Powiat Policki

Dyżury pedagogów i psychologów dla Mieszkańców Powiatu Polickiego

W związku z zaistniałą sytuacją, Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Policach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie uruchomili dla Mieszkańców Powiatu Polickiego dyżury psychologów i pedagogów.

Opublikowane

w dniu

Poniedziałek
Jakub Piekarski – psycholog – godz. 15.30 – 19.30

Karolina Guzmiega – psycholog – godz. 12.00 – 17.00

  • telefon 515 314 760

Sylwia Mieszała – pedagog – godz. 12.00 – 17.00

  • telefon 515 314 651

Wtorek
Monika Andrzejewska – pedagog – godz. 12.00 – 17.00

  • telefon 661 637 090

Środa
Małgorzata Kruszyńska-Kryszak – pedagog – godz. 12.00 – 17.00

  • telefon 515 314 651

Karolina Guzmiega – psycholog – godz. 12.00 – 17.00

  • telefon 515 314 760

Czwartek
Agnieszka Chmiel – psycholog – godz. 12.00 – 17.00

  • telefon 660 453 088

Piątek
Monika Andrzejewska – pedagog – godz. 12.00 – 17.00

  • telefon 661 637 090

Jakub Piekarski – psycholog – godz. 9.00 – 14.00

Ponadto informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach uruchomiła dyżury telefoniczne dla osób, które odczuwają potrzebę wsparcia (psychologicznego, emocjonalnego) w sytuacji kryzysu.

Każdego dnia w godzinach 10:00 – 14:00 można skontaktować się z dyżurującymi specjalistami pod numerem telefonu 501 422 481 lub 660 092 909.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach przypomina o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej dla osób odczuwających potrzebę wsparcia. Całodobowy numer kontaktowy: 603 083 020

Reklama

Powiat Policki

Nowe perspektywy rozwoju turystyki w powiecie polickim zapowiada Shivan Fate, starosta policki

Powiat policki znajdzie się niebawem na turystycznej mapie regionu z nowymi atrakcjami, o czym wypowiedział się w Radio Szczecin starosta Shivan Fate w programie „Rozmowy pod Krawatem”. W planach jest uruchomienie punktu wydawania paszportów, a także ambitne projekty infrastrukturalne, które mają na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej Nowego Warpna oraz całego powiatu.

Opublikowane

w dniu

Starosta Fate ogłosił nadchodzące otwarcie punktu paszportowego w Policach, umożliwiające mieszkańcom oszczędność czasu i wygodę w załatwianiu formalności paszportowych. Otwarcie punktu jest planowane na okres wakacyjny, choć dokładna data jeszcze nie została ustalona.

Ambitne projekty łączą również Nowe Warpno z Altwarp w Niemczech, gdzie rozważane są opcje połączenia mostem dla pieszych i rowerzystów lub wprowadzenie promów również dla tej grupy turystów. Te pomysły mają kluczowe znaczenie dla integracji szlaków turystycznych i rozwoju turystyki transgranicznej, a starosta podkreśla ich historyczne korzenie i potencjał w rozwijaniu atrakcyjności nie tylko lokalnej, ale także Szczecina i regionów sąsiednich.

Ponadto, starosta został zapytany o swoje podejście do problemu „dziurawych” dróg, które niewątpliwie wpływają na obraz powiatu w oczach turystów oraz mieszkańców. Shivan Fate zobowiązał się także do skupienia uwagi na wzroście jakości usług społecznych w powiecie oraz na planach dotyczących budowy tunelu Police-Święta, który miałby być częścią zachodniego obejścia Szczecina.

 

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Nowy program ZUL „Postaw na rozwój zawodowy” wspiera osoby niepełnosprawne

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy (ZUL) w Mierzynie rozpoczął realizację projektu „Postaw na rozwój zawodowy”, skierowanego do osób z niepełnosprawnościami z województwa zachodniopomorskiego. Program prowadzony we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ma na celu aktywizację zawodową beneficjentów. Trwająca do końca marca 2025 inicjatywa przewiduje kompleksowe wsparcie, obejmujące indywidualne doradztwo zawodowe i prawne, warsztaty grupowe, poszukiwanie zatrudnienia oraz staże zawodowe.

Opublikowane

w dniu

Projekt jest adresowany do 40 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które otrzymają szansę na zwiększenie swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Oferowane działania obejmują także wsparcie psychologiczne oraz zajęcia z zakresu integracji społecznej. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania, dobieranym do specyficznych potrzeb i możliwości rozwojowych.

Dodatkowe korzyści płynące z udziału w programie to między innymi finansowanie szkoleń zawodowych do kwoty 2000 zł, stypendia szkoleniowe i stażowe, czy częściowa refundacja kosztów dojazdu. Prace nad projektem będą prowadzone w siedzibie ZUL w Mierzynie oraz w Szczecinku.

Rekrutacja uczestników jest już otwarta i będzie trwała do chwili zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów, nie więcej jednak niż 40 osób. Potencjalni uczestnicy mogą składać zgłoszenia za pośrednictwem znajdującego się w Internecie formularza zgłoszeniowego, jak również osobiście w biurze projektu.

Więcej informacji na temat bieżących działań Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego jest dostępna na stronie www.zul.org.pl oraz na profilu Uniwersytetu na platformie Facebook. Organizatorzy programu licznie zapraszają do skorzystania z oferty.

 

Czytaj dalej

Powiat Policki

Dwa przetargi na nieruchomości Powiatu Polickiego

Powiat Policki ogłosił przetargi na sprzedaż dwóch nieruchomości. Pierwszym obiektem jest zespół budynków położony w Policach przy ul. Korczaka, należący do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, o łącznej powierzchni użytkowej 278,50 m². Drugi przedmiot przetargu to nieruchomość zlokalizowana przy ul. Kresowej, zarządzana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie na działce nr 6/1 znajduje się budynek o powierzchni użytkowej 287 m². Do tego zestawu należy również przyległa działka nr 3314, która jest niezabudowana, granicząca bezpośrednio z działką 6/1 i działką 756/1 będącą lasem.

Opublikowane

w dniu

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 w pokoju nr 129 (I piętro) lub telefonicznie pod nr (91) 42–47–994.

 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie