Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Grupa Azoty żąda od marszałka Geblewicza przeprosin

Zarząd spółki Grupa Azoty w piśmie do marszałka zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza domaga się sprostowania informacji zamieszczonej w mediach społecznościowych i na stronie internetowej województwa na temat stanu rzeki Łarpia, bocznego ramienia Odry. Chodzi o wpis, który sugeruję, że to Grupa Azoty jest odpowiedzialna za katastrofę ekologiczną na rzece.

Opublikowane

w dniu

W piśmie skierowanym do marszałka zachodniopomorskiego, Zarząd Grupy Azoty zaprzecza, aby był sprawcą katastrofy ekologicznej na rzece Łarpi w okolicach Polic. 1 kwietnia o sprawie poinformował marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz, który odbył „nieplanowaną spontaniczną wizytę na jego ( marszałka Geblewicza – dop. red.) prośbę, więc nie było czasu ani warunków do zorganizowania w tym momencie spotkania większej grupy osób”. To wpis szefa powiatowych struktur PO Janusza Szwyda. Ciekawym trafem podczas tej, spontanicznej wizyty marszałka Geblewicza udział brali również lokalni dziennikarze, którzy pewnie przypadkowo tam się znaleźli.

Przeczytaj też: Transport kluczowego urządzenia instalacji Polimery Police

„(…) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A nie jest wykonawcą jakichkolwiek robót, które miałyby skutkować przedmiotową szkodą środowiskową, ani nawet inwestorem w odniesieniu do takowych robót.” – czytamy w piśmie do marszałka Geblewicza.

Władze największego w Polsce koncernu chemicznego chcą, aby marszałek województwa zachodniopomorskiego zamieścił sprostowanie w ciągu trzech dni, „w tych samych mediach, w których upubliczniał Pan nieprawdziwe informacje, ich sprostowania, a jednocześnie przeproszenia Spółki za upublicznianie nieprawdziwych informacji o tym, jakoby Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A miała spowodować wzmiankowaną szkodę w środowisku.”

Marszałek Olgier Geblewicz napisał, że rzeka jest zamulona i zanieczyszczona, a według mieszkańców zniszczenia spowodowała Grupa Azoty.

„Zobaczyłem dzisiaj coś strasznego – szkodę w środowisku, która według mieszkańców, powstała w wyniku inwestycji na rzece Łarpia realizowanej na zamówienie spółki córki Grupy Azoty!

Przeczytaj też: Para polickich sokołów powróciła do gniazda

Razem z Społecznym Komitetem Ratowania Łarpi zobaczyliśmy zamuloną, zniszczoną i zanieczyszczoną rzekę. Cieszę się, że mogłem tam być i zobaczyć to na własne oczy.

a ten moment mamy zapowiedzi, że Grupa Azoty zamierza naprawić spowodowane szkody. Będziemy trzymać za słowo, kontrolować – oczekujemy naprawy popełnionych błędów” – zapowiedział Geblewicz, któremu stan rzeki przed Wielkanocą pokazali członkowie „Społecznego Komitetu Ratowania Łarpi”.

Radio Szczecin informując o żądaniach Grupy Police wobec włodarza województwa. Przytacza wypowiedzi innych mieszkańców, które mają wskazywać, że za wypłycenie rzeki nie odpowiada budowa zakładów Polimery Police, ale wieloletnie zaniedbania.

Tymczasem do sprawy szkody środowiskowej odniósł się również wykonawca robót w porcie Police, Hyundai Engineering. W komunikacie, przesłanym mediom, spółka informuje, że:

W trakcie wizji lokalnej poprzedzającej rozpoczęcie prac podczyszczeniowych, została przeprowadzona weryfikacja dotychczas wykonanego zakresu pracy i stanu rzeki w bezpośrednim sąsiedztwie pola refulacyjnego. Opierając się na wewnętrznych analizach generalnego wykonawcy oraz korzystając z raportu z badań batymetrycznych, sprawdzono pławność rzeki, wykorzystując do tego zadania łódź motorową o zanurzeniu 1 m. W rezultacie przepłynięto cały pogłębiony odcinek 1050m rzeki Łarpi bez jakichkolwiek przeszkód. Ponadto, na wybranych odcinkach rzeki dokonano również dodatkowego pomiaru głębokości rzeki, który wstępnie potwierdził usunięcie wypłyceń. 

Mając na uwadze harmonogram prowadzonych prac Hyundai Engineering przekazał Starostwu Powiatowemu w Policach oraz Urzędowi Morskiemu w Szczecinie stosowną dokumentację potwierdzając w ten sposób prawidłowe wykonanie zadania.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Zielone światło dla rozwoju Portu Morskiego Police: Unia Europejska przyznaje znaczące dofinansowanie

Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o. może świętować sukces, gdyż otrzymał znaczne wsparcie finansowe z Unii Europejskiej na realizację projektu mającego na celu rozbudowę infrastruktury kolejowej. Dotacja w wysokości ponad 150 milionów złotych zostanie przeznaczona na budowę węzła kolejowego, który zintegruje Port Police z siecią transportową kraju poprzez linię kolejową nr 437.

Opublikowane

w dniu

Ten projekt jest szczególnie istotny z perspektywy wzrostu gospodarczego powiatu polickiego, gdyż umożliwi znaczne zwiększenie efektywności i pojemności operacyjnej w obszarze przepływu towarów. Rozbudowa portu w Policach i skomunikowanie go z linią kolejową to strategiczna inwestycja w infrastrukturę, która może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności regionu, a także stworzyć nowe miejsca pracy i wygenerować dodatkowy ruch gospodarczy.

Dzięki temu projektowi, Port Police zyska nową jakość w obsłudze logistycznej, stając się jeszcze bardziej atrakcyjnym punktem na mapie europejskich szlaków transportowych. Realizacja inwestycji przyczyni się również do większej ochrony środowiska, poprzez promowanie transportu kolejowego, który jest znacznie bardziej ekologiczny niż transport samochodowy.

Zarząd Portu już zapowiedział, że planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych w najbliższym czasie, a całość projektu ma zostać zrealizowana zgodnie z harmonogramem unijnego dofinansowania.

 

Czytaj dalej

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Polimery Police: Grupa Azoty Polyolefins wyprodukowała pierwsze 100 tysięcy ton polipropylenu w ramach rozruchu instalacji

Do 15 maja br. Grupa Azoty Polyolefins wyprodukowała łącznie 100 tys. ton polipropylenu. To poziom produkcji osiągnięty w ramach rozruchu i testów parametrów gwarantowanych na instalacji PDH (odwodornienia propanu), i PP (polipropylenu), jak również na AUX (instalacjach pomocniczych) i HST (morski terminal gazowy).

Opublikowane

w dniu

Polipropylen produkowany w ramach nowo powstałych instalacji w fabryce w Policach przeszedł pozytywne testy i jest dostępny w sprzedaży bezpośredniej oraz dystrybucji. Zgodnie z założeniami, gama produktów Spółki jest sukcesywnie poszerzana. Docelowe portfolio Spółki to ponad 30 typów polipropylenu pod marką Gryfilen®. Wprowadzanie nowych rodzajów produktów odbywa się stopniowo, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i w miarę uzyskiwania pozytywnej walidacji produktów, zarówno od strony produkcyjnej, jak i przetwórczej u klientów. Morski Terminal Gazowy w Policach regularnie przyjmuje dostawy propanu i etylenu. W ubiegłym tygodniu Spółka przyjęła dziewiąty statek
z ładunkiem propanu –
mówi p.o. Prezesa Zarządu Grupy Azoty Polyolefins Wojciech Blew.

Portfolio produktowe Grupy Azoty Polyolefins pod marką Gryfilen® obejmuje homopolimery, jak
i kopolimery, w różnych typach dostosowanych do potrzeb przetwórców. W regularnej ofercie znajdują się już:

  • Gryfilen® H02-L i H04-L dedykowany do produkcji sznurków i taśm spinających w procesie ekstruzji,

  • Gryfilen® H03-N przeznaczony do produkcji opakowań sztywnych w technologii termoformowania, również do kontaktu z żywnością,

  • Gryfilen® H03-F przeznaczony do produkcji folii BOPP,

  • Gryfilen® H12-G przeznaczony do procesu formowania wtryskowego dla wielu zastosowań, w tym artykułów gospodarstwa domowego, artykułów sportowych, rekreacyjnych, zabawek czy sztywnych opakowań cienkościennych.

Hyundai Engineering Co. Ltd., Generalny Wykonawca inwestycji w ramach umowy EPC w sposób kompleksowy odpowiada za realizację projektu Polimery Police. Zakończenie realizacji projektu wiąże się z osiągnięciem i utrzymaniem przez Generalnego Wykonawcę Parametrów Gwarantowanych określonych m.in. w umowach licencyjnych dla Instalacji do produkcji propylenu (PDH) oraz instalacji do produkcji polipropylenu (PP). Osiągnięcie Parametrów Gwarantowanych jest ściśle powiązane z przeprowadzeniem Testu Integralności całej instalacji.

Czytaj dalej

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Polyolefins S.A. odwołała z dniem 10 maja br. Pawła Bakuna  z funkcji Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Opublikowane

w dniu

Podczas posiedzenia w dniu 10 maja br. Rada Nadzorcza Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na wybór Wiceprezesa ds. finansowych, powierzając tę funkcję Maciejowi Wolańskiemu, dotychczasowemu Dyrektorowi Departamentu Finansów Spółki.

Uchwałą z dnia 10 maja br. Rada Nadzorcza Grupy Azoty Polyolefins S.A. postanowiła ustalić liczbę członków Zarządu Spółki na trzy osoby.

Aktualny skład Zarządu jest następujący:

Wojciech Blew – p.o. Prezesa Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Aleksandra Ścibich-Kopiec – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Maciej Wolański – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie