Powiat Policki

„Budżet w pigułce” – październikowa nowość w ZUL

„Budżet w pigułce” to duży i atrakcyjny kurs Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego w Mierzynie. Zaplanowanych jest łącznie 240 godzin w 6 blokach tematycznych, tzw. modułach: ZDROWA KUCHNIA, PRZYDOMOWY OGRÓD, SPORT / FITNESS, ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWEM DOMOWYM, INTERNET UŻYTKOWY, KOSMETYKI I CHEMIA NATURALNA. Trwa rekrutacja, przyjętych zostanie maksymalnie 20 osób. Warunkiem jest wypełnienie formularza – tylko to bowiem zapewnia zakwalifikowanie się. ZUL myśli o osobach w wieku około 45 do 65 lat.

Opublikowane

w dniu

Oj, będzie się działo! Pewna tego jest też Angelika Felska, organizatorka i prezes zarządu ZUL w Mierzynie.

Projekt ten jest realizowany w ramach programu ERASMUS+. Udział w nim wzięli uczestnicy Danii, Niemiec i trzy Uniwersytety Ludowe z Polski. Ustaliliśmy, że projekt nasz będzie skierowany do osób starszych. Osób, które utraciły pracę i ciężko im znaleźć nową albo się przekwalifikować. Do rodziców, którzy odchowali dzieci i nie bardzo wiedzą, jak wrócić „do ludzi” i na rynek pracy. Do osób, które zaczynają się borykać z coraz większą ilością problemów z czasem przekładających się na funkcjonowanie domu i ich rodzin. „Budżet w pigułce” to będzie na pewno dobra zabawa. Przede wszystkim praktyka nie wykłady. Dużo zajęć warsztatowych, praktycznych, ale także zajęcia sportowe. Wszystko po to, żeby pokazać uczestnikom kursu, jak funkcjonować poza codziennymi obowiązkami, szkołą dzieci, czy pracą (jeżeli ją mają albo chcieliby mieć). Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na samego siebie.”

Wszystkie zajęcia będą prowadzić osoby interesujące, z doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami. Podkreślić należy magiczną moc celów poszczególnych tematów kształcenia. Uczestnicy ZDROWEJ KUCHNI poznają zasady właściwego odżywiania się oraz piramidy żywieniowej, a także nauczą się doceniać lokalne produkty rolno-spożywcze. Na pewno każdy stanie się miłośnikiem zdrowej kuchni!

PRZYDOMOWY OGRÓD to wiedza, jak założyć i pielęgnować ogród oraz jak uzyskać dobre zbiory. To nabycie umiejętności przygotowania gleby i doboru odpowiednich roślin pod kątem lokalnych uwarunkowań środowiskowych.

Blok tematyczny SPORT obejmuje znaczenie ruchu dla utrzymania dobrej, nawet bardzo dobrej kondycji ciała i ducha. Istotne jest poznanie i stosowanie zasad bezpiecznego treningu, czyli np. rozgrzewki i rozciągania, jak również ograniczenia ryzyka bolesnej kontuzji.

ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWEM DOMOWYM to wiedza związana z domowym budżetem, planowaniem wydatków i odpowiednią gospodarką pieniędzmi. To wszystko, co najważniejsze!

W ramach bloku INTERNET UŻYTKOWY uczestnicy kursu nauczą się korzystania z Internetu za pośrednictwem komputera, tabletu i telefonu. Warto wiedzieć, jak obsługiwać bezpieczne płatności internetowe, czy zarejestrować lekarską wizytę domową. To wcale nie jest trudne! Dzięki Internetowi życie jest po prostu łatwiejsze.

Na zajęciach z działu KOSMETYKI I CHEMIA NATURALNA kursanci nauczą się wykonywać domowym sposobem podstawowe kosmetyki i środki czyszczące. Dowiedzą się o ich zbawiennym wpływie na urodę i środowisko, a także poznają ich koszty produkcji.

„Budżet w pigułce” zapowiada się zatem bardzo interesująco pod każdym względem. Kurs na pewno pomoże każdemu zapomnieć o nudzie i codziennych problemach. Będzie wspaniałą okazją do zawarcia nowych znajomości i nabycia cennych umiejętności. Wydarzenie zostanie zorganizowane i sfinansowane w ramach projektu: „Nauczyciel w Uniwersytecie Ludowym wobec wyzwań współczesnej Europy” nr 2019-1-PLO1-KA204-065864 dofinansowanego przez Program Komisji Europejskiej Erasmus+.

Powiat Policki

Powiat Policki otrzymał środki na realizację zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

We wtorek 14 marca w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie podpisano umowę na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rozwoju i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Opublikowane

w dniu

Stosowną umowę podpisali Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach Beata Karlińska (z upoważnienia Zarządu Powiatu w Policach).
Wojewoda Zachodniopomorski przekaże Powiatowi Polickiemu środki z funduszu na realizację programu w łącznej kwocie 115 097,00 zł.Celem programu jest ograniczanie skutków niepełnosprawności, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami oraz umożliwienie im pełnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.Program skierowany będzie do osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w tym do osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zamieszkałymi na terenie Powiatu Polickiego. Asystenci będą pomagali osobom z niepełnosprawnościami w czynnościach dnia codziennego. Usługi asystenta wesprą osobę z niepełnosprawną przy:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Usługi świadczone będą przez 7 dni w tygodniu, w zależności od zgłoszonych potrzeb.Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (telefon 91 317 02 028, e-mail: sekretariat@pcpr.police.pl)

Tekst: Daniel Kiełczewski/Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach

Czytaj dalej

Powiat Policki

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim

Projekt pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” jest realizowany w trzech placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki: w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”.

Opublikowane

w dniu

W poniedziałek 13 marca w Starostwie Powiatowym w Policach odbyła się konferencja prasowa dotycząca realizacji projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim.”

W konferencji wzięli udział Starosta Policki Andrzej Bednarek, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach Agnieszka Bąk oraz Dyrektorzy placówek oświatowych, w których realizowany jest projekt: Agata Jarymowicz Dyrektor Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, Ryszard Budzisz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach i Marcin Głuszyk Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

Planowane działania termomodernizacyjne w projekcie to między innymi:

 • modernizacja instalacji co, w tym wymiana grzejników,
 • docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • docieplenie stropodachu,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • modernizacja c.w.u. z niezbędnym wyposażeniem i osprzętem,
 • montaż wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej,
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne z czujkami ruchu,
 • montaż paneli fotowoltaicznych

Projekt pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne oraz w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Aktualnie zakończyły się prace w budynku szkolnym Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży prace nadal trwają i powinny zakończyć się do 15 lipca br. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach wyłoniono wykonawcę i prace niedługo się rozpoczną.

Całkowita wartość projektu wynosi 19 224 480,13 zł.

Pierwotna wysokość dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu wynosiła 5 189 210,56 zł. Po otrzymaniu decyzji Ministra Klimatu i Środowiska Powiat Policki otrzymał dodatkowe dofinansowanie w kwocie 6.568.434,48 zł. Łączna kwota dofinansowania z tych środków wynosi 11 757 645,04 zł – mówiła podczas konferencji Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach.

Kolejne dofinansowanie w kwocie 2 223 947,43 zł pochodzi z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych. Kwota 2 350 242,14 zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego i jest przeznaczona na inwestycję w Trzebieży. Pozostała kwota 2 892 645,52 zł pochodzi z budżetu Powiatu Polickiego.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak

Czytaj dalej

Powiat Policki

Powitanie wiosny Słowiańskim Parku Historycznym

W sobotę 25 marca br.  odbędzie się impreza otwierająca sezon w Słowiańskim Parku Historycznym PODGRODZIE pt. ” Powitanie Wiosny”. Jak dawniej Słowianie, tak i my chcemy pożegnać Panią Zimę i przywołać ciepłe dni. W związku z tym przygotowaliśmy dla gości wiele atrakcji.

Opublikowane

w dniu

W programie znajdziemy:
– dawne obrzędy i słowiańskie zwyczaje związane
z powitaniem wiosny
– wspólne palenie Marzanny
– warsztaty robienia lalek z sitowia dla dużych i małych
– pokaz farbowania jajek technikami średniowiecznymi
– ognisko ( można zabrać swój prowiant)

Dodatkowo:
– zwiedzanie zagrody edukacyjej- możliwość karmienia zwierzat
– bicie pamiątkowej monety
– strzelanie z łuku
– kramik z pamiatkami

Rozpoczęcie imprezy przewidujemy na godzinę 14:00.
Koszt- 10zł/ osobę
 
Czekamy na Was!
Słowiański Park Historyczny PODGRODZIE
ul. Podgrodzie 99, 72- 022 Nowe Warpno
 
Organizatorem imprezy jest Fundacja Knieja- operator Słowiańskiego Parku Historycznego PODGRODZIE. „

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie