Gmina Dobra

Kompostowanie bioodpadów

Do Urzędu Gminy wpływają liczne zapytanie dotyczące zasad kompostowania bioodpadów i korzystania z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowano

w dniu

Kwestia ta została uregulowana w uchwałach przyjętych we wrześniu przez Radę Gminy Dobra, tj. w rozdziale 3 Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Dobra oraz w uchwałach dotyczących wzoru deklaracji i w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

KOMPOSTOWNIKI

Kompostownik (mały-do 10m3), w zabudowie jednorodzinnej powinien znaleźć się w odległości nie mniejszej niż 2 m od granicy działki. Należy ustalić odpowiednią wielkość i rodzaj kompostownika, aby móc kompostować 100% powstających na nieruchomości bioodpadów. W regulaminie przyjęto, że na każde 100m2 terenu zielonego należy uwzględnić kompostownik o pojemności minimum 0,15m.Aby miejsce kompostowania było estetyczne, higieniczne i bezpieczne, należy dokonywać tego kompostowania w plastikowych pojemnikach, drewnianych skrzyniach lub dołach odpowiednio usytuowanych. Nie jest dozwolone, a także nie zalecane kompostowanie na pryzmie, gdyż jest to mało estetyczne, szczególnie w niewielkim ogrodzie przydomowym i może doprowadzić do niesnasek sąsiedzkich. 

Właściciel nieruchomości, który kompostuje bioodpady we własnym zakresie nie będzie otrzymywał brązowych worków i nie będą z jego posesji odbierane odpady BIO, co w konsekwencji uprawni go do zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie ulga ta wynosi 0,80 zł w za 1 m3 zużytej wody miesięcznie.

Drastyczne podwyżki w instalacjach przetwarzających bioodpady powodują bardzo znaczący wzrost kosztów odbioru bioodpadów z nieruchomości, a tym samym łączny koszt odbioru bioodpadów z naszej gminy. Ustawa przewiduje, że wysokość ulgi powinna być proporcjonalna do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez gminę. A więc przy zakładanych znaczącym wzroście kosztów odbioru bioodpadów także wysokość ulgi będzie proporcjonalnie rosnąc. Tym samym kompostowanie bioodpadów we własnym kompostowniku przyniesie jeszcze większą ulgę w opłacie. 

Wszelkie odpady pochodzące z przyciętych drzew i krzewów, które nie są możliwe do skompostowania będzie można odwieźć do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 4, we własnym zakresie. 

W ŻADNYM WYPADKU BIOODPADY NIE MOGĄ ZNALEŹĆ SIĘ W POJEMNIKU NA ZMIESZANE ODPADY! PRZEPROWADZANE KONTROLE BĘDĄ BARDZO SKRUPULATNE. NIEPRZESTRZEGANIE TEGO ZAKAZU GROZI KARĄ GRZYWNY.

Reklama

Gmina Dobra

80. urodziny Sołtys Wołczkowa

Sołtys Wołczkowa Leokadia Rygielska skończyła 80 lat. Z tej okazji życzenia w imieniu całej gminy i wszystkich pracowników Urzędu Gminy Dobra złożyli wójt Teresa Dera, skarbnik Jolanta Jankowska i sekretarz Rozalia Adamska, dołączając 100 goździków i upominek.

Opublikowano

w dniu

Przez

– Pani Lidko, chcieliśmy Pani serdecznie podziękować i życzyć przede wszystkim dużo zdrowia, uśmiechu, spełnienia marzeń i pociechy z wnuków. Ze wszystkimi mieszkańcami Pani rozmawia, ze wszystkimi ma dobry kontakt, potrafi łagodzić spory, Pani musi jak najdłużej funkcjonować w tym sołectwie. Życzymy 100, a nawet 200 lat – składała życzenia Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.


Leokadia Rygielska pełni funkcję sołtysa już 5 kadencję, razem 19 lat. Życzymy mnóstwo zdrowia i jak najdłuższej funkcji na stanowisku gospodyni Wołczkowa.

– Sołtys tyle może, co mu wieś pomoże – z uśmiechem odpowiedziała Sołtys Wołczkowa i serdecznie podziękowała za życzenia.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Dobra: Konsultacje społeczne

Trwają konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra, w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami”. Głównym celem konsultacji jest możliwie szerokie poznanie opinii i preferencji mieszkańców gminy i innych grup interesariuszy na temat zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra.

Opublikowano

w dniu

W ramach konsultacji zostało przeprowadzone spotkanie z przedsiębiorcami, spotkanie eksperckie z instytucjami, zorganizowano punkt informacyjno – promocyjny. Z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną kolejne spotkania z grupą roboczą i rolnikami planowane są w formie zdalnej. Szczegóły przebiegu konsultacji i wszelkie aktualności dostępne są na stronie internetowej www.dobraszczecinska.pl w zakładce konsultacje społeczne.

W ramach trwających konsultacji społecznych można składać wnioski do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra. Więcej informacji na temat konsultacji można uzyskać w Referacie ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy Urzędu Gminy Dobra, ul. Graniczna 24 a, 72-003 Dobra, pod numerem telefonu 091 424-19-76.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Trwa głosowanie do Budżetu Obywatelskiego na rok 2021

Od poniedziałku, 1 lutego 2021 r. trwa głosowanie do Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 i potrwa do 15 lutego 2021 r. do godziny 15:00.

Opublikowano

w dniu

Do głosowania dopuszczonych zostało 18 projektów. Wśród nich jest 11 projektów inwestycyjnych oraz 7 nieinwestycyjnych. Podczas głosowania wybieramy jeden projekt nieinwestycyjny oraz dwa inwestycyjne. Swoje głosy można oddawać na projekty z terenu całej Gminy. 

Przeczytaj też: Jak ratować człowieka pod którym załamał się lód? [FILM]

Głos na wybrany projekt można oddać na dwa sposoby:

  • poprzez wypełnienie aktywnego formularza na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego adres: www.dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org i potwierdzenie głosu za pomocą kodu sms otrzymanego na telefon komórkowy. Z jednego numeru komórkowego możliwe jest potwierdzenie maksymalnie 3 głosów lub,
  • poprzez odbiór kart do głosowania i bezpośredni akt głosowania w budynku Urzędu Gminy Dobra przy ulicy Szczecińskiej 16a, po okazaniu dokumentu tożsamości i wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr: 91 441 05 00.

Jednocześnie przypominamy, że osoby niezameldowane w Gminie Dobra do dnia 01.02.2021r., ale zamieszkujące na terenie Gminy Dobra mogą zagłosować wyłącznie w formie papierowej.

Polecamy również:

Problemy psychiczne i terapia w czasach pandemii COVID-19

Wykonawca pierwszego etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic wybrany

Granty dla zachodniopomorskich sołectw

15 milionów złotych na uprzątnięcie odpadów przy ul. Kamiennej [FILM]

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie