Gmina Dobra

Dobra: Orkan Nadia w Dobrej

W dniach 29-30 stycznia br. przez region przeszedł Orkan Nadia, który był prognozowany jako ostrzeżenie meteorologiczne III stopnia wydane przez IMGW-PIB.

Opublikowane

w dniu

Z danych jakie uzyskano z Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Policach pierwsze zgłoszenie do Stanowisko Kierowania wpłynęło w dniu 29.01.2022 r. ok. godz. 20.40. Do końca doby tj. 29.01.2022 przyjęto 21 zgłoszeń, natomiast w dnia 30.01.2022 przyjęto 79 zgłoszeń. Dodatkowo w dniu 31.01.do 05.02. 2022 przyjęto jeszcze 24 zgłoszeń związane z usuwaniem skutków orkanu.

Łącznie podczas silnych podmuchów przyjęto 110 zgłoszeń.

Na terenie gminy Doba nasze jednostki OSP podjęły działania już w godzinach wieczornych dnia 29.01 i prowadziły je w trybie ciągłym do godzin popołudniowych dnia 30.01. br. Zgłoszenia w głównej mierze dotyczyły powalonych drzew i konarów na drogi. Najwięcej tego typu zdarzeń było na drodze powiatowej Lubieszyn- Stolec, gdzie odnotowano ponad 40 powalonych drzew. Wiatrołomy usuwano mi. in. w: Wołczkowie, Rzędzinach, Dobrej, Bezrzeczu, Mierzynie, Łęgach, Dołujach, Stolcu. Oprócz usuwania wiatrołomów jednostki OSP Dobra i OSP Wołczkowo przy wsparciu jednostek PSP prowadziły między innymi następujące akcje zabezpieczające:

– wyrwanych paneli solarnych na budynku mieszkalnym w Buku,

– zerwanego kabla teleinformatycznego w Dobrej przy ul. Lazurowej,

– zerwanej część dachu na budynku mieszkalnym w Wołczkowie ul. Agawy,

– wiat przystankowych.

Statystyki zdarzeń na obszarze powiatu polickiego związanych z przejściem Orkanu Nadia przedstawiają się następująco:

wiatrołomy na drogach i ulicach:

– wojewódzkie,

– powiatowe,

– gminne

83

5

43

35

uszkodzenia obiektów:

– administracyjno-biurowych

– mieszkalnych

7

1

6

uszkodzenia na szlaku kolejowym

2

uszkodzenia na liniach energetycznych

8

uszkodzenia środków transportu

3

inne

7

Łączna liczba zastępów JOP biorących udział w działaniach ratowniczych
JRG 40 155
OSP w KSRG 94 471
OSP poza KSRG 14 60
ZSP Grupa Azoty 2 4
Razem 150 690


Liczba zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów z podziałem na poszczególne gminy:

Dobra (Szczecińska)

43

Kołbaskowo

10

Nowe Warpno

18

Police

39

Źródło PSP w Policach

Centrum Zarządzania Kryzysowego

Grzegorz Pieszko

Reklama

Gmina Dobra

Informacja o dodatku węglowym

Opublikowane

w dniu

W dniu 5 sierpnia 2022r. Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym. W chwili obecnej ustawa oczekuje na podpis prezydenta, który ma na to czas do 26 sierpnia br.  Po podpisaniu ustawy i ogłoszeniu w dzienniku ustaw będzie można składać wnioski. Wszelkie informacje odnośnie terminu i miejsca składania wniosków będziemy podawać na bieżąco.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Krystyna Ryszkiewicz

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Rusza przygotowywanie dokumentacji dla obwodnicy Mierzyna

Drogę zaprojektuje Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu w ramach umowy o wartości 2,79 mln zł. Kontrakt z biurem projektowym został zawarty wspólnie przez GDDKiA i Miasto Szczecin. Połowa trasy o łącznej długości 4,8 km leży na terenie Szczecina, dlatego wymagane są wspólne przygotowania i późniejsza realizacja tej inwestycji. Ramy współpracy zostały ustalone w podpisanym w styczniu tego roku porozumieniu.

Opublikowane

w dniu

Projektant ma 12 miesięcy na wykonanie badań podłoża i opracowanie projektu budowlanego oraz dodatkowe 3 miesiące na opracowanie projektów wykonawczych.

Dojazd do Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Obecnie DK10, wychodząca ze Szczecina w stronę granicy polsko-niemieckiej, przebiega przez gęsto zabudowaną miejscowość Mierzyn. Na drodze codziennie, w godzinach szczytu, tworzą się korki. Na połączeniu DK10 z planowaną Zachodnią Obwodnicą Szczecina (ZOS) powstanie węzeł Dołuje, który będzie jednym z głównych połączeń z centrum Szczecina.

Biegnąca obecnie przez Mierzyn DK10 nie byłaby w stanie obsłużyć dodatkowego ruchu, dlatego potrzebny jest nowy przebieg tej drogi. Zapewni on właściwy dojazd do obwodnicy Szczecina. Inwestycja przewidziana jest do realizacji łącznie z ZOS.

Nowa trasa ominie Mierzyn od północy

Początkiem drogi od strony Szczecina będzie skrzyżowanie na końcu ulicy Ku Słońcu w rejonie istniejącego centrum handlowego. Ten początkowy fragment, o długości ponad 200 metrów, to teren miasta Szczecin. Dalej trasa będzie biegła w kierunku północnym do połączenia ulic Topolowej i Łukasińskiego. Za ten odcinek o długości ok. 1,2 km będzie odpowiedzialna GDDKiA. Dalej trasa ponownie wejdzie na teren Szczecina i będzie biegła w kierunku zachodnim, przechodząc częściowo przez teren ogródków działkowych. Na połączeniu z ul. Nasienną planowane jest rondo. Po około 2,1 km droga opuści teren miasta. Dalej nowa DK10 po pokonaniu około 1,3 km dotrze do węzła Dołuje. Ten ostatni fragment leżeć będzie w gestii GDDKiA.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Kolejne przypadki wandalizmu w gminie Dobra

W gminie Dobra notorycznie dochodzi do aktów wandalizmu. Dewastowane są wiaty przystankowe, tablice informacyjne, kosze na śmieci, kontenery socjalne, ławki oraz urządzenia do ćwiczeń. Nie bądźmy obojętni i zdecydowanie reagujmy na przypadki niszczenia wspólnego mienia.

Opublikowane

w dniu

Na terenie gminy Dobra często dochodzi do aktów wandalizmu. Najczęściej jest to tzw. pseudograffiti, czyli po prostu mazanie farbami w sprayu wiat przystankowych, kontenerów, ławek, a nawet urządzeń do zabaw i ćwiczeń. Zdarzają się też przypadki niszczenia regulaminów czy wyrywania tablic informacyjnych.

W zeszłym tygodniu pomazano farbami ławki, stół do ping-ponga i urządzenia do ćwiczeń na terenie Orlika w Dobrej. Zniszczono też stojak z regulaminem.

Do przypadków wandalizmu dochodzi też w innych miejscowościach gminy Dobra. W Bezrzeczu na terenie rekreacyjnym pomazano farbami budynek socjalny, skrzynki elektryczne, zniszczono tablicę z regulaminem na pumptracku, a nawet próbowano podpalić sztuczną nawierzchnię nowego boiska. W Dobrej zniszczono elewację nowego budynku szatni przy boisku na ul. Sportowej, a w Stolcu wyrwano bramę prowadzącą na teren rekreacyjny z plażą.

Nie bądźmy obojętni na przypadki wandalizmu. Jeżeli jesteśmy świadkami, możemy zawsze zrobić zdjęcie sprawcom i przesłać do Straży Gminnej w Dobrej pod nr tel. 501 701 076 lub mailem na adres strazgminna@dobraszczecinska.pl. Walczmy z wandalizmem i wspólnie dbajmy o nasze gminne mienie – apelują pracownicy Urzędu Gminy Dobra.

Nasza obojętność oznacza przyzwolenie na takie zachowania. Nie bójmy się więc reagować.

Umyślne niszczenie publicznego mienia jest przestępstwem. Każdy kto niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku cudzą rzecz podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Tekst: www.gminadobra24.pl

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie