Powiat Policki

Dni obszarów Natura 2000 oraz różnorodności biologicznej

Maj jest miesiącem intensywnego przebudzenia przyrody po stagnacji zimowej. Dzięki wyostrzeniu wszystkich naszych zmysłów możemy zobaczyć rozkwitające pąki kwiatów i liści, posłuchać śpiewu ptaków i poczuć zapach wiosny w pełni.. Chętniej wychodzimy na spacer aby nacieszyć się tym corocznym widowiskiem, jakie funduje nam natura.

Opublikowane

w dniu

Dlatego w drugiej połowie maja (21.05, 22.05) obchodzimy Dzień Obszarów Natura 2000 oraz Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (ustanowiony przez ONZ w 2000 roku) i nie jest to przypadek, że święta te obchodzone są właśnie w maju.

Obszary Natura 2000 powstały wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Od 2004 roku wzrasta liczba obszarów z tzw. dyrektywy ptasiej (PLB) i siedliskowej (PLH). Obszary te stanowią jedną z form ochrony przyrody i często powielają się z już istniejącymi: rezerwatami przyrody, parkami krajobrazowymi, obszarami chronionego krajobrazu, użytkami ekologicznymi, a także pomnikami przyrody i stanowiskami dokumentacyjnymi. Dla nas leśników, są potwierdzeniem prowadzonej działalności na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej oraz utrzymania i poprawy stanu siedlisk przyrodniczych (nowe pojęcie dla Obszarów Natura 2000), które prowadzimy od czasu nowelizacji ustawy o lasach- czyli od 1991 roku. Większość informacji o stanie przyrody na danym terenie dostarczają leśnicy przy współpracy ze stowarzyszeniami na rzecz ochrony przyrody. Ekologizacja leśnictwa wciąż się rozwija.

Jednym z głównych celów wyznaczania obszarów NATURA 2000 jest utrzymanie i zwiększanie różnorodności biologicznej. Różnorodność biologiczna w lasach ma ogromne znaczenie . W lasach dbamy o zróżnicowanie gatunkowe w drzewostanach, wprowadzamy gatunki drzew i krzewów biocenotycznych jako ważny element dla wielu gatunków ptaków i gryzoni; pozostawiamy martwe drewno w lesie, wywieszamy budki lęgowe dla ptaków oraz specjalnie przygotowane dla nietoperzy, wyznaczamy ostoje dla rzadkich gatunków zwierząt itp.

Najważniejszym celem trwale zrównoważonej gospodarki leśnej jest ochrona przyrody i utrzymanie stanu siedlisk dla przyszłych pokoleń. W drodze do osiągnięcia zamierzonych celów pomagaj nam fundusze zewnętrzne. Nadleśnictwo Trzebież w celu utrzymania bioróżnorodności na swoim terenie, realizuje następujące projekty:

 • „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” w ramach III priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko POIiŚ.
 • „Ochrona rybołowa na obszarach SPA Natura 2000”; (program LIFE +, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –NFOŚiGW oraz Komitet Ochrony Orłów).
 • „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” ( fundusz POIiŚ).
 • „Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież” (fundusze POIiŚ).
 • „Kompleksowy Projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie , przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów” fundusze POIiŚ.

Powyżej przedstawiono tylko część realizowanych przedsięwzięć na rzecz bioróżnorodności. Każdego dnia leśnicy jako gospodarze swoich obszarów, podejmują nowe wyzwania w celu ochrony lokalnej przyrody dla przyszłych pokoleń.

KAROLINA CZERWIŃSKA
Źródło: Nadleśnictwo Trzebież
Fot. K. Czerwińska

Powiat Policki

XVII edycja imprezy integracyjno-sportowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie gościł siedemnastą edycję integracyjno-sportowej imprezy pod patronatem Starosty Polickiego. Wydarzenie to, już tradycyjnie organizowane, miało na celu łączenie sportowego ducha rywalizacji z integracją społeczności lokalnej, oraz promowanie wartości takich jak fair play.

Opublikowane

w dniu

Udział wzięły drużyny składające się z uczniów z ośrodka gospodarzy oraz zaproszonych placówek z całego województwa zachodniopomorskiego. Współzawodnictwo było okazją do spotkania z rówieśnikami z innych ośrodków, w tym Randow-Schule z niemieckiego Löcknitz.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Damian Walczak, Wicestarosta Policki i Jacek Fabisiak, Członek Zarządu Powiatu w Policach. Obaj życzyli uczestnikom udanej rywalizacji oraz wielu pozytywnych wrażeń.

W wydarzeniu uczestniczyli także znaczący przedstawiciele lokalnych władz i służb, m.in. Danuta Chylewska-Kęsy, Radna Powiatu Polickiego, Anna Janczura, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach, jak również pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i przedstawiciele Straży Miejskiej w Policach. Komendant Straży Miejskiej w Policach, Dawid Bałuch, również zaszczycił obecnością to wydarzenie sportowe.

Organizatorzy postarali się o atrakcyjne nagrody dla uczestników. Poza medalem i uznaniem dla każdego zawodnika, Powiat Policki przygotował upominki oraz obfity kosz smacznych i zdrowych owoców, co było miłym akcentem kończącym sportowe zmagania.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Policach

Czytaj dalej

Powiat Policki

Nowe władze Rady Powiatu w Policach. Shivan Fate nowym starostą polickim

W dniu 7 maja odbyła się inauguracyjna sesja Rady Powiatu w Policach, rozpoczynająca nową kadencję na lata 2024-2029. Uroczyste otwarcie pierwszego spotkania prowadził Janusz Szwyd, pełniący funkcję Radnego Seniora. W pierwszej kolejności nowo wybrani radni odebrali zaświadczenia potwierdzające ich wybór oraz złożyli ślubowanie.

Opublikowane

w dniu

W dalszej części obrad skoncentrowano się na formowaniu składu organów rady, rozpoczynając od wyboru przewodniczącego. Do tego stanowiska jednomyślnie wybrany został Janusz Szwyd, który w poprzedniej kadencji zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego. Kandydaturę przewodniczącego poparło 18 członków rady w trakcie tajnego głosowania.

Kolejnym punktem sesji było wyłonienie wiceprzewodniczących. Po zgłoszeniu trzech kandydatów – Danuty Chylewskiej-Kęsy, Adama Pacholika i Jolanty Pisarskiej – mandat wiceprzewodniczących uzyskali Danuta Chylewska-Kęsy oraz Adam Pacholik, co zostało ustalone w rezultacie tajnego głosowania.

I sesja Rady Powiatu w Policach przyniosła również wybór Zarządu Powiatu. Na urząd Starosty Polickiego z jedną zgłoszoną kandydaturą Shivana Fate, zgromadzenie poparło kandydata 17 głosami. Tym samym Shivana Fate została nowym Starostą Polickim.

Dodatkowo, na posiedzeniu zatwierdzono skład pozostałych członków zarządu. Damian Walczak otrzymał nominację na stanowisko Wicestarosty Polickiego, otrzymując 17 głosów ZA i jednocześnie 1 głos PRZECIW. Natomiast Jacek Fabisiak został wybrany na Członka Zarządu Powiatu w Policach z wynikiem 15 głosów ZA przy 2 głosach PRZECIW. Obydwa wybory były przeprowadzone przez zgromadzenie radnych metodą tajnego głosowania.

Czytaj dalej

Powiat Policki

XVII edycja „Wierszomanii” wzbudziła emocje wśród najmłodszych

W czwartkowy dzień, 18 kwietnia, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach była świadkiem kreatywności i entuzjazmu, jaki wzbudziła XVII edycja „Wierszomanii”. Impreza zgromadziła młodych pasjonatów poezji pod hasłem „Z ust dziecięcych radość płynie – Wierszomania z tego słynie”, stając się świętem słowa mówionego w wykonaniu najmłodszych.

Opublikowane

w dniu

Wydarzenie objęte było honorowym patronatem Starosty Polickiego oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie, co podkreśliło znaczenie konkursu na kulturalnej mapie regionu. Nagrody i wyróżnienia wręczali Członek Zarządu Powiatu w Policach, Beata Chmielewska, oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego, Danuta Chylewska-Kęsy.

Do udziału w „Wierszomanii” stanęły dzieci z 21 lokalnych przedszkoli, w tym placówek w Przecławiu, Tanowie, Trzebieży oraz Szkół Podstawowych nr 6 i w Dołujach. Szczególne wrażenie zrobili na zgromadzonej publiczności młodzi recytatorzy z SOSW nr 1 w Policach, Colin Przybyła i Ernest Stankiewicz, którzy gościnnie zaprezentowali swoje umiejętności.

Jury konkursowe kierowane przez przewodniczącą Tamarę Wacholc, złożone z doświadczonych ekspertów w dziedzinie literatury i logopedii, miało niełatwe zadanie wyłonić najlepszych młodych poetów. W składzie jury znaleźli się Małgorzata Hrycaj – ceniona szczecińska poetka, Anna Pasierb – inicjatorka „Wierszomanii” oraz Renata Gniewosz – logopeda z poradni.

Dodatkową atrakcją było wystąpienie Klauna – Andzi Kuleczki i jej towarzysza Dziczka, którzy swoimi zabawami i dowcipami sprawili, że na twarzach dzieci pojawiły się uśmiechy, a trema przed występem została pokonana.

Małgorzata Hrycaj, chwaląc uczestników, podkreśliła, jak ważne są tego typu wydarzenia dla rozwoju dzieci, ich wyobraźni i umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę.

Laureaci „Wierszomanii” odebrali nagrody za pierwsze trzy miejsca oraz liczne wyróżnienia, a doniosłość wydarzenia zaznaczyła obecność ważnych osobistości lokalnej sceny edukacyjnej i kulturalnej.

Oto zwycięzcy XVII edycji „Wierszomanii”:
I miejsce zajęły ex aequo:
 • Maria Szafran z Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach
 • Marcelina Cybak z Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach
II miejsce zdobyli ex aequo:
 • Emilia Łagódka z Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach
 • Miłosz Jędrzejewski z Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach
III miejsce zajęła:
 • Aniela Chełminiak z Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach
Wyróżnienia zdobyli:
 • Izabela Grocholewska z Przedszkola Publicznego w Trzebieży
 • Łucja Czeszejko z Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach
 • Borys Borkowski z Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach
Nagrodę szczególną, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach Haliny Michalak, otrzymała Emilia Łagódka za recytację wiersza „Czekoladki dla sąsiadki” Doroty Gellner. Nagrodą tą był bon o wartości 300 zł przeznaczony na lody dla całej grupy przedszkolnej Emilii.
Zdjęcie: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie