Powiat Policki

Akcja Promocyjna Wspieraj Lokalnie. Przekaż swój 1 %

Ruszyła akcja Powiatu Polickiego  promująca możliwość dokonania, w ramach zeznania podatkowego za 2021 rok, przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, odpisu 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego.

Opublikowane

w dniu

Jej celem jest efektywne wspieranie lokalnych organizacji pożytku publicznego (organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego, OPP).

Akcja  trwa od 15 lutego do 6 maja 2022 r.

Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Pośród licznych nagród znajdują się m.in.: bony podarunkowe o wartości 1500 zł na zakup rowerów, sprzęt AGD i RTV, drobny sprzęt turystyczny, karnety na basen i karty podarunkowe.

Kto może wziąć udział w akcji?

Udział w Akcji Promocyjnej może wziąć każdy kto w okresie od dnia 15 lutego do 5 maja 2022 r. złożył w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe za 2021 rok, w którym dokonał odpisu 1 % podatku należnego na rzecz jednej z trzynastu (13) organizacji pożytku publicznego posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego, zamieszczonych w wykazie dostępnym na stronie www.policki.pl. oraz na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Policach przy ul. Tanowskiej 8 (parter, tablice pomiędzy pokojami nr 19 – 20 – 21).

W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej należy:

  1. Pobrać lub wydrukować  Formularz  zgłoszeniowy Akcji Promocyjnej Wspieraj Lokalnie Przekaż swój 1 % ze strony internetowej Organizatora policki.pl;
  2. Kompletnie i czytelnie wypełnić Formularz zgłoszeniowy oraz podpisać go imieniem i nazwiskiem we wszystkich wymaganych miejscach;
  3. Przesłać na adres poczty elektronicznej e-mail jedenprocent@policki.pl, w dowolnym wybranym terminie, tj.:

– od 15 lutego do 28 lutego 2022 r. do godz. 23.59,

– od 8 marca do 21 marca 2022 r. do godz. 23.59,

– od 29 marca do 11 kwietnia 2022 r. do godz. 23.59,

– od 19 kwietnia do 2 maja 2022 r. do godz. 23.59,

skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego.

Wygrywa pierwsze 25 kompletnych zgłoszeń wysłanych w  regulaminowych terminach

Pierwszych dwadzieścia pięć (25) zgłoszeń udziału w Akcji Promocyjnej przesłanych przez Uczestników na Formularzach zgłoszeniowych, w sposób  i w terminach wskazanych Regulaminie, weźmie udział w przekazaniu przez Organizatora nagród, których terminy zaplanowano na dzień:

  • 3 marca 2022 r. (dotyczy zgłoszeń przesłanych w okresie 15 – 28 lutego 2022 r.),
  • 24 marca 2022 r. (dotyczy zgłoszeń przesłanych w okresie 8 – 21 marca 2022 r.),
  • 14 kwietnia 2022 r. (dotyczy zgłoszeń przesłanych w okresie 29 marca – 11 kwietnia 2022 r.),
  • 5 maja 2022 r. (dotyczy zgłoszeń przesłanych w okresie 19 kwietnia – 2 maja 2022 r.),

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8.

Kolejność otrzymania przez Organizatora zgłoszeń udziału w Akcji Promocyjnej, w ramach poszczególnych terminów, o których mowa wyżej , będzie ustalana według czasu ich wpłynięcia (data i godzina) na adres poczty elektronicznej e-mail jedenprocent@policki.pl.

Uwaga:

Zgodnie ze stosownymi przepisami prawa zeznania złożone przed dniem 15 lutego 2022 r. uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym, a tym samym Uczestnik, który w ww. terminie złożył w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe za 2021 rok, w którym dokonał odpisu 1 % podatku należnego na rzecz jednej z trzynastu (13) organizacji pożytku publicznego posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego, zamieszczonych w wykazie, o którym mowa wyżej, jest uprawniony do udziału w Akcji Promocyjnej.

Zachęcamy do udziału w akcji.

Regulamin Akcji Promocyjnej Wspieraj Lokalnie Przekaż swój 1 %-291 kB (pdf)

Formularz zgłoszeniowy Akcji Promocyjnej Wspieraj Lokalnie Przekaż swój 1 %   342 kB (pdf)

 

Tekst: Agnieszka Rychlik-Bakalarz, Wydział Informacji i Promocji Starostwa w Policach

Gmina Dobra

Powstanie przejście dla pieszych i perony autobusowe w Grzepnicy

Powiat Policki przystąpił do realizacji kolejnego etapu modernizacji infrastruktury komunikacyjnej. W miejscowości Grzepnica, w ramach zapowiedzianej inwestycji, powstaną dwa nowe perony autobusowe. Umowa na wykonanie projektu budowlanego została podpisana, a jej zakres obejmie nie tylko same perony, ale również szereg dodatkowych elementów mających na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżujących.

Opublikowane

w dniu

Perony autobusowe zlokalizowane zostaną w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z, łączącej Dobrą z Bartoszewem, nieopodal ul. Rezydenckiej. Projekt przewiduje także budowę nowego chodnika, który umożliwi bezpieczne dotarcie pieszych z przystanków do przejścia dla pieszych. Ponadto, zaprojektowane zostanie przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, co zwiększy widoczność i bezpieczeństwo na drodze. Istotnym elementem projektu będzie również doświetlenie dla pieszych, które poprawi widoczność po zmroku.

Inwestycja realizowana będzie we współpracy z Gminą Dobra. Dzięki nowym peronom autobusowym mieszkańcy Grzepnicy oraz okolicznych miejscowości zyskają wyżej poziom dostępności komunikacyjnej, co przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności regionu. Prace projektowe to pierwszy krok ku realizacji długo oczekiwanej przez lokalną społeczność inwestycji, która wpłynie na poprawę warunków podróży oraz infrastruktury drogowej.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Powstanie projekt budowlany modernizacji odcinka drogi powiatowej Buk-Rzędziny

Powiat Policki inicjuje znaczące działania w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego i komfortu mieszkańców. W bliskiej perspektywie czasowej ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na realizację projektu budowlanego odcinka drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Buk a Łęgi.

Opublikowane

w dniu

Obecna struktura jezdni, charakteryzująca się licznymi ubytkami oraz niewystarczającą szerokością uniemożliwiającą bezproblemowe mijanie się pojazdów, jest źródłem zagrożeń dla użytkowników tej trasy. Starosta Policki, Andrzej Bednarek, podkreśla wagę procedury, która ma na celu przygotowanie projektu budowlanego mającego na celu kompleksową modernizację wymienionego odcinka.

W ramach prac projektowych zaplanowano szeroki wachlarz usprawnień. Do najważniejszych należy przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3907Z i 3909Z w miejscowości Buk, urządzenie i modernizacja istniejących chodników oraz infrastruktury dla rowerzystów. Projekt uwzględnia również budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę zjazdów, jak i organizację miejsc postojowych. Kluczowym elementem będzie również poszerzenie konstrukcji jezdni do sześciu metrów, co znacząco wpłynie na poprawę warunków ruchu.

Powiat Policki zobowiązuje się do rozwiązania kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym w ramach projektu. Planowane działania mają kluczowe znaczenie dla podniesienia standardów bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, jak również wszystkich użytkowników drogi. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i harmonogramu prac zostaną zaprezentowane wkrótce.

Czytaj dalej

Gmina Kołbaskowo

Nadchodzi remont głównej drogi w Ustowie

Starostwo Powiatu Polickiego ogłosiło, że planowany jest remont głównej drogi w miejscowości Ustowo – ostatniego odcinka trasy łączącej Szczecin z Siadłem Górnym. Obecna kondycja kilometrowego fragmentu pozostawia wiele do życzenia, z uwagi na liczne wyrwy i ubytki, co stanowi utrudnienie zarówno dla mieszkańców, jak i podróżujących tą trasą.

Opublikowane

w dniu

Na realizację prac remontowych przekazano środki w wysokości 6,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jak poinformował starosta policki, Andrzej Bednarek. Władze lokalne wspólnie z gminą podejmują starania o pozyskanie brakujących środków na pokrycie całkowitych kosztów remontu, szacowanych na 11 milionów złotych.

Plan przewiduje, że przetarg na realizację prac zostanie ogłoszony najpóźniej w maju bieżącego roku. W międzyczasie, do czasu rozpoczęcia głównych działań remontowych, droga zostanie tymczasowo zabezpieczona. Starosta Bednarek apeluje o cierpliwość i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przyszłych prac. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, droga powinna zostać oddana do użytku w przyszłym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie