Region

1.000.000 złotych kaucji Anny P. i Wojciecha N.

W związku z pytaniami w sprawie śledztwa prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, a dotyczącego wielu wątków związanych z oszustwami i innymi przestępstwami na szkodę Grupy Azoty Zakłady Chemiczne SA, Prokurator Regionalny w Szczecinie informuje, że do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie skierowano wniosek o tymczasowe aresztowanie Krzysztofa J. – byłego Prezesa Zarządu Zakładów Chemicznych Police SA.

Opublikowane

w dniu

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy prokurator ustalił, że Jan P. założył w Zjednoczonych Emiratach Arabskich spółkę, przy czym w jej utworzeniu brała udział ustalona spółka z siedzibą w Polsce. Utworzenie w/w spółki umożliwiło transfer pieniędzy poprzez rachunki bankowe prowadzone przez banki zagraniczne na szkodę Zakładów Chemicznych w Policach. Na prośbę podejrzanego Jana P. współpracę z firmą, która brała udział w tworzeniu spółki na terenie ZEA rozpoczęła żona Krzysztofa J., co umożliwiło wypłatę na jej rzecz części środków pieniężnych.

Obszerny materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie (w tym opinie biegłych oraz dokumentacja z postępowania prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego) wskazuje na zaistnienie przestępstwa w związku z nabyciem i wykonywaniem umowy nabycia akcji African Investment Group przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police SA. Doszło między innymi do celowego zawyżenia wartości akcji African Investment Group, a w trakcie wykonywania umowy nabycia akcji, nie spełniono warunków dokonywania płatności, a w szczególności część z fosforytów dostarczanych przez African Investment Group do Polic, faktycznie nie była wydobywana przez tą spółkę zależną, lecz fosforyt był nabywany przez African Investment Group od innego przedsiębiorcy działającego na terenie Senegalu a następnie dostarczany do Zakładów Chemicznych w Policach.

Jednocześnie ustalono, że Anna P. wykorzystując podmiot gospodarczy ustalonej osoby, po zakończeniu współpracy z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police SA, naruszyła obowiązującą ją umowę o zakazie konkurencji, świadcząc usługi na rzecz ustalonej spółki akcyjnej. Wykorzystanie przez Annę P. do świadczenia usług podmiotu prowadzonego przez innego przedsiębiorcę, miało na celu ukrycie naruszenia zakazu konkurencji. Następnie Anna P. wystąpiła m.in. na drogę sądową z powództwem o zapłatę przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police SA odszkodowań z tytułu przestrzegania umowy o zakazie konkurencji, mając świadomość, że środki te nie są jej należne z uwagi na naruszenie w/w umowy.

W konsekwencji działań członków byłego Zarządu Zakładów Chemicznych Police SA doszło również do podawania nieprawdziwych danych Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z wypełnianiem obowiązków nałożonych na spółkę publiczną jak również manipulacji akcjami Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z powyższymi ustaleniami, dwóm członkom byłego zarządu Zakładów Chemicznych Police SA – Annie P. i Wojciechowi N. przedstawiono kolejne zarzuty dotyczące podejmowania celowych działań na szkodę Zakładów Chemicznych Police SA.

Anna P. i Wojciech N. nie przyznali się do zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień.

Wobec Anny P. oraz Wojciecha N. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci: dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych w kwotach po 1.000.000 złotych w stosunku do każdego z podejrzanych. Wyżej wymienionych podejrzanych nie zatrzymywano.

Jednocześnie podjęto przewidziane prawem działania w celu ogłoszenia zarzutów Krzysztofowi J., a dopiero po próbie doręczenia wezwania podejrzanemu, poinformował on prokuratora o tym, że nie przebywa na terenie Polski. Jednocześnie w treści informacji dotyczących okresu pobytu w Senegalu, podejrzany zmierzał do wprowadzenia w błąd organów ścigania, co do planowanego terminu pobytu na terenie Senegalu, eksponując kilkudniowy wyjazd z Polski do Senegalu, w trakcie którego z uwagi na epidemię koronawirusa wprowadzono stan wyjątkowy, uniemożliwiający mu powrót do kraju. Faktycznie potwierdzono w oparciu o dokumentację, w tym wypłaty dokonywane przez podejrzanego na terenie Senegalu, że w zasadzie na stałe przebywa on na terenie Senegalu, a nie doszło do incydentalnego wyjazdu, z którego powrót uniemożliwia pandemia koronawirusa. Podejrzany Krzysztof J. nie zrealizował przy tym obowiązku wynikającego z art. 75 § 1 Kodeksu postępowania karnego, nakładającego na podejrzanego obowiązek poinformowania organu prowadzącego postępowanie karne o każdej zmianie miejsca zamieszkania bądź pobytu na okres powyżej dni 7. W ocenie prokuratora, w przypadku braku podjęcia próby doręczenia wezwania podejrzanemu, Krzysztof J. nadal nie informowałby organów ścigania o przebywaniu poza granicami kraju.

W przedmiotowej sprawie, z uwagi na okoliczności wskazujące na ukrywanie się podejrzanego Krzysztofa J. poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej skierowano do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 30 dni.

Powodem skierowania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania było między innymi ujawnienie następujących okoliczności, wskazujących na ukrywanie się przed organami ścigania:

– fakt naruszenia obowiązku z art. 75 § 1 Kodeksu postępowania karnego przez podejrzanego podczas gdy przebywa on na terenie Polski incydentalnie, zaś faktycznie przebywa od dłuższego czasu na terenie Senegalu oraz Szwajcarii – gdzie jest rezydentem podatkowym,

 potwierdzenie podjęcia przez podejrzanego Krzysztofa J. działań związanych z przewiezieniem do Senegalu składników mienia, którym dysponował on na terenie Polski,

– w oparciu o uzyskaną dokumentację bankową ustalenie, że podejrzany nie posiada na terenie Polski aktywów finansowych, a jednocześnie podjął on próbę sprzedaży należącego do niego domu. Jednocześnie ustalono, że bezpośrednio po zatrzymaniu przedstawicieli firmy DGG ECO sp. z o.o. w grudniu 2019 roku, podejrzany Krzysztof J. podjął czynności zmierzające do obniżenia ceny sprzedawanego domu.

– potwierdzenie w oparciu o zeznania ustalonego świadka, że podejrzany nie był widziany w miejscu jego zamieszkania od II połowy 2019 roku.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje na konieczność ogłoszenia podejrzanemu trzech zarzutów popełnienia przestępstw kwalifikowanych między innymi z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 296 § 1 i 3 k.k., które zagrożone są karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nie zastosował wobec Krzysztofa J. tymczasowego aresztowania, jednak w ustnych motywach podjętej decyzji wskazał na znaczne uprawdopodobnienie w zgromadzonym przez prokuratora materiale dowodowym, że podejrzany mógł dopuścić się przestępstw, będących przedmiotem zarzutów, które zostaną mu ogłoszone. Sąd podzielił również stanowisko prokuratora w zakresie naruszenia przez podejrzanego obowiązków wskazanych w art. 75 § 1 k.p.k.

Prokurator złoży zażalenie na postanowienie Sądu.

Adam Wosik
Police bez cenzury

Region

W ramach obchodów Dni Skandynawskich, szczecińscy rowerzyści jadą do Kopenhagi [FILM]

Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus zaprasza na rajd rowerowy do Kopenhagi organizowany w ramach obchodów Dni Skandynawskich w Szczecinie. Wydarzenie, na które organizatorzy rozpoczynają zapisy, odbędzie się w dniach 11 – 15 maja 2023 roku. Będzie to już siódmy rajd zorganizowany przez wolontariuszy Gryfusa w ramach pogłębiania więzi między mieszkańcami Pomorza Zachodniego, a Skandynawami. Wyprawa odbędzie się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Szczecin – Piotra Krzystka oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierda Geblewicza.

Opublikowane

w dniu

Rowerzyści w ciągu pięciu dni pokonają dystans około 500 kilometrów. Uczestnicy rajdu będą delektować się pięknem Skanii, ale także będą mieli także możliwość odwiedzenia najbardziej przyjaznego rowerzystom miasta na świecie – Kopenhagi. Tradycja jazdy na rowerze sięga w tym mieście 100 lat. Stolica Dani jest dobrym przykładem na to, że systematyczne i zaplanowane podnoszenie jakości infrastruktury rowerowej zwiększa proporcjonalnie ilość rowerzystów. Rowerzyści kopenhascy czują się bezpiecznie na ścieżkach rowerowych i uważają, że jazda na rowerze jest również bezpieczna dla ich dzieci. Miasto dba o rowerzystów i interesuje się ich opinią na temat systemu rowerowego. Wyprawa szczecińskich rowerzystą będzie na pewno okazją do szukania rozwiązań, które warto implementować w Szczecinie oraz na Pomorzu Zachodnim.

https:/www.youtube.com/watch?v=pzgsHjSdYsM&t=1s

Celem wyprawy jest promocja Szczecina oraz Pomorza Zachodniego w Skandynawii oraz zaproszenie mieszkańców Skanii do odwiedzenia Szczecina oraz naszego regionu. W wyprawie będą uczestniczyć głównie rowerzyści z Pomorza Zachodniego, ale tradycyjnie spodziewamy się miłośników turystyki rowerowej z innych regionów Polski. Impreza stałą się już wydarzeniem cyklicznym. Organizatorzy zapraszają serdecznie do udziału w tym wydarzeniu.

Uczestnicy wyprawy otrzymają dedykowane koszulki kolarskie, które ufundował Partner wydarzenia – przewoźnik promowy do Skandynawii: Unity Line. Organizatorzy ogromnie dziękują za wsparcie wszystkim instytucjom oraz firmom dzięki którym można będzie zorganizować tą wyprawę.

Link do zapisów: https:/gryfus.szczecin.pl/skandynawia2023

Link do wydarzenia: https:/www.facebook.com/events/1672674833165630

Czytaj dalej

Region

Rośliny do domu i ogrodu – nowość na targach Bud-Gryf & Home

Rośliny doniczkowe, krzewy iglaste i liściaste czy cebulki kwiatowe – to tylko część ofert wystawców Mini Targów Zieleni, które zaplanowano podczas targów Bud-Gryf & Home w hali Netto Arena w Szczecinie od 17 do 19 marca br. Na odwiedzających targi będą czekały także szczecińskie pamiątki i wyroby artystyczne.

Opublikowane

w dniu

Mini Targi Zieleni goszczą na targach Bud-Gryf & Home po raz pierwszy. Wystawcy przygotowali ciekawą ofertę roślin do domu i ogrodu. Pojawią się tam m.in. kwiaty rabatowe i balkonowe, krzewy iglaste i liściaste, drzewa, trawy rośliny wrzosowate, byliny, a nawet palmy. Rośliny to oczywiście główna atrakcja Mini Targów Zieleni, ale nie jedyna; odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć i zakupić fontanny ogrodowe.

Podczas targów będzie można kupić także wyroby artystyczne i użytkowe, szczecińskie pamiątki i miody. Zmęczeni i głodni goście targów znajdą chwilę wytchnienia w strefie gastronomicznej.

Więcej informacji dotyczących Mini Targów Zieleni, a także targów Bud-Gryf & Home dostępnych jest pod adresem: https:/zstw.szczecin.pl/pl/wydarzenia/2023/bud-gryf-home-2023/informacje-o-wydarzen

Organizatorem Bud-Gryf & Home jest Żegluga Szczecińska Turystyka i Wydarzenia Sp. z o.o. Targi rozpoczną się 17 marca br. w hali Netto Arena w Szczecinie i potrwają do 19 marca. W piątek hala zostanie otwarta dla uczestników o godz. 12:00, koniec pierwszego dnia imprezy zaplanowano o godz. 17:00, w sobotę i niedzielę natomiast hala dostępna będzie od godz. 10:00 do godz. 17:00. Wejście na imprezę i parking przy hali są bezpłatne. W tym roku targi odbywają się po raz trzydziesty. Już po raz drugi wydarzenie odbędzie się w hali przy ul. Szafera.

Czytaj dalej

Region

Dron Arena 2023 – Whoop of Poland – Wyścigi mikro dronów ponownie w Szczecinie!

18 Marca 2023 r. między godzinami 12:00 – 20:00 w Szczecinie zmierzą się najlepsi zawodnicy z całej Polski, a ich zmagania będzie można obserwować zarówno na miejscu (wstęp bezpłatny dla publiczności), czyli w sali kinowej INKU przy Al. Wojska Polskiego 90 jak i online dzięki transmisji na żywo.

Opublikowane

w dniu

 Zapraszamy ponownie do stolicy Pomorza Zachodniego wszystkich tych, którzy lubią połączenie zdrowej sportowej rywalizacji i nowych technologii. Jednym z głównych wydarzeń w ramach odlotowej 12 rocznicy działalności Fundacji Kamienica1 oraz Whoop Of Poland (cyklu wydarzeń organizowanego w różnych miastach na terenie Polski) – są wyścigi mikro dronów! – zaprasza Paulina Pojawis z Fundacji Kamienica1.

https:/www.youtube.com/watch?v=tkcteRa_CN8

 Na miejscu będzie mnóstwo atrakcji dla publiczności – można będzie podziwiać zmagania zawodników na dużym ekranie w sali kinowej, założyć specjalne gogle by sprawdzić co widzi zawodnik podczas sterowania swoim mikro dronem w czasie wyścigu na żywo tzw. system FPV (First Person View), obserwować przelatujące wokół drony, poznać i porozmawiać osobiście z uczestnikami oraz utytułowanymi zawodnikami w Polsce (w tym m. in.: znany na arenie międzynarodowej Paweł Phobos Stefański. Czy zeszłoroczny wicemistrz Polski “dużych” dronów wyścigowych Antoni Admovie Daczka). Podczas przerwy technicznej dla zawodników między godzinami 16:00 – 17:00 osoby z publiczności będą mogły osobiście spróbować pilotażu wirtualnym dronem za pomocą symulatora lotów dronów wyścigowych. Jeżeli ktoś nie będzie mógł być z nami na miejscu tego dnia – to może zobaczyć przebieg wyścigów online 

– Jeżeli ktoś sam chciałby wystartować i zmierzyć się z innymi w wyścigu mikro dronów – to jest jeszcze taka możliwość, albowiem rejestracja zostanie zamknięta o godzinie 23:59 dnia 10.03.2023 r., – udział bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona! – dodaje Paulina.

Więcej informacji na temat wydarzenia (m.in.: szczegółowy program wydarzenia, formularz rejestracyjny): https:/www.facebook.com/events/875853767028107

Wspomniane wyścigi mikro dronów zostaną zrealizowane jako jedno z kolejnych wydarzeń pod nazwą Dronowo, czyli bezpłatnych cyklicznych spotkań miłośników dronów w Szczecinie, które odbywają się całorocznie w każdy czwartek między godzinami: 18:00 – 21:00 – więcej informacji na dedykowanej grupie:

https:/www.facebook.com/groups/Dronowo.

Więcej informacji na temat dronów w Szczecinie na stronie na Facebook: https:/www.facebook.com/DronowoOfficial

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie