Gmina Dobra

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Dobra

Oświetlenie w Gminie Dobra jest realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie przejść dla pieszych w Mierzynie” oraz zadania pn.:„Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych”. Gmina stara się realizować oświetlenie wg składanych wniosków mieszkańców oraz posiadanych środków finansowych na dany rok.

Opublikowane

w dniu

W pierwszej kolejności realizowane są inwestycje, na które Gmina posiada już wykonaną dokumentację budowlaną oraz stosowne zgody w postaci zgłoszeń prac budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w przypadku oświetlenia solarnego, lub pozwoleń na budowę w przypadku oświetlenia elektrycznego.

Wnioski wpisywane są do rejestru, z którego co roku realizowane są projekty, a następnie roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia elektrycznego ulicznego oraz solarnego.

W pierwszej kolejności brane pod uwagę są drogi publiczne, następnie pozostałe drogi i ulice położone w Gminie Dobra. Mieszkańcy we wnioskach niejednokrotnie sami wskazują rodzaj oświetlenia.

Realizując zadanie: „Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie przejść dla pieszych w Mierzynie”, w drodze zamówienia publicznego, Gmina wyłoniła dwóch Wykonawców, z którymi podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci oświetlenia ulicznego elektrycznego typu LED na ulicach w Gminie Dobra.

I umowa obejmuje ulice:

 • W Dobrej na dz. Nr 311/39, 211/1, 1481, 1195, 866/4, 371, – ul. Dereszowa, obręb Dobra, gm. Dobra,
 • W Dobrej na dz. Nr 45/20, 44/20, (ul. Nagietkowa), Nr 216/3 (ul. Graniczna) obręb Dobra, gm. Dobra,
 • W Dobrej na dz. Nr 862/6 (ul. Rudawki) 862/5, 213/1, (ul. Ułańska), obręb Dobra, gm. Dobra,
 • W Buku na dz. Nr 29, obręb Buk, gm. Dobra,
 • W Grzepnicy na dz. Nr 39, 34, 53, 45/1, 91, 856/11 obręb Grzepnica, gm. Dobra,W Dobrej na dz. Nr 685, 725 (ul. Oliwkowa), obręb Dobra, gm. Dobra.

Wykonawcą prac jest Firma Handlowo-Usługowa Marek Grzegorzewski, Rydzyna 64-130, Tworzanice 15

 II umowa obejmuje ulice:

 • W Dołujach na dz. Nr 156, 181 – ul. Żubrza, obręb Dołuje, oraz na działkach Nr 18, 26, 25, 7/73, 7/74 położonych w Kościnie, obręb Kościno, gm. Dobra,
 • W Wołczkowie na dz. Nr 488 (ul. Słoneczna), Nr 561 (ul. Zimowa), obręb Wołczkowo, oraz na działkach Nr 71/1 (ul. Słoneczna) Nr 71/3, 34/14, 66/91 (ul. Górna) w Bezrzeczu, obręb Bezrzecze, gm. Dobra,
 • W Bezrzeczu na dz. Nr 43/2, 71/3, 66/110, 66/113, 656/340 (ul. Cynamonowa), obręb Bezrzecze, gm. Dobra,
 • W Dołujach na dz. Nr 220/33, (ul. Perkoza), 221, 286 (ul. Łosiowa), obręb Dołuje, gm. Dobra,
 • W Wołczkowie na dz. Nr 253 (ul. Szarotki), Nr 249 (ul. Lipowa) obręb Wołczkowo, gm. Dobra,

Wykonawcą prac jest Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych inż. Jerzy Mingałło posiadający swoją siedzibę w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Lipowej 9.

Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 maja 2021 roku.

Ponadto trwają kolejne prace projektowe zmierzające do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających realizację oświetlenia elektrycznego na ulicach:

 • Prostopadła – Mierzyn
 • Berberysowa/Kminkowa – Bezrzecze
 • Przejście dla pieszych przy ul. Perłowej – Bezrzecze
 • Sójki – Kościno (do dz. 145)
 • Promienista – Mierzyn
 • Migdałowa – Dobra
 • Szczecińska (5h) sięgacz – Dobra
 • Ozdobna – Mierzyn
 • Osiedle Leśne (od nr 41-43) – Bezrzecze

Zakończenie prac projektowych przewiduje się na III kwartał 2020 roku.

Reklama

Gmina Dobra

APEL DO MIESZKAŃCÓW MIERZYNA

Kolejne akty wandalizmu, tym razem w Mierzynie polegające na pomalowaniu sprayem wiaty przystankowej Wspólna, kierunek Szczecin oraz tablicy informacyjnej i trafostacji przy ul. Wspólnej. Pseudograffiti szpecą przestrzeń publiczną.

Opublikowane

w dniu

Zachęcamy do reagowania na akty wandalizmu. Jeśli ktoś widział sprawcę niszczenia mienia publicznego prosimy o zawiadomienie Straży Gminnej – Tel. 501 701 076, adres e-mail: strazgminna@dobraszczecinska.pl

Walczmy z wandalizmem!

Wspólnie dbajmy o nasze gminne mienie!

Kierownik Wydziału ds. Obywatelskich

Małgorzata Chmielewska

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Schronisko zaprasza do kociego przedszkola

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej serdecznie zaprasza do odwiedzania kociego przedszkola. Kocie przedszkole to miejsce dla młodych kociaków, które czekają w Domu Kota na swoich przyszłych właścicieli.

Opublikowane

w dniu

Czeka na Państwa 35 puszystych, kolorowych i milutkich przedszkolaków. Wszystkie są zaszczepione, odrobaczone i zaczipowane. Schronisko gwarantuje również darmową sterylizację lub kastrację dla wszystkich adoptowanych kociąt w terminie 6 miesięcy od adopcji. Zapraszamy serdecznie !!!

Schronisko jest czynne dla osób odwiedzających w godzinach:

Poniedziałek-sobota 8.00-16.00

Adopcja zwierząt prowadzona jest w godzinach 10.00 -15.30

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Więcej punków karnych za wykroczenia drogowe

We wrześniu br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Oprócz podwyższenia ilości przyznawanych punktów karnych za szczególnie groźne wykroczenia drogowe wzrosła także ilość przyznawanych punktów karnych za często popełniane drobniejsze wykroczenia związane z nieprawidłowym zatrzymaniem i postojem pojazdu.

Opublikowane

w dniu

Poniżej wyciąg z wykroczeń związanych z naruszeniami przepisów ruchu drogowego w zakresie zatrzymania i postoju oraz niestosowania się do znaków i sygnałów podawanych np. przez strażnika gminnego.

Czyn

Art. Kodeksu wykroczeń

Przepis rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych lub Prawa o ruchu drogowym

Ilość punktów

A 08

Naruszenie powodujące tamowanie lub

utrudnienie ruchu na drodze publicznej,

w strefie zamieszkania lub strefie ruchu

art. 90 § 2 k.w

8

B 12

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu
w takim miejscu i na taki czas, aby
umożliwić pieszym swobodny dostęp do
pojazdu komunikacji publicznej lub na
chodnik – w przypadku braku wysepki dla
pasażerów na przystanku

Art. 97 kw

art. 26 ust. 6
p.r.d

6

C 01

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia
kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do
kontroli ruchu drogowego, nakazującego
zatrzymanie pojazdu

art. 92 § 2 k.w

§ 109 ust. 1
i 3 z.s.d

15

C 03

Nie stosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym – np. do sygnału podanego ręką lub tarczką STOP

art. 92 § 1 k.w

§ 108
ust. 2–5,
§ 109 ust. 4
albo § 110
z.s.d.

15

C 04

Nie stosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego. Np. niezastosowanie się do polecenia strażnika, policjanta odstawienia nieprawidłowo parkującego pojazdu w określone miejsce na parkingu.

art. 92 § 1 k.w

§ 109 z.s.d.
lub
art. 129
ust. 2 pkt 1,
7 i 12 p.r.d

15

C 07

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach

art. 92 § 1 k.w

§ 16 z.s.d.

8

C 17

D-18 „parking” lub D-18b „parking
zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem
tabliczką T-29, albo D-18a „parking –
miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod
znakiem tabliczką T-29

art. 92 § 1 k.w

§ 52 ust. 6
w zw. z § 2
ust. 4 albo
§ 52 ust. 4
w zw. z § 2
ust. 4 z.s.d.

6

C 18

P-18 „stanowisko postojowe” i P-24
„miejsce dla pojazdu osoby
niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta”
i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby
niepełnosprawnej”, umieszczonego
samodzielnie bez znaku pionowego D-18,
D-18a lub D-18b

art. 92 § 1 k.w

§ 90 ust. 2
i § 92 albo
§ 90 ust. 4
i § 92 z.s.d.

6

G 07

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego
przepisami oświetlenia

Art. 88 kw

art. 52 ust. 1
p.r.d.

3

H 18

Zatrzymanie- na przejściu dla pieszych lub na
przejeździe dla rowerzystów oraz
w odległości mniejszej niż 10 m przed
tym przejściem lub przejazdem, albo
w odległości 10 m za tym przejściem lub
przejazdem na drodze dwukierunkowej
o dwóch pasach ruchu

Art. 97 kw

art. 49 ust. 1
pkt 2 p.r.d.

5

H 19

Zatrzymanie- na przejeździe kolejowym lub
tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz
w odległości mniejszej niż 10 m od
przejazdu lub skrzyżowania

Art. 97 kw

art. 49 ust. 1
pkt 1 p.r.d.

5

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie