Gmina Dobra

Dobra: Zmiana stanu wody na gruncie

O zakazie dokonywania na terenie własnej nieruchomości takich zmian stanu wody na gruncie, które szkodliwie wpływają na nieruchomości sąsiednie mówi artykuł 234 ustawy Prawo wodne. Interpretacja zapisów tego artykułu stanowi źródło wielu dyskusji, dlatego też warto rozważyć jego zastosowanie w odniesieniu do często pojawiającego się problemu zalewania nieruchomości „wodami opadowymi”.

Opublikowane

w dniu

Na wstępie należy zdefiniować czym w ogóle są wody opadowe. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo wodne, „wody opadowe” określa się jako wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Mając na uwadze zapis art. 234 ust. 1 pkt 1 ustawy, czyli zakaz zmiany kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na gruncie wód opadowych lub roztopowych oraz kierunku odpływu wód ze źródeł, ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz powyższą definicję wód opadowych można stwierdzić, że przepis ten nie dotyczy zmiany stanu wody w gruncie, czyli przepływów wód podziemnych. Dotyczy on wyłącznie zmian kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych z nieruchomości na grunty sąsiednie, ze szkodą dla tych gruntów. Na podstawie przepisu art. 234 prawa wodnego może być zatem rozpatrywane działanie właściciela gruntu tylko w takim zakresie w jakim powoduje ono zmianę kierunku powierzchniowego odpływu wód opadowych lub roztopowych lub odpływu wód ze źródeł. Należy również podkreślić, że szkoda o jakiej mowa powyżej musi być realna, a nie hipotetyczna i musi wystąpić już w dacie złożenia wniosku.

Zgodnie z zapisem punktu 3 wymienionego powyżej przepisu, jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego tego gruntu lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom na gruncie sąsiednim, ustalając termin wykonania tych czynności. Należy mieć przy tym na uwadze, że sama zmiana stanu wody na gruncie nie uprawnia jeszcze do tego, aby właściwy organ uwzględnił żądanie przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom. Konieczne jest stwierdzenie istnienia związku przyczynowego pomiędzy tą zmianą, a szkodą na nieruchomości sąsiedniej.

Nie w każdym jednak przypadku stwierdzenia na nieruchomości szkody w postaci jej zalewania organem właściwym do rozpatrzenia sprawy będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W sytuacji, gdy szkody na działce sąsiedniej wynikają z wykonania bądź likwidacji urządzenia wodnego bez wymaganego pozwolenia, niewłaściwego utrzymywania urządzenia wodnego, wykonania urządzenia wodnego niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym czy też naruszenia interesów osób trzecich pomimo uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i wykonania nałożonych w nim obowiązków, sprawa taka należy do kompetencji organów właściwych do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Natomiast w sytuacji, gdy na terenie nieruchomości sąsiedniej prowadzone są prace budowlane, wynikające z uzyskanego pozwolenia na budowę, a roboty te prowadzone są w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia poprzez kierowanie wód opadowych na działkę sąsiednią właściwy będzie organ nadzoru budowlanego, który może wstrzymać prowadzenie tych prac.

Kierownik WOŚ

Andrzej Miluch

Reklama

Gmina Dobra

Dzień Dziecka pełen atrakcji w Dobrej!

W ramach oferty kulturalnej, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej ogłasza organizację Dnia Dziecka, który odbędzie się 1 czerwca o godzinie 12:00 na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Sportowej. Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do rodzinnego spędzenia czasu i zapewni młodym mieszkańcom gminy szereg bezpłatnych atrakcji.

Opublikowane

w dniu

Organizatorzy przygotowali rozbudowany program, który obejmuje darmowe dmuchańce zapewniające bezpieczną zabawę, emocjonujące pokazy cyrkowe, które z pewnością zaskoczą i oczarują publiczność, a także kreatywne warsztaty rozwojowe. Dodatkowo, na najmłodszych czekać będą gry, zabawy oraz konkursy z nagrodami, które staną się źródłem niezapomnianej frajdy.

Dzieci będą miały również okazję do wzięcia udziału w aktywnościach plastycznych, takich jak malowanie twarzy, pozwalające na chwilę przemiany w ulubioną postać czy zwierzę. Nie zabraknie też możliwości stworzenia kolorowych bańek mydlanych, które zawsze stanowią magię i radość dla najmłodszych. Urozmaiceniem będzie również obecność kolorowych proszków holi, dodających energii i żywiołowości świętowaniu.

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich dzieci i ich rodzin, które chcą miło spędzić ten wyjątkowy dzień. Gminne Centrum Kultury i Bibliotek zachęci również mieszkańców do wspólnego tworzenia wspomnień, dzięki czemu Dzień Dziecka w Dobrej zapowiada się jako wydarzenie, które na długo pozostanie w pamięci.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Intensywne opady deszczu wyzwaniem dla mieszkańców gminy Dobra

Intensywne opady deszczu, z jakimi przyszło się zmierzyć części terenu gminy Dobra, stały się przyczyną lokalnych podtopień. Mieszkańcy zgłaszali liczne problemy z zalewanymi garażami oraz podpiwniczeniami. Sytuacja ta wymusiła interwencję strażaków oraz służb odpowiedzialnych za systemy odprowadzania wody deszczowej.

Opublikowane

w dniu

Podczas działań ratowniczych często napotykano na problem pozapychanych kratek ściekowych. Zalegający osad utrudniał nie tylko odpływ wód z zalanych terenów ale potencjał do stworzenia długofalowego problemu z zapychających się kanalizacji deszczowej. Jest to ewidentny symptom, że konieczne jest regularne kontrolowanie i czyszczenie owych instalacji.

W związku z zaistniałą sytuacją, władze gminy Dobra wydały apel do mieszkańców, o dokładne sprawdzenie oraz czyszczenie instalacji odprowadzania wody deszczowej na własnych posesjach. Działania te powinny być realizowane systematycznie, zarówno przed spodziewanymi opadami jak i po ich zaprzestaniu. Regularne przeglądy mogą zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości oraz znacząco poprawić skuteczność lokalnego systemu kanalizacyjnego.

 

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Otwarte Ogrody Sztuki. Koncert „Polski vintage”

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku ogrodowe spotkanie, z cyklu „OTWARTE OGRODY SZTUKI”. 26 maja, w samo południe, w pięknym ogrodzie Zosi Marzec-Koronczewskiej i Darka Koronczewskiego, rozpocznie się niezwykły koncert, łączący piękno polskich piosenek lat 70-tych i 80-tych, oraz najlepsze cechy brzmieniowe współczesnej sceny muzycznej.

Opublikowane

w dniu

Mimo, iż piosenki wykonywane w ramach projektu „Polski Vintage” powstały kilkadziesiąt lat temu, ich brzmienie zawiera w sobie najlepsze cechy współczesnej sceny muzycznej.

Wszystko za sprawą autorskiach aranżacji, dzięki którym znane melodie potrafią nabrać nowych barw i zyskać kolejnych wielbicieli. Jest to także okazja do nawiązania głębszej więzi z artystami na scenie, którzy wnoszą w ten sposób pierwiastek swojej własnej kreatywności.

W koncercie wystąpią:

Natalia Grzywacz – wokal

Aleksandra Andrukajtis – wokal

Bartek Janczak – gitara elektryczna

Michał Wiśniewski – instrumenty klawiszowe

Ruslan Semenov – gitara basowa

Grzegorz Majtas – perkusja

Dariusz Koronczewski – prowadzenie koncertu.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie znakomita aktorka Teatru Współczesnego w Szczecinie i wykładowczyni szczecińskiej Akademii Sztuki – Krystyna Maksymowicz.

Zapraszamy też na kawę/herbatę i domowe ciasta. Zachęcamy do poczęstowania słuchaczy koncertu również swoimi wypiekami.

Ponieważ jesteśmy eko, zachęcamy do zabrania swojej filiżanki, talerzyka, łyżeczki, oczywiście w płóciennej albo papierowej torbie.

Przygotujemy dla Państwa miejsca do siedzenia, ale mile widziane też własne krzesełka, koce, poduszki.

Ponieważ ogród położony jest przy bardzo wąskiej ulicy Sosnowej w Bezrzeczu, prosimy o zostawianie samochodów na parkingu przy ulicy Modrej 16, przyjście na koncert pieszo albo przyjechanie rowerem.

Ogród będzie dostępny od godziny 11.30, zapraszamy do zwiedzania ogrodu zarówno przed jak i po zakończeniu koncertu.

Koncert zostanie dofinansowany przez uczestników wydarzenia, dlatego też biletem wstępu będzie potwierdzenie wpłaty dowolnej darowizny na konto Stowarzyszenie Carpe diem, tytułem: „Darowizna na rzecz organizacji projektu Otwarte Ogrody Sztuki” .

Prosimy o przekazywanie darowizn na konto: mBank 52 1140 2004 0000 3102 8018 6788 lub o wpłatę przed wejściem do ogrodu.

Serdecznie zapraszamy do wspierania artystów. Każdy z nas może zostać MECENASEM KULTURY.

Zaproszenie na koncert, może być wspaniałym prezentem z okazji Święta Wszystkich Mam oraz zbliżającego się Dnia Dziecka.

Serdecznie zapraszamy:-).

.

Stowarzyszenie Carpe diem

Szczecińska Agencja Koncertowa

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie