Gmina Dobra

Budowa nowego przedszkola w Mierzynie [FILM]

Budowa Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Kolorowej w Mierzynie powoli zmierza do końca. Trwają prace przy elewacji oraz wykończeniowe w środku budynku. W kompleksie znajduje się m.in. 9 sal dla dzieci, dwie szatnie, poczekalnia dla rodziców i sala do zajęć ruchowych. Nowoczesna placówka dla 225 dzieci ma rozpocząć działalność 1 września 2020 r.

Opublikowano

w dniu

Gmina Dobra

Park rodzinny im. Jana Pawła II w Wołczkowie

Gmina Dobra przystąpiła do realizacji zadania polegającego na budowie parku rodzinnego im. Jana Pawła II wraz z rozbudową miejsc parkingowych. Teren inwestycji zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Lipowej i Ogrodowej w Wołczkowie.

Opublikowano

w dniu

7 września br. został ogłoszony przetarg w trybie nieograniczonym na roboty budowlane dla zadania pn. „Park rodzinny im. Jana Pawła II w Wołczkowie”. Termin składania ofert został wyznaczony na 22 września br. Cztery firmy przystąpiły do złożenia ofert, z których najtańsze okazało się Przedsiębiorstwo Budowlane BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie – kwota 585 261,58 zł brutto. Obecnie trwa procedura sprawdzania ofert.

Aranżacja parku rodzinnego została wkomponowana w istniejący drzewostan, na terenie parku powstaną m.in. dodatkowe ciągi komunikacyjne z kostki granitowej, zasadzone będą szpalery krzewów oraz wysiane trawniki – mówi Wójt Gminy Dobra, Teresa Dera. Całość inwestycji zaprojektowana została z myślą o osobach niepełnosprawnych, dlatego usadowienie altany oraz wiaty zaprojektowano na równi z terenem inwestycji, co pozwoli na bezkolizyjne poruszanie się i korzystanie z urządzeń osób niepełnosprawnych.

Na cele okazjonalnych spotkań przewidziano przyłącze wodne, które umożliwi pobór wody. Park rodzinny zyska nową zewnętrzną instalację oświetleniową, która będzie obejmować oświetlenie nowo powstałych ścieżek, zostanie oświetlona architektura altany oraz wiaty. Zastosowano w tym celu energooszczędne oświetlenie typu LED.

W ramach inwestycji przewiduje się również budowę 17-stu nowych miejsc postojowych, w tym 2 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych – dodaje Teresa Dera. Zaprojektowano również poszerzenie ulicy Ogrodowej do szerokości 5m na odcinku inwestycji, zaprojektowano również nowe zjazdy do istniejących działek.

Planowany termin zakończenia prac budowlanych: 31.05.2021 r.. Okres gwarancji na wykonane roboty ustalony został na 60 miesięcy od podpisania końcowego protokołu odbioru.

Projekt został zrealizowany przez firmę iDS Architekci Sp. z o.o. z siedziba w Szczecinie za kwotę 59 040,00 zł brutto

.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy strażaków OSP Dobra i OSP Wołczkowo

Widząc potrzebę podnoszenia kwalifikacji przez strażaków-ochotników Gmina Dobra kolejny już raz przystąpiła do organizacji dla nich kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP). Przez cały miesiąc październik, w weekendy 18 strażaków z OSP Wołczkowo i OSP Dobra uczestniczy w pełnym szkoleniu przedmedycznym, natomiast kolejnych 24 będzie recertyfikowało swoje uprawnienia ratownicze.

Opublikowano

w dniu

Zakres szkolenia obejmuje 66 godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego, zgodnie z programem szkolenia w tym m. in. z zakresu bezpieczeństwa własnego, elementów anatomii i fizjologii, oceny poszkodowanego, badań wstępnych, resuscytacji, postępowaniu w innych stanach nagłych, urazach, taktyki działań ratowniczych, ewakuacji, psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanych. Kurs kończy się egzaminem, a po jego pozytywnym zdaniu strażak posiądzie tytuł „Ratownika” zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Należy podkreślić, że zgodnie ze stosownymi porozumieniami podpisanymi w ramach krajowego systemu ratowniczo gaśniczego Gmina Dobra była zobligowana do przeszkolenia w zakresie ratownictwa przedmedycznego po minimum 4 strażaków z każdego OSP, jednak uznając, że znajomość zasad udzielania pierwszej kwalifikowanej pomocy przedmedycznej przez strażaków jest jedną z postaw ich umiejętności podjęto decyzję o przeprowadzaniu szkolenia większej grupy strażaków, tak aby podczas prowadzonych wielu akcji ratowniczych w zastępie był zawsze strażak posiadający tytuł i umiejętności ratownika.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Dobra: dodatkowe kontenery na odpady na cmentarzach

Przed dniem Wszystkich Świętych na cmentarzach komunalnych w Dobrej, Mierzynie i Wołczkowie ustawione zostaną dodatkowe kontenery na odpady. W celu zachowania ładu i porządku odpady należy wyrzucać bezpośrednio do kontenerów, a nie zostawiać obok. W dniach 31 października i 1 listopada będą stały toalety przenośne.

Opublikowano

w dniu

W związku z występującym zagrożeniem dotyczącym zakażenia koronawirusem, apeluję do opiekunów grobów, osób porządkujących mogiły, odwiedzających cmentarz o zachowania reżimów sanitarnych i przestrzegania aktualnie obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Proszę ograniczyć przebywanie na cmentarzu do niezbędnego minimum, unikać kontaktów z innymi osobami, nie gromadzić się, zachowywać bezpieczną odległość.

Przypominamy osobom, które opiekują się grobami swoich bliskich, gdzie minął już okres 20 lat od daty pochówku osoby zmarłej, aby dokonały odnowienia opłaty na kolejne 20 lat. na konto gminy NR RACHUNKU 46 1020 4795 0000 9602 0331 9589

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.  91 311 22 81

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie