnie Górnym czy też Pilchowa.

Zanim rozpoczęła się burzliwa dyskusja pomiędzy mieszkańcami Leśna Górnego a władzami Gminy Police, Adam Pacholik, prezes spółki Trans-Net pokazał prezentację, w której trakcie pokazywał jak wyglądać będzie instalacja do kompostowania bioodpadów oraz sam proces. Zdaniem Pacholika powstanie zakładu spowoduje zwiększenie ruchu samochodów ciężarowych, jednak w niewielkiej skali około 7 samochodów dziennie. Rocznie do Policko-Szczecińskiego Centrum Biorecyklingu ma trafić bowiem 40 tysięcy ton odpadów bio.

Przede wszystkim należy mówić, że inwestycja ma na celu poprawę warunków kompostowania odpadów już istniejącego zakładu – powiedział prezes Trans-Netu Adam Pacholik. Cała inwestycja jest w fazie koncepcji, a na tą chwilę wystąpiliśmy wraz z partnerami do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wydanie zgody na powołanie spółki.

Argumentacja ta nie przekonała mieszkańców Leśna Górnego, którzy podkreślali przede wszystkim to, że w okolicy tej miejscowości znajduje się kilka składowisk odpadów.

Powoli się do tego przyzwyczailiśmy – mówi jedna z mieszkanek Leśna Górnego. Teraz zamiast likwidować wysypiska planuje się budowę kolejnego, większego. Wioska jest mała, my tu nie mamy chodników ani pobocza. Mimo zakazu samochody wiozące odpady do ZOiSOKu korzystają ze skrótu w tym również samochody Trans-Netu.

Zdaniem mieszkańców wioski, kiedy powstawał ZOiSOK mieszkańcom obiecywano różne przywileje. Z obietnic nie zostało nic, a na terenie miejscowości dzieci mają tylko „pseudo” plac zabaw.

Przez dwadzieścia lat, mimo obietnic nasza miejscowość nie otrzymała od gminy nic – mówiła jedna z mieszkanek Leśna Górnego. Teraz chcemy zmiany planu zagospodarowania tego terenu.

W petycji, która została podpisana przez około 100 osób przedstawiono, kilka lokalizacji kompostowni gdzie mieszkańcy sąsiadujący z kompostownią protestują przeciw odorom i innym niedogodnościami. Wśród wymienionych lokalizacji kompostowni jest Bydgoszcz, którą prowadzi spółka Remondis, ta sama, która będzie udziałowcem zakładu w Leśnie Górnym. W odpowiedzi na protesty, okoliczni mieszkańcy otrzymują zapewnienia, że zakład będzie niebawem modernizowany.

Mieszkańcy Leśna Górnego jak najbardziej popierają działania proekologiczne, jednak nie w swoim sąsiedztwie. Takie inwestycje powinny być planowane z dala od siedzib ludzkich, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla mieszkańców i środowiska. Działalność kompostowni wiąże się nie tylko z uciążliwością zapachową, zagrożeniem robactwem, gryzoniami, a co za tym idzie możliwością przenoszenia chorób zakaźnych ale także zagrożeniem zanieczyszczania wód czy gleby. W swojej petycji mieszkańcy Leśna Górnego wskazali inne możliwe lokalizacje kompostowni, w miejscu w którym jej funkcjonowanie nie będzie uciążliwe dla otoczenia. Dlaczego w ogóle w tej sprawie władze Gminy Police nie wypowiedziały się? Dlaczego wspólnie z Powiatem Polickim nie zaproponowano terenu, na którym obecnie znajdują się zgromadzone opony, a który ma być zrekultywowany i przeznaczony na … teren rekreacyjny? Kto z tego miejsca będzie korzystał? Dla kogo ten teren? Teren rekreacyjny, którego brakuje np. w Leśnie Górnym.

Nikt nie będzie planował inwestycji, która jest niezgodna z przepisami ochrony środowiska – mówił podczas spotkania Witold Król, pełnomocnik burmistrza.

Oczywiście, że nikt tego nie uczyni. Problem w tym, ze w Polsce nie ma przepisów regulujących odory, więc nie ma mowy o ich złamaniu nawet gdyby śmierdziało. Trwają co prawda prace sejmowe nad taką ustawą, jednak nie wiadomo kiedy przepisy zostaną wdrożone. Osobną sprawą jest to, że ustawa ta ma dotyczyć ferm hodowlanych. Nic nie mówi się o kompostowniach.

Przyjmujemy państwa stanowisko – wielokrotnie powtarzał to zastępca burmistrza Pisański.

I w zasadzie to było najważniejsze podsumowanie. Stanowisko przyjęte, a zakład i tak powstanie, czy mieszkańcy leśna Górnego tego chcą czy też nie chcą. Mówienie o tak zwanych konsultacjach czy też rozmowach to mydlenie oczu mieszkańców Pilchowa, Leśna Górnego i Siedlic. Skoro podmioty uzgodniły wystąpienie o zgodę UOKiK, to nie dlatego by później z pomysłu utworzenia zakładu się wycofać. Wariantu B nie ma i nie będzie, bo władze Gminy patrzą na zyska a nie na mieszkańców, których ten problem dotknie. Mieszkańcy Leśna Górnego są już zmęczeni ciągłą walką z planowanymi inwestycjami w ich miejscowości, które wiążą się tylko z odpadami, ich składowaniem lub przetwarzaniem. Pytają się władz Polic, „dlaczego nie planuje się tu inwestycji mających przynieść korzyści dla mieszkańców?”. Mają żal do władz Polic, które przy kolejnej ważnej dla gminy inwestycji w Leśnie Górnym nie miały potrzeby spotkania się z mieszkańcami. Wyliczają mankamenty w swojej miejscowości, które powinno się usunąć. To brak pobocza przy drodze gminnej, brak ścieżki rowerowej, autobus jeżdżący co godzinę, gdzie inne miejscowości mają bezpłatną komunikację.

O tym, że poza pokazaniem nowego zakładu, przedstawiciele władz samorządowych nie byli przygotowani do spotkania, niech świadczy fakt, że nie zaproponowano nic poza słowami o interesie Gminy. Pokazano liczby obrazujące jakie korzyści dla Gminy będą z tytułu budowy zakładu. Już sam fakt wspominania ciągłego przez włodarzy Polic, że dzięki współpracy ze Szczecinem za spalanie odpadów Gmina płaci mniej, można przyjąć jako pewna forma „szantażu”, bowiem dla mieszkańców, utrata partnera samorządu Szczecina, mogłaby się wiązać ze wzrostem cen za odpady. Nie zaproponowano mieszkańcom Leśna Górnego na przykład postawienie tablic dźwiękochłonnych przy drogach, które by zniwelowały hałas jadących ciężarówek.

Policko-Szczecińskie Centrum Biorecyklingu mają utworzyć Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Trans-Net, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie oraz Remondis Szczecin. Szacowane nakłady inwestycyjne (bez działki) mają wynieść około 69 milionów złotych.

Gmina Police

Sala baletowa w Miejskim Ośrodku Kultury została wyposażona w nowoczesny, mobilny sprzęt do ćwiczeń

Uczestnicy warsztatów tanecznych oferowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach mogą już korzystać z nowoczesnego sprzętu do ćwiczeń – sala baletowa zyskała lustra przejezdne, mobilne drążki oraz zaawansowany technologicznie sprzęt nagłaśniający. Projekt został zrealizowany w ramach IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Szacuje się, że ze sprzętu zaadaptowanego do nowej przestrzeni skorzysta rocznie około 2,5 tysiąca osób.

Opublikowane

w dniu

Zakup nowego sprzętu do ćwiczeń pozwoli wzbogacić ofertę artystyczną Miejskiego Ośrodka Kultury i skierować ją do większego grona odbiorców. Dzięki przenośnym urządzeniom zajęcia będzie można prowadzić w każdej przestrzeni, co z kolei umożliwi udział w warsztatach większej liczbie uczestników. Już teraz Miejski Ośrodek Kultury planuje cykl bezpłatnych zimowych i letnich wydarzeń, podczas których wszystkie chętne dzieci i młodzież będą mogły nauczyć się podstaw tańca klasycznego pod okiem zatrudnionych w MOK-u instruktorów.

Z nowego sprzętu skorzystają przede wszystkim młodzi adepci sztuki baletowej zgromadzeni wokół Companii Baletowej działającej w Policach nieprzerwanie od ponad 30 lat. Instruktorzy prowadzący zajęcia tańca klasycznego wykorzystają nowy sprzęt, by jeszcze lepiej przygotować swoich podopiecznych do konkursów i koncertów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. A mieszkańcy Polic będą mogli obserwować czynione przez nich postępy podczas lokalnych imprez kulturalnych.

Dzięki zakupionym urządzeniom Compania Baletowa będzie mogła również realizować kolejne przedsięwzięcia związane z międzynarodową wymianą młodzieży, ponieważ nowo urządzona przestrzeń pozwoli przyjąć zagranicznych gości w komfortowych warunkach. Organizowane rokrocznie „Międzynarodowe Zimowe Prezentacje Taneczne” realizowane z zespołami z Niemiec i Ukrainy będą mogły odbywać się na jeszcze wyższym poziomie nie tylko artystycznym, ale również organizacyjnym.

Nowy sprzęt posłuży jednak nie tylko tancerzom Companii Baletowej – skorzystają z niego również seniorzy, będący studentami Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a uczęszczający na zajęcia ruchowe takie jak gimnastyka, joga czy taniec oraz wszystkie grupy artystyczne działające w MOK-u w zależności od aktualnych potrzeb.

Dzięki zakupowi nowego sprzętu do funkcjonującej w naszym domu kultury sali baletowej będziemy mogli zaprosić do udziału w zajęciach jeszcze więcej dzieci i młodzieży chętnych do tego, by rozwijać swoje pasje. Uczestniczący w naszych warsztatach młodzi artyści będą mogli doskonalić swoje umiejętności w bardzo komfortowych warunkach, sprzyjających rozbudzaniu indywidualnego talentu – mówi Anna Ryl, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. –Program „WzMOCnij swoje otoczenie”, dzięki któremu mogliśmy zrealizować to przedsięwzięcie, stanowi bardzo konkretną formę wsparcia, która posłuży naszej społeczności przez wiele lat – dodaje Anna Ryl.

Więcej informacji o programie „WzMOCnij swoje otoczenie” dostępnych jest na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.

Czytaj dalej

Gmina Police

Zajęcia artystyczne w tymczasowej siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury już ruszyły

Po dwutygodniowej przerwie w zajęciach edukacji artystycznej, policki MOK wznowił swoją ofertę warsztatów dla dzieci i dorosłych w tymczasowej siedzibie, usytuowanej w budynku przy ulicy Traugutta 4, gdzie dawniej mieściło się Gimnazjum nr 3. Budynek będzie pełnił nową funkcję w czasie realizacji inwestycji „Przebudowa i remont Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach”, której wykonania podjęła się firma MIKOR Inżyniering.

Opublikowane

w dniu

Sale zajęciowe zostały już przygotowane do przyjęcia uczestników, na których z głowami pełnymi nowych pomysłów czekają instruktorzy. Do oferty MOK-u wracają wszystkie zajęcia artystyczne, które będą realizowane według dotychczas obowiązującego harmonogramu. Na wiele warsztatów wciąż jeszcze można się zapisać – wystarczy zajrzeć na stronę www.mokpolice.pl i wejść w zakładkę strefa zajęć, gdzie dostępna jest pełna oferta odbywających się ośrodku zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych lub skontaktować się z instruktorem odpowiedniej sekcji. W przypadku dużego zainteresowania dyrekcja MOK-u przewiduje również utworzenie nowych grup tak, by wszystkie dzieci chcące dołączyć do zajęć indywidualnych lub zespołowych, otrzymały taką możliwość.

W polickim domu kultury na dzieci i młodzież czekają zajęcia zróżnicowane tematycznie, wśród których każdy z pewnością znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Oferta MOK-u skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat, a grupy podzielone są wewnętrznie zgodnie z przedziałem wiekowym uczestników. Wszyscy chętni mogą zapisać się na warsztaty plastyczne (plastyka, mała akademia sztuki), ceramiczne, sensoryczne (zabawy sensoryczne, sensoryka), taneczne (grupy Companii Baletowej), muzyczne (perkusja) oraz wokalne (PP 66, studio wokalne, twórcze konsultacje wokalne). Zajęcia prowadzone w grupach bądź indywidualnie dają możliwość rozwinięcia swojego potencjału twórczego, udoskonalenia warsztatu artystycznego lub po prostu kreatywnego spędzenia czasu wolnego.

Najmłodsze dzieci mogą uczestniczyć w zabawach sensoplastycznych oraz zajęciach rytmicznych – spotkanie te przewidziane są dla maluchów między 2 a 5 rokiem życia i odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.

Również dorośli mogą skorzystać z wachlarza zajęć tematycznych. Instruktorzy prowadzą nabory na warsztaty ceramiczne, rękodzielnicze oraz plastyczne. Osoby zainteresowane tańcem mogą dołączyć do zespołu „Policzanie”, a Ci którzy lubią śpiewać mogą wziąć udział w spotkaniach zespołu „Balbiny” oraz chóru „Postscriptum”.

Najbliższe tygodnie z pewnością będą czasem adaptacji do nowej przestrzeni zarówno dla uczestników zajęć, jak i dla instruktorów. Mimo zmiany siedziby, Miejski Ośrodek Kultury będzie rozwijał swoją działalność, sukcesywnie poszerzając ofertę o nowe zajęcia i warsztaty i dopasowując ją do aktualnych potrzeb mieszkańców.

Czytaj dalej

Gmina Police

SKM w Policach — wykonawca wszedł na plac budowy ronda [WIZUALIZACJE]

Firma Strabag oficjalnie przejęła plac budowy miejskiej części polickiego węzła Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej przy przystanku Police-Dąbrówka (dawniej Piłsudskiego). 

Opublikowane

w dniu

Wykonawca ma 12 miesięcy na m.in. modernizację układu drogowego, w tym budowę ronda oraz parkingu przy węźle dla aut i rowerów i wybudowanie niezbędnej infrastruktury.

Wartość kontraktu to 17,4 mln złotych brutto.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie