Region

1.000.000 złotych kaucji Anny P. i Wojciecha N.

W związku z pytaniami w sprawie śledztwa prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, a dotyczącego wielu wątków związanych z oszustwami i innymi przestępstwami na szkodę Grupy Azoty Zakłady Chemiczne SA, Prokurator Regionalny w Szczecinie informuje, że do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie skierowano wniosek o tymczasowe aresztowanie Krzysztofa J. – byłego Prezesa Zarządu Zakładów Chemicznych Police SA.

Opublikowane

w dniu

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy prokurator ustalił, że Jan P. założył w Zjednoczonych Emiratach Arabskich spółkę, przy czym w jej utworzeniu brała udział ustalona spółka z siedzibą w Polsce. Utworzenie w/w spółki umożliwiło transfer pieniędzy poprzez rachunki bankowe prowadzone przez banki zagraniczne na szkodę Zakładów Chemicznych w Policach. Na prośbę podejrzanego Jana P. współpracę z firmą, która brała udział w tworzeniu spółki na terenie ZEA rozpoczęła żona Krzysztofa J., co umożliwiło wypłatę na jej rzecz części środków pieniężnych.

Obszerny materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie (w tym opinie biegłych oraz dokumentacja z postępowania prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego) wskazuje na zaistnienie przestępstwa w związku z nabyciem i wykonywaniem umowy nabycia akcji African Investment Group przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police SA. Doszło między innymi do celowego zawyżenia wartości akcji African Investment Group, a w trakcie wykonywania umowy nabycia akcji, nie spełniono warunków dokonywania płatności, a w szczególności część z fosforytów dostarczanych przez African Investment Group do Polic, faktycznie nie była wydobywana przez tą spółkę zależną, lecz fosforyt był nabywany przez African Investment Group od innego przedsiębiorcy działającego na terenie Senegalu a następnie dostarczany do Zakładów Chemicznych w Policach.

Jednocześnie ustalono, że Anna P. wykorzystując podmiot gospodarczy ustalonej osoby, po zakończeniu współpracy z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police SA, naruszyła obowiązującą ją umowę o zakazie konkurencji, świadcząc usługi na rzecz ustalonej spółki akcyjnej. Wykorzystanie przez Annę P. do świadczenia usług podmiotu prowadzonego przez innego przedsiębiorcę, miało na celu ukrycie naruszenia zakazu konkurencji. Następnie Anna P. wystąpiła m.in. na drogę sądową z powództwem o zapłatę przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police SA odszkodowań z tytułu przestrzegania umowy o zakazie konkurencji, mając świadomość, że środki te nie są jej należne z uwagi na naruszenie w/w umowy.

W konsekwencji działań członków byłego Zarządu Zakładów Chemicznych Police SA doszło również do podawania nieprawdziwych danych Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z wypełnianiem obowiązków nałożonych na spółkę publiczną jak również manipulacji akcjami Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z powyższymi ustaleniami, dwóm członkom byłego zarządu Zakładów Chemicznych Police SA – Annie P. i Wojciechowi N. przedstawiono kolejne zarzuty dotyczące podejmowania celowych działań na szkodę Zakładów Chemicznych Police SA.

Anna P. i Wojciech N. nie przyznali się do zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień.

Wobec Anny P. oraz Wojciecha N. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci: dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych w kwotach po 1.000.000 złotych w stosunku do każdego z podejrzanych. Wyżej wymienionych podejrzanych nie zatrzymywano.

Jednocześnie podjęto przewidziane prawem działania w celu ogłoszenia zarzutów Krzysztofowi J., a dopiero po próbie doręczenia wezwania podejrzanemu, poinformował on prokuratora o tym, że nie przebywa na terenie Polski. Jednocześnie w treści informacji dotyczących okresu pobytu w Senegalu, podejrzany zmierzał do wprowadzenia w błąd organów ścigania, co do planowanego terminu pobytu na terenie Senegalu, eksponując kilkudniowy wyjazd z Polski do Senegalu, w trakcie którego z uwagi na epidemię koronawirusa wprowadzono stan wyjątkowy, uniemożliwiający mu powrót do kraju. Faktycznie potwierdzono w oparciu o dokumentację, w tym wypłaty dokonywane przez podejrzanego na terenie Senegalu, że w zasadzie na stałe przebywa on na terenie Senegalu, a nie doszło do incydentalnego wyjazdu, z którego powrót uniemożliwia pandemia koronawirusa. Podejrzany Krzysztof J. nie zrealizował przy tym obowiązku wynikającego z art. 75 § 1 Kodeksu postępowania karnego, nakładającego na podejrzanego obowiązek poinformowania organu prowadzącego postępowanie karne o każdej zmianie miejsca zamieszkania bądź pobytu na okres powyżej dni 7. W ocenie prokuratora, w przypadku braku podjęcia próby doręczenia wezwania podejrzanemu, Krzysztof J. nadal nie informowałby organów ścigania o przebywaniu poza granicami kraju.

W przedmiotowej sprawie, z uwagi na okoliczności wskazujące na ukrywanie się podejrzanego Krzysztofa J. poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej skierowano do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 30 dni.

Powodem skierowania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania było między innymi ujawnienie następujących okoliczności, wskazujących na ukrywanie się przed organami ścigania:

– fakt naruszenia obowiązku z art. 75 § 1 Kodeksu postępowania karnego przez podejrzanego podczas gdy przebywa on na terenie Polski incydentalnie, zaś faktycznie przebywa od dłuższego czasu na terenie Senegalu oraz Szwajcarii – gdzie jest rezydentem podatkowym,

 potwierdzenie podjęcia przez podejrzanego Krzysztofa J. działań związanych z przewiezieniem do Senegalu składników mienia, którym dysponował on na terenie Polski,

– w oparciu o uzyskaną dokumentację bankową ustalenie, że podejrzany nie posiada na terenie Polski aktywów finansowych, a jednocześnie podjął on próbę sprzedaży należącego do niego domu. Jednocześnie ustalono, że bezpośrednio po zatrzymaniu przedstawicieli firmy DGG ECO sp. z o.o. w grudniu 2019 roku, podejrzany Krzysztof J. podjął czynności zmierzające do obniżenia ceny sprzedawanego domu.

– potwierdzenie w oparciu o zeznania ustalonego świadka, że podejrzany nie był widziany w miejscu jego zamieszkania od II połowy 2019 roku.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje na konieczność ogłoszenia podejrzanemu trzech zarzutów popełnienia przestępstw kwalifikowanych między innymi z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 296 § 1 i 3 k.k., które zagrożone są karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nie zastosował wobec Krzysztofa J. tymczasowego aresztowania, jednak w ustnych motywach podjętej decyzji wskazał na znaczne uprawdopodobnienie w zgromadzonym przez prokuratora materiale dowodowym, że podejrzany mógł dopuścić się przestępstw, będących przedmiotem zarzutów, które zostaną mu ogłoszone. Sąd podzielił również stanowisko prokuratora w zakresie naruszenia przez podejrzanego obowiązków wskazanych w art. 75 § 1 k.p.k.

Prokurator złoży zażalenie na postanowienie Sądu.

Adam Wosik
Police bez cenzury

Region

Nowe życie Świnoujskiej latarni

Mieszkanie Latarnika, pokój, w którym dyżurował tuż pod szczytem latarni, warsztat. Oryginalne wyposażenie z końca XIX wieku i realistyczne dioramy. Pasjonaci opiekujący się Latarnią Morską w Świnoujściu mimo blokady lądowej rozpoczynają projekt, który ma nadać temu wyjątkowemu zabytkowi nowe życie!

Opublikowane

w dniu

Pierwszym etapem tego przedsięwzięcia jest zebranie dokumentów i wykonanie projektu tzw. rehistoryzacji wnętrz. Środki na ten cel pasjonatom ze Stowarzyszenia Miłośników Latarń Morskich udało się pozyskać z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Ochrony Zabytków. Na to zadanie uzyskano blisko 150 000 zł – cały projekt będzie jednak kosztował kilka milionów złotych, bo poza przywróceniem pierwotnego układu pomieszczeń, przewidziano także zakup oryginalnych mebli, narzędzi i innych przedmiotów z epoki.

Naszym marzeniem jest, by spacer po Latarni był podrożą w przeszłość do przełomu XIXi XX wieku – mówi Agata Kucharska ze Stowarzyszenia Miłośników Latarń Morskich, jedenz pomysłodawców projektu – goście, którzy nas odwiedzą zobaczą, jak mieszkały rodziny latarników, zobaczą magazyn paliwa do latarnianych lamp i będą mogli położyć się na twardym łóżku na szczycie latarni, na którym przez kilkadziesiąt lat czuwali strażnicy ognia – Latarnicy” – dodaje Kucharska.

Dodatkowym elementem ekspozycji mają być realistyczne postacie Latarników, ubrane w historyczne stroje, a projekt w przyszłości ma także być uzupełniony nowoczesnymi hologramami. Warto dodać, że równocześnie pasjonaci chcą zorganizować razemz Samorządem konkurs zagospodarowania okolic zabytku (taki konkurs ogłoszono już w 2018 roku) – będzie to możliwe, gdy miną obecne obostrzenia w dostępie do Latarni.

Warto przypomnieć, że Latarnia Morska w Świnoujściu obecnie jest niedostępna od strony lądu i można dostać się do niej tylko od strony wody. Pasjonaci, Samorządowcy i mieszkańcy Świnoujścia liczą, że ten stan niedługo zostanie przywrócony do normalności i Królowa Jasności znów będzie dostępna bez ograniczeń.

Koncepcja „Nowe Światło, Nowe Życie” powstała w zespole pod kierownictwem Pana Piotra Piwowarczyka i Agaty Kucharskiej.

Latarnia Morska Świnoujście – najwyższa na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego
i
w całym jego basenie, jedna z najwyższych latarń morskich na świecie. Jest najwyższą Latarnią wybudowaną z cegły do jej szczytu prowadzi dokładnie 308 schodów.

Do Latarni Morskiej można dostać się jedynie drogą wodną. Statek wypływa codziennie
z ul. Wybrzeże Władysława IV o godzinie 10:00, 12:45 oraz 15:45, na Warszowie są 15 minut później.

Dzięki wsparciu finansowemu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pakiet zawierający zwiedzanie Latarni Morskiej i Fortu Gerharda oraz rejs w dwie strony statkiem ma wyjątkową, promocyjną cenę i kosztuje 40 zł bilet normalny, 30 zł bilet ulgowy.

Czytaj dalej

Region

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady – Police-Mścięcino, Trzeszczyn

83 lat temu, 14 czerwca 1940 r., z niemieckiego więzienia w Tarnowie wyruszył do tworzącego się obozu koncentracyjnego w Auschwitz kolejowy transport pierwszych 753 polskich więźniów politycznych. Do obozu trafiło ostatecznie 728 mężczyzn, głównie harcerzy, żołnierzy Wojska Polskiego, którzy planowali przedrzeć się na Węgry, członków organizacji niepodległościowych i studentów.

Opublikowane

w dniu

Byli oni, nie licząc 30 niemieckich kryminalistów, którzy przybyli wcześniej z KL Sachsenhausen i objęli funkcje obozowych kapo, pierwszymi więźniami politycznymi KL Auschwitz. 14 czerwca 1940 r. przyjmuje się także jako datę oficjalnego uruchomienia obozu.

Dlatego 14 czerwca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Ten dzień, 8 czerwca  2006 r. został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,  jako święto narodowe dla upamiętnienia milionów ofiar, naszych rodaków więzionych i zabijanych w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych w czasie drugiej wojny światowej.

Czytaj dalej

Region

Gryfus przekazuje dar serca: dzieci z rodzin zastępczych otrzymały rowery ufundowane przez uczestników rajdu rowerowego dookoła Zalewu Szczecińskiego

Wieloletnią tradycją corocznego rajdu rowerowego dookoła Zalewu Szczecińskiego organizowanego wiosną przez Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus jest zbiórka środków na zakup rowerów dla dzieci z rodzi znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. W przeszłości rowery zakupione z gryfusowych zbiórek trafiały m.in. do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Trzcińsku – Zdroju czy też do rodzinnych domów dziecka na terenie Pomorza Zachodniego.

Opublikowane

w dniu

Cieszę się ogromnie, że rowery trafiły do rodzin w których są naprawdę potrzebne. Wzruszenie obdarowanych dzieci jest największą nagroda na wolontariuszy zaangażowanych w pomoc” – powiedziała Maria Bohuszewicz – Kobrzyńska, wolontariuszka Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus.

Podczas 12. Rajdu rowerowego dookoła Zalewu Szczecińskiego, który odbył się w dniach 22 – 23 kwietnia 2023 roku w ramach zbiórki do puszek oraz darowizn przekazanych na konto fundacji udało się zebrać 4.400 złotych. Wolontariusze Gryfus upiekli na tą okazję specjalnie wiele ciast, które były podziękowaniem dla wszystkich biorących udział w zbiórce funduszy na rowery dla dzieci. Dzięki zabranym środkom Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus za 4.780 złotych zakupił 3 rowery z kaskami i akcesoriami niezbędnymi do bezpiecznej jazdy na rowerze. W przeddzień Dnia Dziecka rowery zostały przekazane dzieciom z rodzin zastępczych będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie.

To jest piękne, że rowerzyści uczestniczący w naszych rajdach nie tylko realizują swoją pasję, ale także pomagają tym, którzy w życiu nie mieli tyle szczęścia” – powiedział Wojtek Marciniak, wiceprezes Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus.

Jest to dowód na to, że sport i działalność społeczna mogą iść w parze. Dzięki ofiarności i zaangażowaniu uczestników rajdów, Gryfus kontynuuje swoją misję – nie tylko propagowania aktywności fizycznej, ale także pomocy tym najbardziej potrzebującym.

Już ponad 10 lat zbieramy środki na rowery podczas kolejnych edycji rajdu rowerowego dookoła Zalewu Szczecińskiego. Ogromne zaangażowanie wolontariuszy oraz ofiarność darczyńców sprawiają, że każdego roku kolejne rowery trafiają do dzieci z rodzin zastępczych, domów dziecka czy też z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” – powiedział Paweł Malinowski, prezes Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie