Gmina Dobra

Dym z komina – czy świadczy o spalaniu odpadów?

Od początku sezonu grzewczego do Straży Gminnej w Dobrej wpływają zgłoszenia dotyczące podejrzenia spalania odpadów w piecach. Uzasadniane to jest zawsze wydobywającym się dymem z komina. Niektóre wskazywane adresy były już wielokrotnie kontrolowane. W zdecydowanej większości przypadkach nie ujawniono aby w piecach spalane były odpady, pomimo, iż naocznie stwierdzano wydobywający się z komina cuchnący dym.

Opublikowane

w dniu

Z każdej kontroli sporządzany jest protokół i dokumentacja fotograficzna. Najwięcej przypadków, w których faktycznie strażnicy gminni potwierdzali mocne dymienie z komina, w tym nieprzyjemny zapach dotyczyło spalania w piecach węgla. W każdym przypadku w trakcie przeprowadzanej kontroli strażnicy gminni proszą także o okazanie aktualnego potwierdzenia przeglądu komina przez kominiarza. Przy braku dawany jest krótki termin na wykonanie stosownego przeglądu, wraz z informacją, iż przy braku jego wykonania powiadomiony zostanie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – strażnicy gminni nie posiadają uprawnień do ukarania za brak przeglądu.

W kilku przypadkach zgłoszenia mieszkańców jednoznacznie wskazywały na spalanie odpadów, ale w efekcie kontroli stwierdzono, że dom ogrzewany jest piecem gazowym, a jedynym dodatkowym źródłem ogrzewania jest kominek w salonie, w którym w trakcie kontroli palono czystym drewnem. Podobnie w jednej z nieruchomości nowoczesny piec na pellet z dmuchawą i podajnikiem w trakcie rozpalania przez około 20-30 minut powoduje duże zadymienie okolicy.

Od 1 maja 2019 roku w naszym województwie funkcjonuje zakaz spalania węgla brunatnego a także paliw stałych niesortowanych niepoddanych procesowi wzbogacania oraz mieszanin węgla o zróżnicowanym uziarnieniu niespełniających wymagań jakościowych. W praktyce zakaz spalania obejmuje:

  • Węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla,
  • muły węglowe i flotokoncentraty węglowe, tj. paliwa o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem,
  • dowolną mieszaninę paliw z dodatkiem lub bez dodatku innych substancji, zawierającą mniej niż 85% węgla kamiennego.

Brak jest zakazu spalania innych paliw stałych, w tym najpopularniejszego węgla kamiennego. W praktyce, co wynika z wieloletnich kontroli nieruchomości, każdy piec na paliwo stałe, nawet kominek w trakcie rozpalania, do czasu nagrzania się komina powoduje przez okres do 30 minut duże zadymienie. Stopień zadymienia jest uzależniony od panujących warunków atmosferycznych, przy niskim ciśnieniu, bezwietrznej pogodzie takie zadymienie jest o wiele większe. Dotychczas jedynie sejmik województwa małopolskiego w mieście Kraków wprowadził zakaz spalania paliw stałych, natomiast w województwie mazowieckim sejmik wprowadził zakaz spalania biomasy drzewnej w kominkach, piecach kominkowych, piecykach ozdobnych w dni, w które przekroczony zostanie poziom pyłów 50 μm/m3.

Od dnia 12 października zgodnie z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego wszystkie straże gminne/miejskie realizują swoje zadania głównie w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19. Realizowane jest to w ramach wspólnych służb z Policją lub samodzielnie, ale poprzez bezpośrednie zlecanie realizacji określonych czynności przez Policję. Wojewoda jednocześnie polecił ograniczyć do niezbędnego minimum realizacje innych zadań, w tym także kontroli nieruchomości w zakresie spalania odpadów. Z tego względu kontrole takie będą prowadzone tylko w sytuacjach, gdzie z opisu zdarzenia i przeprowadzonych ustaleń będzie wynikało faktyczne duże prawdopodobieństwo spalania w piecu odpadów.

Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Andrzej Budzyński

Gmina Dobra

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Kociaki czekają na adopcję

Prawie 100 kocich maluchów i starszaków czeka na adopcje w kocim przedszkolu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. Wszystkie są zaszczepione, odrobaczone, zachipowane i gotowe do przytulania. Każdy koci maluch ma zagwarantowaną darmową sterylizację i kastrację w terminie 6 miesięcy od dnia adopcji.

Opublikowane

w dniu

Zapraszamy serdecznie do odwiedzania Domu Kota i wybrania jednego, dwóch, a może i trzech przytulasków.

Dziękujemy bardzo za otrzymane od Państwa podarunki takie jak: koce, poszewki, ręczniki, karmę – mówi Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, Katarzyna Hermanowicz. Wszystkie znalazły już miejsce w kocich i psich pomieszczeniach. Jeżeli jeszcze zechcecie podarować coś naszym podopiecznym, z przyjemnością przyjmiemy mokrą i suchą karmę dla kociąt oraz karmę gastro (pełnoporcjowa karma dietetyczna dla kociąt). Z góry pięknie dziękujemy w imieniu naszych kociaków i zapraszamy do odwiedzania schroniska. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do soboty w godz. 10.30-15.30.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Budowa drogi ul. Piaskowa

Przekazano plac budowy na zadanie pn.:”Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą oraz przebudową istniejącego rowu melioracyjnego” Zadanie jest dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadanie pn.: „Wołczkowo – budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą”.

Opublikowane

w dniu

Zadanie polega na budowie ul. Piaskowej w Wołczkowie (od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z ul. Agawy), jako drogi kategorii gminnej o długości ok. 912,58 m i szer. 5,5 m z kostki brukowej betonowej z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej wraz z jednostronnym chodnikiem, zjazdami do przyległych posesji i skrzyżowaniami z innymi drogami publicznymi. Budowa drogi obejmuje również budowę oświetlenia ulicznego, odcinka kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci teletechnicznej i istniejącego oświetlenia oraz niezbędną wycinkę i zastępcze nasadzenia drzew.

Ponadto zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Siewnej i Piaskowej do wylotu do Strugi Wołkowskiej przy ul. Zielonej w Redlicy (z przebudową rowów). Przebudowa rowów i budowa odcinka kanalizacji deszczowej jest pierwszym etapem budowy kanalizacji deszczowej mającej służyć do odwodnienia tej części Wołczkowa.

Wykonawca prac: MDB Sp z o.o., ul. Łukasińskiego 9, 71-254 Szczecin.

Wartość prac: 13 438 8892,50 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 029 323,43 zł

Termin wykonania prac: 26.08.2023r.

Kierownik WKI

Tomasz Kakowski

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Budowa odprowadzenie wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 milionów zł z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD „Budowa odprowadzenie wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Mierzynie”.

Opublikowane

w dniu

W lipcu br. została podpisana umowa na roboty budowlane. Wykonawcą prac jest firma: MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur.

Zakres inwestycji:

 budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią wód deszczowych,

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, zasilaniem przepompowni i drogą dojazdową do zbiornika oraz

– przebudowa istniejącej nawierzchni ul. Kolorowej w Mierzynie wraz z likwidacją kolizji,

Termin realizacji 12 m-cy od podpisania umowy.

Wartość umowy: 9 689 499,64 zł brutto

 

Kierownik WKI

Tomasz Kakowski

 

 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie