Powiat Policki

Gminy nie przekażą Poczcie Polskiej danych osobowych

Do samorządów Powiatu Polickiego wpłynęło pismo od Poczty Polskiej w sprawie przekazania danych ze spisu wyborców. Ma to związek z planowanymi w maju wyborami prezydenckimi, które z uwagi na koronowirusa mają odbyć się korespondencyjnie. Władze samorządowe Polic i Dobrej odmówiły udostępnienia list. Podobnie uczyniono w Kołbaskowie i Nowym Warpnie.

Opublikowane

w dniu

Taki mail przyszedł także do Urzędu Gminy Kołbaskowo oraz Urzędu Gminy Nowe Warpno. „Dane te są niezbędne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku.” – czytamy w mailu.

Moim obowiązkiem jest ochrona danych osobowych mieszkańców – mówi Małgorzata Schwarz, Wójt Gminy Kołbaskowo. Zapewniam wszystkich mieszkańców Gminy, że ich dane osobowe są bezpieczne i nie będą przekazywane z naruszeniem prawa innym podmiotom.

Publikujemy stanowisko Małgorzaty Schwarz, Wójta Gminy Kołbaskowo:

Szanowni Państwo, w związku z wnioskiem Poczty Polskiej, która na podstawie maila przesłanego do wszystkich samorządów domaga się udostępnienia m.in. adresu, imienia i nazwiska, numeru PESEL uważam, że złożony przez Pocztę Polską wniosek zawiera istotne braki formalne, które uniemożliwiają jego rozpatrzenie. Informuję, że obowiązkiem Wójta Gminy jest ochrona danych osobowych mieszkańców. Jeśli nie ma podstawy prawnej do przekazania takich danych, nie będą one udostępnione podmiotom zewnętrznym. Udostępnienie tak ważnych i chronionych danych osobowych, nie może odbywać w sposób niezgodny z przepisami. Zapewniam wszystkich mieszkańców Gminy, że ich dane osobowe są bezpieczne i nie będą przekazywane z naruszeniem prawa innym podmiotom.

Podobnie jak do innych samorządów do Urzędu Gminy Nowe Warpno wpłynął e-mail od Poczty Polskiej w sprawie przekazania danych ze spisu wyborców.

Informuję, że wniosek nie został zrealizowany – czytamy w oświadczeniu burmistrza Nowego Warpna Jarosława Burby. Stanowczo chciałbym zaznaczyć, że jeżeli nie będzie nie budzącej wątpliwości podstawy prawnej do przekazywania danych osobowych mieszkańców gminy to na pewno nie będą one udostępnione. Zapewniam wszystkich mieszkańców Gminy Nowe Warpno, że Państwa dane są bezpieczne i nie będą przekazywane z naruszeniem prawa innym podmiotom.

Gmina Dobra

Kto w tym roku zostanie najlepszym sołtysem na Pomorzu Zachodnim?

Potrafią słuchać mieszkańców swoich miejscowości i motywować ich do działania, są najbliżej ich trosk i problemów, to oni dbają o rozwój swoich małych ojczyzn. Mowa tu o zachodniopomorskich sołtysach, których aktywne działania mogą zostać docenione w konkursie „Sołtys Roku” 2023.

Opublikowane

w dniu

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 marca 2023r.

Na przestrzeni dziesięciu lat, spośród setek nadesłanych do konkursu zgłoszeń, wybranych zostało trzydziestu wyróżniających się sołtysów z Pomorza Zachodniego, którzy odgrywają bardzo istotną rolę w budowaniu wizerunku i tradycji wsi.  Zachęcam do zgłaszania kolejnych kandydatur takich wyjątkowych osób w jedenastej już edycji konkursu – mówi wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.

Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia. „Sołtys Roku” 2023 to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych w życie małych ojczyzn.

Na laureatów oprócz tytułu, czekają trzy nagrody finansowe, każda w wysokości 6 000 zł

Dodatkowo na 20 sołtysów czekają wyróżnienia, każde w kwocie 500 zł

Konkurs ma charakter otwarty. Kandydata z obszaru województwa zachodniopomorskiego do tytułu „Sołtys Roku” 2023 mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej.

Zgłoszenia należy przesyłać do 27 marca br. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem KONKURS „SOŁTYS ROKU” 2023.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego WZ: http://www.wrir.wzp.pl, w zakładce „Sołtys Roku”.

W załączeniu: regulamin konkursu wraz z załącznikami

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023 – klauzula RODO

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023 – Oświadczenie zdjęcia

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023 – oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023- karta zgłoszeniowa

Załącznik do Uchwały – Regulamin konkursu Sołtys Roku 2023

Czytaj dalej

Powiat Policki

Rządowy Fundusz Polski Ład i Rządowy Program Odbudowy Zabytków

W Starostwie Powiatowym w Policach odbyło się spotkanie informacyjne połączone z warsztatami na temat Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Opublikowane

w dniu

W spotkaniu zainicjowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego wzięli udział między innymi przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Policach, gmin Powiatu Polickiego oraz Gminy Miasto Szczecin i Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Szczegółowe informacje na temat programów znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia!

Życzy Redakcja PowiatPolicki.info

Opublikowane

w dniu

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie