Region

1.000.000 złotych kaucji Anny P. i Wojciecha N.

W związku z pytaniami w sprawie śledztwa prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, a dotyczącego wielu wątków związanych z oszustwami i innymi przestępstwami na szkodę Grupy Azoty Zakłady Chemiczne SA, Prokurator Regionalny w Szczecinie informuje, że do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie skierowano wniosek o tymczasowe aresztowanie Krzysztofa J. – byłego Prezesa Zarządu Zakładów Chemicznych Police SA.

Opublikowane

w dniu

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy prokurator ustalił, że Jan P. założył w Zjednoczonych Emiratach Arabskich spółkę, przy czym w jej utworzeniu brała udział ustalona spółka z siedzibą w Polsce. Utworzenie w/w spółki umożliwiło transfer pieniędzy poprzez rachunki bankowe prowadzone przez banki zagraniczne na szkodę Zakładów Chemicznych w Policach. Na prośbę podejrzanego Jana P. współpracę z firmą, która brała udział w tworzeniu spółki na terenie ZEA rozpoczęła żona Krzysztofa J., co umożliwiło wypłatę na jej rzecz części środków pieniężnych.

Obszerny materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie (w tym opinie biegłych oraz dokumentacja z postępowania prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego) wskazuje na zaistnienie przestępstwa w związku z nabyciem i wykonywaniem umowy nabycia akcji African Investment Group przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police SA. Doszło między innymi do celowego zawyżenia wartości akcji African Investment Group, a w trakcie wykonywania umowy nabycia akcji, nie spełniono warunków dokonywania płatności, a w szczególności część z fosforytów dostarczanych przez African Investment Group do Polic, faktycznie nie była wydobywana przez tą spółkę zależną, lecz fosforyt był nabywany przez African Investment Group od innego przedsiębiorcy działającego na terenie Senegalu a następnie dostarczany do Zakładów Chemicznych w Policach.

Jednocześnie ustalono, że Anna P. wykorzystując podmiot gospodarczy ustalonej osoby, po zakończeniu współpracy z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police SA, naruszyła obowiązującą ją umowę o zakazie konkurencji, świadcząc usługi na rzecz ustalonej spółki akcyjnej. Wykorzystanie przez Annę P. do świadczenia usług podmiotu prowadzonego przez innego przedsiębiorcę, miało na celu ukrycie naruszenia zakazu konkurencji. Następnie Anna P. wystąpiła m.in. na drogę sądową z powództwem o zapłatę przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police SA odszkodowań z tytułu przestrzegania umowy o zakazie konkurencji, mając świadomość, że środki te nie są jej należne z uwagi na naruszenie w/w umowy.

W konsekwencji działań członków byłego Zarządu Zakładów Chemicznych Police SA doszło również do podawania nieprawdziwych danych Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z wypełnianiem obowiązków nałożonych na spółkę publiczną jak również manipulacji akcjami Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z powyższymi ustaleniami, dwóm członkom byłego zarządu Zakładów Chemicznych Police SA – Annie P. i Wojciechowi N. przedstawiono kolejne zarzuty dotyczące podejmowania celowych działań na szkodę Zakładów Chemicznych Police SA.

Anna P. i Wojciech N. nie przyznali się do zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień.

Wobec Anny P. oraz Wojciecha N. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci: dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych w kwotach po 1.000.000 złotych w stosunku do każdego z podejrzanych. Wyżej wymienionych podejrzanych nie zatrzymywano.

Jednocześnie podjęto przewidziane prawem działania w celu ogłoszenia zarzutów Krzysztofowi J., a dopiero po próbie doręczenia wezwania podejrzanemu, poinformował on prokuratora o tym, że nie przebywa na terenie Polski. Jednocześnie w treści informacji dotyczących okresu pobytu w Senegalu, podejrzany zmierzał do wprowadzenia w błąd organów ścigania, co do planowanego terminu pobytu na terenie Senegalu, eksponując kilkudniowy wyjazd z Polski do Senegalu, w trakcie którego z uwagi na epidemię koronawirusa wprowadzono stan wyjątkowy, uniemożliwiający mu powrót do kraju. Faktycznie potwierdzono w oparciu o dokumentację, w tym wypłaty dokonywane przez podejrzanego na terenie Senegalu, że w zasadzie na stałe przebywa on na terenie Senegalu, a nie doszło do incydentalnego wyjazdu, z którego powrót uniemożliwia pandemia koronawirusa. Podejrzany Krzysztof J. nie zrealizował przy tym obowiązku wynikającego z art. 75 § 1 Kodeksu postępowania karnego, nakładającego na podejrzanego obowiązek poinformowania organu prowadzącego postępowanie karne o każdej zmianie miejsca zamieszkania bądź pobytu na okres powyżej dni 7. W ocenie prokuratora, w przypadku braku podjęcia próby doręczenia wezwania podejrzanemu, Krzysztof J. nadal nie informowałby organów ścigania o przebywaniu poza granicami kraju.

W przedmiotowej sprawie, z uwagi na okoliczności wskazujące na ukrywanie się podejrzanego Krzysztofa J. poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej skierowano do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 30 dni.

Powodem skierowania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania było między innymi ujawnienie następujących okoliczności, wskazujących na ukrywanie się przed organami ścigania:

– fakt naruszenia obowiązku z art. 75 § 1 Kodeksu postępowania karnego przez podejrzanego podczas gdy przebywa on na terenie Polski incydentalnie, zaś faktycznie przebywa od dłuższego czasu na terenie Senegalu oraz Szwajcarii – gdzie jest rezydentem podatkowym,

 potwierdzenie podjęcia przez podejrzanego Krzysztofa J. działań związanych z przewiezieniem do Senegalu składników mienia, którym dysponował on na terenie Polski,

– w oparciu o uzyskaną dokumentację bankową ustalenie, że podejrzany nie posiada na terenie Polski aktywów finansowych, a jednocześnie podjął on próbę sprzedaży należącego do niego domu. Jednocześnie ustalono, że bezpośrednio po zatrzymaniu przedstawicieli firmy DGG ECO sp. z o.o. w grudniu 2019 roku, podejrzany Krzysztof J. podjął czynności zmierzające do obniżenia ceny sprzedawanego domu.

– potwierdzenie w oparciu o zeznania ustalonego świadka, że podejrzany nie był widziany w miejscu jego zamieszkania od II połowy 2019 roku.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje na konieczność ogłoszenia podejrzanemu trzech zarzutów popełnienia przestępstw kwalifikowanych między innymi z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 296 § 1 i 3 k.k., które zagrożone są karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nie zastosował wobec Krzysztofa J. tymczasowego aresztowania, jednak w ustnych motywach podjętej decyzji wskazał na znaczne uprawdopodobnienie w zgromadzonym przez prokuratora materiale dowodowym, że podejrzany mógł dopuścić się przestępstw, będących przedmiotem zarzutów, które zostaną mu ogłoszone. Sąd podzielił również stanowisko prokuratora w zakresie naruszenia przez podejrzanego obowiązków wskazanych w art. 75 § 1 k.p.k.

Prokurator złoży zażalenie na postanowienie Sądu.

Adam Wosik
Police bez cenzury

Kultura

Koncert Grzegorza Niemczuka, w ramach cyklu “FRYDERYK Chopin w Willi Lentza. Dzieła wszystkie”

Opublikowane

w dniu

Już 10 maja (piątek) o godz. 19:00 w szczecińskiej Willi Lentza odbędzie się kolejny koncert z cyklu „Fryderyk Chopin w Willi Lentza. Dzieła wszystkie”. Tym razem wystąpi Grzegorz Niemczuk — polski wirtuoz fortepianu, zwycięzca licznych konkursów pianistycznych.

Cykl „Fryderyk Chopin w Willi Lentza. Dzieła wszystkie” powstał z inicjatywy szczecińskiej Willi Lentza, a pierwsze wydarzenie z cyklu miało miejsce w styczniu 2024 roku. Od tego czasu w murach Willi Lentza zagrali: Jakub Kuszlik, Ewa Pobłocka, David Serebryanik, i Sławomir Wilk. Przez najbliższe miesiące, podczas willowych wieczorów utwory Fryderyka Chopina będą interpretować współczesne gwiazdy estrady oklaskiwane przez publiczność w prestiżowych salach koncertowych świata. Główną ambicją organizatorów jest prezentacja wszystkich utworów mistrza.

Willa Lentza to jedna z najbardziej różnorodnych i aktywnych instytucji kultury. Wydarzenia w Willi Lentza odbywają się niemal codziennie – w programie instytucji nie brakuje interesujących wystaw artystów polskich i zagranicznych, koncertów światowej sławy muzyków czy teatralnych spektakli. Działalność Willi Lentza to szeroki wachlarz wydarzeń kulturalnych, które na wysokim poziomie promują muzykę, sztukę i szeroko rozumianą kulturę. Mimo prestiżowej prezentacji organizatorom wydarzeń z sukcesem udaje się skrócić dystans między dziełem, a odbiorcą — jest to możliwe, dzięki zapewnieniu kameralnego kontaktu z wielką sztuką.

Grzegorz Niemczuk występował w najsłynniejszych salach koncertowych świata – Carnegie Hall i Steinway Hall w Nowym Jorku, Kioi Hall w Tokio, Beijing Concert Hall w Pekinie, Teatro Sérgio Cardoso w São Paulo, Victoria Concert Hall w Singapurze czy Collonge- Bellerive w Genewie. Grzegorz Niemczuk koncertował już w 36 krajach, a jego muzyka jest

doceniana przez krytyków i publiczność na całym świecie. Jako pierwszy Polak w historii, w

2013 roku wygrał nagrodę główną w nowojorskim konkursie International Carnegie Hall Concert Debut Competition. W roku 2016 został laureatem Nagrody Specjalnej International

Busan Maru Music Festival w Korei Południowej.

W trakcie pandemii (2020–2022) artysta stworzył unikatowy projekt nagrań filmów- wykładów o wszystkich utworach Fryderyka Chopina. W tym czasie powstało ponad 330 odcinków, które zostały opublikowane na YouTube oraz na Facebooku. Projekt powstał w dwóch wersjach językowych — polskiej i angielskiej.

W Willi Lentza Grzegorz Niemczuk zaprezentuje pięć mazurków Op. 6, dwie wariacje E-dur

na temat niemieckiej piosenki „Steh’ auf, steh’ auf, du schweizer Bub” Op. posth. oraz z „Hexameronu” na temat marszu z opery „Purytanie” Belliniego op. 29 A, a także Sonatę b- moll Op. 35 (napisaną w Nohant w roku 1839) ze słynnym „Marszem żałobnym” i Scherzo b-moll Op. 31 z roku 1837 dedykowane przez Fryderyka Chopina Adéle de Fürstenstein.

Data: 10 maja 2024

Godzina: 19:00

Miejsce: Willa Lentza, Szczecin

Bilety dostępne: https://bilety.willa-lentza.pl

Czytaj dalej

Kultura

Kevin Kenner i Vienna Morphing Soloists w Willi Lentza

Na początku maja, w szczecińskiej Willi Lentza, będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie w ramach cyklu „Fryderyk Chopin w Willi Lentza. Dzieła wszystkie”. Już 8.05 (środa) o godz. 18:00 odbędzie się koncert światowej sławy chopinisty — Kevina Kennera. Artysta wystąpi wraz z zespołem Vienna Morphing Soloists.

Opublikowane

w dniu

Fryderyk Chopin w Willi Lentza. Dzieła wszystkie” to cykl koncertowy, którego celem jest przedstawienie wszystkich dzieł Mistrza z Żelazowej Woli. Wydarzenie organizowane przez szczecińską Willę Lentza rozpoczęło się w styczniu 2024 roku i przez najbliższe miesiące będzie przybliżać twórczość Fryderyka Chopina. W ramach cyklu w Willi Lentza wystąpili już: Jakub Kuszlik, Ewa Pobłocka, David Serebryanik i Sławomir Wilk.

Willa Lentza znana jest ze swojego wkładu w promowanie polskiej kultury, historii i sztuki, co również było inspiracją do stworzenia cyklu koncertowego. Instytucja ta jest jedną z największych i najaktywniejszych w Polsce. Willa Lentza promuje sztukę, muzykę oraz kulturę wysoką i prezentuje je na najwyższym poziomie. To zdecydowanie miejsce, którego brakowało na kulturalnej mapie Szczecina.

Kevin Kenner rozpoczął swoją naukę pod kierunkiem Krzysztofa Burzy. Jeszcze jako nastolatek wyjechał do Polski, aby pobierać nauki u prof. Ludwika Stefańskiego, który przygotował go do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 1980 roku. Kenner był wtedy najmłodszym uczestnikiem konkursu i otrzymał nagrodę dla obiecującego artysty. Światowe uznanie zyskał w 1990 roku, kiedy zajął II miejsce na XII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie (pierwszego miejsca wówczas nie przyznano), otrzymał także nagrodę publiczności za najlepsze wykonanie poloneza. W tym czasie zdobył również brązowy medal w Międzynarodowym Konkursie im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie.

Jako solista Kenner koncertował z najwybitniejszymi, światowymi orkiestrami, wśród nich: BBC Symphony, Deutsches Symphonie-Orchester z Berlina, Filharmonia Narodowa w Warszawie, Filharmonia Czeska, Nationaal Orkest van Belgie, Orkiestra XVIII Wieku, Orkiestra Symfoniczna NHK oraz San Francisco Symphony.

Podczas wydarzenia w Willi Lentza Kevin Kenner wystąpi w towarzystwie Vienna Morphing Soloists. Kwintet składa się z solistów Morphing Chamber Orchestra, która uznawana jest za jedną z najlepszych orkiestr kameralnych w całej Europie. Założycielem zespołu jest producent, aranżer i altowiolista Tomasz Wabnic. Ich niezwykłe umiejętności muzyczne i wszechstronność sprawiają, że są jednym z najbardziej uniwersalnych zespołów na świecie.

Czytaj dalej

Region

Łasztownia poleca się na majówkę i nie tylko!

Długi weekend majowy to doskonały czas na to, aby ruszyć z sezonem na Łasztowni. Przed nami kilka miesięcy dobrej zabawy.

Opublikowane

w dniu

1 maja wystartuje Miejska Strefa Letnia na Wyspie Grodzkiej. Uwielbiana przez mieszkańców i turystów plaża będzie otwarta aż do końca września. W trakcie sezonu nie zabraknie tu koncertów, wydarzeń kulturalnych, tanecznych i sportowychŁasztownia będzie także idealnym miejscem na festiwale i koncerty. Pierwszym wydarzeniem, które zagości na wyspie będą Juwenalia w terminie 16-18 maja. Na scenie będzie można zobaczyć artystów takich jak między innymi Kult, Igo, Daria Zawiałow, Kwiat Jabłoni czy, szczeciński, elektroniczny duet Catz 'n Dogz. Chwilę później rozpocznie się montaż Wheel of Szczecin. Największe w Polsce koła młyńskie o wysokości 55 m zacznie się kręcić na Łasztowni już od czerwca.

W tym sezonie nie zabraknie także znanych i lubianych biegów na bulwarach i rodzinnych pełnych atrakcji Bulwarovych. Na skwerze wieńczącym Łasztwonię spotkamy się 4 razy: 22-23.06; 27-28.07; 24-25.08 oraz 7-8.09. Każdy, kto chociaż raz przyszedł na Bulwarove zgodzi się z tym, że to jeden z najlepszych punktów eventowych na mapie Szczecina. Gry i zabawy dla najmłodszych, wieloformatowe planszówki i kolorowanki, ogólnodostępne zabawki i animatorzy, którzy organizują kreatywne warsztaty, interaktywne spektakle i wiele innych zajęć dla dzieci. Dodatkowo, strefa wypoczynku – leżaki, koce, smaczne przekąski i dobra muzyka. A także biegi dla całej rodziny, które cieszą się dużym zainteresowaniem w każdej grupie wiekowej.

Z początkiem lipca na Łasztownię powrócić Holiday Park, miejsce w którym nie brakuje ekstremalnych wrażeń. To nie jest zwykłe wesołe miasteczko, a miejsce z największymi i najciekawszymi mobilnymi urządzeniami rozrywkowymi w Europie, które łączy w sobie wakacyjny  chillout i doskonałą zabawę.

Bez wątpienia największym wydarzeniem, które w tym roku odbędzie się na Łasztowni będzie finał regat the Tall Ships Races. 2-5 sierpnia Szczecin stanie się żeglarską stolicą Europy. Po dwóch stronach Odry będą cumować największe żaglowce świata, a na lądzie nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin.

Przez cały sezon na Łasztowni będzie gościć szereg innych wydarzeń takich jak: targi domów szkieletowych, zlot samochodów Porsche, Ultra Gryfus Maraton Rowerowy i wiele innych. Aby być na bieżąco z wszystkimi eventami nad Odrą warto obserwować profil na Facebooku Bulwary Miejsce Spotkań.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie