Gmina Dobra

Kompostowanie bioodpadów

Do Urzędu Gminy wpływają liczne zapytanie dotyczące zasad kompostowania bioodpadów i korzystania z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane

w dniu

Kwestia ta została uregulowana w uchwałach przyjętych we wrześniu przez Radę Gminy Dobra, tj. w rozdziale 3 Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Dobra oraz w uchwałach dotyczących wzoru deklaracji i w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

KOMPOSTOWNIKI

Kompostownik (mały-do 10m3), w zabudowie jednorodzinnej powinien znaleźć się w odległości nie mniejszej niż 2 m od granicy działki. Należy ustalić odpowiednią wielkość i rodzaj kompostownika, aby móc kompostować 100% powstających na nieruchomości bioodpadów. W regulaminie przyjęto, że na każde 100m2 terenu zielonego należy uwzględnić kompostownik o pojemności minimum 0,15m.Aby miejsce kompostowania było estetyczne, higieniczne i bezpieczne, należy dokonywać tego kompostowania w plastikowych pojemnikach, drewnianych skrzyniach lub dołach odpowiednio usytuowanych. Nie jest dozwolone, a także nie zalecane kompostowanie na pryzmie, gdyż jest to mało estetyczne, szczególnie w niewielkim ogrodzie przydomowym i może doprowadzić do niesnasek sąsiedzkich. 

Właściciel nieruchomości, który kompostuje bioodpady we własnym zakresie nie będzie otrzymywał brązowych worków i nie będą z jego posesji odbierane odpady BIO, co w konsekwencji uprawni go do zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie ulga ta wynosi 0,80 zł w za 1 m3 zużytej wody miesięcznie.

Drastyczne podwyżki w instalacjach przetwarzających bioodpady powodują bardzo znaczący wzrost kosztów odbioru bioodpadów z nieruchomości, a tym samym łączny koszt odbioru bioodpadów z naszej gminy. Ustawa przewiduje, że wysokość ulgi powinna być proporcjonalna do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez gminę. A więc przy zakładanych znaczącym wzroście kosztów odbioru bioodpadów także wysokość ulgi będzie proporcjonalnie rosnąc. Tym samym kompostowanie bioodpadów we własnym kompostowniku przyniesie jeszcze większą ulgę w opłacie. 

Wszelkie odpady pochodzące z przyciętych drzew i krzewów, które nie są możliwe do skompostowania będzie można odwieźć do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 4, we własnym zakresie. 

W ŻADNYM WYPADKU BIOODPADY NIE MOGĄ ZNALEŹĆ SIĘ W POJEMNIKU NA ZMIESZANE ODPADY! PRZEPROWADZANE KONTROLE BĘDĄ BARDZO SKRUPULATNE. NIEPRZESTRZEGANIE TEGO ZAKAZU GROZI KARĄ GRZYWNY.

Reklama

Gmina Dobra

Ferie zimowe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Ludowym w Mierzynie

W czasie od 13 do 24 lutego 2023 dzieci w wieku 8-13 lat będą mogły skorzystać z warsztatów organizowanych specjalnie dla nich. Zajęcia o bardzo różnorodnej tematyce będą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.

Opublikowane

w dniu

Tygodniowy program spotkań będzie obejmował warsztaty kulinarne, plastyczne, muzyczne, sportowe oraz dzień gier planszowych i zabaw klockami lego.

W feriach z ZULem można wziąć udział zarówno w trybie jedno- jak i dwutygodniowym (zajęcia nie będą się pokrywać). Istnieje także możliwość uczestnictwa w zajęciach w wybrane dni tygodnia.

Cena:

• jeden tydzień warsztatów (od poniedziałku 13.02.2023 do piątku 17.02.2023 lub od poniedziałku 20.02.2023 do piątku 24.02.2023): 500 zł (460 zł za drugie dziecko)

• dwa tygodnie warsztatów (od poniedziałku 13.02.2023 do piątku 24.02.2023, bez weekendu): 950 zł (890 zł za drugie dziecko)

• pojedynczy, wybrany dzień: 150 zł (120 zł za drugie dziecko)

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Informacja na temat rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Bezrzeczu

Gmina Dobra rozpoczęła rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w m. Bezrzecze w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra”. Wykonawcą robót jest firma Instalcompact Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 23Tarnowo Podgórne.

Opublikowane

w dniu

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia w komunikacji drogowej oraz inne niedogodności w obszarze prowadzonej inwestycji. Wszystkie inwestycje związane z budową, przebudową, remontem czy modernizacją wiążą się z wieloma niedogodnościami dla mieszkańców podczas jej realizacji. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż zakończenie ww. inwestycji zapewni jej niezawodną i bezawaryjną pracę, efektywne wykorzystanie terenu SUW oraz usprawnienie procesu uzdatniania wody. Właścicieli posesji zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, prosimy o wyrozumiałość dla uciążliwości powstałych w procesie budowlanym. Zwracamy się także do kierowców i pozostałych uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac i zwracanie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

Sprawy związane z daną inwestycją należy zgłaszać do Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji pod numer telefonu: 91 311 32 36.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Ruszyło głosowanie do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

W poniedziałek 30 stycznia br. ruszyło głosowanie do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 i potrwa do 13 lutego 2023 r. do godziny 15:00.

Opublikowane

w dniu

Do głosowania dopuszczonych zostało 28 projektów. Wśród nich jest 12 projektów inwestycyjnych oraz 16 nieinwestycyjnych. Podczas głosowania wybieramy jeden projekt nieinwestycyjny oraz dwa inwestycyjne. Swoje głosy można oddawać na projekty z terenu całej Gminy.

Głos na wybrany projekt można oddać na dwa sposoby:

– poprzez wypełnienie aktywnego formularza na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego adres: www.dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org i potwierdzenie głosu za pomocą kodu sms otrzymanego na telefon komórkowy. Z jednego numeru komórkowego możliwe jest potwierdzenie maksymalnie 3 głosów lub,

– poprzez odbiór kart do głosowania i bezpośredni akt głosowania w budynku Urzędu Gminy Dobra przy ulicy Szczecińskiej 16a, po okazaniu dokumentu tożsamości i wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr: 91 441 05 00.

Jednocześnie przypominamy, że osoby niezameldowane w Gminie Dobra do dnia 17.01.2023r., ale zamieszkujące na terenie Gminy Dobra mogą zagłosować wyłącznie w formie papierowej, po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. 91 441 05 00.

Wójt Gminy Dobra

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie