Powiat Policki

Dodatkowe fundusze na likwidację składowiska odpadów w Policach

Dodatkowe dziesięć milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie otrzymało Starostwo Powiatowe w Policach na likwidację składowiska odpadów przy ulicy Kamiennej.

Opublikowane

w dniu

Powiat Policki 10 maja ub.r.  podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Kamiennej w Policach”. Pierwotna kwota dofinansowania w formie bezzwrotnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiła 15,3 miliona złotych. Pozostała kwota pochodziła z budżetu Powiatu Polickiego w kwocie około 1,9 miliona złotych i Gminy Police w kwocie około 800 tysięcy złotych. Łącznie dawało to kwotę 18 milionów złotych.

Niestety propozycje firm w trzech postępowaniach przetargowych przewyższały kwotę zabezpieczoną na ten cel.

Te przetargi były w różnych formach. Były propozycje posadowienia instalacji i odzysku na miejscu, bądź też segregacji i transportu niewłaściwie składowanych odpadów. Te przetargi nie dawały pozytywnego efektu – mówił Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Otwarcie ofert z czwartego postępowania, które nastąpiło w czwartek 5 maja wskazało dwie firmy: z Poznania i Szczecina, które są zainteresowane usunięciem niewłaściwie składowanych odpadów. Ostateczna informacja o wyłonieniu wykonawcy będzie znana pod koniec maja br.

Dokładnie przedwczoraj, w środę 4 maja, podpisaliśmy aneks do umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dodatkowe 10 milionów złotych. Narodowy Fundusz obserwując sytuację i dostając od nas bieżące sprawozdania wiedział o tym, że sytuacja gospodarcza uległa zmianie i nie było nas stać, by rozstrzygnąć przetarg dokładając kolejne 8 milionów złotych – dodał Starosta Policki.

Aktualnie łączna kwota dofinansowania wynosi 25 milionów 300 tysięcy złotych.

Uzyskaliśmy także prolongatę terminu o pół roku czyli do 31 grudnia 2023 roku – dodał Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach: usunięcie nielegalnie składowanych odpadów i rekultywacja terenu. Usunięcie nielegalnie składowanych odpadów odbywać się będzie metodą segregacji i transportu.

Rekultywacja terenu odbywać się będzie etapowo. Na terenie wywiezionych odpadów będą nowe nasadzenia, przestrzenie rekreacyjne o charakterze parkowym. Okres trwałości projektu wynosi 5 lat, i przez ten czas taką funkcję będzie spełniał ten teren – mówiła Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka.

Gmina Dobra

Kto w tym roku zostanie najlepszym sołtysem na Pomorzu Zachodnim?

Potrafią słuchać mieszkańców swoich miejscowości i motywować ich do działania, są najbliżej ich trosk i problemów, to oni dbają o rozwój swoich małych ojczyzn. Mowa tu o zachodniopomorskich sołtysach, których aktywne działania mogą zostać docenione w konkursie „Sołtys Roku” 2023.

Opublikowane

w dniu

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 marca 2023r.

Na przestrzeni dziesięciu lat, spośród setek nadesłanych do konkursu zgłoszeń, wybranych zostało trzydziestu wyróżniających się sołtysów z Pomorza Zachodniego, którzy odgrywają bardzo istotną rolę w budowaniu wizerunku i tradycji wsi.  Zachęcam do zgłaszania kolejnych kandydatur takich wyjątkowych osób w jedenastej już edycji konkursu – mówi wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.

Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia. „Sołtys Roku” 2023 to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych w życie małych ojczyzn.

Na laureatów oprócz tytułu, czekają trzy nagrody finansowe, każda w wysokości 6 000 zł

Dodatkowo na 20 sołtysów czekają wyróżnienia, każde w kwocie 500 zł

Konkurs ma charakter otwarty. Kandydata z obszaru województwa zachodniopomorskiego do tytułu „Sołtys Roku” 2023 mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej.

Zgłoszenia należy przesyłać do 27 marca br. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem KONKURS „SOŁTYS ROKU” 2023.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego WZ: http://www.wrir.wzp.pl, w zakładce „Sołtys Roku”.

W załączeniu: regulamin konkursu wraz z załącznikami

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023 – klauzula RODO

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023 – Oświadczenie zdjęcia

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023 – oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023- karta zgłoszeniowa

Załącznik do Uchwały – Regulamin konkursu Sołtys Roku 2023

Czytaj dalej

Powiat Policki

Rządowy Fundusz Polski Ład i Rządowy Program Odbudowy Zabytków

W Starostwie Powiatowym w Policach odbyło się spotkanie informacyjne połączone z warsztatami na temat Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Opublikowane

w dniu

W spotkaniu zainicjowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego wzięli udział między innymi przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Policach, gmin Powiatu Polickiego oraz Gminy Miasto Szczecin i Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Szczegółowe informacje na temat programów znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia!

Życzy Redakcja PowiatPolicki.info

Opublikowane

w dniu

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie