Gmina Kołbaskowo

Będzie nakładka drogowa na fragment drogi Siadło – Ustowo

Opublikowane

w dniu

[lead]Przetarg na wykonanie nakładki drogowej na najbardziej zniszczonym odcinku drogi powiatowej Siadło – Ustowo rozstrzygnięty. – Prace wykona firma Strabag – poinformowało Starostwo Powiatowe w Policach.[/lead]

Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 560 tys. zł. Do przetargu stanęły trzy firmy: FDO Spółka z o.o. (zaproponowała 516 871,97 zł), Eurovia Polska S.A. (607 972,26 zł) oraz Strabag Sp. z o.o. (453 956,40 zł). Czas na realizację zadania – 60 dni. Do 15 grudnia inwestycja powinna być wykonana – poinformował starosta.

Nowy asfalt położony zostanie na długości około 560 m najbardziej zniszczonego odcinka drogi powiatowej Siadło – Ustowo, to jest od skrzyżowania drogi powiatowej w Siadle Dolnym z drogą gminną biegnącą w stronę nabrzeża, do rejonu Kurowa.

– Liczymy, że to rozwiązanie pozwoli na bezpieczne korzystanie z tego odcinka przez trzy, a nawet więcej lat – mówił Andrzej Bednarek, starosta policki.

[signature]JaD

[/signature]

Reklama

Gmina Kołbaskowo

Nowe przystanki osobowe w Warzymicach i Przecławie oraz stacja w Kołbaskowie

Skrócenie czasu podróży, lepszy dostęp do pociągów, sprawniejszy przewóz towarów, większe bezpieczeństwo, nowoczesne i wygodne perony – to przewidywane efekty prac planowanych na liniach kolejowych między Szczecinem Głównym a granicą państwa. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrały wykonawcę dokumentacji projektowej.

Opublikowane

w dniu

Modernizacja i elektryfikacja linii Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa stworzy nowe możliwości dla transportu kolejowego między Polską a Niemcami. Inwestycja zapewni lepsze warunki do przewozu towarów. Podróżni zyskają krótszą i bardziej komfortowa podróż – mówi Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Usprawnione zostaną połączenia pasażerskie na trasie Szczecin Główny – granica polsko-niemiecka, która prowadzi w stronę Berlina. Lepsze możliwości zyska ruch towarowy, od stacji Szczecin Gumieńce w kierunku granicy. Zaplanowana jest kompleksowa modernizacja całego odcinka z dobudową drugiego toru na odcinkach dotychczas jednotorowych (linia kolejowa nr 408 Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce i nr 409 Szczecin Gumieńce – granica państwa (Tantow).

Planowana inwestycja poza usprawnieniem połączeń kolejowych między Szczecinem a Berlinem, dodatkowo zwiększy dostępność komunikacyjną kolei w aglomeracji szczecińskiej. Powstanie nowa stacja w Kołbaskowie oraz trzy przystanki, dzięki którym mieszkańcy zyskają dostęp do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, jakim jest kolej – mówi Piotr Majerczak, członek Zarządu, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dzięki nowym torom, sieci trakcyjnej oraz urządzeniom sterowania ruchem kolejowym, na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa (Tantow) bezpieczniej i szybciej pojadą pociągi pasażerskie z maksymalną prędkością 160 km/h, a pociągi towarowe 120 km/h.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, ruchu drogowego i pieszych, planowana jest budowa bezkolizyjnych skrzyżowań w miejsce istniejących przejazdów kolejowo-drogowych m.in. w ciągu ul. Cukrowej (na linii kolejowej nr 408) oraz w ciągu drogi Przylep – Ostoja – Rajkowo – Szczecin (na linii kolejowej nr 409). W zamian za przejazd przy ul. Cukrowej zaplanowano budowę wiaduktu kolejowego, przejście pod torami oraz przebudowę dróg równoległych.

To kolejny krok w kierunku rozwoju nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury kolejowej na terenie Pomorza Zachodniego. Inwestycja podniesie atrakcyjność turystyczną regionu i rangę Szczecina jako węzła komunikacyjnego. Pozwoli zwiększyć konkurencyjność dla inwestorów, którym zależy na sprawnych połączeniach kolejowych – mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.

Nowa stacja i przystanki zapewnią lepszy dostęp do kolei

Pasażerowie zyskają 3 nowe przystanki osobowe: Szczecin Pomorzany Południowe, Warzymice, Przecław oraz stację w Kołbaskowie, na której swój bieg będą kończyły pociągi aglomeracyjne. Stacja Szczecin Gumieńce zostanie dostosowana do przyjmowania i wyprawiania pociągów o długości 750 metrów. Nowe perony będą wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się skorzystają z pochylni i ścieżek naprowadzających. Wiaty i ławki zapewnią komfort oczekiwania na pociąg. Oświetlenie umożliwi bezpieczne podróżowanie po zmroku. Orientację ułatwią tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty z rozkładami jazdy.

Dla zwiększenia komfortu podróżnych oraz możliwości przyjmowania i wyprawiania większej ilości pociągów, planowana jest budowa jednokrawędziowego peronu nr 5 na stacji Szczecin Główny. Peron będzie obsługiwał ruch aglomeracyjny po linii kolejowej nr 408 (w kierunku Szczecina Gumieńce) oraz nr 406 (w kierunku Polic). Nowy peron będzie usytuowany przy torze nr 12a, na wysokości peronu nr 4. W celu umożliwienia pasażerom wygodnego dojścia na peron, planowana jest rozbudowa istniejącej kładki.

Wykonawcą finansowanych z budżetu spółki prac projektowych wartych blisko 9 mln zł będzie firma DATABOUT Sp. z o.o. Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na połowę 2024 roku. Zakończenie robót na linii kolejowej nr 409, stycznej ze stroną niemiecką, planowane jest do końca 2025 roku. Zakończenie całego projektu przewidziane jest na IV kwartał 2027 roku. Realizacja inwestycji uzależniona będzie od dostępności środków finansowych w ramach nowej perspektywy finansowej, zasad i kryteriów korzystania z instrumentów finansowych UE.

Czytaj dalej

Gmina Kołbaskowo

Serce dzwonu z kościoła w Kołbaskowie odnalezione w Smolęcinie [FILM]

W 2015 roku ówczesny koordynator ds. zabytków KWP w Szczecinie odnalazł w pow. pyrzyckim poszukiwany dzwon z 1672 roku, zaginiony z kościoła w Kołbaskowie. Barokowy dzwon był bez serca, a jego losy nie były do końca jasne. W lipcu 2022 roku policjant, prywatnie jako historyk, prowadził prace ewidencyjne i porządkowe na cmentarzu w Smolęcinie, gdzie jednym z odnalezionych artefaktów było serce dzwonu.

Opublikowane

w dniu

Policjant skojarzył artefakt ze sprawą sprzed 7 lat i dzwonem, w którym brakowało serca. Materiał źródłowy wskazywał, że dzwon z 1672 roku znajdował się na wieży kościoła w Smolęcinie. Po wojnie i zburzeniu wieży, dzwon wraz z wyposażeniem świątyni przeniesiono do kościoła w Kołbaskowie. Serce prawdopodobnie odpadło podczas upadku wieży i pozostało w Smolęcinie, a sam dzwon wywieziono. Aby potwierdzić informacje źródłowe należało podnieść 400-kilogramowy dzwon i zobaczyć, czy serce będzie pasowało i czy zgadzają się miejsca bicia na płaszczu i wieńcu. Okazało sę, że wszystko pasuje idealnie.

Barokowy dzwon ufundowany został w 1672 roku przez namiestnika króla szwedzkiego Heinricha Celestyna von Sternbach z Kamieńca. 400-kilogramowy dzwon odlał ze spiży znany szczeciński ludwisarz Lorentz Kökeritz. Jego syn Wawrzyniec odlał w 1682 roku słynny duży dzwon, wiszący przy szczecińskiej katedrze św. Jakuba. W końcu lat 40. XX wieku dzwon z Smolęcina przewieziono do kościoła parafialnego w Kołbaskowie i w 1958 roku wpisano go w rejestr zabytków, jako dzwon z Kołbaskowa. Zabytkowy dzwon znajdował w kościele jeszcze w 1987 roku. Następnie zaginął i konserwator zgłosił brak zabytku.

W styczniu 2015 roku policjant zajmujący się ochroną zabytków w KWP w Szczecinie otrzymał informację o tym, że poszukiwany dzwon znajduje się na terenie gospodarstwa w powiecie pyrzyckim. Po przeanalizowaniu informacji i ustaleniu szczegółów, policjanci odnaleźli zabytkowy dzwon w oborze na terenie wsi pod Pyrzycami. Właściciel posesji wyjaśnił, że na początku lat 90. XX wieku ksiądz z Kołbaskowa miał kolegę w tej wsi i podarował mu dzwon dla kościoła, który właśnie miał być odbudowywany. Kościoła jednak do tej pory nie odbudowano, a dzwon z 1672 roku oddany mieszkańcowi tej wsi na przechowanie, tkwił wciąż w stodole. Wówczas dzwon przewieziono z powrotem do Kołbaskowa i w 2015 roku ustawiono koło groty na cmentarzu przykościelnym.

Po 70 latach serce dzwonu zostało prowizorycznie zamontowane w dzwonie, który opuszczono do ziemi podnośnikiem, zamykając w środku serce. Dzięki działaniom szczecińskich policjantów i historyków udało się odzyskać i skompletować kolejne cenne zabytki naszego regionu.

Czytaj dalej

Gmina Kołbaskowo

Siadło Górne. kolejne poszukiwania zaginionych nagrobków

W sobotę  Siadle Górnym ekipa pod kierownictwem dr. Marka Łuczaka z Pomorskiego Towarzystwa Historycznego przeszukiwała dawny cmentarz w Siadle Górnym w gminie Kołbaskowo. – Dzisiaj udało się nam ustawić, na swoich podstawach, kilka przewróconych nagrobków w istniejącym tam lapidarium – mówi Marek Łuczak.

Opublikowane

w dniu

Z rozbitych fragmentów poskładaliśmy płyty: Alwine Dittmer z d. Bagemiel (1856-1913), Carla Wilhelma Dittmera (1857-1921) oraz Mety Huldy Luise Milenz z d. Jahn. Meta urodziła się 4 czerwca 1882 roku w Kamieńcu, była córką właściciela gospodarstwa Carla Friedricha Jahna i Luise z d. Pasewald z Siadła Dolnego. Meta zmarła 4 sierpnia 1912 roku w Siadle Dolnym. Odnaleźliśmy również fragmenty, z których poskładaliśmy płyty nagrobne jej rodziców Luise Jahn (1851-1919) oraz Carla Friedricha Jahna (1844-1917). Kolejne płyty to Christine Pieper z d. Wolf (1819-1888) oraz Wilhelmine Dittmer z d. Rückert (1847-1920).
Odnaleźliśmy kompletną głowicę Wilhelmine Heim z d. Mai oraz Hermanna Heima – dodaje Łuczak. Wilhelmine urodziła się 26 marca 1856 roku w Liniach (Leine Kreis Pyritz), była córką robotnika Johanna Mai i Louise z d. Brehmer. 18 lipca 1878 roku wyszła za mąż za stolarza Hermanna Heima. Herman urodził się 15 kwietnia 1854 roku w Siadle Górnym, zmarł 11 lipca 1935 roku w Szczecinie przy ul. Krasińskiego (Warsower Straße 95). Mieli 12 dzieci.
Znaleźliono również fragmenty, z których poskładano niekompletny nagrobek, małżeństwa Reminius – właścicieli gospody w Siadle Dolnym. August Resimius urodził się 26 września 1862 roku w Meichow Kreis Angermünde. Był synem rolnika Abrahama Resimius i Christine Resimius Heise z Meichow. Ożenił się z Emilie Louise Marie Sy (1856-1935), mieli dzieci: Grethe Else Elisabeth (ur. 6 maja 1880 roku w Siadle Dolnym, 20 października 1919 roku wyszła za mąż za Wilhelma Ernsta Walter Kundel (1887-1940)), Gertrud Luise (ur. 26 września 1892 roku w Siadle Dolnym) oraz Curta Carla Ferdinanda (ur. 3 kwietnia 1896 roku, zm. 26 maja 1896 roku). August prowadził restaurację w Siadle Dolnym. Zmarł 29 lipca 1926 roku, pochowany na cmentarzu w Siadle Górnym.
Najwięcej wysiłku zabrało poskładanie płyty z fragmentów, które wrosły w drzewo. Płyta należała do Luise Regine Christine Rückert z d. Schultz. Regine urodziła się 6 maja 1825 roku w Siadle Górnym, była córką rolnika Friedricha Schultza i Luise z d. Jützen z Siadła Górnego. Ochrzczono ją w kościele w Siadle Górnym 29 maja 1825 roku. 3 lutego 1853 roku wyszła za mą za rolnika z Siadła Dolnego- Friedricha Wilhelma Rückerta (ur. ok. 1826 roku). Regina zmarła 24 stycznia 1912 roku w Siadle Górnym.
Prace na cmentarzu w Siadle Górnym będziemy kontynuować w przyszłym tygodniu,

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie