Gmina Dobra

Dołuje: Integracyjne spotkanie mieszkańców z uchodźcami z Ukrainy

Specjały polskiej, ukraińskiej i białoruskiej kuchni; pokazy kulinarne i florystyczne; rodzinne warsztaty; konkursy i zabawy dla dzieci; koncert zespołu TYMCZASEM oraz Aliny Akulieh i Victorii Ilchenko, stały się przyczynkiem do spotkania i integracji mieszkańców gminy Dobra z uchodźcami z Ukrainy.

Opublikowane

w dniu

Dzięki zaangażowaniu organizacji pozarządowych, wsparciu Gminy Dobra, Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej oraz ludzi o wielkich sercach, udało się zebrać środki w wysokości 4 334,74 zł i przekazać je dla Związku Ukraińców w Polsce, na pomoc dla Ukrainy. Kwota ta została uzyskana tylko ze sprzedaży rękodzieła i potraw przygotowanych przez przedstawicieli organizatorów oraz ciast i innych smakołyków przekazanych przez mieszkańców naszej gminy. Goście z Ukrainy mogli sprzedawać swoje wyroby na rzecz utrzymania swoich rodzin w Polsce oraz w Ukrainie. Tym samym łączna kwota uzyskana podczas wydarzenia była kilkakrotnie wyższa.

– Serdecznie Państwu dziękujemy za udział w naszym wspólnym wydarzeniu, wsparcie finansowe i organizacyjne, a przede wszystkim za życzliwość i cudowną atmosferę – mówi Izabela Dryjańska ze Stowarzyszenia Carpe diem. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich naszych partnerów, bo bez Was ta akcja nie miałaby szans powodzenia. Dziękujemy Kreatywne Wtorki – Koło Gospodyń Wiejskich w Dołujach i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje-Koscino, za wszystkie pyszne potrawy i wspólną organizację; Stowarzyszeniu Czabor za kuchnię białoruską i dbałość o udział w wydarzeniu ukraińskich gości; Gminie Dobra i strażakom z OSP Wołczkowo i OSP Dobra, za udostępnienie namiotów i ich wyposażenia oraz pomoc organizacyjną i dbałość o bezpieczeństwo i porządek w czasie trwania pikniku; Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za udostępnienie placu, pomieszczeń i wszystkich mediów dla potrzeb realizacji wydarzenia oraz pomoc organizacyjną i pyszne ciasta; kadrze pedagogicznej, rodzicom i dzieciom Publicznego Punktu Przedszkolnemu w Dołujach za przygotowanie rękodzieła na jarmark na rzecz Ukrainy; opiekunowi i wolontariuszom ze Szkolnego Koła Wolontariatu Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach za pomoc w organizacji wydarzenia (cieszymy się z udziału tak młodych społeczników); Motocyklistom Black Sprocket, LZS Skarbimierzyce i Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy za domowe ciasta, słodkości i pomoc organizacyjną; Refugees Szczecin za sfinansowanie paliwa dla ukraińskich kierowców; właścicielom Baru U Urbana za pyszny żurek; właścicielom Pierogarnia Lubieszyn za udostępnienie sprzętów cateringowych; Państwu Czesławie i Czesławowi Ankudowiczom za udostępnienie kuchni, urządzeń kuchennych i naczyń dla przygotowujących potrawy gości z Ukrainy oraz za przysmaki polskiej kuchni; Państwu Joannie i Pawłowi Świechowiczom za sfinansowanie artykułów spożywczych i jednorazowych naczyń.

Reklama

Gmina Dobra

Informacja o dodatku węglowym

Opublikowane

w dniu

W dniu 5 sierpnia 2022r. Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym. W chwili obecnej ustawa oczekuje na podpis prezydenta, który ma na to czas do 26 sierpnia br.  Po podpisaniu ustawy i ogłoszeniu w dzienniku ustaw będzie można składać wnioski. Wszelkie informacje odnośnie terminu i miejsca składania wniosków będziemy podawać na bieżąco.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Krystyna Ryszkiewicz

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Rusza przygotowywanie dokumentacji dla obwodnicy Mierzyna

Drogę zaprojektuje Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu w ramach umowy o wartości 2,79 mln zł. Kontrakt z biurem projektowym został zawarty wspólnie przez GDDKiA i Miasto Szczecin. Połowa trasy o łącznej długości 4,8 km leży na terenie Szczecina, dlatego wymagane są wspólne przygotowania i późniejsza realizacja tej inwestycji. Ramy współpracy zostały ustalone w podpisanym w styczniu tego roku porozumieniu.

Opublikowane

w dniu

Projektant ma 12 miesięcy na wykonanie badań podłoża i opracowanie projektu budowlanego oraz dodatkowe 3 miesiące na opracowanie projektów wykonawczych.

Dojazd do Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Obecnie DK10, wychodząca ze Szczecina w stronę granicy polsko-niemieckiej, przebiega przez gęsto zabudowaną miejscowość Mierzyn. Na drodze codziennie, w godzinach szczytu, tworzą się korki. Na połączeniu DK10 z planowaną Zachodnią Obwodnicą Szczecina (ZOS) powstanie węzeł Dołuje, który będzie jednym z głównych połączeń z centrum Szczecina.

Biegnąca obecnie przez Mierzyn DK10 nie byłaby w stanie obsłużyć dodatkowego ruchu, dlatego potrzebny jest nowy przebieg tej drogi. Zapewni on właściwy dojazd do obwodnicy Szczecina. Inwestycja przewidziana jest do realizacji łącznie z ZOS.

Nowa trasa ominie Mierzyn od północy

Początkiem drogi od strony Szczecina będzie skrzyżowanie na końcu ulicy Ku Słońcu w rejonie istniejącego centrum handlowego. Ten początkowy fragment, o długości ponad 200 metrów, to teren miasta Szczecin. Dalej trasa będzie biegła w kierunku północnym do połączenia ulic Topolowej i Łukasińskiego. Za ten odcinek o długości ok. 1,2 km będzie odpowiedzialna GDDKiA. Dalej trasa ponownie wejdzie na teren Szczecina i będzie biegła w kierunku zachodnim, przechodząc częściowo przez teren ogródków działkowych. Na połączeniu z ul. Nasienną planowane jest rondo. Po około 2,1 km droga opuści teren miasta. Dalej nowa DK10 po pokonaniu około 1,3 km dotrze do węzła Dołuje. Ten ostatni fragment leżeć będzie w gestii GDDKiA.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Kolejne przypadki wandalizmu w gminie Dobra

W gminie Dobra notorycznie dochodzi do aktów wandalizmu. Dewastowane są wiaty przystankowe, tablice informacyjne, kosze na śmieci, kontenery socjalne, ławki oraz urządzenia do ćwiczeń. Nie bądźmy obojętni i zdecydowanie reagujmy na przypadki niszczenia wspólnego mienia.

Opublikowane

w dniu

Na terenie gminy Dobra często dochodzi do aktów wandalizmu. Najczęściej jest to tzw. pseudograffiti, czyli po prostu mazanie farbami w sprayu wiat przystankowych, kontenerów, ławek, a nawet urządzeń do zabaw i ćwiczeń. Zdarzają się też przypadki niszczenia regulaminów czy wyrywania tablic informacyjnych.

W zeszłym tygodniu pomazano farbami ławki, stół do ping-ponga i urządzenia do ćwiczeń na terenie Orlika w Dobrej. Zniszczono też stojak z regulaminem.

Do przypadków wandalizmu dochodzi też w innych miejscowościach gminy Dobra. W Bezrzeczu na terenie rekreacyjnym pomazano farbami budynek socjalny, skrzynki elektryczne, zniszczono tablicę z regulaminem na pumptracku, a nawet próbowano podpalić sztuczną nawierzchnię nowego boiska. W Dobrej zniszczono elewację nowego budynku szatni przy boisku na ul. Sportowej, a w Stolcu wyrwano bramę prowadzącą na teren rekreacyjny z plażą.

Nie bądźmy obojętni na przypadki wandalizmu. Jeżeli jesteśmy świadkami, możemy zawsze zrobić zdjęcie sprawcom i przesłać do Straży Gminnej w Dobrej pod nr tel. 501 701 076 lub mailem na adres strazgminna@dobraszczecinska.pl. Walczmy z wandalizmem i wspólnie dbajmy o nasze gminne mienie – apelują pracownicy Urzędu Gminy Dobra.

Nasza obojętność oznacza przyzwolenie na takie zachowania. Nie bójmy się więc reagować.

Umyślne niszczenie publicznego mienia jest przestępstwem. Każdy kto niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku cudzą rzecz podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Tekst: www.gminadobra24.pl

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie