Gmina Dobra

Dym z komina – czy świadczy o spalaniu odpadów?

Od początku sezonu grzewczego do Straży Gminnej w Dobrej wpływają zgłoszenia dotyczące podejrzenia spalania odpadów w piecach. Uzasadniane to jest zawsze wydobywającym się dymem z komina. Niektóre wskazywane adresy były już wielokrotnie kontrolowane. W zdecydowanej większości przypadkach nie ujawniono aby w piecach spalane były odpady, pomimo, iż naocznie stwierdzano wydobywający się z komina cuchnący dym.

Opublikowane

w dniu

Z każdej kontroli sporządzany jest protokół i dokumentacja fotograficzna. Najwięcej przypadków, w których faktycznie strażnicy gminni potwierdzali mocne dymienie z komina, w tym nieprzyjemny zapach dotyczyło spalania w piecach węgla. W każdym przypadku w trakcie przeprowadzanej kontroli strażnicy gminni proszą także o okazanie aktualnego potwierdzenia przeglądu komina przez kominiarza. Przy braku dawany jest krótki termin na wykonanie stosownego przeglądu, wraz z informacją, iż przy braku jego wykonania powiadomiony zostanie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – strażnicy gminni nie posiadają uprawnień do ukarania za brak przeglądu.

W kilku przypadkach zgłoszenia mieszkańców jednoznacznie wskazywały na spalanie odpadów, ale w efekcie kontroli stwierdzono, że dom ogrzewany jest piecem gazowym, a jedynym dodatkowym źródłem ogrzewania jest kominek w salonie, w którym w trakcie kontroli palono czystym drewnem. Podobnie w jednej z nieruchomości nowoczesny piec na pellet z dmuchawą i podajnikiem w trakcie rozpalania przez około 20-30 minut powoduje duże zadymienie okolicy.

Od 1 maja 2019 roku w naszym województwie funkcjonuje zakaz spalania węgla brunatnego a także paliw stałych niesortowanych niepoddanych procesowi wzbogacania oraz mieszanin węgla o zróżnicowanym uziarnieniu niespełniających wymagań jakościowych. W praktyce zakaz spalania obejmuje:

  • Węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla,
  • muły węglowe i flotokoncentraty węglowe, tj. paliwa o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem,
  • dowolną mieszaninę paliw z dodatkiem lub bez dodatku innych substancji, zawierającą mniej niż 85% węgla kamiennego.

Brak jest zakazu spalania innych paliw stałych, w tym najpopularniejszego węgla kamiennego. W praktyce, co wynika z wieloletnich kontroli nieruchomości, każdy piec na paliwo stałe, nawet kominek w trakcie rozpalania, do czasu nagrzania się komina powoduje przez okres do 30 minut duże zadymienie. Stopień zadymienia jest uzależniony od panujących warunków atmosferycznych, przy niskim ciśnieniu, bezwietrznej pogodzie takie zadymienie jest o wiele większe. Dotychczas jedynie sejmik województwa małopolskiego w mieście Kraków wprowadził zakaz spalania paliw stałych, natomiast w województwie mazowieckim sejmik wprowadził zakaz spalania biomasy drzewnej w kominkach, piecach kominkowych, piecykach ozdobnych w dni, w które przekroczony zostanie poziom pyłów 50 μm/m3.

Od dnia 12 października zgodnie z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego wszystkie straże gminne/miejskie realizują swoje zadania głównie w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19. Realizowane jest to w ramach wspólnych służb z Policją lub samodzielnie, ale poprzez bezpośrednie zlecanie realizacji określonych czynności przez Policję. Wojewoda jednocześnie polecił ograniczyć do niezbędnego minimum realizacje innych zadań, w tym także kontroli nieruchomości w zakresie spalania odpadów. Z tego względu kontrole takie będą prowadzone tylko w sytuacjach, gdzie z opisu zdarzenia i przeprowadzonych ustaleń będzie wynikało faktyczne duże prawdopodobieństwo spalania w piecu odpadów.

Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Andrzej Budzyński

Gmina Dobra

Drugą turę wyborów w Gminie Dobra rozstrzygną Zagrodzka i Napiwodzka

Żaden z kandydatów na stanowisko wójta DObrej nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, co oznacza konieczność przeprowadzenia drugiej tury wyborów. Najwięcej poparcia w pierwszej turze zdobyła Magdalena Zagrodzka, która otrzymała 4 781 głosów. Drugą pozycję zajęła Joanna Napiwodzka z Koalicji Obywatelskiej, z wynikiem 2 203 głosów. To właśnie te dwie kandydatki zmierzą się w walce o fotel wójta Gminy Dobra w najbliższym czasie.

Opublikowane

w dniu

Na trzecim miejscu uplasował się Grzegorz Śliwiński, który był popierany przez dotychczasową wójt Teresę Derę. Jego kandydaturę poparło 1 933 wyborców. Waldemar Kitlas, z wynikiem 1 675 głosów, zajął czwartą pozycję. Lista kandydatów zamyka Bogusław Kozioł z wynikiem 914 głosów. Mieszkańcy Gminy Dobra po raz kolejny będą mieli okazję wybrać wójta w drugiej turze wyborów. Data drugiej tury zostanie podana przez komisję w najbliższym czasie.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

KITLAS zamierza wprowadzić KOROZ – Co to jest?

Waldemar Kitlas kandydat na wójta gminy Dobra zamierza wprowadzić w przypadku zwycięstwa w wyborach samorządowych system KOROZ (Kontenerowy Organiczny Recykling Odpadów Zielonych). Jak twierdzi kandydat na wójta KOROZ przyczyni się do redukcji opłat za odpady komunalne aż do 30% oraz będzie możliwość oddawania odpadów zielonych w nieograniczonej ilości.

Opublikowane

w dniu

Zainwestujemy Wasze podatki w KOROZ (Kontenerowy Organiczny Recykling Odpadów Zielonych) i przez lata będziecie korzystać z tej inwestycji, płacąc za śmieci dużo mniej oraz oddając odpad zielony za przysłowiową złotówkę – pisze na stronie kitlas.pl/koroz kandydat na wójta

Waldemar Kitlas zamieścił na swojej stronie internetowej dokładny opis przedsięwzięcia i biznesplan. Z powyższego wynika, że nie jest to tylko obietnica wyborcza, ale dokładnie przemyślany plan działania w przyszłości.

KOROZ to nic innego jak znana już i sprawdzona technologia przetwarzania odpadów zielonych, które to stanowią w gminie Dobra aż 30% kosztów utylizacji odpadów komunalnych to jest 3 miliony 750 tyś złotych. Utylizacja odpadów w własnym zakresie, jak twierdzi Waldemar Kitlas przyczyni się do znacznych oszczędności, które chce przekazać bezpośrednio mieszkańcom. Przetwarzaniem odpadów zielonych ma zająć się Samorządowy Zakład Komunalny (jednostka budżetowa), a inwestycja w bioreaktory do przetwarzania odpadu zielonego wyniesie około 6 milionów złotych.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Dobra: Rusza nabór przedstawicieli do Zespołu ds. budżetu obywatelskiego na rok 2025

Opublikowane

w dniu

Nabór przeprowadzony zostanie w dniach 26.03.2024 – 19.04.2024 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 19.04.2024 r., na załączonym formularzu. Formularz dostępny jest także w siedzibie Urzędu Gminy.

Zgłoszenia przyjmowane będą:

  • w sekretariacie Urzędu Gminy Dobra przy ulicy Szczecińskiej 16a lub
  • w formie elektronicznej na adres: gmina@dobraszczecinska.pl

Nabór przeprowadzony zostanie wśród grup:

  • mieszkańcy gminy;
  • członkowie organizacji pozarządowej

O przynależności do poszczególnej grupy decyduje kandydat poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 91 441 05 41.

Zapraszamy do aktywnego udziału w rozwoju naszej Gminy.

Zarządzenie Nr 54/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących naboru członków Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2025 >> pobierz (pdf)

Formularz zgłoszeniowy >> pobierz (pdf) | pobierz (doc)

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie