Region

1.000.000 złotych kaucji Anny P. i Wojciecha N.

W związku z pytaniami w sprawie śledztwa prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, a dotyczącego wielu wątków związanych z oszustwami i innymi przestępstwami na szkodę Grupy Azoty Zakłady Chemiczne SA, Prokurator Regionalny w Szczecinie informuje, że do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie skierowano wniosek o tymczasowe aresztowanie Krzysztofa J. – byłego Prezesa Zarządu Zakładów Chemicznych Police SA.

Opublikowane

w dniu

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy prokurator ustalił, że Jan P. założył w Zjednoczonych Emiratach Arabskich spółkę, przy czym w jej utworzeniu brała udział ustalona spółka z siedzibą w Polsce. Utworzenie w/w spółki umożliwiło transfer pieniędzy poprzez rachunki bankowe prowadzone przez banki zagraniczne na szkodę Zakładów Chemicznych w Policach. Na prośbę podejrzanego Jana P. współpracę z firmą, która brała udział w tworzeniu spółki na terenie ZEA rozpoczęła żona Krzysztofa J., co umożliwiło wypłatę na jej rzecz części środków pieniężnych.

Obszerny materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie (w tym opinie biegłych oraz dokumentacja z postępowania prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego) wskazuje na zaistnienie przestępstwa w związku z nabyciem i wykonywaniem umowy nabycia akcji African Investment Group przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police SA. Doszło między innymi do celowego zawyżenia wartości akcji African Investment Group, a w trakcie wykonywania umowy nabycia akcji, nie spełniono warunków dokonywania płatności, a w szczególności część z fosforytów dostarczanych przez African Investment Group do Polic, faktycznie nie była wydobywana przez tą spółkę zależną, lecz fosforyt był nabywany przez African Investment Group od innego przedsiębiorcy działającego na terenie Senegalu a następnie dostarczany do Zakładów Chemicznych w Policach.

Jednocześnie ustalono, że Anna P. wykorzystując podmiot gospodarczy ustalonej osoby, po zakończeniu współpracy z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police SA, naruszyła obowiązującą ją umowę o zakazie konkurencji, świadcząc usługi na rzecz ustalonej spółki akcyjnej. Wykorzystanie przez Annę P. do świadczenia usług podmiotu prowadzonego przez innego przedsiębiorcę, miało na celu ukrycie naruszenia zakazu konkurencji. Następnie Anna P. wystąpiła m.in. na drogę sądową z powództwem o zapłatę przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police SA odszkodowań z tytułu przestrzegania umowy o zakazie konkurencji, mając świadomość, że środki te nie są jej należne z uwagi na naruszenie w/w umowy.

W konsekwencji działań członków byłego Zarządu Zakładów Chemicznych Police SA doszło również do podawania nieprawdziwych danych Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z wypełnianiem obowiązków nałożonych na spółkę publiczną jak również manipulacji akcjami Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z powyższymi ustaleniami, dwóm członkom byłego zarządu Zakładów Chemicznych Police SA – Annie P. i Wojciechowi N. przedstawiono kolejne zarzuty dotyczące podejmowania celowych działań na szkodę Zakładów Chemicznych Police SA.

Anna P. i Wojciech N. nie przyznali się do zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień.

Wobec Anny P. oraz Wojciecha N. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci: dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych w kwotach po 1.000.000 złotych w stosunku do każdego z podejrzanych. Wyżej wymienionych podejrzanych nie zatrzymywano.

Jednocześnie podjęto przewidziane prawem działania w celu ogłoszenia zarzutów Krzysztofowi J., a dopiero po próbie doręczenia wezwania podejrzanemu, poinformował on prokuratora o tym, że nie przebywa na terenie Polski. Jednocześnie w treści informacji dotyczących okresu pobytu w Senegalu, podejrzany zmierzał do wprowadzenia w błąd organów ścigania, co do planowanego terminu pobytu na terenie Senegalu, eksponując kilkudniowy wyjazd z Polski do Senegalu, w trakcie którego z uwagi na epidemię koronawirusa wprowadzono stan wyjątkowy, uniemożliwiający mu powrót do kraju. Faktycznie potwierdzono w oparciu o dokumentację, w tym wypłaty dokonywane przez podejrzanego na terenie Senegalu, że w zasadzie na stałe przebywa on na terenie Senegalu, a nie doszło do incydentalnego wyjazdu, z którego powrót uniemożliwia pandemia koronawirusa. Podejrzany Krzysztof J. nie zrealizował przy tym obowiązku wynikającego z art. 75 § 1 Kodeksu postępowania karnego, nakładającego na podejrzanego obowiązek poinformowania organu prowadzącego postępowanie karne o każdej zmianie miejsca zamieszkania bądź pobytu na okres powyżej dni 7. W ocenie prokuratora, w przypadku braku podjęcia próby doręczenia wezwania podejrzanemu, Krzysztof J. nadal nie informowałby organów ścigania o przebywaniu poza granicami kraju.

W przedmiotowej sprawie, z uwagi na okoliczności wskazujące na ukrywanie się podejrzanego Krzysztofa J. poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej skierowano do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 30 dni.

Powodem skierowania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania było między innymi ujawnienie następujących okoliczności, wskazujących na ukrywanie się przed organami ścigania:

– fakt naruszenia obowiązku z art. 75 § 1 Kodeksu postępowania karnego przez podejrzanego podczas gdy przebywa on na terenie Polski incydentalnie, zaś faktycznie przebywa od dłuższego czasu na terenie Senegalu oraz Szwajcarii – gdzie jest rezydentem podatkowym,

 potwierdzenie podjęcia przez podejrzanego Krzysztofa J. działań związanych z przewiezieniem do Senegalu składników mienia, którym dysponował on na terenie Polski,

– w oparciu o uzyskaną dokumentację bankową ustalenie, że podejrzany nie posiada na terenie Polski aktywów finansowych, a jednocześnie podjął on próbę sprzedaży należącego do niego domu. Jednocześnie ustalono, że bezpośrednio po zatrzymaniu przedstawicieli firmy DGG ECO sp. z o.o. w grudniu 2019 roku, podejrzany Krzysztof J. podjął czynności zmierzające do obniżenia ceny sprzedawanego domu.

– potwierdzenie w oparciu o zeznania ustalonego świadka, że podejrzany nie był widziany w miejscu jego zamieszkania od II połowy 2019 roku.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje na konieczność ogłoszenia podejrzanemu trzech zarzutów popełnienia przestępstw kwalifikowanych między innymi z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 296 § 1 i 3 k.k., które zagrożone są karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nie zastosował wobec Krzysztofa J. tymczasowego aresztowania, jednak w ustnych motywach podjętej decyzji wskazał na znaczne uprawdopodobnienie w zgromadzonym przez prokuratora materiale dowodowym, że podejrzany mógł dopuścić się przestępstw, będących przedmiotem zarzutów, które zostaną mu ogłoszone. Sąd podzielił również stanowisko prokuratora w zakresie naruszenia przez podejrzanego obowiązków wskazanych w art. 75 § 1 k.p.k.

Prokurator złoży zażalenie na postanowienie Sądu.

Adam Wosik
Police bez cenzury

Region

Żagle 2022. Przed nami V Festiwal Orkiestr Dętych

Festiwal Orkiestr Dętych o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin na dobre wpisał się już w harmonogram żeglarskich wydarzeń. W dniach 19-21 ponownie będziemy mogli podziwiać umiejętności goszczących w naszym mieście artystów.

Opublikowane

w dniu

Niezwykłe święto muzyki i niecodzienne połączenie artystyczne. Od dzieci po osoby bardzo dojrzałe, przez klarnety i puzony, kolorowe musztry paradne i dyrygentów stojących przed kilkudziesięcioosobowym składem – to wszystko przez trzy dni w kilku miejscach Szczecina.

Do naszego miasta przyjedzie osiem grup z całej Polski. Artyści pokonają setki kilometrów. Zaprezentują się dzięki temu na najbardziej barwnym i pozytywnym żeglarskim święcie. To już stały punkt naszego programu, a wykonawców co roku oklaskują i podziwiają tłumy turystów i mieszkańców Szczecina.

Konkurs został podzielony na występy estradowe i pokaz musztry orkiestrowej.

Festiwal rozpocznie się w piątek 19 sierpnia o godzinie 18:00 wykonanym wspólnie na placu Solidarności hejnałem miasta. Tutaj także odbędzie się konkurs oraz pokaz musztry estradowej. Będzie to bardzo widowiskowa część wydarzenia. Uczestnicy pokazów przygotowują się niemal cały rok i regularnie, za swoją ciężką pracę, nagradzani są gromkimi brawami.

W sobotę o godzinie 11:00 będzie można podziwiać prezentacje zespołów na Wałach Chrobrego.

Na rozdanie nagród przeniesiemy się do najpiękniejszego amfiteatru w Polsce. Od 16:30 odbywać się będą tam koncerty orkiestr i ogłoszenie zwycięzców. Będzie to okazja nie tylko do zobaczenia kto zwyciężył w konkursie, ale również obejrzenia w pełnej okazałości Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec.

W niedzielę o godzinie 11:00 przeniesiemy się już na Łasztownię, gdzie drużyny zaprezentują się raz jeszcze – tym razem przy wizytówce Szczecina: dźwigozaurach.

Czytaj dalej

Region

Iluminacje 2022: Przed nami niezapomniana noc

Już 14 sierpnia, w różnych punktach Szczecina pojawią się przepiękne iluminacje. Część z nich będzie miała swoją premierę. Już teraz warto zarezerwować sobie czas, naładować aparaty fotograficzne i uprzedzić dzieci, że tej nocy, jeśli uda im się nie zasnąć, przeniosą się do iście bajkowej krainy.

Opublikowane

w dniu

Przed nami czwarta już, bez wątpienia najbardziej wyjątkowa i widowiskowa, edycja Iluminacji Szczecin. Oprócz świetlnych niespodzianek i wyjątkowych aranżacji zaplanowanych zostało sporo różnych atrakcji.
Największą areną tego wydarzenia będzie Park Żeromskiego, gdzie będą królowały światło i muzyka. Podświetlone zostaną alejki, drzewa i różne, często niezauważalne podczas spacerów dla nas miejsca. Łącznie znajdzie się tam 10 instalacji, m.in. bajkowa polana, strefa vintage, płaczące drzewo, plac zabaw, disco, wodny świat, czy kolorowy zagajnik. Powstanie strefa gastronomiczna, gdzie będzie można odpocząć na leżakach popijając zimne napoje i kosztując różnego rodzaju smakołyki.

Konkursowe pokazy: jakie, gdzie i o której godzinie

Iluminacje Szczecin to jednak nie tylko Park Żeromskiego. W tym roku zaproszeni do współpracy zostali lokalni artyści i light designerzy, którzy w ramach konkursu mogli zgłosić swoje pomysły na instalacje świetlne. Pięć z tych pomysłów zostanie zrealizowanych właśnie tej nocy.

Tuż za Pomnikiem Marynarza, przy Alei Fontann, zobaczymy i usłyszymy projekt audio-wizualny „Pianino setki kolorów”. To instrument, którego 88 klawiszy połączone z instalacją świetlną, umieszczoną w basenie pobliskiej fontanny, zareaguje kolorem na graną muzykę. Pianino dostępne będzie dla każdego. Autorem pomysłu jest Piotr Krężel z firmy 24fps.

Szczecińska pracownia florystyczna Pod Żółtą Różą – Floral Concept Store, zajmująca się, nie po raz pierwszy, działaniami artystycznymi wychodzącymi poza drzwi kwiaciarni przygotowała instalację dźwiękowo-świetlną zapraszając naturę w sam środek głośnego miasta. Instalacja wyrośnie na pl. Żołnierza, u zbiegu alei Wyzwolenia i Papieża Jana Pawła II. Realizowany projekt nazywa się „Po leśnej stronie rzeczy. Kobieta z natury idealna”.
Przy zegarze słonecznym, na końcu Alei Kwiatowej, będziemy mogli podziwiać Świetlną Sambę. Jest to projekt Rafała Krzanowskiego. Barwne widowisko świetlno – muzyczne w wykonaniu porywającej do tańca sambowej grupy perkusyjnej Bloco Pomerania obejrzymy w godzinach 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 24:00. Zespół zapaleńców brazylijskiej perkusji wykorzystuje sztuki performatywne, łączące system podświetlonych bębnów oraz wybranych części garderoby by jeszcze bardziej uatrakcyjnić swój występ.

Karolina Breguła, artystka i wykładowczyni Akademii Sztuki w Szczecinie, od niedawna jest szczecinianką. Przygotowała w ramach festiwalu Iluminacje dwa wydarzenia. Pierwszym z nich jest Miasto Lampionów. To instalacja z wiszących lampionów wykonana z niewykorzystanych gazet. Część lampionów powstała podczas warsztatów z dziecięcymi mieszkańcami miasta podczas imprez Bulwarove i Rajski dzień na Rayskiego. Instalacja zawiśnie wśród zieleni na jednym z dziedzińców przy ul. Mariackiej 25, na tyłach ZBiLKu.

Drugim projektem Karoliny Breguły jest interaktywna instalacja z neonem napędzanym siłą mięśni: „Kino свобода”. Neon nawiązuje do świecących szyldów zawieszonych na fasadach budynków kin. To partycypacyjny projekt realizowany we współpracy z Grupą Filmową Kino Svoboda. Na przeciwko neonu stanie podłużny stół z rzędem krzeseł po jednej ze stron oraz kilkoma generatorami prądu na korbkę. Widzowie uruchomią instalację kręcąc korbkami. Kiedy nikt nie wytworzy prądu neon Kino свобода nie zaświeci świeci. Korbami będzie można kręcić i podziwiać jego świecące litery na pasie zieleni trasy Zamkowej u wylotu ul. Farnej.

Dodatkowe atrakcje

Dla tych, co będą szukali dodatkowych wrażeń, podświetlony zostanie Deptak Bogusława. Projekt „Deptak Bogusława – łączy nas kolor” realizowany jest od dwóch lat. Imprezowe miejsce Szczecina zaskoczy po raz kolejny barwami i światłem.

Nikt chyba nie wyobraża sobie Iluminacji Szczecin bez podświetlonej dumy Szczecina – Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec. O godz. 22:00 odbędzie się kilkuminutowy pokaz Iluminacji dachu teatru, który zabłyśnie kolorową aranżacją. Do Teatru Letniego zapraszamy także 12.08, na wydarzenie towarzyszące zapowiadające Iluminacje, czyli wielkie multimedialne widowisko – „Odyssea” Henriego Seroki. Szczegóły na stronie www.teatrletni.pl.

Tego jeszcze nie było. Po mieście będzie można jeździć… podświetlonymi rowerami Bike_S. 10 jednośladów będzie dostępnych od godziny 21 na stacji Pomnik Mickiewicza – Szczerbcowa. Wypożyczyć je będzie mógł każdy zgodnie z cennikiem roweru miejskiego.

Czytaj dalej

Region

Żagle 2022. Znamy wszystkie jednostki

Wiemy już, jakie jednostki zacumują wstępnie przy naszych nabrzeżach podczas sierpniowego żeglarskiego święta „Żagle 2022”. Wydarzenie będzie okazją nie tylko do zrobienia pamiątkowego zdjęcia, czy porozmawiania z załogami żaglowców, ale również do zwiedzenia pokładów.

Opublikowane

w dniu

W dniach 19-21 sierpnia w Szczecinie będziemy gościli blisko 20 jednostek różnego tupu: żaglowych, motorowych itp. Mówiliśmy już o ORP Iskra oraz Gorch Focku. To jednak nie jedyne gwiazdy, które zacumują czy to u stóp Wałów Chrobrego, czy też przy Łasztowni. Na liście zadeklarowanych żaglowców mamy przykładowo piękną Bonawenturę, jedną z najstarszych jednostek pływających pod biało-czerwoną banderą. Wybudowana została w 1948 roku i początkowo pełniła funkcję kutra rybackiego, a później holownika. W 1992 roku przebudowana została na żaglowiec. To oczywiście nie jedyna perełka.

W Szczecinie zobaczymy również
ORP Iskra
Gorch Fock
ORP Toruń
Joanna Saturna
Brabander
Bonawentura
Generał Zaruski
Bryza H
Baltic Beauty
Olander
Lodołamacze
Planeta
Galaktyka
Kattenturm
Victoria
Amanda

Opisy wszystkich jednostek można znaleźć na oficjalnej stronie wydarzenia: www.zagle.szczecin.eu

Przypomnijmy, że Żagle 2022 to również szereg imprezy towarzyszących. Podczas wydarzenia na scenie zobaczymy największe gwiazdy polskiej estrady: Patrycję Markowską, Viki Gabor czy Grzegorza Hyżego. Weźmiemy udział w Jarmarku pod Żaglami, czy też V Festiwalu Orkiestr Dętych w Szczecinie. Będzie to również okazja do odwiedzenia Strefy Piw Kraftowych przy ulicy Admiralskiej oraz wielu innych.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie