Bez kategorii

Kilka słów o koniku polskim. Konkurs dla rodziców i dzieci

Koniki polskie są naszą rodzimą rasą koni, wywodzącą się bezpośrednio od dzikich koni zwanych tarpanami. Tarpany na lesistych terenach Polski, Litwy i Prus można było spotkać jeszcze w XVIII wieku. W stanie dzikim przetrwały najdłużej w okolicy Puszczy Białowieskiej. W tym roku mija 10-lat hodowli w Ośrodku Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska. Obecnie na terenie zagrody hodowlanej przebywają trzy ogiery reprezentujące dwie linie genetyczne męskie i 17 klaczy hodowlanych które reprezentują pięć linii genetycznych żeńskich.

Opublikowane

w dniu

Odłowione pod koniec XVIII wieku przebywały w zwierzyńcu hrabiów Zamojskich w miejscowości Zwierzyniec k. Biłgoraja , skąd około roku 1806 zostały wyłapane i rozdane okolicznym chłopom.  Około 100 lat później w roku 1914 zostały ponownie „odkryte” i opisane jako prymitywne koniki, wytrzymałe na surowe warunki życia, nieduże o wzroście w kłębie ok.110-130 cm, maści myszatej z charakterystyczną ciemną pręgą wzdłuż grzbietu.  Pierwsze próby hodowli  tych prymitywnych koni, które później nazwano konikami polskimi to lata dwudzieste.

W roku 1936 z inicjatywy Profesora Tadeusza  Vetulaniego  założony zostaje rezerwat koników w Białowieży.  Po wojnie z uratowanych kilkunastu klaczy i kilku ogierów zaczęto odbudowywać populację konika polskiego. W Popielnie na Mazurach utworzony zostaje rezerwat leśny w którym koniki polskie utrzymywane są w naturalnych warunkach, zbliżonych do tych w jakich bytowały kiedyś dzikie konie. Od tej pory koniki polskie utrzymywane są w dwóch systemach hodowli – stajennej oraz rezerwatowej.

Z tego typu hodowlą – rezerwatową mamy do czynienia w Nadleśnictwie Kliniska.  W 2010 roku do zagrody hodowlanej zostaje wpuszczony ogier Nagaj P pochodzący z rezerwatu z Popielna. Tutaj z sześcioma klaczami tworzy pierwszy tabun.

Koniki żerują w idealnym dla siebie biotopie- na terenie lasu i na bogatych łąkach zalewowych w dolinie rzeki Iny, o łącznej powierzchni 664 hektarów. Wiosną 2014 roku cztery klacze własnej hodowli, z ogierem Nokturn pochodzącym z hodowli rezerwatowej w Nadleśnictwie Borki , tworzą drugi tabun.  Ogiery ustalają terytoria, których pilnują. W czasie dziewięciu lat prowadzonej hodowli  rodzi się 78 źrebiąt. Większa część młodzieży jest odławiana i sprzedawana. 

W roku 2017  młody ogier Litwor urodzony w naszej hodowli rezerwatowej, oraz trzy klacze pochodzące z pozostałych dwóch tabunów zaczynają budować trzeci tabun. Dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w pobliżu zagrody hodowlanej powstała zagroda pokazowa konika polskiego, do której odławiana jest młodzież przebywając tam do czasu sprzedaży. Służy ona również celom edukacji przyrodniczej.

Będące w Ośrodku Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska grupy dzieci i młodzieży mogą z bliska przyjrzeć się myszatym mieszkańcom lasu, poznać ich historię  oraz dowiedzieć się na temat czynnej ochrony przyrody, której koniki są jednym z elementów.

W tym roku mija 10-lat hodowli. Obecnie na terenie zagrody hodowlanej przebywają trzy ogiery reprezentujące dwie linie genetyczne męskie i 17 klaczy hodowlanych które reprezentują pięć linii genetycznych żeńskich. Wszystkie klacze z prowadzonej przez Nadleśnictwo Kliniska hodowli rezerwatowej są zakwalifikowane do Programu ochrony zasobów genetycznych koni, rasy konik polski. Stanowią one cenny materiał genetyczny przyczyniając się do utrwalenia tej jedynej polskiej rasy konia.

Charakterystyka Tabunów:

W najstarszym tabunie który prowadzi ogier Nagaj P przebywa obecnie osiem klaczy, dwie młode klaczki z 2018 roku, oraz pięć źrebiąt z 2019 roku które przeznaczone są do sprzedaży. Do dnia 3.05.2020 roku urodziły się cztery źrebaczki – 2 klaczki  2 ogierki. Razem w tabunie wraz z ogierem jest 20 sztuk koni.

W drugim tabunie, który prowadzi najstarszy 21 – letni ogier Nokturn przebywają cztery klacze i dwa źebaki z 2019 roku, które przeznaczone są do sprzedaży – w tym ogierek o rzadko spotykanej maści czerwonobułanej (rudy). Jest to umaszczenie nietypowe dla rasy konika polskiego, podobnie jak umaszczenie kare (czarne). Koniki o takim kolorze nie są dopuszczone do hodowli, ale chętnie są nabywane do użytkowania rekreacyjnego  przez miłośników tej rasy. Do dnia 03.05.2020 roku urodziły się dwa  źrebaczki – 2 klaczki. Razem w tabunie wraz z ogierem jest 9 koni.

Trzeci tabun prowadzi najmłodszy ogier Litwor. Klacze, które są w tym tabunie pochodzą z opisanych już dwóch tabunów. Najmłodszy z ogierów ma siedem klaczy – trzy najstarsze z lat 2015-2016 oraz cztery z roku 2017. Obecnie w tabunie jest jeszcze klaczka z 2018 roku, oraz  3 źrebaki z 2019 roku, które przeznaczone są do sprzedaży. Do dnia 3.05.2020 roku źrebiąt z tego roku jeszcze nie ma, ale wkrótce pierwszy źrebaczek  powinien się urodzić. Razem w tabunie przebywa 12 koni.

Na terenie zagrody hodowlanej przebywa obecnie w trzech tabunach 41 koni.

Aktualnie Nadleśnictwo Kliniska posiada do sprzedaży konie w różnym wieku. Osoby zainteresowane kupnem konika polskiego do hodowli czy rekreacji prosimy o kontakt z nadleśnictwem (Pani Anna Liśkiewicz nr tel. 606-802-832)

Tekst: A.Liśkiewicz

Z okazji jubileuszu 10-lecia „Hodowli Rezerwatowej Konika polskiego” zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do podjęcia wyzwania i stawienia czoła zadaniom, które dla Was przygotowaliśmy. Nie są one proste, ale znając Wasz zapał z naszych lekcji online, poradzicie sobie z nimi bez problemu!

Pierwszym zadaniem będzie przeczytanie informacji o naszej zagrodzie i wyjątkowym gatunku Konika polskiego

 Broszura o koniku polskim

Następnie zapraszamy do wypełnienia zadań:

Karta pracy

Swoje odpowiedzi wyślij na nasz adres edukacja@szczecin.lasy.gov.pl

Weź udział w losowaniu i wygraj nagrodę!

Koniki na pewno będą z Ciebie dumne, po rozwiązaniu tych zadań.

Reklama

Bez kategorii

Wstrzymana dostawa wody w Mierzynie

Opublikowane

w dniu

Czytaj dalej

Bez kategorii

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Opublikowane

w dniu

Wójt Gminy Dobra ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobra.

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 7.11.2022 roku do godziny 16.30 na adres poczty elektronicznej: konsultacje@opsdobra.pl.
Załączniki:
Jednostką odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno-techniczną jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, tel. 91 424 19 79.

Czytaj dalej

Bez kategorii

Obchody dnia zdrowia psychicznego w Harmonii

Opublikowane

w dniu

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie