Gmina Dobra

Kompostowanie bioodpadów

Do Urzędu Gminy wpływają liczne zapytanie dotyczące zasad kompostowania bioodpadów i korzystania z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane

w dniu

Kwestia ta została uregulowana w uchwałach przyjętych we wrześniu przez Radę Gminy Dobra, tj. w rozdziale 3 Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Dobra oraz w uchwałach dotyczących wzoru deklaracji i w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

KOMPOSTOWNIKI

Kompostownik (mały-do 10m3), w zabudowie jednorodzinnej powinien znaleźć się w odległości nie mniejszej niż 2 m od granicy działki. Należy ustalić odpowiednią wielkość i rodzaj kompostownika, aby móc kompostować 100% powstających na nieruchomości bioodpadów. W regulaminie przyjęto, że na każde 100m2 terenu zielonego należy uwzględnić kompostownik o pojemności minimum 0,15m.Aby miejsce kompostowania było estetyczne, higieniczne i bezpieczne, należy dokonywać tego kompostowania w plastikowych pojemnikach, drewnianych skrzyniach lub dołach odpowiednio usytuowanych. Nie jest dozwolone, a także nie zalecane kompostowanie na pryzmie, gdyż jest to mało estetyczne, szczególnie w niewielkim ogrodzie przydomowym i może doprowadzić do niesnasek sąsiedzkich. 

Właściciel nieruchomości, który kompostuje bioodpady we własnym zakresie nie będzie otrzymywał brązowych worków i nie będą z jego posesji odbierane odpady BIO, co w konsekwencji uprawni go do zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie ulga ta wynosi 0,80 zł w za 1 m3 zużytej wody miesięcznie.

Drastyczne podwyżki w instalacjach przetwarzających bioodpady powodują bardzo znaczący wzrost kosztów odbioru bioodpadów z nieruchomości, a tym samym łączny koszt odbioru bioodpadów z naszej gminy. Ustawa przewiduje, że wysokość ulgi powinna być proporcjonalna do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez gminę. A więc przy zakładanych znaczącym wzroście kosztów odbioru bioodpadów także wysokość ulgi będzie proporcjonalnie rosnąc. Tym samym kompostowanie bioodpadów we własnym kompostowniku przyniesie jeszcze większą ulgę w opłacie. 

Wszelkie odpady pochodzące z przyciętych drzew i krzewów, które nie są możliwe do skompostowania będzie można odwieźć do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 4, we własnym zakresie. 

W ŻADNYM WYPADKU BIOODPADY NIE MOGĄ ZNALEŹĆ SIĘ W POJEMNIKU NA ZMIESZANE ODPADY! PRZEPROWADZANE KONTROLE BĘDĄ BARDZO SKRUPULATNE. NIEPRZESTRZEGANIE TEGO ZAKAZU GROZI KARĄ GRZYWNY.

Reklama

Gmina Dobra

Pako – jedenastoletni psiak o duchu młodzieńca szuka domu

Pako, sympatyczny mieszkaniec Schroniska w Dobrej, każdego tygodnia oczekuje soboty z niecierpliwością. Piesek wkraczając w jedenastą wiosnę swojego życia, zachowuje zapał i radość porównywalną do młodego psa. Sobota jest dla niego dniem szczególnym, bowiem wtedy też odwiedza go ukochana wolontariuszka i bierze go na długie i pełne uwagi spacery – momenty, które są dla Pako niezwykle ważne.

Opublikowane

w dniu

Niemniej jednak, w ciągu tygodnia brak tej wyjątkowej osoby jest dla niego odczuwalny. Zwierzak, choć otoczony opieką, intuicyjnie odczuwa, że codzienne spacery to nie to samo, co te sobotnie eskapady. To przekonanie sprawia, że Pako niestrudzenie czeka na osobę, z którą mógłby spędzić resztę swoich dni.

Starzejący się, lecz wciąż pełen życia pies, ma nadzieję znaleźć kogoś, kto otworzy przed nim drzwi swojego domu i serca. Pragnienie, aby Pako nie stał się tylko kolejnym numerkiem w statystyce, lecz członkiem rodziny, jest wyraźne w apelu tych, którzy go znają. Mimo śladów wieku widocznych na jego pyszczku, w oczach Pako wciąż tli się nadzieja na nowy, ciepły dom.

Kontakt w sprawie adopcji tego, a także innych zwierzaków, zadzwoń (godz. 8-16, poniedziałek – sobota) 508 222 247. Porozmawiaj z wolontariuszem 733 903 350

 

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Spotkanie autorskie z Dr Katarzyną Czyż w Mierzynie

Mieszkańcy Mierzyna będą mieli niebawem wyjątkową okazję spotkać się z Dr Katarzyną Czyż, doktorem nauk humanistycznych i autorką książki „Ludzkie żądze: Seks, władza i pieniądze”. Organizowane spotkanie to szansa na bezpośredni dialog z autorką, która znana jest z pogłębiania tematów społeczno-psychologicznych w swoich pracach.

Opublikowane

w dniu

Dr Katarzyna Czyż od lat analizuje wpływ seksu, władzy i pieniędzy na życie współczesnych ludzi. Jej najnowsza publikacja to rezultat szeroko zakrojonych badań i licznych wywiadów, które stanowiły fundament dla teoretycznych rozważań. Spotkanie odbędzie się w lokalnym centrum kultury, a jego celem jest nie tylko promocja książki, ale i umożliwienie mieszkańcom bezpośredniego kontaktu z autorką.

W programie przewidziano czas na dyskusję i zadawanie pytań. Co więcej, będzie to okazja do zdobycia egzemplarza książki z autografem autorki. Organizatorzy zaznaczają, że spotkanie ma charakter otwarty i każdy może w nim bezpłatnie uczestniczyć.

Data: 01.08.2024

Godzina: 18:00

Miejsce: Biblioteka w Mierzynie, ul. Welecka 5

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Nowi dyrektorzy placówek oświatowych w gminie Dobra

W ubiegły poniedziałek, 1 lipca br., odbyła się uroczystość wręczenia powierzeń na stanowiska dyrektorskie dwóch placówek edukacyjnych w gminie Dobra. Wójt Gminy, Pani Magdalena Zagrodzka, wręczyła akty powołania nowym dyrektorom Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach oraz Zespołu Przedszkoli w Mierzynie.

Opublikowane

w dniu

Robert Mazur, dotychczas nauczyciel wf-u i wicedyrektor w jednej ze szkół podstawowych w Szczecinie, objął stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach. Natomiast Beata Nowicka, która od września 2015 roku pracowała w Punkcie przedszkolnym, a także w Przedszkolu Publicznym Nr 2 i Zespole Przedszkoli w Mierzynie, awansowała na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie.

Wybór na te dyrektorskie stanowiska jest wynikiem wieloletniej pracy i zaangażowania obu nauczycieli w edukację i zarządzanie placówkami. Ich kompetencje i doświadczenie zawodowe zostały docenione, co zaowocowało powierzeniem im nowych, odpowiedzialnych ról.

 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie