Powiat Policki

Etapowe Regaty Turystyczne

Po raz 58 w dniach 23 – 31 lipca 2022 r., w Województwie Zachodniopomorskim, odbywają się Etapowe Regaty Turystyczne na akwenach Roztoki Odrzańskiej, Zalewu Szczecińskiego, Zatoki Pomorskiej, Morza Bałtyckiego, Zalewu Kamieńskiego.

Opublikowane

w dniu

To także wizyty w przepięknych portach/marinach przyjaznych dla żeglarzy i turystów, umiejscowionych  na Pomorzu Zachodnim. Regaty są świętem żeglarskim na trwale wpisane w historię polskiego żeglarstwa. Zapraszamy nie tylko brać żeglarską także mieszkańców do wspólnej zabawy na szlaku żeglarskim.

Organizatorem 58.ERT jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski

PROGRAM REGAT przedstawia się następująco:

SOBOTA, 23 lipca

08.00  BIURO REGAT AKREDYTACJA UCZESTNIKÓW w Trzebieży

10:00  Odprawa Kapitanów

11:00 CEREMONIA OTWARCIA 58 .ERT w Trzebieży

13:00 Start do I ETAPU na trasie Trzebież – Nowe Warpno

Wyścig o Puchar Burmistrza Nowego Warpna

19:00 Uroczyste zakończenie I ETAPU, biesiada przy piosence żeglarskiej w Nowym Warpnie organizowana przez Burmistrza Nowego Warpna. ZABAWY I PRACE PLASTYCZNE DZIECI, SPACER ścieżkami tematycznymi

20:00 Konkursu „SZANTY FAN”-  KONCERT

NIEDZIELA, 24 lipca

10.00 Odprawa kapitanów

10:00 Start do II ETAPU na trasie Nowe Warpno – Wolin

Wyścig o Puchar Burmistrza Wolina

19:00 Uroczyste zakończenie II ETAPU, biesiada przy piosence żeglarskiej w Wolinie organizowana przez Burmistrza Wolina i Prezesa Przystani Morskiej Wolin. ZABAWY I PRACE PLASTYCZNE DZIECI, SPACER ścieżkami tematycznymi

20:00 Konkursu „SZANTY FAN”-  KONCERT

PONIEDZIAŁEK, 25 lipca

08.00 Odprawa kapitanów

10:00 Start do III ETAPU na trasie Wolin- Świnoujście

Wyścig o Puchar Prezesa ZOZŻ

19:00 Uroczyste zakończenie III ETAPU organizowane przez ZOZŻ

ZABAWY I PRACE PLASTYCZNE DZIECI, SPACER NAD MORZE

WTOREK, 26 lipca

08.00 Odprawa kapitanów

10:00 Start do IV ETAPU na trasie Świnoujście-Dziwnów

Wyścig o Puchar Burmistrza Dziwnowa

I wyścig o Błękitna Wstęgę Bałtyku

19:00 Uroczyste zakończenie IV ETAPU, biesiada przy piosence żeglarskiej w Dziwnowie organizowana przez Burmistrza Dziwnowa i Dyrektora MOSiK. ZABAWY I PRACE PLASTYCZNE DZIECI, SPACER NAD MORZE

ŚRODA, 27 lipca

08.00 Odprawa kapitanów

10:00 Start do V ETAPU wyścigu na Zalewie Kamieńskim

Wyścig o Puchar Burmistrza Kamienia Pomorskiego

Błękitna Wstęga Zalewu Kamieńskiego

19:00 Uroczyste zakończenie V ETAPU, biesiada przy piosence żeglarskiej w Kamieniu Pomorski organizowana przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego i Prezesa Mariny Kamień Pomorski

ZABAWY I PRACE PLASTYCZNE DZIECI  „ Pocztówka z wakacji”

20:00 Konkursu „SZANTY FAN”-  KONCERT

CZWARTEK, 28 lipca

08.00 Odprawa kapitanów

09:00 Przejście z  Mariny Kamień Pomorski do Dziwnowa

(10:00 most w Dziwnowie)

11:00 Start do VI ETAPU na trasie Dziwów- Świnoujście

Wyścig o Puchar Prezydenta Świnoujścia

Błękitna Wstęga Bałtyku Świnoujście-Dziwnów- Świnoujście

19:00-20:00 Uroczyste zakończenie VI ETAPU lub następnego dnia rano o godz. 08.30 organizowana przez Prezydenta Świnoujścia i Dyrektora  OSiR WYSPIARZ

PIĄTEK, 29 lipca

08:00 Odprawa kapitanów

10.00 Przejście z  Mariny Świnoujścia przez Kanał Piastowski na Zalew Szczeciński  (grupowe przejście na silnikach 2 godz.)

12:00 Start do VII ETAPU na trasie Świnoujście -Stepnica

Wyścig o Puchar Burmistrza Stepnica

Błękitna Wstęga Zalewu Szczecińskiego   

19:00 Uroczyste zakończenie VII ETAPU organizowana przez Burmistrza Stepnicy i Dyrektora GOK Stepnica. ZABAWY I PRACE PLASTYCZNE DZIECI  „ Pocztówka z wakacji”

SOBOTA, 30 lipca 

08.00 Odprawa kapitanów

12: 00 Start do VIII ETAPU na trasie Stepnica – Trzebież

Wyścig o Puchar Burmistrza Polic

Błękitna Wstęga Roztoki Odrzańskiej

19:00 Uroczyste zakończenie VIII ETAPU, biesiada przy piosence          żeglarskiej w Trzebieży organizowana przez Burmistrza Polic

Zakończenie  i nagradzanie DZIECI za wykonanie najładniejszej „ Pocztówka z wakacji”

20:00 Zakończenie Konkursu „SZANTY FAN”-  KONCERT laureatów

PRZEGLĄD FOTOGRAFI NA KONKURS amatorów fotografii„FOTO FAN”

NIEDZIELA, 31 lipca

11:00 CEREMONIA ZAKOŃCZENIA 58.ERT w Trzebieży

Powiat Policki

Akcje prozdrowotne Powiatu Polickiego

Dwie akcje prozdrowotne organizuje w piątek i niedzielę Powiat Policki.

Opublikowane

w dniu

– piątek 2 czerwca 10:00-14:00 – przyjazd mobilnego dentysty – Dentobus – Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach – wejście do Szkoły Podstawowej

Głównym celem przyjazdu było udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz profilaktycznych zawartych w koszyku świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży do lat 18, w tym: wizyty adaptacyjne, nauka prawidłowego szczotkowania zębów, lakierowanie, badania okresowe i kontrolne oraz leczenie próchnicy.

Dentobus jest w pełni wyposażonym stomatologicznym gabinetem zabiegowym, dysponującym m.in. specjalistycznym, sterowanym elektronicznie fotelem dentystycznym, zestawem punktowego RTG oraz niezbędnymi narzędziami stomatologicznymi.

– niedziela 4 czerwca 12:00-16:00 – Powiatowy Tydzień Czerwonej Krwinki – Police – parafia pw. św. Kazimierza w Policach ul. Wyszyńskiego.

Akcja organizowana przez Powiat Policki i Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Klub HDK w Policach. Podczas akcji będzie można oddać krew. W trakcie wydarzenia zaplanowano również festyn z okazji Dnia Dziecka.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Powiat Policki utworzy Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego

We wtorek 9 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”.

Opublikowane

w dniu

W wydarzeniu, oprócz przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Policach – Starosty Polickiego Andrzeja Bednarka, Wicestarosty Polickiego Joanny Napiwodzkiej, Członka Zarządu Powiatu w Policach Beaty Chmielewskiej, Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach Cezarego Arciszewskiego, Przewodniczącej Komisji Edukacji i Kultury Danuty Chylewskiej-Kęsy i Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Agnieszki Bąk, wzięli udział przedstawiciele Partnerów Projektu:

– Partner Branżowy – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego na czele z Prezesem mgr inż. Jerzym Klimczakiem

– Partner Dodatkowy – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na czele z Prorektorem ds. organizacji i rozwoju, prof. ZUT, dr hab. inż. Krzysztofem Pietrusewiczem

– Partner przy realizacji projektu – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na czele z Członkiem Zarządu Anną Tarocińską.

Realizatora projektu – Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach reprezentowała Dyrektor Agata Jarymowicz i Wicedyrektor Monika Przychodniak-Loga. Grupę Azoty Polyolefins S.A. reprezentował Prezes Zarządu dr Andrzej Niewiński, a Grupę Azoty Police Serwis sp. z o.o. Prezes Zarządu Paweł Strzelczyk.

Na realizację projektu Powiat Policki otrzymał dofinansowanie w kwocie 13 000 000,00 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Całkowita wartość projektu wynosi 15 244 800,00 zł.

Liderem Projektu jest Powiat Policki, a realizatorem Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.

Zakres inwestycji obejmuje utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU), realizującego koncepcję Centrów Doskonalenia Zawodowego (CoVEs).

Głównym celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży chemicznej, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Policach z dziedziny przemysłu chemicznego.

W tym celu wybudowany zostanie nowy budynek jednokondygnacyjny wraz z konieczną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Planowana powierzchnia użytkowa budynku to 1086,22 m2. Budynek BCU projektowany i wykonany będzie jako obiekt pasywny i zgodny z zasadą DNSH, zgodny ze standardem budynków o niemal zerowym zużyciu energii. W budynku powstanie 6 pracowni chemicznych oraz 2 pracownie komputerowe.

Centrum powstanie przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Policki. W szkole jest prowadzone kształcenie zawodowe w zawodzie technik technologii chemicznej.

Projekt pod nazwą „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” został podzielony na trzy etapy:

– I etap: stworzenie BCU w przemyśle chemicznym – między innymi: realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, nadzór nad wykonaniem robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku BCU, zakup wyposażenia pomieszczeń i pracowni planowanych do utworzenia w BCU, powołanie BCU i włączenie do Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

– II etap: wsparcie funkcjonowania BCU – między innymi: zatrudnienie pracowników BCU, powołanie Rady BCU, prowadzenie szkoleń, kursów i egzaminów, organizacja staży, spotkania z pracodawcami, prowadzenie doradztwa

– III etap: zarządzanie projektem – między innymi: koordynowanie realizacji projektu, postępowania przetargowe, nadzór nad inwestycją, zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Planowana data zakończenia projektu to 30 czerwca 2026 r.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Podpisano list intencyjny z Politechniką Morską w Szczecinie

W czwartek 13 kwietnia w siedzibie Politechniki Morskiej w Szczecinie podpisano list intencyjny dotyczący realizacji przez Powiat Policki projektu pod nazwą „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”.

Opublikowane

w dniu

List intencyjny podpisali Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka i Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie Wojciech Ślączka, w obecności Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Bogusławy Szulc, Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Tadeusza Łukasiuka, Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Urszuli Ciok-Piotrowskiej i dr inż. Grzegorza Stępnia z Katedry Geodezji i Pomiarów Offshore Politechniki Morskiej.

W ramach listu intencyjnego, eksperci Politechniki Morskiej w Szczecinie pomogą w realizacji projektu poprzez monitoring geodezyjny, w którym wykorzystywane będą nowoczesne technologie pomiarowe (drony, odczyty laserowe, wizualizacje 3D).

Określenie przez pracowników Politechniki Morskiej objętości pryzm odpadów przeznaczonych do usunięcia znacznie ułatwiło podpisanie korzystnej umowy z wykonawcą projektu na realizację rekultywacji terenu przy ulicy Kamiennej. W tym przypadku współpraca środowiska naukowego i samorządowego przyniosła wymierne korzyści i mam nadzieję, że dalsze współdziałanie jeszcze bardziej się rozwinie – mówiła Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka.

Współpraca Starostwa Powiatowego w Policach i Politechniki Morskiej w Szczecinie ma obejmować także przedsięwzięcia o charakterze dydaktycznym, naukowo-badawczym oraz administracyjno-gospodarczym.

Podjęte zostaną działania, które będą wspierać i upowszechniać nowoczesne metody pomiarowe i obliczeniowe w środowisku geodezyjnym na terenie Powiatu Polickiego.

Podczas spotkania podjęto także temat dalszej współpracy w zakresie praktyk studenckich w powiatowym urzędzie.

Tekst: Politechnika Morska w Szczecinie, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Politechnika Morska w Szczecinie

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie