Bez kategorii

Kilka słów o koniku polskim. Konkurs dla rodziców i dzieci

Koniki polskie są naszą rodzimą rasą koni, wywodzącą się bezpośrednio od dzikich koni zwanych tarpanami. Tarpany na lesistych terenach Polski, Litwy i Prus można było spotkać jeszcze w XVIII wieku. W stanie dzikim przetrwały najdłużej w okolicy Puszczy Białowieskiej. W tym roku mija 10-lat hodowli w Ośrodku Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska. Obecnie na terenie zagrody hodowlanej przebywają trzy ogiery reprezentujące dwie linie genetyczne męskie i 17 klaczy hodowlanych które reprezentują pięć linii genetycznych żeńskich.

Opublikowane

w dniu

Odłowione pod koniec XVIII wieku przebywały w zwierzyńcu hrabiów Zamojskich w miejscowości Zwierzyniec k. Biłgoraja , skąd około roku 1806 zostały wyłapane i rozdane okolicznym chłopom.  Około 100 lat później w roku 1914 zostały ponownie „odkryte” i opisane jako prymitywne koniki, wytrzymałe na surowe warunki życia, nieduże o wzroście w kłębie ok.110-130 cm, maści myszatej z charakterystyczną ciemną pręgą wzdłuż grzbietu.  Pierwsze próby hodowli  tych prymitywnych koni, które później nazwano konikami polskimi to lata dwudzieste.

W roku 1936 z inicjatywy Profesora Tadeusza  Vetulaniego  założony zostaje rezerwat koników w Białowieży.  Po wojnie z uratowanych kilkunastu klaczy i kilku ogierów zaczęto odbudowywać populację konika polskiego. W Popielnie na Mazurach utworzony zostaje rezerwat leśny w którym koniki polskie utrzymywane są w naturalnych warunkach, zbliżonych do tych w jakich bytowały kiedyś dzikie konie. Od tej pory koniki polskie utrzymywane są w dwóch systemach hodowli – stajennej oraz rezerwatowej.

Z tego typu hodowlą – rezerwatową mamy do czynienia w Nadleśnictwie Kliniska.  W 2010 roku do zagrody hodowlanej zostaje wpuszczony ogier Nagaj P pochodzący z rezerwatu z Popielna. Tutaj z sześcioma klaczami tworzy pierwszy tabun.

Koniki żerują w idealnym dla siebie biotopie- na terenie lasu i na bogatych łąkach zalewowych w dolinie rzeki Iny, o łącznej powierzchni 664 hektarów. Wiosną 2014 roku cztery klacze własnej hodowli, z ogierem Nokturn pochodzącym z hodowli rezerwatowej w Nadleśnictwie Borki , tworzą drugi tabun.  Ogiery ustalają terytoria, których pilnują. W czasie dziewięciu lat prowadzonej hodowli  rodzi się 78 źrebiąt. Większa część młodzieży jest odławiana i sprzedawana. 

W roku 2017  młody ogier Litwor urodzony w naszej hodowli rezerwatowej, oraz trzy klacze pochodzące z pozostałych dwóch tabunów zaczynają budować trzeci tabun. Dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w pobliżu zagrody hodowlanej powstała zagroda pokazowa konika polskiego, do której odławiana jest młodzież przebywając tam do czasu sprzedaży. Służy ona również celom edukacji przyrodniczej.

Będące w Ośrodku Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska grupy dzieci i młodzieży mogą z bliska przyjrzeć się myszatym mieszkańcom lasu, poznać ich historię  oraz dowiedzieć się na temat czynnej ochrony przyrody, której koniki są jednym z elementów.

W tym roku mija 10-lat hodowli. Obecnie na terenie zagrody hodowlanej przebywają trzy ogiery reprezentujące dwie linie genetyczne męskie i 17 klaczy hodowlanych które reprezentują pięć linii genetycznych żeńskich. Wszystkie klacze z prowadzonej przez Nadleśnictwo Kliniska hodowli rezerwatowej są zakwalifikowane do Programu ochrony zasobów genetycznych koni, rasy konik polski. Stanowią one cenny materiał genetyczny przyczyniając się do utrwalenia tej jedynej polskiej rasy konia.

Charakterystyka Tabunów:

W najstarszym tabunie który prowadzi ogier Nagaj P przebywa obecnie osiem klaczy, dwie młode klaczki z 2018 roku, oraz pięć źrebiąt z 2019 roku które przeznaczone są do sprzedaży. Do dnia 3.05.2020 roku urodziły się cztery źrebaczki – 2 klaczki  2 ogierki. Razem w tabunie wraz z ogierem jest 20 sztuk koni.

W drugim tabunie, który prowadzi najstarszy 21 – letni ogier Nokturn przebywają cztery klacze i dwa źebaki z 2019 roku, które przeznaczone są do sprzedaży – w tym ogierek o rzadko spotykanej maści czerwonobułanej (rudy). Jest to umaszczenie nietypowe dla rasy konika polskiego, podobnie jak umaszczenie kare (czarne). Koniki o takim kolorze nie są dopuszczone do hodowli, ale chętnie są nabywane do użytkowania rekreacyjnego  przez miłośników tej rasy. Do dnia 03.05.2020 roku urodziły się dwa  źrebaczki – 2 klaczki. Razem w tabunie wraz z ogierem jest 9 koni.

Trzeci tabun prowadzi najmłodszy ogier Litwor. Klacze, które są w tym tabunie pochodzą z opisanych już dwóch tabunów. Najmłodszy z ogierów ma siedem klaczy – trzy najstarsze z lat 2015-2016 oraz cztery z roku 2017. Obecnie w tabunie jest jeszcze klaczka z 2018 roku, oraz  3 źrebaki z 2019 roku, które przeznaczone są do sprzedaży. Do dnia 3.05.2020 roku źrebiąt z tego roku jeszcze nie ma, ale wkrótce pierwszy źrebaczek  powinien się urodzić. Razem w tabunie przebywa 12 koni.

Na terenie zagrody hodowlanej przebywa obecnie w trzech tabunach 41 koni.

Aktualnie Nadleśnictwo Kliniska posiada do sprzedaży konie w różnym wieku. Osoby zainteresowane kupnem konika polskiego do hodowli czy rekreacji prosimy o kontakt z nadleśnictwem (Pani Anna Liśkiewicz nr tel. 606-802-832)

Tekst: A.Liśkiewicz

Z okazji jubileuszu 10-lecia „Hodowli Rezerwatowej Konika polskiego” zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do podjęcia wyzwania i stawienia czoła zadaniom, które dla Was przygotowaliśmy. Nie są one proste, ale znając Wasz zapał z naszych lekcji online, poradzicie sobie z nimi bez problemu!

Pierwszym zadaniem będzie przeczytanie informacji o naszej zagrodzie i wyjątkowym gatunku Konika polskiego

 Broszura o koniku polskim

Następnie zapraszamy do wypełnienia zadań:

Karta pracy

Swoje odpowiedzi wyślij na nasz adres edukacja@szczecin.lasy.gov.pl

Weź udział w losowaniu i wygraj nagrodę!

Koniki na pewno będą z Ciebie dumne, po rozwiązaniu tych zadań.

Reklama

Bez kategorii

Kurs klasyfikatora grzybów

Opublikowane

w dniu

Czytaj dalej

Bez kategorii

Na jednego specjalistę IT przypada aż 15 osób bez umiejętności cyfrowych. Młodzież ma rozwiązanie

Polska stoi w obliczu piątego co do wielkości kryzysu umiejętności cyfrowych w Unii Europejskiej. Na każdego specjalistę i specjalistkę IT przypada 15 osób bez podstawowych umiejętności cyfrowych, wynika z danych Eurostatu. Grupa 140 uczniów i uczennic z całej Polski – w ramach programu „UsuwaMy bariery!” stworzonego przez fundację Zwolnieni z Teorii i Autopay ze wsparciem SWPS Innowacje – proponuje 24 inkluzywne rozwiązania cyfrowe. Zapewnią one m.in. seniorom i osobom z niepełnosprawnością szkolenia technologiczne oraz wsparcie online.

Opublikowane

w dniu

Celem jest umożliwienie im skutecznego uczestnictwa w cyfrowym społeczeństwie. Jest to główne założenie projektu „Jak nie teraz to kiedy?”, realizowanego w ramach praktycznej olimpiady Zwolnieni z Teorii.

  • Ostatnie dane Eurostatu pokazują, że tylko 44 proc. Polaków i Polek posiada podstawowe kompetencje cyfrowe. Średnia UE wynosi 56 proc. Równocześnie co 30 osoba pracuje w sektorze ICT (teleinformatycznym).

  • Plasuje to Polskę za takimi krajami jak Rumunia, Serbia, Grecja i Bułgaria pod względem dysproporcji umiejętności cyfrowych. Ta wpływa nie tylko na codzienne życie seniorów i seniorek, osób z niepełnosprawnością lub bezrobotnych. Ma również szersze konsekwencje dla gospodarki i zdolności kraju do konkurowania w globalnym sektorze technologicznym.

  • Bariery cyfrowe to przeszkody, które utrudniają lub uniemożliwiają osobom korzystanie z technologii cyfrowych i internetu. Obejmują one szeroką gamę problemów – od infrastruktury, przez znajomość języka aż po czytelność stron www.

  • Trwa program „UsuwaMy bariery!” stworzony przez fundację Zwolnieni z Teorii i Autopay, w którym 140 uczniów i uczennic w ramach 24 projektów szuka inkluzywnych rozwiązań technologicznych przy wsparciu mentorów i mentorek z Autopay i SWPS Innowacje.

Cyfryzacja a bariery

Wykluczenie cyfrowe nie tylko ogranicza efektywny dostęp do usług publicznych, ale również utrudnia utrzymanie stałego kontaktu z bliskimi, szczególnie w sytuacjach, gdy osobiste spotkania są ograniczone.

Ponadto, przyczynia się do trudności w pozostawaniu na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami krajowymi i światowymi oraz ogranicza możliwości rozwoju i edukacji. – tłumaczy Dr Kuba Piwowar, ekspert ds. cyfryzacji z SWPS Innowacje.

Zaangażowanie młodzieży z całej Polski w pomoc osobom doświadczającym trudności w korzystaniu z technologii cyfrowych nie tylko ułatwia im dostęp do tego świata, ale także stara się budować mosty międzypokoleniowe oraz komunikację opartą na wzajemnym szacunku. Rozumienie potrzeb i dawanie głosu tym, dla których świat cyfrowy stanowi wyzwanie, jest jednym z kluczowych kroków w tworzeniu technologii inkluzywnych, otwartych i przyjaznych. – dodaje Piwowar.

Bariery cyfrowe dotyczą zarówno problemów infrastrukturalnych – w Polsce około 8 proc. gospodarstw domowych w obszarach miejskich i wiejskich wciąż nie ma dostępu do internetu – jak i niewystarczających regulacji. Pomimo obowiązujących przepisów, które od 2014 roku wymagają udogodnień w usługach telekomunikacyjnych, osoby z niepełnosprawnościami nadal napotykają na przeszkody, takie jak brak funkcji czytania ekranu dla niewidomych. Brak znajomości terminologii i zasad cyberbezpieczeństwa, utrudnia korzystanie z cyfrowych narzędzi nie tylko osobom starszym.

Kto zmniejszy lukę kompetencji pomiędzy specjalistami a wykluczonymi?

Na każdego specjalistę i specjalistkę IT przypada w Polsce 15 osób bez podstawowych umiejętności cyfrowych. Ta wyraźna nierównowaga może się nasilać, jeśli technologie niezbędne w życiu codziennym, będą tworzone bez uwzględnienia potrzeb osób, które już teraz są z nich wykluczone np. osób starszych lub neuroróżnorodnych. Autopay, stojąc w obliczu tego wyzwania, może odgrywać istotną rolę w przełamywaniu tych barier. Już teraz reaguje na to wyzwanie, promując bardziej inkluzywną przyszłość cyfrową, dzieląc się wiedzą z lokalnymi społecznościami i projektując intuicyjne technologie, ułatwiające wszystkim dostęp do nowoczesnych narzędzi.

Z perspektywy firmy, która zajmuje się płatnościami online, świadomość, że wykluczenie cyfrowe pozostaje jednym z kluczowych problemów, jest dla nas motywacją do działania. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć inicjatywę „UsuwaMY bariery!”, której celem jest zmniejszenie tej dysproporcji poprzez edukację i wsparcie technologiczne. Autopay ma bogate doświadczenie w dziedzinie technologii cyfrowych i chętnie dzieli się tą wiedzą, aby wspierać rozwój cyfrowych umiejętności wśród Polek i Polaków. Wierzymy, że edukacja cyfrowa to klucz do przyszłości, a zaangażowanie się w ten projekt stanowi część naszej misji budowania bardziej inkluzywnej przyszłości online, która będzie usuwać bariery. Współpraca z młodymi, pełnymi pasji osobami to nie tylko szansa na rozwój ich umiejętności, ale szansa również dla nas, aby inspirować się pokoleniem, które patrzy na świat z zupełnie innej perspektywy. – mówi Nina Wadowska, PR menadżerka Autopay.

Wsparcie dla lokalnej społeczności

Zwolnieni z Teorii stali się największym programem dla młodych w Polsce dzięki technologii. – Platforma zwolnienizteorii.pl umożliwia każdemu nastolatkowi i nastolatce zrealizować projekt społeczny w prawdziwym życiu dla swojej lokalnej społeczności niezależnie, w jakiej części kraju mieszka. Dzięki inspiracji Autopay wiele z nich podjęło w tym roku temat wykluczenia cyfrowego i razem ze wsparciem merytorycznym tej firmy dokonują realnej zmiany w swoich miastach i miejscowościach.– podkreśla Aleksandra Chudaś, dyrektor zarządzająca Fundacji Zwolnieni z Teorii.

Fundacja od dziesięciu lat skutecznie uczy młodzież kompetencji przyszłości, dostosowując edukację do wymagań nowoczesnego świata. W te działania wpisuje się program „UsuwaMY bariery!”, zainicjowany przez Autopay, ze wsparciem SWPS Innowacje. Motywuje on uczniów i uczennice do tworzenia projektów społecznych opartych o ideę inkluzywności technologicznej.

Jednym z realizowanych projektów jest “Jak nie teraz to kiedy?”, w ramach którego zostaną zorganizowane szkolenia dla Cyfrowych Bohaterów – jak nazywają uczestników warsztatów jego współtwórczynie.

Projekt „Jak nie teraz to kiedy?” ma na celu nie tylko podnoszenie umiejętności cyfrowych osób starszych, ale przede wszystkim zrozumienie ich wyjątkowych potrzeb, poznanie trudności i okazanie empatii. Już teraz widzimy, że różne grupy społeczne mierzą się z różnymi wyzwaniami w tym obszarze. Nasz projekt to próba pokazania, że znane nam portale, smartfony czy kanały społecznościowe wcale nie są oczywiste dla wszystkich. – mówi Patrycja Dulska, współtwórczyni „Jak nie teraz to kiedy?”. – Gdy wielu Polaków zaczęło oglądać streamowane na YouTubie obrady Sejmu, dla równie licznej grupy było to poza zasięgiem ich umiejętności.– tłumaczy Dulska.

Zespoły, które zrealizują najciekawsze projekty w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii, będą walczyć o Złote Wilki. To nagrody za najlepsze projekty społeczne w Polsce, przyznawane podczas Wielkiego Finału projektów społecznych, który odbędzie się już w maju. Więcej o programie “UsuwaMY bariery!” na stronie: https://zwolnienizteorii.pl/a/#/app/partner/autopay2324

Czytaj dalej

Bez kategorii

Świąteczny kiermasz dla Kuby Bośniaka

Opublikowane

w dniu

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie