Powiat Policki

Dobra przygoda z agroekologią

Jeżeli interesujesz się rolnictwem/ogrodnictwem ekologicznym, agroekologią, bioróżnorodnością, zmianami klimatycznymi, troską o glebę, wodę, ochroną roślin i wszystkim, co z tym związane, ten kurs jest dla Ciebie.

Opublikowane

w dniu

Uprawianie roślin, które jest jak najbardziej zgodne z naturą, określa się obecnie mianem ogrodnictwa ekologicznego. Warto na nie stawiać, bo jest ono zdrowsze: zarówno dla środowiska, jak i dla ludzi, którzy spożywają jego plony.

120 godzin szkolenia w trybie weekendowym, z noclegami, wyżywieniem i do tego nieodpłatnie! Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie, zaprasza zainteresowanych rolnictwem/ogrodnictwem ekologicznym, agroekologią, bioróżnorodnością, zmianami klimatycznymi, troską o glebę, wodę, ochroną roślin i wszystkim, co z tym związane. Cztery moduły kursu odbędą się w Mierzynie, dwa w gospodarstwie ekologicznym w Rzędzinach w gminie Dobra. Miejscowość położona niedaleko Szczecina, przy granicy polsko-niemieckiej. Gospodarstwo agroturystyczne mieści się w pobliżu Rezerwatu Świdwie oraz pięknego jeziora Stolsko.

Kurs realizowany jest w pięciu modułach:

MODUŁ 1 – Grundtvigiańska filozofia uczenia się 36h – Warsztaty psychologiczno-integracyjne

MODUŁ 2 – Ziemia – gleba 22 h

MODUŁ 3 – Woda w epoce antropocenu 12h

MODUŁ 4 – Bioróżnorodność 20h

MODUŁ 5 – Agroekologia 30h

Formularz zgłoszeniowy: https:/forms.gle/3gHKkq6Lsp8gCDsW8

Kontakt: 729 871 074 lub sekretariat.zul@gmail.com

Kurs Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego, realizowany w ramach projektu Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych, Rządowy Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych i Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Aby lepiej działać na rzecz lokalnej społeczności w Mierzynie (gdzie mieści się siedziba Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego) w styczniu ubiegłego roku utworzono Klub Integracji Społeczno – Zawodowej „Nasze Miejsce”, który uzyskał wpis na listę KIS w województwie zachodniopomorskim. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa wśród 60 osób powyżej 18 roku życia zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym 20% osób z niepełnosprawnościami, podnosząc poziom zatrudnienia wśród minimum 10 uczestników projektu oraz poziom aktywności społecznej wśród 27 uczestników projektu, z terenu województwa zachodniopomorskiego. Utworzenie i działalność Klubu Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej “Nasze miejsce” w Mierzynie, w ramach którego odbywa się kompleksowa ścieżka wsparcia uczestników projektu i ich otoczenia w oparciu o program reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby ścieżkę wsparcia, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb. Program reintegracji stworzony został wspólnie z uczestnikiem projektu przez doradcę zawodowego oraz terapeutę. To pierwszy etap wsparcia uczestnika projektu.

Gmina Dobra

Powstanie przejście dla pieszych i perony autobusowe w Grzepnicy

Powiat Policki przystąpił do realizacji kolejnego etapu modernizacji infrastruktury komunikacyjnej. W miejscowości Grzepnica, w ramach zapowiedzianej inwestycji, powstaną dwa nowe perony autobusowe. Umowa na wykonanie projektu budowlanego została podpisana, a jej zakres obejmie nie tylko same perony, ale również szereg dodatkowych elementów mających na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżujących.

Opublikowane

w dniu

Perony autobusowe zlokalizowane zostaną w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z, łączącej Dobrą z Bartoszewem, nieopodal ul. Rezydenckiej. Projekt przewiduje także budowę nowego chodnika, który umożliwi bezpieczne dotarcie pieszych z przystanków do przejścia dla pieszych. Ponadto, zaprojektowane zostanie przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, co zwiększy widoczność i bezpieczeństwo na drodze. Istotnym elementem projektu będzie również doświetlenie dla pieszych, które poprawi widoczność po zmroku.

Inwestycja realizowana będzie we współpracy z Gminą Dobra. Dzięki nowym peronom autobusowym mieszkańcy Grzepnicy oraz okolicznych miejscowości zyskają wyżej poziom dostępności komunikacyjnej, co przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności regionu. Prace projektowe to pierwszy krok ku realizacji długo oczekiwanej przez lokalną społeczność inwestycji, która wpłynie na poprawę warunków podróży oraz infrastruktury drogowej.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Powstanie projekt budowlany modernizacji odcinka drogi powiatowej Buk-Rzędziny

Powiat Policki inicjuje znaczące działania w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego i komfortu mieszkańców. W bliskiej perspektywie czasowej ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na realizację projektu budowlanego odcinka drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Buk a Łęgi.

Opublikowane

w dniu

Obecna struktura jezdni, charakteryzująca się licznymi ubytkami oraz niewystarczającą szerokością uniemożliwiającą bezproblemowe mijanie się pojazdów, jest źródłem zagrożeń dla użytkowników tej trasy. Starosta Policki, Andrzej Bednarek, podkreśla wagę procedury, która ma na celu przygotowanie projektu budowlanego mającego na celu kompleksową modernizację wymienionego odcinka.

W ramach prac projektowych zaplanowano szeroki wachlarz usprawnień. Do najważniejszych należy przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3907Z i 3909Z w miejscowości Buk, urządzenie i modernizacja istniejących chodników oraz infrastruktury dla rowerzystów. Projekt uwzględnia również budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę zjazdów, jak i organizację miejsc postojowych. Kluczowym elementem będzie również poszerzenie konstrukcji jezdni do sześciu metrów, co znacząco wpłynie na poprawę warunków ruchu.

Powiat Policki zobowiązuje się do rozwiązania kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym w ramach projektu. Planowane działania mają kluczowe znaczenie dla podniesienia standardów bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, jak również wszystkich użytkowników drogi. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i harmonogramu prac zostaną zaprezentowane wkrótce.

Czytaj dalej

Gmina Kołbaskowo

Nadchodzi remont głównej drogi w Ustowie

Starostwo Powiatu Polickiego ogłosiło, że planowany jest remont głównej drogi w miejscowości Ustowo – ostatniego odcinka trasy łączącej Szczecin z Siadłem Górnym. Obecna kondycja kilometrowego fragmentu pozostawia wiele do życzenia, z uwagi na liczne wyrwy i ubytki, co stanowi utrudnienie zarówno dla mieszkańców, jak i podróżujących tą trasą.

Opublikowane

w dniu

Na realizację prac remontowych przekazano środki w wysokości 6,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jak poinformował starosta policki, Andrzej Bednarek. Władze lokalne wspólnie z gminą podejmują starania o pozyskanie brakujących środków na pokrycie całkowitych kosztów remontu, szacowanych na 11 milionów złotych.

Plan przewiduje, że przetarg na realizację prac zostanie ogłoszony najpóźniej w maju bieżącego roku. W międzyczasie, do czasu rozpoczęcia głównych działań remontowych, droga zostanie tymczasowo zabezpieczona. Starosta Bednarek apeluje o cierpliwość i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przyszłych prac. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, droga powinna zostać oddana do użytku w przyszłym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie