Powiat Policki

Jedziesz na grzyby? Leśnicy informują…

Koniec lata, początek jesieni… Leśnicy mają pełne ręce roboty: przy jesiennych odnowieniach, pozyskaniu drewna, ochronie lasu oraz utrzymaniu lasu w czystości. Penetracja naszych lasów podczas grzybobrania jest ogromna. Las jest otwarty dla wszystkich. Warto aby zapoznać się z kilkoma istotnymi zasadami korzystania z naszego wspólnego środowiska leśnego.

Opublikowane

w dniu

Zasady korzystania z lasu podczas grzybobrania.

Do lasu wjeżdżać nie wolno. Zakaz dotyczy wszystkich dróg leśnych. Wyjątek stanowią drogi oznakowane (znakami umożliwiającymi wjazd) oraz publiczne prowadzące przez las.

Dla pojazdów silnikowych przygotowane są specjalne miejsca postoju- na terenie naszego nadleśnictwa znajduje się 16 takich miejsc.

Gdy nie jesteśmy pewni gdzie możemy pozostawić pojazd mechaniczny, zawsze możemy to sprawdzić w aplikacji dostępnej na telefony komórkowe pod nazwą mBDL (Bank Danych o Lasach). Aplikacja jest darmowa i zawiera dokładne mapy wraz z opisem ale tylko Lasów Państwowych.

Zabronione jest zaśmiecanie lasu.

Śmieci z lasu zabieramy ze sobą. Stanowią niebezpieczeństwo dla zwierząt, a ich rozkład trwa wieki.

Nie wolno niszczyć grzybów  i grzybni.

Zbierajmy tylko te grzyby jadalne, które znamy i rozpoznajemy na 100 %. W polskich lasach jest wiele gatunków grzybów trujących. Warto się zaopatrzyć w atlas grzybów.

Zabronione jest płoszenie, zabijanie dzikich zwierząt.

Szanujmy naszą przyrodę- nie hałasujmy. Warto pamiętać, że wrzesień jest okresem godowym dla jelenia szlachetnego (Cervus elaphus). Okres ten nazywamy rykowiskiem.

Nie wolno wchodzić na teren rezerwatu, oraz powierzchni gdzie odbywają się prace hodowlane, wycinka drzew a także na  uprawy leśne do wysokości 4 m.

Uwaga na zagrożenie pożarowe. W lesie bardzo łatwo o pożar, szczególnie jeśli słoneczna pogoda, brak opadów utrzymują się przez kilka dni pod rząd. Te wspaniałe warunki do zbierania grzybów, jednocześnie zwiększają prawdopodobieństwo rozniecania ognia. Zakaz palenia ognia w miejscach do tego niedozwolonych.

Ważna informacja: Za wjazd do lasu pojazdem silnikowym strażnik leśny lub policjant ma prawo nałożyć mandat do 500 zł lub maksymalnie do 1000 zł jednorazowo za kilka wykroczeń.

KAROLINA CZERWIŃSKA, Nadleśnictwo Trzebież
Fot. A. Kopeć

Gmina Kołbaskowo

Przetarg na przebudowę drogi powiatowej Stobno-Mierzyn

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu na przebudowę odcinka drogi powiatowej Stobno – Mierzyn, napłynęły dwie oferty od znanych przedsiębiorstw budowlanych. Przetarg, który został ogłoszony 7 czerwca br., przyciągnął uwagę firm Strabag oraz Eurovia.

Opublikowane

w dniu

Strabag, międzynarodowa korporacja z sektora budowlanego, wyceniła realizację zadania na 2,3 miliona złotych. Druga oferta, przedstawiona przez konkurencyjną firmę Eurovia, zakłada wykonanie prac za 1,9 miliona złotych. Kwota przeznaczona na inwestycję, ustalona przez zamawiającego, wynosi 2,1 miliona złotych brutto.

Obecnie komisja przetargowa dokonuje analizy przedstawionych ofert. Zgodnie z przewidywaniami, prace mają rozpocząć się jeszcze w trzecim kwartale bieżącego roku. Zadanie obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej na długości około 930 metrów drogi oraz częściową budowę nowej konstrukcji drogowej. Plan zakłada ułożenie dwóch warstw mas bitumicznych, wzmocnionych siatką z włókien szklanych i węglowych, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Inwestycja wpisuje się w długoterminowy program modernizacji infrastruktury drogowej w powiecie polickim. W ostatnim czasie gmina Police zakończyła kompleksową przebudowę dróg Stobno – Szczecin i Stobno – Dołuje, a aktualnie prowadzone są prace przy przebudowie drogi przebiegającej przez Stobno. Ponadto, w fazie projektowej znajduje się przebudowa drogi łączącej Stobno z miejscowością Będargowo.

 

Czytaj dalej

Powiat Policki

Opracowywanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Polickiego na lata 2025-2030

Władze Powiatu Polickiego rozpoczęły proces tworzenia nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, która będzie obowiązywała w latach 2025-2030. Dokument ten ma kluczowe znaczenie dla przyszłości regionu, gdyż określa priorytety i kierunki działań w obszarze problemów społecznych.

Opublikowane

w dniu

Aktualnie trwają prace nad wstępnym etapem opracowywania strategii, w którym to mieszkańcy Powiatu Polickiego odgrywają główną rolę. Władze lokalne zachęcają obywateli do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, której celem jest zebranie opinii na temat warunków życia w regionie oraz zidentyfikowanie najważniejszych wyzwań społecznych, przed którymi stoi powiat.

Ankieta jest dostępna online oraz w wersji papierowej w wybranych punktach na terenie powiatu. Każda opinia jest cenna i zostanie wykorzystana do lepszego zrozumienia sytuacji społecznej mieszkańców oraz do stworzenia skutecznych rozwiązań odpowiadających na ich potrzeby.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem niezwykle ważnym, ponieważ opiera się na rzeczywistych doświadczeniach i oczekiwaniach ludzi, którzy na co dzień tworzą i rozwijają Powiat Policki. Jest to przestrzeń dla mieszkańców, by mieć wpływ na przyszłe działania samorządu i współkształtować środowisko, w którym żyją.

Wszyscy mieszkańcy powiatu, którzy chcieliby wziąć udział w ankiecie i wyrazić swoje zdanie na temat lokalnych problemów społecznych, mogą to zrobić do końca bieżącego miesiąca.

 

Czytaj dalej

Powiat Policki

Rozbudowa drogi powiatowej Szczecin – Stobno wchodzi w kolejny etap

W związku z trwającymi pracami modernizacyjnymi drogi powiatowej na odcinku między Szczecinem a Stobnem, informujemy o kolejnym etapie inwestycji, który wpłynie na zmianę organizacji ruchu od poniedziałku, 8 lipca 2024 roku.

Opublikowane

w dniu

Od tego dnia na odcinku drogi od posesji numer 5 aż do skrzyżowania z ulicą Długą zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Docelowo ma to pozwolić wykonawcom na bezpieczne wykonanie planowanych prac, które zakładają między innymi frezowanie istniejącej nawierzchni, rozbiórkę chodników i konstrukcji jezdni oraz realizację nowej kanalizacji deszczowej.

Niemniej jednak, objazd dla pojazdów pozostanie bez zmian względem poprzedniego etapu rozbudowy, i będzie kierował ruchem drogowym przez gminną drogę w kierunku Będargowa, korzystając z przejazdu kolejowego.

Jednocześnie prace zostaną rozpoczęte na terenie należącym do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., tj. działce ewidencyjnej numer 127/14 w obrębie Stobno, Gmina Kołbaskowo. Prace na tym terenie obejmą budowę jezdni, jak również kanalizacji deszczowej, co wymagać będzie ścisłej współpracy z zarządzającym terenem kolei.

Zarówno dla kierowców, jak i mieszkańców, ważne jest śledzenie zmian w organizacji ruchu i planowanie podróży z uwzględnieniem możliwych zakłóceń. Władze powiatowe przewidują, że zrealizowane prace przyczynią się do znacznej poprawy warunków drogowych oraz bezpieczeństwa użytkowników tej trasy.

 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie