Gmina Dobra

Dobra: Zakończono nabór wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest

Z dniem 31 marca br. Wójt Gminy Dobra zakończył się coroczny nabór wniosków na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. O pomoc mogły się ubiegać osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Dobra, a także wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie i przedstawiciele kościoła.

Opublikowane

w dniu

W ramach realizacji wniosków Gmina planuje pokryć w całości koszty związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem pokryć dachowych z eternitu oraz usunięciem materiałów zawierających azbest składowanych na posesjach. Prace polegające na demontażu i zbiórce wyrobów azbestowych zostaną przeprowadzone w okresie letnim przez firmę wybrana w trybie zapytania ofertowego.

W trakcie naboru wpłynęło osiem wniosków mieszkańców, z czego dwa dotyczyły wyrobów zawierających azbest składowanych na posesjach, a sześć dotyczyło pokryć dachowych z eternitu przeznaczonych do demontażu. Według wstępnych szacunków masa wyrobów przeznaczonych do usunięcia wyniesie około 20 Mg.

Po ukończeniu prac, jak co roku od września zostanie przeprowadzony kolejny nabór wniosków na dofinansowanie działań mających na celu dalsze usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat działań Gminy oraz szkodliwości wyrobów zawierających azbest znajdują się w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2020-2032 przyjętym Uchwałą Nr XXI/287/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021 r.

Więcej informacji o azbeście i możliwości pozyskania środków finansowych na działania związane z usuwaniem azbestu można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju i Technologii https:/www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Usuwanie-azbestu oraz Państwowej Inspekcji Pracy https:/www.pip.gov.pl/pl/bhp/azbest-dobre-praktyki/5435,azbest-dobre-praktyki.html

Reklama

Gmina Dobra

Niszczenie chodnika

Strażnicy gminni  stwierdzili zniszczenie chodnika przy ulicy Żubrzej w m. Dołuje. Według wstępnych ustaleń kierowca pojazdu, który tego dokonał okazał zezwolenie Starostwa Powiatowego w Policach na poruszanie się pojazdów ciężarowych na trasie Dołuje do działki rolnej, na wysokości której został zniszczony chodnik.

Opublikowane

w dniu

Mając na uwadze poczynione ustalenia strażnicy gminni nałożyli na sprawcę dwa mandaty karne. Jednocześnie zarówno Starostwo Powiatowe, jak i Straż Gminna zobowiązała sprawcę do pilnego naprawienia uszkodzenia. Sprawa będzie monitorowana.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Bezpłatna nauka gry w tenisa ziemnego

Dzieci i młodzież z gminy Dobra może skorzystać z bezpłatnych zajęć nauki gry w tenisa ziemnego.  Treningi odbywać się będą w każdą środę i piątek począwszy od 5 lipca na kortach tenisowych przy kompleksie sportowym Orlik w Dobrej.

Opublikowane

w dniu

Podział na grupy wiekowe:
I grupa – (dzieci w wieku 7-10 lat) w godz. 17-18
II grupa – (dzieci w wieku 11-14 lat) w godz. 18-19
III grupa – (młodzież w wieku 15-19 lat) w godz. 19-20
Grupy liczyć będą maksymalnie 8 osób.
Zapisy chętnych osób odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, pod nr telefonu: 91 424 19 79. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia finansowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok w ramach zadania na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Przebudowa drogi Dołuje – Stobno oraz drogi w Stobnie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach zorganizowano briefing prasowy dotyczący realizowanych przez Powiat Policki dwóch inwestycji drogowych na terenie gmin Dobra i Kołbaskowo. Pierwszą jest przebudowa drogi Dołuje – Stobno, a drugą przebudowa drogi w miejscowości Stobno.

Opublikowane

w dniu

W briefingu wzięli udział m.in. starosta Andrzej Bednarek, wicestarosta Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz oraz wykonawcy obu inwestycji drogowych.
Wykonawcą trwającej już przebudowy drogi powiatowej na odcinku Dołuje – Stobno jest firma Eurovia Polska S.A. Z części remontowanej drogi zerwano już nawierzchnię. Do 30 września droga między Dołujami a Stobnem została zamknięta. Niebawem rozpoczną się też prace na odcinku od skrzyżowania z krajową 10 do przychodni w Dołujach. Tam planowany jest ruch wahadłowy. Przewidziany termin zakończenia prac to koniec października br.
Drugą inwestycją realizowaną przez starostwo jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stobno, na odcinku około 1 kilometra. W ramach inwestycji powstaną między innymi chodniki, dojazdy do posesji i sieć kanalizacji w miejscowości. Planowany termin zakończenia prac to koniec września 2024 r.
Podczas briefingu starosta poinformował, że prace budowlane na ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu prowadzone są zgodnie z harmonogramem i jest duże prawdopodobieństwo, że inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie