Powiat Policki

„Budżet w pigułce” – październikowa nowość w ZUL

„Budżet w pigułce” to duży i atrakcyjny kurs Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego w Mierzynie. Zaplanowanych jest łącznie 240 godzin w 6 blokach tematycznych, tzw. modułach: ZDROWA KUCHNIA, PRZYDOMOWY OGRÓD, SPORT / FITNESS, ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWEM DOMOWYM, INTERNET UŻYTKOWY, KOSMETYKI I CHEMIA NATURALNA. Trwa rekrutacja, przyjętych zostanie maksymalnie 20 osób. Warunkiem jest wypełnienie formularza – tylko to bowiem zapewnia zakwalifikowanie się. ZUL myśli o osobach w wieku około 45 do 65 lat.

Opublikowane

w dniu

Oj, będzie się działo! Pewna tego jest też Angelika Felska, organizatorka i prezes zarządu ZUL w Mierzynie.

Projekt ten jest realizowany w ramach programu ERASMUS+. Udział w nim wzięli uczestnicy Danii, Niemiec i trzy Uniwersytety Ludowe z Polski. Ustaliliśmy, że projekt nasz będzie skierowany do osób starszych. Osób, które utraciły pracę i ciężko im znaleźć nową albo się przekwalifikować. Do rodziców, którzy odchowali dzieci i nie bardzo wiedzą, jak wrócić „do ludzi” i na rynek pracy. Do osób, które zaczynają się borykać z coraz większą ilością problemów z czasem przekładających się na funkcjonowanie domu i ich rodzin. „Budżet w pigułce” to będzie na pewno dobra zabawa. Przede wszystkim praktyka nie wykłady. Dużo zajęć warsztatowych, praktycznych, ale także zajęcia sportowe. Wszystko po to, żeby pokazać uczestnikom kursu, jak funkcjonować poza codziennymi obowiązkami, szkołą dzieci, czy pracą (jeżeli ją mają albo chcieliby mieć). Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na samego siebie.”

Wszystkie zajęcia będą prowadzić osoby interesujące, z doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami. Podkreślić należy magiczną moc celów poszczególnych tematów kształcenia. Uczestnicy ZDROWEJ KUCHNI poznają zasady właściwego odżywiania się oraz piramidy żywieniowej, a także nauczą się doceniać lokalne produkty rolno-spożywcze. Na pewno każdy stanie się miłośnikiem zdrowej kuchni!

PRZYDOMOWY OGRÓD to wiedza, jak założyć i pielęgnować ogród oraz jak uzyskać dobre zbiory. To nabycie umiejętności przygotowania gleby i doboru odpowiednich roślin pod kątem lokalnych uwarunkowań środowiskowych.

Blok tematyczny SPORT obejmuje znaczenie ruchu dla utrzymania dobrej, nawet bardzo dobrej kondycji ciała i ducha. Istotne jest poznanie i stosowanie zasad bezpiecznego treningu, czyli np. rozgrzewki i rozciągania, jak również ograniczenia ryzyka bolesnej kontuzji.

ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWEM DOMOWYM to wiedza związana z domowym budżetem, planowaniem wydatków i odpowiednią gospodarką pieniędzmi. To wszystko, co najważniejsze!

W ramach bloku INTERNET UŻYTKOWY uczestnicy kursu nauczą się korzystania z Internetu za pośrednictwem komputera, tabletu i telefonu. Warto wiedzieć, jak obsługiwać bezpieczne płatności internetowe, czy zarejestrować lekarską wizytę domową. To wcale nie jest trudne! Dzięki Internetowi życie jest po prostu łatwiejsze.

Na zajęciach z działu KOSMETYKI I CHEMIA NATURALNA kursanci nauczą się wykonywać domowym sposobem podstawowe kosmetyki i środki czyszczące. Dowiedzą się o ich zbawiennym wpływie na urodę i środowisko, a także poznają ich koszty produkcji.

„Budżet w pigułce” zapowiada się zatem bardzo interesująco pod każdym względem. Kurs na pewno pomoże każdemu zapomnieć o nudzie i codziennych problemach. Będzie wspaniałą okazją do zawarcia nowych znajomości i nabycia cennych umiejętności. Wydarzenie zostanie zorganizowane i sfinansowane w ramach projektu: „Nauczyciel w Uniwersytecie Ludowym wobec wyzwań współczesnej Europy” nr 2019-1-PLO1-KA204-065864 dofinansowanego przez Program Komisji Europejskiej Erasmus+.

Powiat Policki

Akcje prozdrowotne Powiatu Polickiego

Dwie akcje prozdrowotne organizuje w piątek i niedzielę Powiat Policki.

Opublikowane

w dniu

– piątek 2 czerwca 10:00-14:00 – przyjazd mobilnego dentysty – Dentobus – Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach – wejście do Szkoły Podstawowej

Głównym celem przyjazdu było udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz profilaktycznych zawartych w koszyku świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży do lat 18, w tym: wizyty adaptacyjne, nauka prawidłowego szczotkowania zębów, lakierowanie, badania okresowe i kontrolne oraz leczenie próchnicy.

Dentobus jest w pełni wyposażonym stomatologicznym gabinetem zabiegowym, dysponującym m.in. specjalistycznym, sterowanym elektronicznie fotelem dentystycznym, zestawem punktowego RTG oraz niezbędnymi narzędziami stomatologicznymi.

– niedziela 4 czerwca 12:00-16:00 – Powiatowy Tydzień Czerwonej Krwinki – Police – parafia pw. św. Kazimierza w Policach ul. Wyszyńskiego.

Akcja organizowana przez Powiat Policki i Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Klub HDK w Policach. Podczas akcji będzie można oddać krew. W trakcie wydarzenia zaplanowano również festyn z okazji Dnia Dziecka.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Powiat Policki utworzy Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego

We wtorek 9 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”.

Opublikowane

w dniu

W wydarzeniu, oprócz przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Policach – Starosty Polickiego Andrzeja Bednarka, Wicestarosty Polickiego Joanny Napiwodzkiej, Członka Zarządu Powiatu w Policach Beaty Chmielewskiej, Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach Cezarego Arciszewskiego, Przewodniczącej Komisji Edukacji i Kultury Danuty Chylewskiej-Kęsy i Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Agnieszki Bąk, wzięli udział przedstawiciele Partnerów Projektu:

– Partner Branżowy – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego na czele z Prezesem mgr inż. Jerzym Klimczakiem

– Partner Dodatkowy – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na czele z Prorektorem ds. organizacji i rozwoju, prof. ZUT, dr hab. inż. Krzysztofem Pietrusewiczem

– Partner przy realizacji projektu – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na czele z Członkiem Zarządu Anną Tarocińską.

Realizatora projektu – Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach reprezentowała Dyrektor Agata Jarymowicz i Wicedyrektor Monika Przychodniak-Loga. Grupę Azoty Polyolefins S.A. reprezentował Prezes Zarządu dr Andrzej Niewiński, a Grupę Azoty Police Serwis sp. z o.o. Prezes Zarządu Paweł Strzelczyk.

Na realizację projektu Powiat Policki otrzymał dofinansowanie w kwocie 13 000 000,00 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Całkowita wartość projektu wynosi 15 244 800,00 zł.

Liderem Projektu jest Powiat Policki, a realizatorem Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.

Zakres inwestycji obejmuje utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU), realizującego koncepcję Centrów Doskonalenia Zawodowego (CoVEs).

Głównym celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży chemicznej, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Policach z dziedziny przemysłu chemicznego.

W tym celu wybudowany zostanie nowy budynek jednokondygnacyjny wraz z konieczną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Planowana powierzchnia użytkowa budynku to 1086,22 m2. Budynek BCU projektowany i wykonany będzie jako obiekt pasywny i zgodny z zasadą DNSH, zgodny ze standardem budynków o niemal zerowym zużyciu energii. W budynku powstanie 6 pracowni chemicznych oraz 2 pracownie komputerowe.

Centrum powstanie przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Policki. W szkole jest prowadzone kształcenie zawodowe w zawodzie technik technologii chemicznej.

Projekt pod nazwą „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” został podzielony na trzy etapy:

– I etap: stworzenie BCU w przemyśle chemicznym – między innymi: realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, nadzór nad wykonaniem robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku BCU, zakup wyposażenia pomieszczeń i pracowni planowanych do utworzenia w BCU, powołanie BCU i włączenie do Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

– II etap: wsparcie funkcjonowania BCU – między innymi: zatrudnienie pracowników BCU, powołanie Rady BCU, prowadzenie szkoleń, kursów i egzaminów, organizacja staży, spotkania z pracodawcami, prowadzenie doradztwa

– III etap: zarządzanie projektem – między innymi: koordynowanie realizacji projektu, postępowania przetargowe, nadzór nad inwestycją, zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Planowana data zakończenia projektu to 30 czerwca 2026 r.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Podpisano list intencyjny z Politechniką Morską w Szczecinie

W czwartek 13 kwietnia w siedzibie Politechniki Morskiej w Szczecinie podpisano list intencyjny dotyczący realizacji przez Powiat Policki projektu pod nazwą „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”.

Opublikowane

w dniu

List intencyjny podpisali Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka i Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie Wojciech Ślączka, w obecności Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Bogusławy Szulc, Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Tadeusza Łukasiuka, Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Urszuli Ciok-Piotrowskiej i dr inż. Grzegorza Stępnia z Katedry Geodezji i Pomiarów Offshore Politechniki Morskiej.

W ramach listu intencyjnego, eksperci Politechniki Morskiej w Szczecinie pomogą w realizacji projektu poprzez monitoring geodezyjny, w którym wykorzystywane będą nowoczesne technologie pomiarowe (drony, odczyty laserowe, wizualizacje 3D).

Określenie przez pracowników Politechniki Morskiej objętości pryzm odpadów przeznaczonych do usunięcia znacznie ułatwiło podpisanie korzystnej umowy z wykonawcą projektu na realizację rekultywacji terenu przy ulicy Kamiennej. W tym przypadku współpraca środowiska naukowego i samorządowego przyniosła wymierne korzyści i mam nadzieję, że dalsze współdziałanie jeszcze bardziej się rozwinie – mówiła Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka.

Współpraca Starostwa Powiatowego w Policach i Politechniki Morskiej w Szczecinie ma obejmować także przedsięwzięcia o charakterze dydaktycznym, naukowo-badawczym oraz administracyjno-gospodarczym.

Podjęte zostaną działania, które będą wspierać i upowszechniać nowoczesne metody pomiarowe i obliczeniowe w środowisku geodezyjnym na terenie Powiatu Polickiego.

Podczas spotkania podjęto także temat dalszej współpracy w zakresie praktyk studenckich w powiatowym urzędzie.

Tekst: Politechnika Morska w Szczecinie, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Politechnika Morska w Szczecinie

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie