Powiat Policki

Dodatkowe fundusze na likwidację składowiska odpadów w Policach

Dodatkowe dziesięć milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie otrzymało Starostwo Powiatowe w Policach na likwidację składowiska odpadów przy ulicy Kamiennej.

Opublikowane

w dniu

Powiat Policki 10 maja ub.r.  podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Kamiennej w Policach”. Pierwotna kwota dofinansowania w formie bezzwrotnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiła 15,3 miliona złotych. Pozostała kwota pochodziła z budżetu Powiatu Polickiego w kwocie około 1,9 miliona złotych i Gminy Police w kwocie około 800 tysięcy złotych. Łącznie dawało to kwotę 18 milionów złotych.

Niestety propozycje firm w trzech postępowaniach przetargowych przewyższały kwotę zabezpieczoną na ten cel.

Te przetargi były w różnych formach. Były propozycje posadowienia instalacji i odzysku na miejscu, bądź też segregacji i transportu niewłaściwie składowanych odpadów. Te przetargi nie dawały pozytywnego efektu – mówił Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Otwarcie ofert z czwartego postępowania, które nastąpiło w czwartek 5 maja wskazało dwie firmy: z Poznania i Szczecina, które są zainteresowane usunięciem niewłaściwie składowanych odpadów. Ostateczna informacja o wyłonieniu wykonawcy będzie znana pod koniec maja br.

Dokładnie przedwczoraj, w środę 4 maja, podpisaliśmy aneks do umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dodatkowe 10 milionów złotych. Narodowy Fundusz obserwując sytuację i dostając od nas bieżące sprawozdania wiedział o tym, że sytuacja gospodarcza uległa zmianie i nie było nas stać, by rozstrzygnąć przetarg dokładając kolejne 8 milionów złotych – dodał Starosta Policki.

Aktualnie łączna kwota dofinansowania wynosi 25 milionów 300 tysięcy złotych.

Uzyskaliśmy także prolongatę terminu o pół roku czyli do 31 grudnia 2023 roku – dodał Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach: usunięcie nielegalnie składowanych odpadów i rekultywacja terenu. Usunięcie nielegalnie składowanych odpadów odbywać się będzie metodą segregacji i transportu.

Rekultywacja terenu odbywać się będzie etapowo. Na terenie wywiezionych odpadów będą nowe nasadzenia, przestrzenie rekreacyjne o charakterze parkowym. Okres trwałości projektu wynosi 5 lat, i przez ten czas taką funkcję będzie spełniał ten teren – mówiła Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka.

Gmina Dobra

Powstanie przejście dla pieszych i perony autobusowe w Grzepnicy

Powiat Policki przystąpił do realizacji kolejnego etapu modernizacji infrastruktury komunikacyjnej. W miejscowości Grzepnica, w ramach zapowiedzianej inwestycji, powstaną dwa nowe perony autobusowe. Umowa na wykonanie projektu budowlanego została podpisana, a jej zakres obejmie nie tylko same perony, ale również szereg dodatkowych elementów mających na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżujących.

Opublikowane

w dniu

Perony autobusowe zlokalizowane zostaną w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z, łączącej Dobrą z Bartoszewem, nieopodal ul. Rezydenckiej. Projekt przewiduje także budowę nowego chodnika, który umożliwi bezpieczne dotarcie pieszych z przystanków do przejścia dla pieszych. Ponadto, zaprojektowane zostanie przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, co zwiększy widoczność i bezpieczeństwo na drodze. Istotnym elementem projektu będzie również doświetlenie dla pieszych, które poprawi widoczność po zmroku.

Inwestycja realizowana będzie we współpracy z Gminą Dobra. Dzięki nowym peronom autobusowym mieszkańcy Grzepnicy oraz okolicznych miejscowości zyskają wyżej poziom dostępności komunikacyjnej, co przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności regionu. Prace projektowe to pierwszy krok ku realizacji długo oczekiwanej przez lokalną społeczność inwestycji, która wpłynie na poprawę warunków podróży oraz infrastruktury drogowej.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Powstanie projekt budowlany modernizacji odcinka drogi powiatowej Buk-Rzędziny

Powiat Policki inicjuje znaczące działania w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego i komfortu mieszkańców. W bliskiej perspektywie czasowej ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na realizację projektu budowlanego odcinka drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Buk a Łęgi.

Opublikowane

w dniu

Obecna struktura jezdni, charakteryzująca się licznymi ubytkami oraz niewystarczającą szerokością uniemożliwiającą bezproblemowe mijanie się pojazdów, jest źródłem zagrożeń dla użytkowników tej trasy. Starosta Policki, Andrzej Bednarek, podkreśla wagę procedury, która ma na celu przygotowanie projektu budowlanego mającego na celu kompleksową modernizację wymienionego odcinka.

W ramach prac projektowych zaplanowano szeroki wachlarz usprawnień. Do najważniejszych należy przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3907Z i 3909Z w miejscowości Buk, urządzenie i modernizacja istniejących chodników oraz infrastruktury dla rowerzystów. Projekt uwzględnia również budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę zjazdów, jak i organizację miejsc postojowych. Kluczowym elementem będzie również poszerzenie konstrukcji jezdni do sześciu metrów, co znacząco wpłynie na poprawę warunków ruchu.

Powiat Policki zobowiązuje się do rozwiązania kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym w ramach projektu. Planowane działania mają kluczowe znaczenie dla podniesienia standardów bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, jak również wszystkich użytkowników drogi. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i harmonogramu prac zostaną zaprezentowane wkrótce.

Czytaj dalej

Gmina Kołbaskowo

Nadchodzi remont głównej drogi w Ustowie

Starostwo Powiatu Polickiego ogłosiło, że planowany jest remont głównej drogi w miejscowości Ustowo – ostatniego odcinka trasy łączącej Szczecin z Siadłem Górnym. Obecna kondycja kilometrowego fragmentu pozostawia wiele do życzenia, z uwagi na liczne wyrwy i ubytki, co stanowi utrudnienie zarówno dla mieszkańców, jak i podróżujących tą trasą.

Opublikowane

w dniu

Na realizację prac remontowych przekazano środki w wysokości 6,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jak poinformował starosta policki, Andrzej Bednarek. Władze lokalne wspólnie z gminą podejmują starania o pozyskanie brakujących środków na pokrycie całkowitych kosztów remontu, szacowanych na 11 milionów złotych.

Plan przewiduje, że przetarg na realizację prac zostanie ogłoszony najpóźniej w maju bieżącego roku. W międzyczasie, do czasu rozpoczęcia głównych działań remontowych, droga zostanie tymczasowo zabezpieczona. Starosta Bednarek apeluje o cierpliwość i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przyszłych prac. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, droga powinna zostać oddana do użytku w przyszłym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie